+30.6946696310                      info@spanosthomas.eu                      live:.cid.912cd03ac5bb338a                    

Αγαπητοί αναγνώστες.
Από την περιήγηση σας, στον παρόντα διαδικτυακό τόπο έχετε λάβει μερικώς και ενδεικτικώς γνώση για τον μακροχρόνιο κοινωνικοοικονομικό πόλεμο που μου ασκεί η Μαφία της Ρόδου, τα κατάλοιπα της Ιταλικής κατοχής, η οικογένεια Μαντζόν με τα υποχείρια τους,  αγαπημένος και καμάρι των οποίων είναι,  ο Μανουσέλης Ιωάννης.
Μετά τους παράνομους και καταχρηστικούς πλειστηριασμούς που διενήργησε το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α., την έκταση που έλαβε τούτη η προκλητική και παράτολμη ενέργεια τους, καθώς για προστασία μου, αποτάθηκα στην ανωτάτη πολιτική και δικαστική εξουσία της χώρας και την κατάδειξη τους πλέον ως ηθικούς αυτουργούς όλων των κατά εμού παράνομων ενεργειών που τούτος και λοιπά υποχείρια τους είχαν διενεργήσει και διενεργούσαν κατά εμού με κύρια γενεσιουργό αιτία την όμορη  αυθαίρετη  και  κατεδαφιστέα  ιδιοκτησία τους, την νομιμότητα της οποίας εξασφαλίζει η δική μου ιδιοκτησία, άρχισαν να εκδικάζονται κάποιες από τις παράνομες ενέργειες του αγαπημένου υποχείριου τους Μανουσέλη Ιωάννη και προς τούτο τον μάζεψαν από το να ενεργεί άμεσα, προκλητικά  και φανερά, ο ίδιος κατά εμού,  με στόχο τον ευτελισμό μου, την σωματική μου ακεραιότητα και την κοινωνικοοικονομική μου καταβολή.

Κύριο πεδίο της κοινωνικοοικονομικής μου έκθεσης και καταβολής, ορίστηκε πλέον αυτό της Θέμιδας.

Σταδιακά αμυνόμενος και για προστασία μου, έφτασα στο σημείο να καταθέσω  εξαιρέσεις Δικαστικών  και  Εισαγγελικών  λειτουργών  από  τις υποθέσεις μου,  ως και να   μηνύσω   κάποιους   εξ αυτών.
Μένοντας σταθερά προσηλωμένος στην δικαστική άμυνα και αρνούμενος να ενδώσω στην αυτοδικία και την παρεκτροπή της συμπεριφοράς μου, παρά τις άοκνες και στα άκρα προκλήσεις που ακόμα υφίσταμαι, εδέησα να κινηθώ πλέον δικαστικά κατά κάποιων που με έβλαψαν, προς συνετισμό και παραδειγματισμό, μα και για το γεγονός ότι μου έχουν στερήσει την αξιοπρεπή και ιδίων πόρων διαβίωση μου, αποκλείοντας με από προμηθευτές και πελάτες εκθέτοντας με διαχρονικά με ανυπόστατες και ανυπόληπτες πέραν της πραγματικότητας ψευδείς διαδόσεις, προκειμένου να αποστρέψουν τους προβολείς από πάνω τους.
Ένεκα τούτου, μεταξύ άλλων κατέθεσα την από 29-01-2014 αίτηση στο Πρωτοδικείο Ρόδου, προκειμένου να μου χορηγηθεί νομική βοήθεια να καταθέσω αγωγή κατά του Μανουσέλη Ιωάννη για ικανοποίηση ηθικής βλάβης, απορρέουσα από αξιόποινες προς το πρόσωπο μου πράξεις, μερικές και ενδεικτικά τις οποίες, στην αίτηση μου τεκμηριωμένα ανέφερα.
Διά της υπ’ αριθμόν 55/13-02-2014 Πράξης του Πρωτοδικείου Ρόδου, μου χορηγήθηκε προς τούτο νομική βοήθεια, ως σε αυτήν αναφέρετε.
Διά της υπ’ αριθμόν 68/25-02-2014 Πράξης του Πρωτοδικείου Ρόδου, μου χορηγήθηκε νέα νομική βοήθεια, αντικατάσταση της προηγουμένης.
Διά της υπ’ αριθμόν 78/05-03-2014 Πράξης του Πρωτοδικείου Ρόδου, μου χορηγήθηκε νέα νομική βοήθεια, αντικατάσταση της προηγουμένης.
Διά της υπ’ αριθμόν 142/26-03-2014 Πράξης του Πρωτοδικείου Ρόδου, μου χορηγήθηκε νέα νομική βοήθεια, αντικατάσταση της προηγουμένης.
Διά της υπ’ αριθμόν 176/15-04-2014 Πράξης του Πρωτοδικείου Ρόδου, μου χορηγήθηκε νέα νομική βοήθεια, αντικατάσταση της προηγουμένης.
Διά της υπ’ αριθμόν 210/04-06-2014 Πράξης του Πρωτοδικείου Ρόδου, μου χορηγήθηκε νέα νομική βοήθεια, αντικατάσταση της προηγουμένης.
Διά της υπ’ αριθμόν 238/17-06-2014 Πράξης του Πρωτοδικείου Ρόδου, μου χορηγήθηκε νέα νομική βοήθεια, αντικατάσταση της προηγουμένης.
Διά της υπ’ αριθμόν 255/20-06-2014 Πράξης του Πρωτοδικείου Ρόδου, μου χορηγήθηκε νέα νομική βοήθεια, αντικατάσταση της προηγουμένης.
Διά της υπ’ αριθμόν 318/26-06-2014 Πράξης του Πρωτοδικείου Ρόδου, μου χορηγήθηκε νέα νομική βοήθεια, αντικατάσταση της προηγουμένης.
Διά της υπ’ αριθμόν 10/14-01-2015 Πράξης του Πρωτοδικείου Ρόδου, μου χορηγήθηκε νέα νομική βοήθεια, αντικατάσταση της προηγουμένης, για όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις μου. Τούτη εν μέσω αλχημειών που εκτίθενται στο άρθρο Στεφανίδης Στέφανος (Δικηγόρος).
Διά της υπ’ αριθμόν 37/05-02-2015 Πράξης του Πρωτοδικείου Ρόδου, σε συνέχεια της προηγουμένης, μου χορηγήθηκε νέα νομική  βοήθεια, για όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις μου και η οποία έμεινε αδιεκπεραίωτη, ως απόρροια και συνέχεια των προηγούμενων αποποιήσεων που κράτησαν ένα ολόκληρο χρόνο.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Επειδή η Μαφία της Ρόδου, τα κατάλοιπα της Ιταλικής κατοχής, η οικογένεια Μαντζόν, με κρατάει  συνέχεια σε εγρήγορση προκειμένου να αντιμετωπίσω τα κατά εμού άοκνα και αδιάλειπτα δρώμενα, απέστρεψαν προσωρινά την προσοχή μου, από την Δικαστική διεκδίκηση μου, από το αγαπημένο υποχείριο τους, τον Μανουσέλη Ιωάννη.
Επανήλθα με την υπ’ αριθμόν 1231/13-10-2017 πρωτοκόλλου Πρωτοδικείου Ρόδου, αίτηση μου.
Τούτη, όπως επί αυτής επιγράφεται, απορρίφτηκε με ανυπόστατη αιτιολογία σε αντιστάθμισμα όλων των προηγούμενα αδιεκπεραίωτων διορισμών και με αφορμή νέους Δικαστές που προσήλθαν στο Πρωτοδικείο Ρόδου, το Δικαστικό έτος 2017.
Με αριθμό κατάθεσης 1265/18-10-2017 στο Πρωτοδικείο Ρόδου και αριθμό 191/18-10-2017 κατάθεσης Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, κατέθεσα προσφυγή κατά της ανωτέρω απορριπτικής απόφασης χορήγησης νομικής βοήθειας, στο πρόσωπο μου.
Διά της υπ’ αριθμόν 15/2018 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, απορρίφτηκε και η προσφυγή μου, με την ίδια ανυπόστατη αιτιολογία που εφευρέθηκε για να μου απορρίπτονται οι χορηγίες νομικής βοήθειας επιλεκτικά για τις υποθέσεις που επρόκειτο να κινηθώ κατά της Μαφίας της Ρόδου, των κατάλοιπων της Ιταλικής κατοχής, της οικογένειας Μαντζόν που ελέγχει απόλυτα το νησί και δη το θεσμό της Δικαιοσύνης.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Με την εναλλαγή του χρόνου, με τα νέα μειωμένα, πάντα τυπικά οικονομικά μου στοιχεία, καθώς ουσιαστικά εισοδήματα δεν έχω και διαβιώ με δανεικά από οικογενειακά μου πρόσωπα, κατέθεσα νέα αίτηση χορήγηση νομικής βοήθειας για να καταθέσω αγωγή αποζημίωσης από αδικοπραξίες κατά του Μανουσέλη Ιωάννη.
Παρά ταύτα, στην με αριθμό 100/26-01-2018 αίτηση μου, εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 46/05-02-2018 απορριπτική και πάλι Πράξη του Πρωτοδικείου Ρόδου, με την ίδια ανυπόστατη αιτιολογία, παρά το γεγονός ότι τούτη κατέθεσα συνοδεία υπεύθυνης δήλωσης, (εκ παραδρομής τούτη κατατέθηκε με άλλο όνομα από άλλη παρόμοια υπόθεση), για το γεγονός της αντικειμενικής αδυναμίας κατάθεσης της δήλωσης μου, είτε ηλεκτρονικά, είτε ιδιοχείρως στη Δ.Ο.Υ. Ρόδου.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Άμα την κατάθεση της δήλωσης μου και της έκδοσης του νέου μου εκκαθαριστικού στις 19-04-2018, επανήλθα με την υπ’ αριθμόν 428/20-04-2018 πρωτοκόλλου Πρωτοδικείου Ρόδου, νέα αίτηση μου, χορήγησης νομικής βοήθειας, προκειμένου να καταθέσω αγωγή αποζημίωσης από αδικοπραξίες κατά του Μανουσέλη Ιωάννη.
Χρειάστηκε να καταθέσω την υπ’ αριθμόν 447/25-04-2018 αίτηση στο Πρωτοδικείο Ρόδου, η οποία και έγινε δεκτή, προκειμένου να λάβω αντίγραφο της απόφασης της Προέδρου Πρωτοδικών Ρόδου, επί της 428/20-04-2018 απορριπτικής, εκ νέου απόφασης, της Προέδρου Πρωτοδικών Ρόδου, με την ίδια εντελώς αδικαιολόγητη πλέον ανυπόστατη αιτιολογία, καθώς τούτη κατατέθηκε με τα νέα ήδη πενιχρά και τυπικά εισοδήματα μου, όπως προκύπτει από το μόλις την προηγουμένη 19-04-2018 έκδοση του νέου μου εκκαθαριστικού, που τούτο βεβαίωνε.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Η υπομονή μου και η επιμονή μου, εξαντλούνται με την επίτευξη του επιδιωκόμενου.
Διά της υπ’ αριθμόν 465/30-04-2018 πρωτοκόλλου Πρωτοδικείου Ρόδου, κατέθεσα νέα αίτηση, χορήγησης νομικής βοήθειας δικηγόρου και δικαστικού επιμελητή προκειμένου να καταθέσω αγωγή αποζημίωσης από αδικοπραξίες κατά του Μανουσέλη Ιωάννη του Κωνσταντίνου.
Ταυτόχρονα, κατέθεσα την υπ’ αριθμόν 467/30-04-2018 Προσφυγή μου στο Πρωτοδικείο Ρόδου, κατά της απορριπτικής απόφασης της Προέδρου Πρωτοδικών Ρόδου στο ανωτέρω υπ’ αριθμόν 428/20-04-2018 αίτημα μου, χορήγησης νομικής βοήθειας.
Τούτη έλαβε αριθμό κατάθεσης δικογράφου 81/30-04-2018 στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου και ορίστηκε ημέρα συζήτησης η 17-05-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00.
Εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 109/2018 απορριπτική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, στο βωμό της διαφέντευσης της Δικαιοσύνης και της προστασίας και διαφύλαξης των συμφερόντων της Μαφίας της Ρόδου, των κατάλοιπων της Ιταλικής κατοχής, της οικογένειας Μαντζόν για,  εις αεί,  επαναλαμβανόμενη φορά.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Ως ανωτέρω σας έχω ήδη ενημερώσει, μα και αρκετοί από εσάς ήδη προ πολλού γνωρίζετε και τούτο ΚΑΠΟΙΟΙ εκμεταλλεύονται, η υπομονή μου και η επιμονή μου, εξαντλούνται με την επίτευξη του επιδιωκόμενου.
Πλέον του γεγονότος ότι η  τραγελαφική έως τραγική κατάσταση και όχι μόνον αυτή, που ανωτέρω σας εκτίθεται στο χώρο της τοπικής Δικαιοσύνης, συνοδεία της αδικαιολόγητης και άκαμπτης θέλησης και δύναμης που κατευθύνει τούτες της έκνομες ενέργειες στο χώρο της τοπικής Δικαιοσύνης, εν προκειμένω η μαμά των κατάλοιπων της Ιταλικής κατοχής η Αλεξάνδρα Μαντζόν,  με οδήγησαν  σε αίτηση μου,   μετ’ επίκλησης προσοχής Εθνικών Θεμάτων,  προς τον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ώστε να αποφανθούν αν δικαιούμαι χορήγηση νομικής βοήθειας.

Ωστόσο.
Επειδή από την 01-02-2019 ισχύει πλέον η 4241/127 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Προστασίας, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β' 173/30-01-2019) και ορίζει τον κατώτατο μισθό στα 650€, κάτι που ανατρέπει, ακυρώνει, διαγράφει, καταρρίπτει, καταλύει…, την ανυπόστατη αιτιολογία με την οποία μερικοί ανεπαρκείς υπηρέτες της θέμιδας μου απέρριπταν τις αιτήσεις μου χορήγησης νομικής βοήθειας, κάθε φορά που επρόκειτο να κινηθώ κατά της Μαφίας της Ρόδου, των κατάλοιπων της Ιταλικής κατοχής και των υποχείριων τους.
Ένεκα τούτου λοιπόν, κατέθεσα, μεταξύ και άλλων, την υπ’ αριθμόν 106/01-02-2019 πρωτοκόλλου Πρωτοδικείου Ρόδου αίτηση μου, χορήγησης νομικής βοήθειας δικηγόρου και δικαστικού επιμελητή, προκειμένου να καταθέσω αγωγή αποζημίωσης περί αδικοπραξιών κατά του Μανουσέλη Ιωάννη και σας την παραθέτω κατωτέρω, αυτούσια, ως έχει.

Ρόδος 03-02-2019

Με τιμή.
Σπανός Χ. Θωμάς.

                                                                              ΑΙΤΗΣΗ
                                                          Ειδικής Διαδικασίας Νόμου 3226/2004
                                      (Παροχής Νομικής Βοήθειας Σε Πολίτες Χαμηλού Εισοδήματος)

Του                                                                                                                   Προς Τον
Σπανού Θωμά – Δημήτριου Του Χρήστου                                                       Πρόεδρο Πρωτοδικών Ρόδου
Α.Δ.Τ.: ΑΗ 950857
Λοιπών Στοιχείων ως Υποσέλιδο.                                                                         Ρόδος 01-02-2019
Ατομικά και ως νόμιμος εκπρόσωπος
Της ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ

                                 Θέμα: Διορισμός Δικηγόρου ως Συνηγόρου Σύμφωνα Με Το Νόμο 3226/2004

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε.
Λαμβάνω την τιμή να Σας ζητήσω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3,6 και 8 του Νόμου 3226/2004  (Φ.Ε.Κ. 24/04-02-2004) τη χορήγηση της νομικής βοήθειας που προβλέπεται στις ανωτέρω διατάξεις του σχετικού Νόμου και αφορά:
Τον διορισμό δικηγόρου και δικαστικού επιμελητή, προκειμένου να καταθέσω αγωγή αποζημίωσης περί αδικοπραξιών κατά του Μανουσέλη Ιωάννη του Κωνσταντίνου.
Προς τούτο θέτω   ενδεικτικά   και   περιεκτικά   τα κάτωθι:
Τούτος είναι ο αρχικός οικοπεδούχος και συνιδιοκτήτης σε ένα αυθαίρετο (σχετικό 1 α΄) και κατεδαφιστέο (σχετικό 01 β΄) κτίριο που υφίσταται  στην 80α κτηματολογική μερίδα γαιών Ρόδου, στο 6ο περίπου χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Ρόδου – Λίνδου).
Το συγκεκριμένο κτίριο οικοδομήθηκε παρανόμως, διά της υπ’ αριθμόν 246/98 (σχετικό 01, γ’) οικοδομικής άδειας,  στο όνομα του Μανουσέλη Ιωάννη, καθώς ποτέ δεν είχε τη δυνατότητα δημιουργίας κυκλοφοριακής σύνδεσης, απαραίτητο συνοδό έργο εκδόσεως οικοδομικής άδειας.
Τούτη μεταβιβάστηκε μεταγενέστερα στον Καπακλή Αχμέτ για να καταλήξει στον εργοδότη του κτιρίου Μαντζόν Ανδρέα, (σχετικό 01, δ’).
Η ισχύς της ανωτέρω αναφερομένης 246/98 (σχετικό 01, γ’) οικοδομικής αδείας έληξε την 24-06-2006, όπως προκύπτει από το σώμα αυτής, καθώς αναθεωρήθηκε έως και την 24-06-2006, αλλά και από την υπ’ αριθμόν 2440/27-05-2013 (σχετικό 01, ε’)  απάντηση της Υπηρεσίας Δόμησης Ρόδου, σε σχετικό αίτημα μου.
Διά του υπ’ αριθμόν 7267 & 7348/17-10-2013 (σχετικό 01, στ’) εγγράφου της, η Υπηρεσίας Δόμησης Ρόδου, καλεί τον Μαντζόν Ανδρέα να προσκομίσει εγκριμένη μελέτη κυκλοφοριακής σύνδεσης – εν ισχύ – προκειμένου να συνδεθεί το αυθαίρετο και κατεδαφιστέο κτίριο της 80α κτηματολογικής μερίδας γαιών Ρόδου με την Εθνική οδό Ρόδου – Λίνδου, ώστε να του αναθεωρήσει την 246/98 οικοδομική άδεια, ως τούτος είχε αιτηθεί.
Διά του υπ’ αριθμόν 1301/06-04-2015 (σχετικό 01, ζ’) εγγράφου της το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου με ενημερώνει, απαντώντας σε σχετικό αίτημα μου, ότι δεν δύναται να χορηγηθεί έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης της κτηματολογικής μερίδας 80α γαιών Ρόδου με την Εθνική οδό Ρόδου – Λίνδου.
Συνεπώς,  η 246/98 (σχετικό 01, γ’) οικοδομική άδεια,  έχει λήξη οριστικά την     24-06-2006    και δεν δύναται να εκδοθεί νέα.  Επιπρόσθετα, το συγκριμένο κτίριο στερείται οιασδήποτε δικαιοπραξίας.

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε.
Με την λήξη της συγκεκριμένης οικοδομικής αδείας, ο συγκεκριμένος ‘’κύριος’’, μεταξύ και άλλων,  προέβηκε σε πλήθος αδικοπραξιών, προπηλακίσεων, βιαιοπραγιών και αποπειρών κατά της σωματικής μου ακεραιότητας, με  ευθείες απροκάλυπτες κατά εμού πλείστες ενέργειες.
Μέρος τους, Σας εκθέτω κατωτέρω:

Ενδεικτικά:
Την    14-07-2006    (σχετικό 02, α’)  ο Μανουσέλης Ιωάννης με εξύβρισε, μετά χειροδικίας που δεν συμπεριελήφθη στο κατηγορητήριο.  Για την πράξη του αυτή τιμωρήθηκε διά της υπ’ αριθμόν 8354/25-11-2008 (σχετικό 02, α’)  απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου,  με την ποινή φυλάκισης των εξήντα (60) ημερών.
Την    31-10-2006    (σχετικό 02, β’) ο Μανουσέλης Ιωάννης εισήλθε με πέντε (5) μπράβους στο γραφείο μου, προκειμένου να με εκβιάσει, με απειλητικές και κατά της σωματικής μου ακεραιότητας προθέσεις.
Για την πράξη του αυτή τιμωρήθηκε διά της υπ’ αριθμόν 183/04-05-2011 (σχετικό 02, β’)  απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου Πλημμελημάτων, με την ποινή φυλάκισης των επτά (7) μηνών.
Την    21-05-2009    (σχετικό 02, γ’) αποπειράθηκε επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά εμού, με αυτοκίνητο.
Για την πράξη του αυτή τιμωρήθηκε διά της υπ’ αριθμόν 1054/12-03-2013 (σχετικό 02, γ’) απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου, με την ποινή φυλάκισης των πέντε (5) μηνών.
Τούτη παρέμεινε και κατά την εκδίκαση της ανυποστήρικτης εφέσεως του, διά της υπ’ αριθμόν 795/11-04-2014 (σχετικό 02, δ’) απόφασης  του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου.
Τούτη την πράξη του τέλεσε με σκοπό να με τραυματίσει ικανά ώστε να μην παρασταθώ κατά την εκδίκαση της εισβολής του στο γραφείο μου με τους πέντε (5) μπράβους που δικαζόταν την 27-05-2009 (σχετικό 02, β’) .
Λίγες ημέρες αργότερα δε, την 17-06-2009 (σχετικό 05 δ΄) διενεργείτο ο 3ος επαναληπτικός παράνομος και καταχρηστικός πλειστηριασμός του Ι.Κ.Α. Ρόδου, κατά της ιδιοκτησίας μου, με αφορμή δικές του οφειλές.
Ο συγκεκριμένος ‘’κύριος’’ την 23-06-2003 (σχετικό 03) ίδρυσε την   ‘’ΡΟΔΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ’’,  της οποίας ήταν πρόεδρος και άρχισε να μεταβιβάζει την ιδιοκτησία του σε αυτήν προκειμένου να αποφύγει να πληρώσει δημόσιο και ιδιώτες.
Ο συγκεκριμένος ‘’κύριος’’ άρχισε να με διαβάλει σε προμηθευτές και πελάτες μου και γενικότερα να σπέρνει κακόβουλες φήμες στην κοινωνία,  περί της αξιοπιστίας μου, ως έμπορος,  με σκοπό την κοινωνικοοικονομική μου εξόντωση, (σχετικό 04).
Οι οφειλές του δε,  με την ενεργό συμμετοχή του, ήταν η αφορμή ώστε να προβεί το Ι.Κ.Α. Ρόδου σε τέσσερις (4) παράνομους και καταχρηστικούς πλειστηριασμούς, χωρίς να είμαι εγώ οφειλέτης του και χωρίς να υπάρχουν κατασχέσεις στην ιδιοκτησία μου, (σχετικά 05, α’,  β’,  γ’,  δ’).
Τούτους διέταξε το Ι.Κ.Α. Ρόδου, διά του διευθυντή του, Παπαντωνίου Ιωάννη , την 24-09-2008, (σχετικό 05, α’, τελευταία σελίδα).
Οι  απροκάλυπτα παράνομες,  ενέργειες του Ι.Κ.Α. Ρόδου, που δεν ανακόπτονταν με όποιες ενέργειες και αν διενήργησα και όπου και αν απευθυνόμουνα, σε συνάρτηση με την  άκαμπτη και αδιάλλακτη  στάση του, με οδήγησαν σε πρόταση, προκειμένου να απεγκλωβίσω την ιδιοκτησία μου, από τους παράνομους και καταχρηστικούς πλειστηριασμούς του, να αναλάβω το μέρος της υποτιθέμενης δικής μου οφειλής, που δεν όφειλα και  που αναλογούσε στην ιδιοκτησία μου έναντι του Ι.Κ.Α. Ρόδου.
Ο συγκεκριμένος ‘’κύριος’’, προ αυτής της ενέργειας μου, απέστειλε εξώδικο προς το Ι.Κ.Α. Ρόδου, διαμηνύοντας του, να μην υπεισέρθει κανείς στα χρέη του προς αυτό, (σχετικό 06).
Το Ι.Κ.Α. Ρόδου και ο Μανουσέλης Ιωάννης, ταυτίστηκαν με κοινό σκοπό την υφαρπαγή της ιδιοκτησίας μου, που είναι η μοναδική διέξοδος νομιμοποίησης του αυθαίρετου και κατεδαφιστέου υφιστάμενου κτιρίου στην 80Α κτηματολογική μερίδα γαιών Ρόδου, με την παράνομη και ληγμένη 246/98 (σχετικό 01 γ΄) οικοδομική άδεια του Μαντζόν Ανδρέα.
Υπάρχουν πλείστες άλλες αδικοπραξίες κατά εμού, του συγκεκριμένου κυρίου, που δεν σας αναφέρω εν τη παρούσα.

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε.
Η χορήγηση της παραπάνω νομικής βοήθειας κρίνεται απαραίτητη κατά τις διατάξεις του ως άνω Νόμου καθόσον βρίσκομαι σε οικονομική δυσχέρεια να αντιμετωπίσω τα έξοδα της ανωτέρω δικαστικής ενέργειας.
Υποβάλλω συνημμένα με την παρούσα τα εξής πιστοποιητικά:

  1. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος, ενός εκάστου των τριών τελευταίων ετών, όπου αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. και η ισχύουσα διεύθυνση διαμονής μου, (σχετικό 07, α’,  β’,  γ’).
  2. Την δήλωση φορολογίας εισοδήματος μου, για τα εισοδήματα που απέκτησα το έτος 2017, (σχετικό 08)
  3. Την αναλυτική κατάσταση E2 για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας φορολογικού έτους 2017, (σχετικό 09).
  4. Την περιουσιακή μου κατάσταση (σχετικό 10, α’) και τη δήλωση Ε9 (σχετικό 10, β’) για το έτος 2017.
  5. Την υπ’ αριθμόν 47/02-07-2014 (σχετικό 11) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, διά της οποίας μου αναγνωρίστηκε το δικαίωμα κτήσης, με χρησικτησία, στο ακίνητο που μου εξασφαλίζει το ανωτέρω φορολογητέο εισόδημα μου.Τούτο δεν εμφανίζεται στην περιουσιακή μου κατάσταση και το Ε9, διότι δεν έχει γίνει ακόμη μεταβίβαση στο κτηματολόγιο ένεκα αδυναμίας καταβολής των αναλογούντων φόρων.
  1. Την δήλωση φορολογίας εισοδήματος της εταιρείας μου ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ,  (σχετικό 12).
  2. Το υπ’ αριθμόν 31981/03-04-2003 (σχετικό 13) καταστατικό της εταιρείας μου ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ.
  3. Το υπ’ αριθμόν 2984/15-04-2003 (σχετικό 14) Φ.Ε.Κ. όπου σε αυτό δημοσιεύθηκε η ίδρυση της μόλις ανωτέρω αναφερομένης εταιρείας μου.

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε
Παρακαλώ πολύ ενημερώστε με αν υστερεί σε κάτι το αίτημα μου, ώστε να το συμπληρώσω για να έχει αίσια έκβαση.

Με τιμή.
Σπανός Χ. Θωμάς.

.

.

.

Design by Thomas C. Spanos