+30.6946696310                      info@spanosthomas.eu                      live:.cid.912cd03ac5bb338a                    

Παραδόθηκε        &     χρεώθηκε  

Αίτηση - Επίκληση

                                                                                                                 Προς
                                       Ρόδος 29-04-2024                                            Προϊσταμένη Εισαγγελίας Αρείου Πάγου
                                                                                                                Αξιότιμη Κυρία Γεωργία Ευθ. Αδειλίνη

                                      Θωμά – Δημήτριου Σπανού Του Χρήστου
                                     Α.Δ.Τ.: ΑΗ950857
                                    Λοιπών Στοιχείων ως Υποσέλιδο

Θέμα: Επίκληση Προσωπικού Σας Ενδιαφέροντος και Ευαισθησίας Σας.

Αξιότιμη Κυρία Εισαγγελέας.

Σας κοινοποιώ και θέτω στη διάθεση Σας και προς γνώση Σας την από 21-04-2024 (σχετικό 01)  επιστολή μου προς τον Πρωθυπουργό μας Κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη με θέμα: «Εκρίζωση του ‘’βαθέως κράτους’’ στη Ρόδο.».
Τούτη έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 2579/2024 (σχετικό 02) γραφείου Πρωθυπουργού.
Ως και την συνοδευτική αυτής υπ’ αριθμόν 10/2024 και με αριθμό εισερχομένου 1959/16-04-2024 (σχετικό 03) Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου, ΠΡΟΣΦΥΓΗ μου, ενώπιον της Κυρίας Εισαγγελέως Εφετών Δωδεκανήσου.

Εκ της ανωτέρω ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ μου, όπως γνωστοποιώ και στον Πρωθυπουργό μας με την επιστολή μου που και προς Εσάς διά της παρούσης κοινοποιώ – γνωστοποιώ καταδεικνύεται τεκμηριωμένα η ύπαρξη δρώσας εγκληματικής οργάνωσης στη Ρόδο, εδώ και δεκαετίες με ειδίκευση και σκοπό την υφαρπαγή των ακίνητων ιδιοκτησιών μας, ελέγχοντας απόλυτα τα δημόσια καταστήματα και υπηρεσίες, τράπεζες, δικηγόρους, αρχές και θεσμούς και όχι μόνον.

Αξιότιμη Κυρία Εισαγγελέας.

Θέτω στη διάθεση Σας την από 26-04-2024  (σχετικό 04)  αίτηση μου, που αφορά κλήση μαρτύρων, προς την Κυρία Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου. Έως και την ολοκλήρωση της συγγραφής της παρούσης (29-04-2024 & 13:00 περίπου) δεν είχε αποφανθεί η Κυρία Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ρόδου και προς τούτο, μη έχοντας αντίγραφο της,  δεν αποστέλλεται παρά μόνον η όμοια κοινοποιημένη προς την Α! Πρόεδρο Πρωτοδικών Ρόδου. (Κατά όπως με ενημέρωσαν τηλεφωνικά από τη γραμματεία της ΕιΠρΡ και μου απέστειλαν την αίτηση μου με την απάντηση την 30-04-2024 ηλεκτρονικά)
Θέτω επίσης στη διάθεση Σας και προς γνώση Σας  δύο εκτυπώσεις της συνολικής κατάστασης της με Α.Β.Μ.: Ε2020/2243  έγκλησης μου, με διαφορά εκτύπωσης ακριβώς ενός χρόνου, (σχετικά 05 & 06) που αναφέρω στην ανωτέρω αίτηση μου και σε αυτές έχει γίνει παρέμβαση, όσον αφορά τους κατηγορούμενους με σκοπό να μην δικαστούν.
Θέτω ακόμη στη διάθεση Σας και προς γνώση Σας, («μια φωτογραφία, χίλιες λέξεις»)  και δύο δορυφορικές φωτογραφίες των επίμαχων ιδιοκτησιών μας από το Εθνικό Κτηματολόγιο (σχετικό 07) και τους χάρτες της Google (σχετικό 08).

Εκ των ανωτέρω καταδεικνύεται τεκμηριωμένα, κάτι που συμβαίνει πάρα πολλά χρόνια τώρα και αυτό άρχισε μετά την αγορά της αδόμητης ιδιοκτησίας μου το έτος 2001, η επιδίωξη του καταλογισμού στο πρόσωπο μου βαριών κατηγοριών με ψευδή γεγονότα και στημένα συμβάντα και σκοπό την φυλάκιση μου. Αυτό είναι κάτι το επαναλαμβανόμενο και συμβαίνει μονίμως, να είμαι δηλαδή ψευδώς κατηγορούμενος και να αθωώνομαι των ψευδών κατηγοριών. Τι σημασία έχει να αθωώνομαι ενόσω βρίσκομαι μονίμως και αδιαλείπτως, κοντά είκοσι και πλέον χρόνια τώρα, ψευδώς κατηγορούμενος με κάποια βαριά κατηγορία και να αθωώνομαι, για μια έκαστη εξ αυτών μετά τέσσερα και πέντε χρόνια; Με αυτή την επιπρόσθετη μέθοδο μου έχουν πάρει τη ζωή ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν και ο νυν  αντεισαγγελέας του  Αρείου Πάγου  Γεώργιος  Οικονόμου, ο οποίος  χρόνια τώρα παρεμβαίνει στην  προσωπική και επαγγελματική μου ζωή με σκοπό τον κοινωνικοοικονομικό αποκλεισμό και την βιολογική μου εξόντωση. Αμφότεροι, ο κάθε ένας από την δική του μεριά και με τις δυνατότητες, οικονομική και θεσμική αντίστοιχα που ο κάθε ένας έχει συνεργάζονται για τον σκοπό αυτό. Ευρίσκομαι μονίμως και αδιαλείπτως σε μια διαρκή κοινωνική βάσανο, προς μάταιη επιβεβαίωση των ψευδών κατά εμού κατηγοριών, εκπορευόμενη και καθοδηγούμενη από τον νυν αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεώργιο Οικονόμου, ο οποίος δια αυτής της μεθόδου, παρεμβαίνει στην προσωπική και επαγγελματική μου ζωή.

Σκοπός και επιδίωξη τους η υφαρπαγή της ιδιοκτησίας μου που νομιμοποιεί και αξιοποιεί την όμορη αυθαίρετη και κατά το ήμισυ κατεδαφιστέα ιδιοκτησία, κύρια του Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν, (σχετικά 07 & 08).

Τελευταία επειδή η άοκνη και αδιάλειπτη επιδίωξη τους να με φυλακίσουν, μέχρι σήμερα δεν τους καρποφόρησε, παρά μόνον μια μέρα την 06-06-2020, επιδιώκουν να με εγκλείσουν σε ψυχιατρική κλινική, όπως ο Ανδρέας Φραγκίσκου Μαντζόν επίμονα και επιτακτικά αιτείται προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου με τις από 09-04-2021 (σχετικό 09) και 07-07-2023 (σχετικό 10) ψευδείς έγραφες εξηγήσεις του προς την Κυρία Πταισματοδίκη Ρόδου, συνεχίζοντας να υπόκειμαι και για αυτό το ενδεχόμενο την θεσμική και κοινωνική μου βάσανο.   

Αξιότιμη Κυρία Εισαγγελέας.

Στα πλαίσια της προσπάθειας μου να απαλλαγώ από αυτή την μακροχρόνια νοσηρή κατάσταση στην οποία υπόκειμαι κύρια από τους Ανδρέα Φραγκίσκου ΜΑΝΤΖΟΝ και τον νυν Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεώργιο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ προέβηκα στην από 18-06-2023 (σχετικό 11)  «Επιστολή Ευαισθητοποίησης – Καταγγελία» μου, κύρια προς το Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Κύριο Γεώργιο Πιτσιλή και προς τον τότε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κύριο Ισίδωρο Ντογιάκο που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου Εισαγγελίας Σας 4840/27-06-2023, με θέμα: «Έλεγχος Οικονομικής & Περιουσιακής Κατάστασης του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών Γεώργιου Οικονόμου και των προσώπων του περιβάλλοντος του».

Όπως με ενημερώνει, εκ νέου, το Β’ Τμήμα της Διεύθυνσης  Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Ελέγχου και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με το από 02-02-2024 (σχετικό 12) έγγραφο του η  από 18-06-2023 (σχετικό 11)   «Επιστολή Ευαισθητοποίησης – Καταγγελία» μου, προς τον Διοικητή της (ΑΑΔΕ) αξιολογήθηκε και διαβιβάσθηκε προς την επιτροπή ελέγχου της Βουλής και έλαβε, όπως η γραμματεία της με ενημερώνει με το από 04-08-2023 (σχετικό 13) ηλεκτρονικό της μήνυμα, τον υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 2336/04-08-2023, (σχετικό 13).

Με την από 05-02-2024 (σχετικό 14)  ηλεκτρονικά απεσταλμένη (σχετικό 15) αίτηση μου προς την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, κοινοποιώντας και προς την Εισαγγελία Σας, όπου και έλαβε τον υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 1172/09-02-2024, αιτήθηκα να ενημερωθώ σχετικά με την συγκεκριμένη καταγγελία μου προς την ΑΑΔΕ για τον νυν Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεώργιο Οικονόμου. Η αίτηση μου έλαβε τον υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 3166/05-02-2024 (σχετικό16) της γραμματείας του τμήματος ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής.

Αξιότιμη Κυρία Εισαγγελέας.

Επειδή, το Τμήμα Ε΄ της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων της (ΑΑΔΕ) με το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου ΔΙ.Ε.Σ.ΕΛ. Ε19859 ΕΞ 2024 ΕΜΠ / 29-01-2024 (σχετικό 17) απαντητικού προς εμένα εγγράφου του, με ενημερώνει ότι: «έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, κατά λόγο αρμοδιότητας».

Επειδή, το Τμήμα Ε΄ της (ΔΙ.Ε.Σ.ΕΛ) της (ΑΑΔΕ) με το ίδιο ως άνω αναφερόμενο έγγραφο του με ενημερώνει ότι η αποκάλυψη των στοιχείων της έρευνας για την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση του νυν Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεώργιου Οικονόμου «γίνεται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, ότι δεν συντρέχει περίπτωση φορολογικού απορρήτου (άρθρο 17 του ν. 4987/2022 σε συνδ. Με άρθρο 252 Π.Κ. και άρθρο 26 ν. 3528/2007)», (σχετικό 17).

Επειδή, η από 05-02-2024 (σχετικό 14)  ηλεκτρονικά απεσταλμένη (σχετικό 15) αίτηση μου προς την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής που έλαβε τον υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 3166/05-02-2024 (σχετικό16) της γραμματείας του τμήματος ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής. κοινοποιημένη και προς την Εισαγγελία Σας, λαμβάνοντας τον υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 1172/09-02-2024, δεν έχει ακόμη απαντηθεί.

Επειδή, αυτή η μακροχρόνια νοσηρή κατάσταση, της υφαρπαγής της εναπομείνασας ιδιοκτησίας μου και για τον σκοπό αυτό της επιδίωξης του εγκλεισμού μου στη φυλακή, εναλλακτικά στο ψυχιατρείο, από τον Ανδρέα Φραγκίσκου ΜΑΝΤΖΟΝ και τον νυν αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεώργιο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ευτυχώς με την βοήθεια του ΘΕΟΥ ακόμη δεν έχει επιτευχθεί και παλεύω αυτό να μην συμβεί και πιστεύω ότι δεν πρόκειται να συμβεί.

Επειδή, αδιαφόρετα απευθύνομαι και προς την Εισαγγελία Σας, αρχής γενομένης την 12-01-2009 έως και σήμερα και ένεκα τούτου έχω συμπεράνει ότι τελικά χρειάζεται – απαιτείται το προσωπικό ενδιαφέρον και η ευαισθησία ενός Εισαγγελικού Λειτουργού για να παρέμβει.

Επειδή, επισυνάπτω της παρούσης Ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (Μεγαρόσημο)
με κωδικό παραβόλου: 67248484695410290055 και
κωδικό πληρωμής:  RF44905101009500672484846  (σχετικά 18-01,  18-02,  18-03,  18-04).

Επειδή, προσκομίζω όλα τα ανωτέρω στην παρούσα αναφερόμενα έγγραφα, συνοδεία αυτής, ως κατωτέρω:

 1. Η από 21-04-2024  επιστολή μου προς τον Πρωθυπουργό μας Κυριάκο Μητσοτάκη, (σχετικό 01)
 2. Το από 22-04-2024 ηλεκτρονικό μήνυμα από την Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού προς εμένα, (σχετικό 02).
 3. Η υπ’ αριθμό 10/2024 και με αριθμό εισερχομένου 1959/16-04-2024 Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου ΠΡΟΣΦΥΓΗ μου ενώπιον της Εισαγγελέως Εφετών Δωδεκανήσου, (σχετικό 03).
 4. Η από 26-04-2024 αίτηση μου προς την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, κοινοποιημένη προς την Α! Πρόεδρο Πρωτοδικών Ρόδου, όπου και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 682/26-04-2024 (σχετικά 04). Έως και την ολοκλήρωση της συγγραφής της παρούσης (29-04-2024 & 13:00 περίπου) δεν είχε αποφανθεί η Κυρία Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ρόδου και προς τούτο, μη έχοντας αντίγραφο της, δεν αποστέλλεται παρά μόνον η κοινοποιημένη προς την Α! Πρόεδρο Πρωτοδικών Ρόδου.
 5. Η από 03-12-2020 συνολική κατάσταση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου για την με Α.Β.Μ.: Ε2020/2243  έγκληση μου, (σχετικό 05).
 6. Η από 03-12-2021 συνολική κατάσταση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου για την με Α.Β.Μ.: Ε2020/2243  έγκληση μου, (σχετικό 06).
 7. Η δορυφορική φωτογραφία του Εθνικού Κτηματολογίου Α.Ε., (σχετικό 07).
 8. Η δορυφορική φωτογραφία των χαρτών της Google (σχετικό 08).
 9. Η από 09-04-2021 γραπτές εξηγήσεις του Ανδρέα Φραγκίσκου ΜΑΝΤΖΟΝ προς την Κυρία Πταισματοδίκη, (σχετικό 09).
 10. Η από 07-07-2023 γραπτές εξηγήσεις του Ανδρέα Φραγκίσκου ΜΑΝΤΖΟΝ προς την Κυρία Πταισματοδίκη, (σχετικό 10).
 11. Η από 18-06-2023  επιστολή ευαισθητοποίησης – καταγγελία μου, κύρια προς τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, (σχετικό 11).
 12. Το από 02-02-2024 έγγραφο του Β΄ Τμήματος της (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) της (ΑΑΔΕ), (σχετικό 12).
 13. Το από 04-08-2023 ηλεκτρονικό μήνυμα της Επιτροπής Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης της Βουλής προς εμένα, (σχετικό 13).
 14. Η από 05-02-2024 αίτηση μου προς την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, (σχετικό 14).
 15. Το από 05-02-2024 ηλεκτρονικό μου μήνυμα προς την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, (σχετικό 15).
 16. Το από 05-02-2024 ηλεκτρονικό μήνυμα της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής προς εμένα, (σχετικό 16).
 17. Το από 29-01-2024 απαντητικό έγγραφο του Τμήματος Ε΄ της (ΔΙ.Ε.Ε.ΕΛ) της (ΑΑΔΕ), (σχετικό 17).
 18. Τα αποδεικτικά του ηλεκτρονικού παραβόλου για το Μεγαρόσημο των 3 ευρώ, (σχετικά 18-01,  18-02,  18-03,  18-04).

  

Δια ταύτα
Αιτούμαι και Επικαλούμαι

Να ζητήσετε από την ΑΑΔΕ και την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής το πόρισμα για τον νυν αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεώργιο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ώστε να καταδειχθεί, επί πλέον και με αυτόν τον τρόπο, η σχέση του με τον Ανδρέα Φραγκίσκου  ΜΑΝΤΖΟΝ και τα οικονομικά και περιουσιακά οφέλη που αποκομίζει από αυτή την θεσμική έκνομη μακροχρόνια προστασία που του προσφέρει, επιχειρώντας αμφότεροι με παροιμιώδη εμμονή και επιμονή τον εγκλεισμό μου σε φυλακή η ψυχιατρείο.

Να μου γνωστοποιήσετε αμφότερα τα πορίσματα.
Άλλως:
Να μου χορηγήσετε σχετική εισαγγελική παραγγελία, ώστε να τα αιτηθώ ο ίδιος.

Τέλος:

Αξιότιμη Κυρία Εισαγγελέας.

Επικαλούμαι  δια της παρούσης το προσωπικό Σας ενδιαφέρον και την ευαισθησία Σας, ώστε να επιληφθείτε όλων όσων και δια της παρούσης περιέρχονται εις γνώση Σας      

Με τιμή
Θωμάς – Δημήτριος Σπανός Του Χρήστου.

SpTh Ypografi 180x122

.

.

.

Design by Thomas C. Spanos