+30.6946696310                      info@spanosthomas.eu                      live:.cid.912cd03ac5bb338a                    

Αγαπητοί αναγνώστες.
Είναι πολλά τα χρόνια που η μαφία της Ρόδου, τα κατάλοιπα της Ιταλικής κατοχής, η οικογένεια Μαντζόν με έχει στην πίεση και τον κατατρεγμό, με όλα τα υποχείρια τους και τον απόλυτο έλεγχο που ασκούν σε Αξιώματα, Θεσμούς και δημόσια, τραπεζικά  και άλλα καταστήματα.
Μέχρι τώρα δεν κατέστη δυνατόν να κινηθώ δικαστικά εναντίον τους, παρά τις όλες προς τούτο άοκνες προσπάθειες μου.
Ούτε και μου ‘’επέτρεψαν’’  να κινηθώ  κατά των δημόσιων καταστημάτων, ώστε πρωτίστως να απαλλαγώ από τις παγιδεύσεις στις οποίες με έχουν υποβάλλει σε αυτά, όπως την Δ.Ο.Υ. Ρόδου, το Κτηματολόγιο Ρόδου και το Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου μα και να ζητήσω αποζημίωση για όλα όσα έχω υποστεί και υπόκειμαι  κατ’ εντολή τους, από αυτά.

Μετά από πολλές παλινωδίες και άκαρπες χορηγίες νομικής βοήθειας προκειμένου να κινηθώ, μεταξύ άλλων, κατά του διευθυντή του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Παπαντωνίου Ιωάννη, στο Πρωτοδικείο Ρόδου, στο οποίο για αυτό τον σκοπό ακόμη παράνομα με κωλύουν, προέκυψε ενδιαφέρον να με συνδράμει ο δικηγόρος Ρόδου Κωνσταντίνος Ταμπάκης.
Εκδόθηκε προς τούτο η υπ’ αριθμόν 304/18-09-2017 Πράξη χορήγησης νομικής βοήθειας από το Πρωτοδικείο Ρόδου.
Διά της από 21-09-2017 έκθεσης επίδοσης του Πρωτοδικείου Ρόδου, ο δικηγόρος Κωνσταντίνος  Ταμπάκης παρέλαβε τον διορισμό του διά της ανωτέρω υπ’ αριθμόν 304/18-09-2017 Πράξης, επιγράφοντας σε αυτήν, «με την επιφύλαξη ότι από έλεγχο των εγγράφων που μου προσκόμισε  ο κύριος Θωμάς Σπανός, ενδέχεται να πρόκειται για υπόθεση (προσβολή  πράξεων κατασχέσεως ΙΚΑ) που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ».
Από την αρχή έδειξε και μεταγενέστερα επιβεβαιώθηκε ότι ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Ταμπάκης, ήθελε να συνδράμει τον θείο του δικηγόρο Στεφανίδη Στέφανο στην κοινωνικοοικονομική καταστροφή μου και στο να δικαιολογήσουν μάταια, τους παράνομους και καταχρηστικούς πλειστηριασμούς που διενήργησε το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. κατά της ιδιοκτησίας μου και για χάριν της μαφίας της Ρόδου, των κατάλοιπων της Ιταλικής κατοχής, της οικογένειας Μαντζόν.
Τούτη δε η υστερόβουλη συνδρομή του επιπρόσθετα καταδεικνύεται από την μεταξύ μας ηλεκτρονική αλληλογραφία, που δεν είναι της παρούσης.

Aγαπητοί αναγνώστες.
Ένεκα λοιπόν της ανωτέρω υπόδειξης του δικηγόρου Κωνσταντίνου Ταμπάκη κατέθεσα διά της με αριθμό κατάθεσης ΕΠ739/03-11-2017 στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου, αίτηση χορήγησης νομικής βοήθειας προκειμένου να καταθέσω αγωγή αποζημίωσης, περί αδικοπραξίας, κατά του Ι.Κ.Α. –Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου, έχοντας προβεί βεβαίως στις ενδεικνυόμενες διορθώσεις και διευκρινήσεις για την νομική βοήθεια την οποία αιτούμουν.
Τούτη κατέθεσα ατομικά και για λογαριασμό της μονοπρόσωπης εταιρείας μου ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ.
Διά της υπ’ αριθμόν ΠΡΟ 194/15-11-2017 Πράξης ικανοποιήθηκε το ανωτέρω αίτημα μου στο πρόσωπο του δικηγόρου Ρόδου Κωνσταντίνου Ταμπάκη και της δικαστικής επιμελήτριας Χριστίνας Καραμάριου.
Μετά την από 22-09-2017 αναλυτική, εμπεριστατωμένη και  τεκμηριωμένη ενημέρωση που έκανα στο δικηγόρο Κωνσταντίνο Ταμπάκη, με αφορμή τον πρώτο του διορισμό από το Πρωτοδικείο Ρόδου, ώστε να κατανοήσει την υπόθεση και να είναι απολύτως πρωτίστως ο ίδιος πεπεισμένος για το δίκαιο του αιτήματος μου και αφού τούτο επισυνέβη, ακολούθησε μια βασανιστική προσπάθεια από μέρους του να θέσει θέμα σχετικά με την νομιμοποίηση της εταιρείας μου ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ και το παραδεκτό της αγωγής μας, που κατάληξη είχε την από 01-02-2018 πρόταση του για σύναψη μεταξύ μας σύμβασης δικηγορικών υπηρεσιών, την οποία θέτω στη διάθεση Σας, πατώντας και  εδώ.  Τούτη περιελάμβανε προμήθεια του 20% και την από μέρους μου καταβολή των δικαστικών παραβόλων, κάτι που  δεν μπορούσα να ακολουθήσω, ούτε οικονομικά μα και ούτε ηθικά.
Διά της με αριθμό κατάθεσης ΑΕΠ 18/02-02-2018 αίτησης μου προς την Πρόεδρο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, ζήτησα την επανεξέταση της ανωτέρω ΠΡΟ 194/15-11-2017 Πράξης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, για τους λόγους που σε αυτήν αναφέρω.
Διά της υπ’ αριθμόν Α 83/22-02-2018 Πράξης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, η ανωτέρω ΑΕΠ 18/02-02-2018 αίτηση μου απορρίφτηκε.
Διά της με αριθμό ΓΠ 439/27-02-2018 Δήλωσης του, προς την Πρόεδρο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, ο δικηγόρος Ρόδου Κωνσταντίνος Ταμπάκης παραιτήθηκε του διορισμού του με την ανωτέρω ΠΡΟ 194/15-11-2017 Πράξη του Διοικητικού Πρωτοδικείο Ρόδου.
Διά της υπ’ αριθμόν ΓΠ 439/13-03-2018 Πράξης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου διορίστηκε σε αντικατάσταση του δικηγόρου Κωνσταντίνου Ταμπάκη, η δικηγόρος Αικατερίνη Βολονάκη.
Διά της υπ’ αριθμόν ΓΠ 616/22-03-2018 Πράξης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, διορίστηκε να μου παρέχει την απαιτούμενη νομική βοήθεια προκειμένου να ασκήσω αγωγή κατά του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου, ο δικηγόρος κύριος Αναστάσιος Μπακαλούμας, κάτι που και έπραξε και θέτω στη διάθεσης Σας, προς γνώση Σας, αυτούσια ως έχει, κατωτέρω:

Ρόδος 01-03-2019

Με εκτίμηση.
Σπανός Χ. Θωμάς.

                                                                      ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ
                                                                                                      ΑΓΩΓΗ
                                                                                  (Κατ` άρθρ. 105 και 106 Ει.Ν. ΑΚ)

1)Του Θωμά - Δημητρίου Σπανού του Χρήστου, κατοίκου Ρόδου 5ο χλμ Λεωφόρος Ρόδου Λίνδου. (ΑΦΜ 027637336).
2)Της εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ Ε.Π.Ε.», κατοικοεδρεύουσας στην Ρόδο, 5ο χλμ Ρόδου-Λίνδου (ΑΦΜ 999244953), νόμιμα εκπροσωπούμενης από τον Θωμά - Δημήτριο Σπανό  του Χρήστου.

                                                                                                       KΑΤΑ

Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών» (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) και ήδη «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), Περιφερειακό Υποκατάστημα Ρόδου.  Και νόμιμα εκπροσωπουμένου.
                                                          ___________________________***__________________________

Ο πρώτος ενάγοντας είμαι νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής της δεύτερης ενάγουσας, που δραστηριοποιείται στην Ρόδο 5ο χλμ Ρόδου-Λίνδου (ΑΦΜ 999244953) στον τομέα της πώλησης αγαθών και υπηρεσιών, όπως προκύπτει από το καταστατικό της, που συστάθηκε διά της υπ’ αριθμόν 31981/03-04-2003 (σχετικό 01 α΄) συμβολαιογραφικής πράξεως του συμβολαιογράφου Ροδίτη Π. Γεώργιου και δημοσιεύτηκε στο  υπ’ αριθμόν 2984/15-04-2003 (σχετικό 01 β) ΦΕΚ.

                                                                                                   1.ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Α. Αρχική Οριζόντια 1212/10-07-1991 της 84 κτηματολογικής μερίδας γαιών Ρόδου.

Δια της υπ’ αριθμόν 1212/10-07-1991 (σχετικό 02 α΄) συμβολαιογραφικής πράξης, σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας βιοτεχνικού κέντρου με την επωνυμία Ιωάννης Μανουσέλης, της συμβολαιογράφου Κώτη Χρυσάνθης Κολλίγρη, οι σε αυτήν αναφερόμενοι συμβαλλόμενοι  δημιούργησαν βιοτεχνικό κέντρο αποτελούμενο από δύο κτίρια χαρακτηριζόμενα με τα γράμματα ΑΛΦΑ (Α) και ΒΗΤΑ (Β).
Τούτο δημιούργησαν σε έναν αγρό συνολικής εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών ένδεκα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (11.760) πλέον η έλατο, που  βρίσκεται στη θέση Μποϊνοσλού του Δήμου Ρόδου με κτηματολογικά στοιχεία τόμος τέσσερα (4), φύλλο εκατόν εξήντα τέσσερα (164), κτηματολογική μερίδα ογδόντα τέσσερα (84) και φάκελος εννιακόσια πενήντα ένα (951), του κτηματολογίου Ρόδου.
Τούτο συνορεύει ανατολικά με τις μερίδες 101 και 90, δυτικά με τις μερίδες 83, 79 και 80,  νότια με τις μερίδες 89, 86 και βόρεια με τις μερίδες 81, 85, όλες γαιών Ρόδου, νομικής φύσεως μούλκ.

Τον συγκεκριμένο αγρό επιμέρισαν σε ποσοστά χίλια (1.000), ως ακολούθως:
Συναθροισμένα  ποσοστά των επί μέρους οριζόντιων ιδιοκτησιών του κτιρίου  ΑΛΦΑ (Α)   350‰.
Παρακρατούμενα ποσοστά για προσθήκη ορόφου στο κτίριο (Α), χαρακτηριζόμενα (Ψ)     50‰.
Συναθροισμένα  ποσοστά των επί μέρους οριζόντιων ιδιοκτησιών του κτιρίου  ΒΗΤΤΑ (Β)  350‰.
Παρακρατούμενα ποσοστά για προσθήκη ορόφου στο κτίριο (Β),  χαρακτηριζόμενα (Ω)    50‰.
Παρακρατούμενα ποσοστά εξαιρουμένης της προσθήκης στα κτίρια (Α) και (Β)              200‰.
                                                                                   Συνολικά ποσοστά αγρού:   1.000

Β. Οριζόντιες Ιδιοκτησίες κτιρίου ΓΑΜΜΑ (Γ).

Διά της υπ’ αριθμόν 2827/14-02-1997 (σχετικό 03 α΄) συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης μερικότερης κατανομής συνιδιοκτησίας ακινήτου, της συμβολαιογράφου Κώτη Χρυσάνθης, οι σε αυτήν αναφερόμενοι ιδιοκτήτες ανακατένειμαν τα ανωτέρω  διακόσια τοις χιλίοις (200‰) παρακρατούμενα προς ανακατανομή ποσοστά πέραν των κτιρίων (Α) και (Β) και δημιούργησαν το κτίριο ΓΑΜΜΑ (Γ), συναποτελούμενο από οριζόντιες ιδιοκτησίες,  ως κατωτέρω :

Τις με στοιχείο πίνακα (ΓΙ1) και (ΓΙ2) ως ισόγειο του κτιρίου ΓΑΜΜΑ (Γ).
Τις με στοιχείο πίνακα (ΓΑ1) και (ΓΑ2) ως πρώτο όροφο του κτιρίου ΓΑΜΜΑ (Γ).
Τις με στοιχείο πίνακα (ΓΒ1) και (ΓΒ2) ως δεύτερο όροφο του κτιρίου ΓΑΜΜΑ (Γ).
Μια εκάστη εκ των ανωτέρω αποτελείται από ένα κύριο χώρο, με επιφάνεια χώρου εκατόν ογδόντα (180) τετραγωνικά μέτρα και όγκο χώρου πεντακόσια σαράντα (540) κυβικά μέτρα.
Επίσης με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου σε χιλιοστά πέντε (5‰) εξ αδιαιρέτου και με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου πενήντα (50) τετραγωνικά μέτρα, εξ αδιαιρέτου.
Την αέρινη στήλη με στοιχείο πίνακα (ΓΒΔ).
Αυτή έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου σε χιλιοστά σαράντα (40‰) εξ αδιαιρέτου και  ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου τετρακόσια (400) τετραγωνικά μέτρα, εξ αδιαιρέτου.

Δια της υπ’ αριθμόν 1530/21-02-1997 (σχετικό 03β΄) πράξης του κτηματολογίου Ρόδου, η ανωτέρω υπ’ αριθμόν 2827/14-02-1997 (σχετικό 03 α΄) συμβολαιογραφική πράξη, σύστασης μερικότερης κατανομής ποσοστών συνιδιοκτησίας ακινήτου, μεταγράφηκε στους καταλόγους του κτηματολογίου Ρόδου.

Διά του υπ’ αριθμόν 2829/20-02-1997 (σχετικό 04 α΄) πωλητήριου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Κώτη Χρυσάνθης οι ανωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες με στοιχείο πίνακα (ΓΙ1) και (ΓΙ2), το ισόγειο του κτιρίου (Γ), πωλήθηκαν από τον Μανουσέλη Ιωάννη στην Ελένη Καρόφτη του Μερκουρίου πρώην σύζυγος Τάλια.
Το συγκεκριμένο συμβόλαιο μεταγράφηκε στο κτηματολόγιο και καταχωρήθηκε στα κτηματολογικά βιβλία του διά της υπ’ αριθμόν 1532/21-02-1997 (σχετικό 04 β΄) πράξης του κτηματολογίου Ρόδου.

Διά του υπ’ αριθμόν 3111/28-07-1998 (σχετικό 05 α΄) πωλητήριου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Κώτη Χρυσάνθης οι ανωτέρω λοιπές οριζόντιες ιδιοκτησίες (ΓΑ1), (ΓΑ2), (ΓΒ1), (ΓΒ2), (ΓΒΔ) του κτιρίου (Γ) πωλήθηκαν από τον Μανουσέλη Ιωάννη στην Ελένη Καρόφτη του Μερκουρίου πρώην σύζυγος Τάλια.
Το συγκεκριμένο συμβόλαιο μεταγράφηκε στο κτηματολόγιο και καταχωρήθηκε στα κτηματολογικά βιβλία του, διά της υπ’ αριθμόν 7698/07-09-1998  (σχετικό 05 β΄) πράξης του κτηματολογίου Ρόδου.

Διά του υπ’ αριθμόν 3961/11-02-2002 (σχετικό 06 α΄) προσύμφωνο συμβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτων οριζόντιων ιδιοκτησιών της συμβολαιογράφου Κώτη Χρυσάνθης οι ανωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες, όλες που συναποτελούν το κτίριο ΓΑΜΜΑ (Γ),  και αποκτήθηκαν από την Ελένη Καρόφτη του Μερκουρίου πρώην σύζυγος Τάλια διά των υπ’ αριθμών 2829/20-02-1997 (σχετικό 04 α΄) και  3111/28-07-1998 (σχετικό 05 α΄)  συμβολαίων αγοραπωλησίας της ιδίας συμβολαιογράφου, πωλήθηκαν στον πρώτο ενάγοντα Σπανό Θωμά – Δημήτριο του Χρήστου.

Διά του υπ’ αριθμόν 3962/11-02-2002 (σχετικό 06 β΄) πληρεξούσιο της συμβολαιογράφου Κώτη Χρυσάνθης η  Ελένη Καρόφτη του Μερκουρίου πρώην σύζυγος Τάλια δήλωσε ότι διορίζει, ανέκκλητα,  πληρεξούσιο αντιπρόσωπο και αντίκλητο τον Σπανό Θωμά – Δημήτριο του Χρήστου για όλες τις σε αυτό αναφερόμενες ενέργειες και πράξεις.

Διά του υπ’ αριθμόν 4247/30-12-2005 (σχετικό 07 α΄) πωλητήριου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Κώτη Χρυσάνθης οι οριζόντιες ιδιοκτησίες (ΓΑ1), (ΓΑ2), (ΓΒ1), (ΓΒ2), (ΓΒΔ) του κτιρίου (Γ) πωλήθηκαν στην δεύτερη ενάγουσα μονοπρόσωπη εταιρεία  «ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ», με ΑΦΜ: 999244953.
Το συγκεκριμένο συμβόλαιο μεταγράφηκε στο κτηματολόγιο και καταχωρήθηκε στα κτηματολογικά βιβλία του διά της υπ’ αριθμόν 244/05-01-2006 (σχετικό 07 β΄) πράξης του κτηματολογίου Ρόδου.

Διά της υπ’ αριθμόν 47/2014 (σχετικό 07 γ΄) απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, αναγνωρίστηκε στο πρόσωπο του πρώτου ενάγοντος, το δικαίωμα κτίσης με χρησικτησία των οριζόντιων ιδιοκτησιών  (ΓΙ1) και (ΓΙ2) του κτιρίου ΓΑΜΜΑ (Γ).

Γ. Οριζόντιες Ιδιοκτησίες κτιρίου ΨΙ  ΗΤΤΑ (ΨΗ).

Διά της υπ’ αριθμόν 4103/03-10-2003  (σχετικό 08 α΄) συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης μερικότερης κατανομής ποσοστών συνιδιοκτησίας ακινήτου της συμβολαιογράφου Κώτη Χρυσάνθη, οι αναφερόμενοι σε αυτήν συνιδιοκτήτες, ανακατανέμουν τα (Ψ) παρακρατούμενα ποσοστά για προσθήκη ορόφου στο κτίριο (Α) και δημιουργούν το κτίριο (Ψ), με τις επί μέρους οριζόντιες ιδιοκτησίες που σε αυτό αναφέρονται.
Μεταξύ αυτών είναι και η οριζόντιος ιδιοκτησία, μελλοντικός βιομηχανικός χώρος πέμπτου ορόφου με στοιχείο πίνακα ΨΙ  ΕΨΙΛΟΝ  (ΨΕ) και ποσοστά 49,76‰, (αναγράφεται από λάθος στην άθροιση 49,73‰).

Δια της υπ’ αριθμόν 9352/09-10-2003 (σχετικό 08 β΄) πράξης του κτηματολογίου Ρόδου, η ανωτέρω υπ’ αριθμόν 4103/03-10-2003 (σχετικό 08 α΄) συμβολαιογραφική πράξη, σύστασης μερικότερης κατανομής ποσοστών συνιδιοκτησίας ακινήτου, μεταγράφηκε στους καταλόγους του κτηματολογίου Ρόδου.

Διά της υπ’ αριθμόν 4222/29-09-2005 (σχετικό 09 α΄) συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης μερικότερης κατανομής ποσοστών συνιδιοκτησίας ακινήτου της συμβολαιογράφου Κώτη Χρυσάνθη, οι αναφερόμενοι σε αυτήν συνιδιοκτήτες, ανακατανέμουν τα ανωτέρω 49,73‰ (που είναι 49,76‰) ποσοστά (ΨΕ) του κτιρίου (Ψ) από τα παρακρατημένα ποσοστά (Ψ) του κτιρίου (Α) και δημιουργούν το κτίριο (ΨΗ),συναποτελούμενο από τις επί μέρους οριζόντιες ιδιοκτησίες που σε αυτήν αναφέρονται και είναι οι: (ΨΗΙ1), (ΨΗΙ2), (ΨΗΑ1), (ΨΗΑ2), (ΨΗΒ1), (ΨΗΒ2), ως  και η αέρινη στήλη.

Δια της υπ’ αριθμόν 11833/07-10-2005 (σχετικό 09 β΄) πράξης του κτηματολογίου Ρόδου, η ανωτέρω υπ’ αριθμόν 4222/29-09-2003 (σχετικό 09 α΄) συμβολαιογραφική πράξη, σύστασης μερικότερης κατανομής ποσοστών συνιδιοκτησίας ακινήτου, μεταγράφηκε στους καταλόγους του κτηματολογίου Ρόδου.

Διά του υπ’ αριθμόν 4223/04-10-2005 (σχετικό 10 α΄) πωλητηρίου συμβολαίου μελλοντικών οριζόντιων ιδιοκτησιών, της συμβολαιογράφου Κώτη Χρυσάνθης, οι ιδιοκτήτες Μανουσέλης Ιωάννης ενεργώντας ατομικά και ως πληρεξούσιος των λοιπών,  παραχώρησαν, μεταβίβασαν και παρέδωσαν κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή όλες τις οριζόντιες ιδιοκτησίες του κτιρίου (ΨΗ), που ανωτέρω αναφέρεται ότι δημιουργήθηκαν διά της 4222/29-09-2005 (σχετικό 09 α΄) συμβολαιογραφικής πράξης, στην δεύτερη ενάγουσα μονοπρόσωπη εταιρεία «ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ», με ΑΦΜ: 999244953.

Δια της υπ’ αριθμόν 11835/07-10-2005 (σχετικό 10 β΄) πράξης του κτηματολογίου Ρόδου, η ανωτέρω υπ’ αριθμόν 4223/04-10-2005 (σχετικό 10 α΄) πωλητήρια συμβολαιογραφική πράξη, μεταγράφηκε στους καταλόγους του κτηματολογίου Ρόδου.

                                                                                                2.ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Με το άρθρο 105 του ΕισΝΑΚ ορίζεται ότι: «Για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του Δημοσίου κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί, το Δημόσιο ενέχεται σε αποζημίωση, εκτός αν η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά παράβαση διάταξης που υπάρχει για χάρη του γενικού συμφέροντος», ενώ με το άρθρο 106 ΕισΝΑΚ ορίζεται ότι: «Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων άρθρων εφαρμόζονται και για την ευθύνη των δήμων, των κοινοτήτων ή των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων που βρίσκονται στην υπηρεσία τους». Από τις πιο πάνω διατάξεις συνάγεται ότι για τη θεμελίωση της ευθύνης του Δημοσίου ή του ν.π.δ.δ. προς αποζημίωση απαιτείται - μεταξύ άλλων - η πράξη, παράλειψη ή υλική ενέργεια των οργάνων του να είναι παράνομη. Εξάλλου η σχετική αποζημίωση περιλαμβάνει την αποκατάσταση της θετικής και αποθετικής ζημίας του ζημιωθέντος, δηλαδή τόσο της ζημίας την οποία υπέστη η υπάρχουσα, πριν από την παράνομη πράξη ή παράλειψη των οργάνων του Ελληνικού Δημοσίου ή του ν.π.δ.δ. περιουσία του ζημιωθέντος, όσο και εκείνης που υπέστη ο ίδιος με τη στέρηση, λόγω της παρανομίας, παροχών, τις οποίες με πιθανότητα κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων ή τις ειδικές περιστάσεις θα αποκόμιζε, αν δεν είχε χωρήσει η παράνομη πράξη ή παράλειψη των πιο πάνω οργάνων (οχ. ΣτΕ 2171/2000, 3303/2001, 2431/2004 κ.α.) και ενδεχομένως και εύλογη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης κατά το άρθρο 932 ΑΚ.

                                                          3.Α. Παράνομοι και καταχρηστικοί πλειστηριασμοί του εναγόμενου
                                                                                     Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α.

Διά της υπ’ αριθμόν 4509/18-03-1996 (σχετικό 11 α΄) έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης του Δικαστικού επιμελητή Μιχάλη Στέφανου Μελλίνη, το εναγόμενο  Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. επέβαλε αναγκαστική κατάσχεση σε μέρος της ιδιοκτησίας του οφειλέτη του Μανουσέλη Ιωάννη για το ποσόν των δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων, διακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων, τριακοσίων ογδόντα τριών δραχμών (14.294.383).

Διά της υπ’ αριθμόν 176/20-03-2001 (σχετικό 11β΄) έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης του Δικαστικού επιμελητή Τάσου Ν. Παντελή, το εναγόμενο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. επέβαλε αναγκαστική κατάσχεση σε μέρος της ιδιοκτησίας του οφειλέτη του Μανουσέλη Ιωάννη για το ποσόν των σαράντα οκτώ εκατομμυρίων, τριακοσίων εβδομήντα έξη χιλιάδων, τριακοσίων εβδομήντα πέντε δραχμών (48.376.375).

Οι ανωτέρω δύο αναγκαστικές κατασχέσεις, αν και έχουν χρονική διαφορά πέντε ετών και έχουν επιβληθεί από δύο διαφορετικούς Δικαστικούς επιμελητές, εν τούτοις έχουν επιβληθεί  ακριβώς στην ίδια συγκεκριμένη ιδιοκτησία  του οφειλέτη του  εναγόμενου  Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α.  Μάλιστα έχουν συγγραφεί πανομοιότυπα και ως προς το κόμμα και την τελεία και έχουν αμφότερες,  επακριβώς,  ως ακολούθως:

«… επί της κατωτέρω περιγραφόμενης ακίνητης περιουσίας του ΙΩΑΝΝΗ Κ. ΜΑΝΟΥΣΕΛΗ  και είναι:  Οι παρακάτω οριζόντιες ιδιοκτησίες:
α) Η με στοιχείο πίνακα  ΩΜΕΓΑ  =  Παρακρατούμενο ποσοστό για προσθήκη  μικτής επιφάνειας, με ποσοστό συνιδιοκτησίας 50 χιλιοστά στα οποία αναλογούν 588 τμ σε ολόκληρο το ακίνητο και παρακρατούμενο ποσοστό για μελλοντική χρήση εξαιρουμένης της προσθήκης στα κτίρια Α και Β με ποσοστό συνιδιοκτησίας 200 στα οποία αναλογούν 25352 τετραγ.μέτρα σε ολόκληρο το ακίνητο.
Οι παραπάνω οριζόντιες ιδιοκτησίες βρίσκονται στο βιοτεχνικό κέντρο που αποτελείται από τις οικοδομές που έχουν κτιστεί σε οικόπεδο που προήλθε από την συννένωση των μερίδων 81-81 Α και 84 Γαιών Ρόδου και ειδικώτερα…»

Το εναγόμενο  Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. με τις ανωτέρω δύο αναγκαστικές κατασχέσεις 4509/18-03-1996 (σχετικό 11 α΄) και 176/20-03-2001 (σχετικό 11β΄) αντιστοίχως των Δικαστικών επιμελητών Μιχάλη Σ. Μελλίνη και Τάσου Ν. Παντελή προχώρησε, παράνομα και καταχρηστικά, στη διενέργεια του με αριθμό πρωτοκόλλου 3812/2008 (σχετικό 12 α΄) και με αριθμό ειδικού βιβλίου 1/2008 πρόγραμμα δημόσιου αναγκαστικού πλειστηριασμού ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη του Ελληνικού Δημοσίου Ιωάννη Μανουσέλη του Κωνσταντίνου.
Τούτο ανακόπηκε μερικώς διά της υπ’ αριθμόν 3374/2008 (σχετικό 15 β΄) απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία όρισε την αξία των ακινήτων, τα οποία εκτίθεντο στον ανωτέρω παράνομο και καταχρηστικό αναγκαστικό πλειστηριασμό, στο ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.200.000 €)  και όρισε νέο χρόνο του παράνομου και καταχρηστικού πλειστηριασμού  στις 21-01-2009, ως πρώτου (1ου) επαναληπτικού.
Προχώρησε δε παράνομα και καταχρηστικά σε τρις (3) επαναληπτικούς πλειστηριασμούς, ως κατωτέρω:
Στον με αριθμό  πρωτοκόλλου 26328/2008 (σχετικό 12 β΄) και με αριθμό ειδικού βιβλίου 2/2008, πρώτο (1ο) επαναληπτικό,  που διενεργήθηκε στις 21-01-2009.
Στον με αριθμό  πρωτοκόλλου 2180/2009  (σχετικό 12 γ΄) και με αριθμό ειδικού βιβλίου 5/2009, δεύτερο (2ο) επαναληπτικό,  που διενεργήθηκε στις 22-04-2009.
Στον με αριθμό  πρωτοκόλλου 8868/2009 (σχετικό 12 δ΄) και με αριθμό ειδικού βιβλίου 7/2009, τρίτο (3ο) επαναληπτικό,  που διενεργήθηκε στις 17-06-2009.
Το εναγόμενο  Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. διενήργησε  παράνομα και καταχρηστικά τους ανωτέρω πλειστηριασμούς με τις δύο ανωτέρω αναφερόμενες αναγκαστικές κατασχέσεις, διότι:
Η μεν 4509/18-03-1996 (σχετικό 11 α΄) αναγκαστική κατάσχεση του Δικαστικού επιμελητή Μιχάλη Στέφανου Μελλίνη, είχε ακυρωθεί διά της υπ’ αριθμόν 391/2005 (σχετικό 13 α΄) απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου (2ο Τμήμα Μονομελές).
Η δε από 20-12-2006  έφεση που άσκησε το εναγόμενο  Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α κατά της ανωτέρω 391/2005 (σχετικό 13 α΄) απορρίφτηκε, διά της υπ’ αριθμόν 506/2009 (σχετικό 13 β΄) απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, (Τμήμα 1ο Τριμελές),  ως και η από 19-04-2010 αίτηση αναίρεσης της 506/2009 (σχετικό 13 β΄) απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, επίσης απορρίφτηκε, όπως προκύπτει από την  υπ’ αριθμόν 3887/2015 (σχετικό 13 γ΄) απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Το δε εναγόμενο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α είχε λάβει γνώση της υπ’ αριθμόν 391/2005 (σχετικό 13 α΄) απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου (2ο Τμήμα Μονομελές), όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 969/04-05-2009 (σχετικό 13 δ΄) βεβαίωση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου. Μάλιστα δύο (2) χρόνια ενωρίτερα της επίσπευσης των παράνομων και καταχρηστικών πλειστηριασμών που διενήργησε.
Η δε 176/20-03-2001 (σχετικό 11β΄) αναγκαστική κατάσχεση του Δικαστικού επιμελητή Τάσου Ν. Παντελή.
Δεν δύναται να εγγραφεί σε ολόκληρη την οριζόντια ΓΑΜΜΑ (Γ), καθώς δεν ανήκει στον οφειλέτη του  εναγόμενου Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. κατά την επιβολή της, ως ανωτέρω έχει εκτεθεί, διότι:
Πωλήθηκε   προγενέστερα  από τον οφειλέτη του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Μανουσέλη Ιωάννη διά των υπ’ αριθμόν 2829/20-02-1997 (σχετικό 04 α΄) και 3111/28-07-1998 (σχετικό 05 α΄) πωλητήριων  συμβολαίων της συμβολαιογράφου Κώτη Χρυσάνθης, στην Ελένη Καρόφτη του Μερκουρίου πρώην σύζυγος Τάλια.
Κατά την διενέργεια δε των παράνομων και καταχρηστικών πλειστηριασμών του εναγόμενου Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. οι οριζόντιες ιδιοκτησίες (ΓΙ1) και (ΓΙ2),  του κτιρίου ΓΑΜΜΑ (Γ), ανήκαν σε εμένα , τον πρώτο ενάγοντα, διά του υπ’ αριθμόν 3961/11-02-2002 (σχετικό 06 α΄) προσύμφωνο συμβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτων οριζόντιων ιδιοκτησιών της συμβολαιογράφου Κώτη Χρυσάνθης και μεταγενέστερα διά της υπ’ αριθμόν 47/2014 (σχετικό 07 γ΄) απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.
Επίσης, κατά την διενέργεια των παράνομων και καταχρηστικών πλειστηριασμών του εναγόμενου Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. οι λοιπές οριζόντιες ιδιοκτησίες (ΓΑ1), (ΓΑ2), (ΓΒ1), (ΓΒ2), (ΓΒΔ), του κτιρίου  ΓΑΜΜΑ (Γ), ανήκαν στην μονοπρόσωπη εταιρεία, την δεύτερη ενάγουσα,  «ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ», διά του υπ’ αριθμόν 4247/30-12-2005 (σχετικό 07 α΄) πωλητήριου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Κώτη Χρυσάνθης.

Κανένα απολύτως δικαίωμα δεν είχε το εναγόμενο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α.  να συμπεριλάβει διά της μόνης εν ισχύ 176/20-03-2001 (σχετικό 11β΄) αναγκαστικής κατάσχεσης του Δικαστικού επιμελητή Τάσου Ν. Παντελή, στους παράνομους και καταχρηστικούς πλειστηριασμούς που διενήργησε κατά του οφειλέτη του Μανουσέλη Ιωάννη, ολόκληρο το κτίριο ΓΑΜΜΑ (Γ).

Ομοίως.
Κανένα απολύτως δικαίωμα δεν είχε το εναγόμενο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. να συμπεριλάβει διά της μόνης εν ισχύ 176/20-03-2001 (σχετικό 11β΄) αναγκαστικής κατάσχεσης του Δικαστικού επιμελητή Τάσου Ν. Παντελή, στους παράνομους και καταχρηστικούς πλειστηριασμούς που διενήργησε κατά του οφειλέτη του Μανουσέλη Ιωάννη, ολόκληρο το μελλοντικό κτίριο ΨΙ ΗΤΤΑ (ΨΗ), καθώς αυτό προέρχεται από τα 49,73‰ (που είναι 49,76‰) ποσοστά (ΨΕ) του κτιρίου (Ψ),  από τα παρακρατημένα 50‰ ποσοστά (Ψ) του κτιρίου (Α), διά της υπ’ αριθμόν 4103/03-10-2003  (σχετικό 08 α΄) συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης μερικότερης κατανομής ποσοστών συνιδιοκτησίας ακινήτου της συμβολαιογράφου Κώτη Χρυσάνθης.
Η δε 176/20-03-2001 (σχετικό 11β΄) έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης του Δικαστικού επιμελητή Τάσου Ν. Παντελή έχει επιβληθεί στα ΩΜΕΓΑ (Ω) παρακρατούμενα  50‰ παρακρατούμενα ποσοστά για προσθήκη στο κτίριο ΒΗΤΑ (Β) και στα 200‰ παρακρατούμενα ποσοστά εξαιρουμένης της προσθήκης στα κτίρια (Α) και (Β), που κατά την επιβολή της έχουν απομείνει  130‰, καθώς έχει ήδη δημιουργηθεί από αυτά η οριζόντιος ΓΑΜΜΑ (Γ) δια της υπ’ αριθμόν  2827/14-02-1997 (σχετικό 03 α΄) συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης μερικότερης κατανομής συνιδιοκτησίας ακινήτου, της συμβολαιογράφου Κώτη Χρυσάνθης.

Τα ανωτέρω, σχετικά με το γεγονός ότι  δεν είχε επιβληθεί  η μόνη εν ισχύ  176/20-03-2001 (σχετικό 11β΄), αναγκαστική κατάσχεση που επέβαλε το εναγόμενο  Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. στον οφειλέτη του Μανουσέλη Ιωάννη στην οριζόντια ιδιοκτησία (ΨΗ) της δεύτερης ενάγουσας μονοπρόσωπης εταιρείας  ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ βεβαιώνουν,  επιπρόσθετα  τέσσερις (4) διαφορετικοί δικηγόροι, με τις κτηματολογικές έρευνες που διενήργησαν, ως κατωτέρω:
1. Ο δικηγόρος Ρόδου Μαυρομάτης Γεώργιος διά της από 03-09-2009 κτηματολογικής του έρευνας, (σχετικό 14 α΄).
2. Ο δικηγόρος Ρόδου Τεχνίτης Μιχάλης διά της από 04-11-2010 κτηματολογικής του έρευνας, (σχετικό 14 β΄).
3. Ο δικηγόρος Ρόδου Τεχνίτης Μιχάλης διά της από 19-11-2010 κτηματολογικής του έρευνας, (σχετικό 14 γ΄).
4. Ο δικηγόρος Ρόδου Ζερβός Αντώνιος διά της κτηματολογικής έρευνας του, που προηγήθηκε, προκειμένου ως εκπρόσωπος της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΑΕ να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Ρόδου, για να εγγράψει διά της υπ’ αριθμόν 1767/01-10-2010  απόφασης του και  για λογαριασμό της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΑΕ προσημείωση υποθήκης προς εξασφάλιση της συνεργασίας της με την δεύτερη ενάγουσα μονοπρόσωπη εταιρεία  ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ  (σχετικό 14 δ΄).
5. Ο δικηγόρος Αθηνών Μαλλιαρός Νικόλαος, διά της κτηματολογικής του έρευνας που προηγήθηκε, προκειμένου, ως νόμιμος εκπρόσωπος της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΑΕ να υπογράψει την από 01-10-2010  σύμβασης εγγύησης του πρώτου ενάγοντος ατομικώς και ως εκπρόσωπος της δεύτερης ενάγουσας  μονοπρόσωπης εταιρείας ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ προς την ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ,  (σχετικό 14 ε΄).

                                                     Β. ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ  Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α.

Το εναγόμενο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. επέδειξε με περισσό ζήλο,  αδιαλλαξία,  εμμονή, στρουθοκαμηλισμό,  κατάχρηση εξουσίας,  απαξίωση Αρχών και Θεσμών,  εμπαιγμό…, προβαίνοντας σε έως και τρις (3) επαναληπτικούς   παράνομους και καταχρηστικούς  πλειστηριασμούς, εν συνόλω τέσσερις (4), κατά της ιδιοκτησίας μας, χωρίς να έχει  κανένα απολύτως δικαίωμα  να πράξει τούτο, ως κατωτέρω:

1) Πλειστηριασμός  3812/2008 (σχετικό 12 α΄).
Το εναγόμενο  Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. προέβηκε  παράνομα και καταχρηστικά, την 24-09-2008 σε επίσπευση και όρισε την 19-11-2008 σε έκθεση του με αριθμό πρωτοκόλλου 3812/2008 (σχετικό 12 α΄) και με αριθμό ειδικού βιβλίου 1/2008 πρόγραμμα δημόσιου αναγκαστικού πλειστηριασμού ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη του Ελληνικού Δημοσίου  Ιωάννη Μανουσέλη του Κωνσταντίνου, περιλαμβάνοντας σε αυτό, παράνομα και καταχρηστικά την ιδιοκτησία μας, που αποτελείται από τα κτίρια ΓΑΜΜΑ (Γ) και ΨΙ ΗΤΤΑ (ΨΗ), παρά το γεγονός, ότι:

1. Την 01-09-2008 (σχετικό 15 α΄) ο πρώτος ενάγων επέδωσα ιδιοχείρως στον διευθυντή του  εναγόμενου Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου, από το οποίο προκύπτει ότι η ΡΟΔΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ έχει πρόεδρο τον Ιωάννη Μανουσέλη, ο οποίος μεταβίβασε σε αυτήν μέρος της περιουσίας του προκειμένου να αποφύγει να πληρώσει τις υποχρεώσεις του προς Δημόσιο και Ιδιώτες, υποδεικνύοντας του ότι από εκείνον ως πρώτα οφειλέτη, είχε τη δυνατότητα και όφειλε, έχοντας την δίκαιη διακριτική τούτη ευχέρεια, να ικανοποιήσει την απαίτηση του το εναγόμενο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου.
2. Η  υπ’ αριθμόν 3374/2008 (σχετικό 15 β΄) απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, όρισε την αξία των ακινήτων που εκτίθεντο σε αναγκαστικό πλειστηριασμό δυνάμει του με αριθμό 3812/2008 πρόγραμμα πλειστηριασμού, στο ύψος του ποσού των δύο εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ, (2.200.000 €).  Επομένως το εναγόμενο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. είχε τη δυνατότητα να ικανοποιήσει την απαίτηση του που ανερχόταν στο ποσό των διακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων, οκτακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτών, (297.897,20 €), από τις τρις (3) οριζόντιες ιδιοκτησίες της ΡΟΔΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΕ του Μανουσέλη  Ιωάννη και  να εξαιρέσει τις δικές μου (Γ) και (ΨΗ) οι οποίες δεν έφεραν τις κατασχέσεις του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. και επιπρόσθετα δεν του όφειλα εγώ (πρώτος ενάγον) και η εταιρεία  ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ  (δεύτερη ενάγουσα).

2) Πλειστηριασμός  26328/2008  (1ος επαναληπτικός) (σχετικό 12 β΄).
Το εναγόμενο  Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. προέβηκε  παράνομα και καταχρηστικά, την 21-01-2009 στη διενέργεια του με αριθμό πρωτοκόλλου 26328/2008 (σχετικό 12 β΄) και με αριθμό ειδικού βιβλίου 2/2008 πρώτο (1ο) επαναληπτικό πρόγραμμα δημόσιου αναγκαστικού πλειστηριασμού ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη του Ελληνικού Δημοσίου  Ιωάννη Μανουσέλη του Κωνσταντίνου, περιλαμβάνοντας σε αυτό, παράνομα και καταχρηστικά την ιδιοκτησία μας, που αποτελείται από τα κτίρια ΓΑΜΜΑ (Γ) και ΨΙ ΗΤΤΑ (ΨΗ), παρά το γεγονός, ότι:
1. Την 20-01-2009 (σχετικό 16 α΄) ο πρώτος ενάγων απέστειλα επιστολή -  αίτημα προς Τον Τότε Αξιότιμο Γενικό Εισαγγελέα Του Αρείου Πάγου, εκθέτοντας του τις δικονομικές μεθοδεύσεις που προηγήθηκαν προκειμένου την επομένη 21-01-2009  παράνομα και καταχρηστικά  να πλειστηριαστεί από το εναγόμενο  Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου, η ιδιοκτησία μου.
Ομοίως, έκθετα την υπέρβαση των ορίων της διακριτικής ευχέρειας του, καθόσον είχε τη δυνατότητα να ικανοποιηθεί από τον πρώτο οφειλέτη του.
2. Την 21-01-2009 (σχετικό 16 β΄) ο πρώτος ενάγων ανήμερα της διενέργειας του 26328/2008 παράνομου και καταχρηστικού πρώτου (1ου) επαναληπτικού πλειστηριασμού, κατέθεσα αίτημα Στον Τότε Αξιότιμο  Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, ώστε να επιληφθεί για την ακύρωση του παράνομου και καταχρηστικού πλειστηριασμού.

3) Πλειστηριασμός  2180/2009  (2ος επαναληπτικός) (σχετικό 12 γ΄).
Το εναγόμενο  Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. προέβηκε  παράνομα και καταχρηστικά, την 22-04-2009  στη διενέργεια του με αριθμό πρωτοκόλλου 2180/2009 (σχετικό 12 γ΄) και με αριθμό ειδικού βιβλίου 5/2009 δεύτερο (2ο) επαναληπτικό πρόγραμμα δημόσιου αναγκαστικού πλειστηριασμού ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη του Ελληνικού Δημοσίου  Ιωάννη Μανουσέλη του Κωνσταντίνου, περιλαμβάνοντας σε αυτό, παράνομα και καταχρηστικά την ιδιοκτησία μας, που αποτελείται από τα κτίρια ΓΑΜΜΑ (Γ) και ΨΙ ΗΤΤΑ (ΨΗ), παρά το γεγονός, ότι:

1.  Στις 13-3-2009 ο πρώτος ενάγων καταθέτω την υπ` αριθμόν πρωτοκόλλου 5509 (σχετικό 17) αίτηση μου προς το εναγόμενο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία τους γνωστοποιώ τα ακόλουθα:
«Αξιότιμοι κύριοι.
1) Την 21-01-2009 υπήρξε άγονος πρώτος επαναληπτικός πλειστηριασμός της υπηρεσίας σας για τις υπ' αριθμό α) 4509/1996 και β) 176/2001 κατασχέσεις σας για τον οφειλέτη σας Μανουσέλη Ιωάννη.
2) Την 11-02-2009 κατέθεσα αίτημα στη διεύθυνση ασφάλισης εσόδων αναγκαστικών μέτρων δια της πληρεξούσιου δικηγόρου μου Βολονάκης Αικατερίνης, ώστε να εξαιρεθούν οι δικές μου οριζόντιες ιδιοκτησίες από το πρόγραμμα πλειστηριασμού σας καθόσον η οφειλή δεν είναι δική μου και έχετε την δυνατότητα να εισπράξετε την οφειλή σας από δικά του περιουσιακά στοιχεία που πολλά διαθέτει και που εσείς αμελήσατε να πράξετε από το 1996 και 2001. Ωστόσο τα ήδη περιλαμβανόμενα περιουσιακά του στοιχεία στο πρόγραμμα πλειστηριασμού σας αξίας ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα (1.450.540)Ευρώ είναι ικανά να εξασφαλίσουν την απαίτησή σας συνολικής αξίας 297.897,20 Ευρώ.
3) Την 16-02-2009 κατέθεσα το ίδιο ως ανωτέρω αίτημά μου στο κατάστημά σας με αριθμό πρωτοκόλλου 3401.
4) Την 06-03-2009 κοινοποίησα το ανωτέρω αίτημά μου στον Αξιότιμο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου Κύριο Οικονόμου Γεώργιο.
Επειδή όλων των ανωτέρω ενεργειών μου ακόμη δεν έχω λάβει απάντηση δια της παρούσης σήμερα καταβάλλω σε σας το συμβολικό ποσόν των τριακοσίων (300) Ευρώ, ώστε σε περίπτωση οιασδήποτε αρνητική σας απάντησης να μου ορίσετε το αναλογούν μου ποσόν οφειλής ώστε τούτο να ρυθμίσω προς εξόφληση.
Επικουρικά σας επισυνάπτω ακριβές αντίγραφο, εκ του ογκοδεστάτου πιστοποιητικού ιδιοκτησίας και βαρών του τελευταίου φύλλου, όπου βεβαιώνεται ότι η αναλογούσα οφειλή μου είναι 14.294,383 δρχ. Σε περίπτωση που κρίνεται ότι πρέπει να συνεισφέρω στις οφειλές του «κυρίου» Μανουσέλη Ιωάννη, οφειλέτη της υπηρεσίας σας , ενόσων εσείς μπορείτε να ικανοποιηθείτε από δικές του οριζόντιες ιδιοκτησίες. Παρακαλώ επιμερείστε μου την ανωτέρω οφειλή αναλογικά σε όλες που πλειστηριάζεται, ώστε να σας ικανοποιήσω.
Ως έκ των ανωτέρω αιτούμαι δικών σας ενεργειών ώστε να ακυρωθεί το προαναφερόμενο πρόγραμμα πλειστηριασμού.»

Να σημειωθεί ότι, ο πρώτος ενάγων, στην ανωτέρω ενέργεια μου προέβηκα διότι έως και τότε δεν είχα γνώση της υπ’ αριθμόν  391/2005 (σχετικό 13 α΄) απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου (2ο Τμήμα Μονομελές), που ακύρωνε την υπ’ αριθμόν 4509/18-03-1996 (σχετικό 11 α΄) αναγκαστική κατάσχεση του Δικαστικού επιμελητή Μιχάλη Στέφανου Μελλίνη, ποσού  δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων, διακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων, τριακοσίων ογδόντα τριών δραχμών (14.294.383).

2.  Στις 17-03-2009 (σχετικό 18 α΄)  ο πρώτος ενάγων  απευθύνθηκα στον τότε Πρωθυπουργό της χώρας και ενεργοποιήθηκε ο κρατικός μηχανισμός, όπως προκύπτει από το με αριθμό πρωτοκόλλου  Κ 2405/23-03-2009 (σχετικό 18 β΄)  έγγραφο της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, προς την πολιτική προϊσταμένη αρχή του εναγόμενου   Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α.

4) Πλειστηριασμός  8868/2009  (3ος επαναληπτικός) (σχετικό 12 δ΄).
Το εναγόμενο  Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. προέβηκε  παράνομα και καταχρηστικά, την 17-06-2009  στη διενέργεια του με αριθμό πρωτοκόλλου 8868/2009 (σχετικό 12 δ΄) και με αριθμό ειδικού βιβλίου 7/2009 δεύτερο (3ο) επαναληπτικό πρόγραμμα δημόσιου αναγκαστικού πλειστηριασμού ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη του Ελληνικού Δημοσίου  Ιωάννη Μανουσέλη του Κωνσταντίνου, περιλαμβάνοντας σε αυτό, παράνομα και καταχρηστικά την ιδιοκτησία μας, που αποτελείται από τα κτίρια ΓΑΜΜΑ (Γ) και ΨΙ ΗΤΤΑ (ΨΗ), παρά το γεγονός, ότι:

 1. Στις 18-5-2009 ο πρώτος ενάγοντας κατέθεσα στο εναγόμενο την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 10944/18-5-2009 (σχετικό 19 α΄)  αίτηση μου με την οποία ζήτησα τα ακόλουθα:
  «Αξιότιμοι κύριοι,
  Διά της αποφάσεως 391/2005 του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ [ακυρώθηκε] η κατάσχεση πού ενέγραψε η υπηρεσία Σας, διά οφειλή του πρώτο οφειλέτη Σας Ιωάννη Μανουσέλη διά το ποσόν των 14.294.383 δρχ., διά της υπ' αριθμόν [4509/18-03-1996| κατασχετήριας έκθεσης, (σχετικό 1).
  Τούτη Σας κοινοποιήθηκε την 27-10-2006, (σχετικό 2)
  Παρά τα ανωτέρω και παρά την προσπάθειά μου να Σας ικανοποιήσω οφειλή που δεν είναι δική μου,  (σχετικό 3)  εμμένετε διά του 3ου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ του οφειλέτη του Ελληνικού Δημοσίου ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΟΥΣΕΛΗ του Κωνσταντίνου, που διενεργείτε την 17-06-2009 ημέρα Τετάρτη και από τις 16:00 έως τις 17:00 στο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ να επιδιώκετε να πλειστηριάσετε κάθε περιουσιακό μου στοιχείο για οφειλές τρίτου. Μάλιστα πλειστηριάζοντας δύο διαφορετικές κατασχέσεις, την ακυρωθείσα 4509/1996 και την 176/2001, με σκοπό την υφαρπαγή της ιδιοκτησία μου.
  Την 01-09-2008 ο διευθυντής του καταστήματός Σας στη Ρόδο έλαβε γνώση, (σχετικό 4) ότι ο οφειλέτη Σας με δόλο και προς αποφυγή να πληρώσει τις οφειλές του σε Σας και άλλους πράγμα που πράττει συνειδητά πολλά χρόνια τώρα, ίδρυσε την εταιρεία " ΡΟΔΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.". Παρά το ότι οι κατασχέσεις και οι οφειλές του τον συνοδεύουν Σεις, δείχνετε προτίμηση παράνομα και καταχρηστικά να θέλετε να εισπράξετε τι οφειλές του από εμένα που χωρίς να θέλω να επικαλεστώ οίκτο, ασκώ αγώνα επιβίωσης. Έχοντας, ένεκα της οικονομικής φθοράς που υπόκειμαι με σκοπό την υφαρπαγή τη περιουσίας μου πλείστες άλλες οφειλές.
  Επειδή, παράνομα και καταχρηστικά ενεργείτε εις βάρος μου, επιφυλάσσομαι κατά παντός νομίμου δικαιώματος μου και αιτούμαι δια τη παρούσης να εξαιρέσετε τι δικές μου οριζόντιες ιδιοκτησίες από το τρέχον πρόγραμμα πλειστηριασμού η την ακύρωσή του με την ταυτόχρονη άρση των κατασχέσεων Σας από την ιδιοκτησία μου. Ο πρώτο οφειλέτης Σας διαθέτει και προσωπική και εταιρική περιουσία εγγεγραμμένη στους καταλόγους του κτηματολογίου Ρόδου υπέρ αρκετή ώστε να ικανοποιηθείτε.
  Με κάθε επιφύλαξη επί παντός νομίμου δικαιώματος μου.
  Σπανός Χρήστου Θωμάς.»
 1. Την 21-05-2009 ο πρώτος ενάγοντας απέστειλα επιστολή προς την Υπουργό Απασχόλησης  και Κοινωνικής Προστασίας, με αριθμό πρωτοκόλλου 4833/21-05-2009  (σχετικό 19 β΄), αναφερόμενος στην από 17-03-2009  (σχετικό 18 α΄) επιστολή μου στον τότε Πρωθυπουργό  της χώρας και την διαβίβαση της στην ίδια, διά του υπ’ αριθμόν Κ2405/23-03-2009 (σχετικό 18 β΄) εγγράφου.
  Ένεκα τούτου, το αίτημα μου εξαίρεσης των οριζόντιων ιδιοκτησιών μου, μεταβιβάστηκε διά του υπ’ αριθμόν 4833/01-06-2009 (σχετικό 19 γ΄) εγγράφου του Υπουργείου προς τον τότε Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τον τότε Διοικητή του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α.
  Ομοίως διαβιβάστηκε διά του υπ’ αριθμόν Φ.11221/13775/1197 (σχετικό 19 δ΄) πρωτοκόλλου Υπουργείου, την Διοίκηση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. για τις ανάλογες  ενέργειες.   
 1. Την 11-06-2009 ο πρώτος ενάγοντας απέστειλα την με αριθμό 6898/11-06-2009 (σχετικό 19 ε΄) έκθεση επίδοσης του Δικαστικού επιμελητή  του Πρωτοδικείου Ρόδου, Στέφανου Χρ. Κουτσούκου, εξώδικη δήλωση, πρόσκληση, διαμαρτυρία προς τον τότε Αξιότιμο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου.
 2. Την 12-06-2009 ο πρώτος ενάγοντας απέστειλα την με αριθμό 3296/12-06-2009 (σχετικό 19 στ΄) έκθεση επίδοσης της Δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών, Τσίτσης Δημ. Θωμαή, εξώδικη δήλωση, πρόσκληση, διαμαρτυρία προς τον τότε Αξιότιμο Γενικό Εισαγγελέα Του Αρείου Πάγου.
 3. Την 12-06-2009 ο πρώτος ενάγοντας απέστειλα την με αριθμό 3295/12-06-2009 (σχετικό 19 ζ΄) έκθεση επίδοσης της Δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών, Τσίτσης Δημ. Θωμαή, εξώδικη δήλωση, πρόσκληση, διαμαρτυρία προς τον τότε Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.    

Το εναγόμενο  Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. εξακολουθεί με τη στάση του να καταδεικνύει ότι ενδιαφέρετε για την υφαρπαγή της ιδιοκτησίας μας, καθόσον σε αυτό συνηγορούν επιπρόσθετα όλες οι μεταγενέστερες των
παράνομων και καταχρηστικών πλειστηριασμών ανεπαρκείς  στρουθοκαμηλίζοντας απαντήσεις του σε σχετικά προς αυτό ερωτήματα μας, (σχετικά 20 α΄,  β΄,  γ΄,  δ΄,  ε΄)

Τούτο δε το σκεπτικό επαναβεβαιώνει το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα δεν έχει προχωρήσει στην είσπραξη των οφειλών του, από τον οφειλέτη του Μανουσέλη Ιωάννη  και απλά καραδοκεί για την υφαρπαγή της ιδιοκτησίας μας.

                                                                  4.ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ

Οι παράνομες κατά ημών ενέργειες του ΙΚΑ, είχαν σαν αποτέλεσμα  τον κοινωνικό μας αποκλεισμό, το μακροχρόνιο παράνομο και καταχρηστικό σύρσιμο ενώπιον της Δικαιοσύνης αλλά και  τα προβλήματα υγείας του πρώτου ενάγοντος, καθώς και την αδυναμία του πρώτου ενάγοντος από τη συνεχή μακροχρόνια πίεση και έκθεση, να διαβιώσω αξιοπρεπώς και να δημιουργήσω οικογένεια.    
            Πιο συγκεκριμένα:

 • Η δεύτερη ενάγουσα κλήθηκα να πληρώσω μετά την από 23-7-2013 καταγγελία (βλ. σχετ.21) της υπ`αριθμ.1162593/11/4/2006 σύμβασης χορήγησης πίστεως δια ανοικτού λογαριασμού και της υπ`αριθμ.1/8/5/2007 προσθέτου πράξεως αυξήσεως ποσού από την Alpha bank το ποσό των 86.188, 75 €, αφού η Alpha bank εξέδωσε την υπ`αριθμ.874/2013 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου για το ποσό των 86.188, 75 € (βλ. σχετ.22) και αυτή τελεσιδίκησε αφού η υπ`αριθμ.228/19-9-2013 ανακοπή που άσκησε η δεύτερη ενάγουσα απερρίφθη δυνάμει της υπ`αριθμ.118/2017 απόφασης του Εφετείου Δωδεκανήσου (βλ. σχετ.23).
 • Η δεύτερη ενάγουσα στιγματίστηκα αφού εισήλθα στην βάση δεδομένων του Τειρεσία, με την ανωτέρω αρχικά καταγγελθείσα οφειλή μου στην Alpha Bank στο ποσόν των (46.936,58 € + 35.728,50 € =  82.665,08 €) (βλ.σχετ.24).
 • Η δεύτερη ενάγουσα, έχει εκδοθεί εις βάρος μου η υπ’ αριθμόν 1824/2011 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ρόδου για το ποσόν των 1.230,52 €   (βλ.σχετ.25).  Τούτη δε η διαταγή πληρωμής, επιπρόσθετα με στιγμάτισε καθώς εγγράφηκε στη βάση δεδομένων του Τειρεσία, με την αρχική οφειλή της στο ποσόν των 1.100,00 €,  (βλ.σχετ.26, 1η σελίδα).
 • Η δεύτερη ενάγουσα έχω ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τρίτους, από σφραγισμένες επιταγές,  που ανέρχονται στο συνολικό  αρχικά  ποσό των 27.941,86 € (1.000 € + 5.500 € + 1.000 € + 637,33 € + 1.514,52 € + 2.254,15 € + 980 € +2.705,86 € + 1.100 € + 980 € + 1.280 € + 1.000 € + 1.050 € + 980 € + 1.000 € + 1.000 € + 950 € + 1.050 € + 980 € + 980 €)  καταχωρημένες, στιγματίζοντάς με,  στον Τειρεσία  (βλ.σχετ.26).
 • Η δεύτερη ενάγουσα έχω ληξιπρόθεσμες ρυθμισμένες οφειλές προς την ΔΟΥ Ρόδου που ανέρχονται στο ποσό των 4.791,09 €    (βλ. σχετ.27).
 • Η δεύτερη ενάγουσα έχω ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου ύψους 960 €  (βλ.σχετ.28).
 • Ο πρώτος ενάγων, διά της υπ’ αριθμόν 1946/2011 διαταγής του Ειρηνοδικείου Ρόδου, εκδιώχτηκα από το ακίνητο που μίσθωνα στην οδό Εργάνης Αθηνάς αριθμ. 21 από την ιδιοκτήτρια αφού δεν μπόρεσα να εξοφλήσω τα οφειλόμενα μισθώματα, ποσού 5.950 €  (βλ. σχετ.29).
 • Ο πρώτος ενάγων έχω ατομικές ληξιπρόθεσμες οφειλές μη ρυθμισμένες που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 45.739,46 €  (βλ. σχετ.30).
 • Ο πρώτος ενάγων έχω ληξιπρόθεσμες μη ρυθμισμένες οφειλές προς τον ΟΑΕΕ ύψους 60.641,08 €  (βλ.σχετ.31).
 • Ο πρώτος ενάγων έχω διακανονισμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την ΔΕΥΑΡ ύψους 2.225,27 €  (βλ.σχετ.32).
 • Ο πρώτος ενάγων έχω ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Δήμο Ρόδου, ύψους 2.481,28 €  (βλ.σχετ.33).
 • Ο πρώτος ενάγων, έως και την κατάθεση της παρούσης, έχω δανειστεί ήδη από τρίτα άτομα το συνολικό ποσό των 75.000 € για τον βιοπορισμό μου.

                                                                    
                                                                                                 5.ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

Επειδή το Δικαστήριο Σας λαμβάνοντας υπόψη:
Α) Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επισυνέβη η κατάφωρη, υλικά και ηθικά, αδικία σε βάρος μας, αφού οι παράνομες, ως άνω, πράξεις, παραλήψεις και υλικές ενέργειες του εναγομένου και η βασανιστική πολύμηνη διαδικασία των πλειστηριασμών απέστρεψαν την προσοχή μας από τις επαγγελματικές μας δραστηριότητες εστιάζοντας στην απόκρουσης τους και μας έφεραν σε δεινή οικονομική κατάσταση, καθώς μας εξάντλησαν υλικά και ηθικά, με συνέπεια να εκτεθούμε κοινωνικά, αφού πλήγηκε η αξιοπιστία μας,  στους συνεργάτες μας, πελάτες μας, προμηθευτές μας και σε τρίτους, οι οποίοι διάβαζαν στις εφημερίδες τις αγγελίες των επαναλαμβανόμενων πλειστηριασμών των ιδιοκτησιών μας, διασύροντας μας και οδηγώντας μας στην περιθωριοποίηση, την απομόνωση και την απαξίωση επαγγελματική και κοινωνική.
Β) Το βαθμό ευθύνης των Οργάνων του εναγόμενου.
Γ) Το μέγεθος της θλίψης, της αγανάκτησης, του θυμού και του ψυχικού πόνου που δοκιμάσαμε και δοκιμάζουμε ακόμα επί  δέκα (10)  περίπου χρόνια.
Δ) Την φήμη που είχαμε πριν λάβουν χώρα τα προαναφερθέντα ως καταξιωμένοι επαγγελματίες στον χώρο δραστηριότητας μας, καθώς και τον βαθμό υπαιτιότητας των οργάνων του εναγομένου, θα πρέπει, προς ηθική παρηγοριά και ανακούφιση να καταδικαστεί, το εναγόμενο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών» (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) και ήδη «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), Περιφερειακό Υποκατάστημα Ρόδου νόμιμα εκπροσωπουμένου, να καταβάλλει το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων μίας χιλιάδων ευρώ,1.501.000 €  ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, στον καθένα από εμάς, νομιμότοκα, από την επίδοση της παρούσης ένδικης αγωγής μας μέχρι την ολοσχερή εξόφληση της.

Επειδή εξαιτίας των παράνομων ενεργειών του εναγομένου:
Α) Ο πρώτος ενάγοντας έχω υποστεί  (υπαίτια) συνολική ζημία η οποία ανέρχεται στο ποσό των 192.037,09 € (5.950,00 € + 45.739,46 € +  60.641,08 € + 2.225,27 € + 2.481,28 € + 75.000,00 € ), καθώς ο βιοπορισμός μου εξασφαλιζόταν καθολικά από την επαγγελματική μου δραστηριότητα με την δεύτερη ενάγουσα, η αξιοπιστία της οποίας πλήγηκε ανεπανόρθωτα από τις παράνομες πράξεις των οργάνων του εναγομένου, με αποτέλεσμα σήμερα να υπολειτουργεί στοιχειωδώς, μη δυνάμενη να ανταπεξέλθεις στις οικονομικές υποχρεώσεις της  και δεν είχα πλέον τη δυνατότητα να ανταποκριθώ στις βασικές ανάγκες διαβίωσης μου, πολύ δε περισσότερο να προβώ σε εξοφλήσεις η  ρυθμίσεις προηγούμενων οφειλών μου.
Β) Η δεύτερη ενάγουσα έχει υποστεί (υπαίτια) συνολική ζημία η οποία ανέρχεται στο ποσό των 121.112,22 €  (86.188, 75 € + 1.230,52 € + 27.941,86 € + 4.791,09 € + 960,00 €)  και  η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις των οργάνων του εναγομένου και συγκεκριμένα στη διενέργεια των  παράνομων και καταχρηστικών  πλειστηριασμών  όπως προαναφέραμε,  κατά υπέρβαση και  κατάχρηση των εξουσιών του και της παράβασης των υπηρεσιακών καθηκόντων των οργάνων του ιδρύματος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α.

Επειδή οι ως άνω παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του εναγομένου κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που του έχει ανατεθεί συνδέεται αιτιωδώς με την ζημία που έχουμε υποστεί.
Επειδή το Δικαστήριο Σας είναι καθ` ύλην αρμόδιο και κατά τόπον.
Επειδή η αγωγή μας είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή.

                                                                                          ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

                                                                          Και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μας

                                                                                                     ΖΗΤΟΥΜΕ

Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μας, με σκοπό, για τις αιτίες που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης:
Α) Να υποχρεωθεί να καταβάλει στον πρώτο ενάγοντα το ποσό των 192.037,09 €, για την (υπαίτια) ζημία που υπέστην, εντόκως, νομίμως από την κοινοποίηση της παρούσας και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση,
Β) Να υποχρεωθεί να καταβάλει στην δεύτερη ενάγουσα δια του νομίμου εκπροσώπου της το ποσό των 121.112,22 €, για την (υπαίτια) ζημία που υπέστην, εντόκως, νομίμως από την κοινοποίηση της παρούσας και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση και
Γ) Να υποχρεωθεί το εναγόμενο, να μας καταβάλλει το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων μίας χιλιάδων ευρώ, 1.501.000 €  ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, στον κάθε ένα από εμάς, εντόκως, νομίμως από την επίδοση της αγωγής μας μέχρι την εξόφληση. Και.
Να καταδικαστεί στην δικαστική μας δαπάνη και αμοιβή του πληρεξουσίου μας δικηγόρου.

                                                                                      

                                                                                                  Ρόδος 14-05-2018

                                                            Οι ενάγοντες                                                            Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος

                                               1) Θωμάς – Δημήτριος. Χ. Σπανός                                     Αναστάσιος Ε. Μπακαλούμας

                                               2) Η εταιρεία «ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ Ε.Π.Ε.»
                                                  Δια του διαχειριστή της και νομίμου εκπροσώπου
                                                  της    Θωμά Δημητρίου Χ. Σπανού

.

.

.

Design by Thomas C. Spanos