+30.6946696310                      info@spanosthomas.eu                      live:.cid.912cd03ac5bb338a                    

Αγαπητοί αναγνώστες.
Πρέπει να υπομείνετε, τον αναγκαίο πρόλογο – παρένθεση, για να καταστεί σε σας αντιληπτό το κατά εμού  ‘’έργο’’ του δικηγόρου Στεφανίδη Στέφανου, για λογαριασμό των κατάλοιπων της Ιταλικής κατοχής. 
Η Μαφία της Ρόδου, λοιπόν, τα κατάλοιπα της Ιταλικής κατοχής, ελέγχουν, αθέατα και αθόρυβα, χωρίς να γίνονται αντιληπτοί από τους ανυποψίαστους πολίτες του νησιού μας, τα πάντα και τους πάντες, στο νησί πάνω, ιδίως όσους εμπίπτουν των άμεσων συμφερόντων τους, όπως εγώ, που επιπρόσθετα, αυτή την ατυχία είχα.  
Όλα όσα κατωτέρω περιέρχονται εις γνώση σας, έχουν γενεσιουργό αιτία το αυθαίρετο και κατεδαφιστέο κτίριο του κύριου ιδιοκτήτη Μαντζόν Ανδρέα, με την ληγμένη από τις 24-06-2006 και παρανόμως εκδιδόμενη, οικοδομική άδεια 246/98, πλέον στο όνομα του, που υφίσταται στην 80A Κτηματολογική Μερίδα Γαιών Ρόδου.
Ο συγκεκριμένος κανακάρης των κατάλοιπων της Ιταλικής κατοχής, ως εργοδότης,  έκδωσε την 246/98 οικοδομική άδεια αρχικά στο όνομα του υποχείριου του Μανουσέλη Ιωάννη, καθώς δεν μπορούσε να εκδοθεί νόμιμα.
Τούτη αιτήθηκε διά του υπ’ αριθμόν Χ.Ο.Π. 5646/18-10-1996 αριθμού πρωτοκόλλου Πολεοδομίας Ρόδου.
Δια της υπ’ αριθμόν ΤΥ 2267/01-04-1997 απόφασης του τότε Νομάρχη χαρακτηρίστηκε φωτογραφικά το τμήμα της Εθνικής οδού Ρόδου – Λίνδου, εν μέσω του οποίου η 80Α ΚΜΓΡ, ως κατοικημένη περιοχή και ως συνέπεια τούτου  ορίστηκε η οικοδομική γραμμή, για το συγκεκριμένο τμήμα, στα τριάντα (30) μέτρα.
Απόρροια της ΤΥ 2267/01-04-1997 ανωτέρω απόφασης , δια της υπ’ αριθμόν ΤΥ 6903/29-05-1998 νέας απόφασης του ιδίου Νομάρχη, εκδόθηκε έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης, στο όνομα του άλλου υποχείριου τους Καπακλή Αχμέτ η οποία ουδέποτε δημιουργήθηκε, καθώς υπάρχει αντικειμενική – πραγματική αδυναμία δημιουργίας της και ένεκα της νομοθεσίας που διέπει τις κυκλοφοριακές συνδέσεις, απαραίτητο συνοδό έργο, έκδοσης οικοδομικής αδείας.
Δια της υπ’ αριθμόν ΧΟΠ 5585/12-12-2000 απόφασης του διάδοχου Νομάρχη, η ανωτέρω φωτογραφική απόφαση του αποχωρήσαντος,  ανεκλήθη, ιστορικά αναφερόμενος.
Μόλις λοιπόν εκδόθηκε δια της υπ’ αριθμόν ΤΥ 6903/29-05-1998 απόφασης έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης στην 80Α ΚΜΓΡ, κόμισε ο κανακάρης των κατάλοιπων της Ιταλικής κατοχής, την 07-06-1998 τα ‘’νόμιμα’’ δικαιολογητικά του, ως εργοδότης του έργου και έκδωσε την παρανόμως εκδιδόμενη και ήδη ληγμένη με αδυναμία επανέκδοσης 246/98 οικοδομική άδεια, αρχικά στο όνομα του υποχείριου του Μανουσέλη Ιωάννη. 
Το συγκεκριμένο  αυθαίρετο, πλέον του γεγονότος ότι πρέπει να κατεδαφιστεί, τουλάχιστον το μισό, για λόγους οδικής ασφάλειας, δεν έχει δικαίωμα οιασδήποτε δικαιοπραξίας και μόνη διέξοδος νομιμοποίησης του, είναι η συνένωση του με την 84 ΚΜΓΡ και δη την όμορη μελλοντική οριζόντια ιδιοκτησία μου ΨΙ ΗΤΤΑ (ΨΗ). 
Τα κατάλοιπα της Ιταλικής κατοχής λοιπόν,  αντί να με πλησιάσουν, να μου θέσουν το πρόβλημα τους και να συναινέσω, όπως ήδη έχω δηλώσει στη μαμά του κανακάρη, ώστε να οικοδομηθεί ένα κτίριο στην περιοχή αξιοποιώντας την και προσφέροντας προς πάσα κατεύθυνση σφαιρικά οφέλη, θεώρησαν καλό να μου υφαρπάξουν τους κόπους μου, μιας και τους έγινε συνήθεια, μέσα από παράνομους και καταχρηστικούς πλειστηριασμούς του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ νυν Ε.Φ.Κ.Α Ρόδου, το οποίο όπως και όλα τα λοιπά καταστήματα της Ελληνικής Πολιτείας, στο νησί,  ελέγχουν απόλυτα. Μάλιστα χωρίς να οφείλω εγώ στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. ούτε ατομικά, ούτε εταιρικά και χωρίς να υπάρχουν κατασχέσεις του οφειλέτη του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Μανουσέλη Ιωάννη στην ιδιοκτησία μου, όπως στα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος διαδικτυακού τόπου, έχω θέση εις γνώση σας και δη στο άρθρο 84 ΚΜΓΡ.
Δηλαδή, τα κατάλοιπα της Ιταλικής κατοχής,  κάνουν ότι θέλουν, χειρίζονται τις ζωές των συνανθρώπων τους και δη τη δική μου, χωρίς να λογοδοτούν, σε κανέναν απολύτως.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Μετά τους έως και τρις (3) επαναληπτικούς παράνομους και καταχρηστικούς πλειστηριασμούς του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α., για τους οποίους ‘’κίνησα  γη και ουρανό’’ προκειμένου να γλυτώσω την ιδιοκτησία μου, θέλησα να τακτοποιήσω το ακίνητο μου, ώστε να μην τύχω, παρόμοιων καταστάσεων.
Μια από τις ενέργειες μου, ήταν δια της υπ’ αριθμόν 11946/30-10-2009 αιτήσεως μου να ζητήσω την ενημέρωση του κτιρίου μου στους καταλόγους του κτηματολογίου Ρόδου. Επειδή, ως είθισται, το κτηματολόγιο δηλώνει μόνιμη δυσανεξία στις αιτήσεις μου και στα έγγραφα της ιδιοκτησίας μου, τα οποία συνήθως εξαφανίζει, χρειάστηκε να καταθέσω την υπ’ αριθμόν 1982/19-02-2010 αίτηση μου, προκειμένου να διεκπεραιωθεί  η αίτηση μου προσκομίζοντας την προς έγκριση στον κτηματολογικό Δικαστή, που τότε ήταν η κατά το δοκούν εκάστοτε επιλογή  του διευθυντή του κτηματολογίου, ο οποίος μονίμως φρόντιζε να παραπλανά τους Δικαστές προς όφελος των κατάλοιπων της Ιταλικής κατοχής, όπως και εν προκειμένω, ως ακολούθως έπραξε.
Προσκομίστηκε, παρουσία μου ενώπιον της εκτελούσας καθήκοντα κτηματολογικού Δικαστή η αίτηση μου την 01-03-2010 προς εξέταση, όπου και ο τότε Διευθυντής του κτηματολογίου Ρόδου, με περισσό ζήλο και επιμονή, παρουσία μου, συνιστούσε στην εξετάζουσα Δικαστή να μην εγκρίνει την ενημέρωση της οικοδομής μου, ωσάν να ήταν δικό του το ακίνητο, διότι υπήρχαν Δικαστικές εκκρεμότητες, κάτι που αντιπαρήλθα επιχειρηματολογώντας προς την εξετάζουσα Δικαστή, ότι δεν υπάρχουν Δικαστικές εκκρεμότητες σχετικά με το ακίνητο μου, ωστόσο και εάν ήθελε υπάρχουν το ακίνητο με τις οιεσδήποτε Δικαστικές εκκρεμότητες, δεν αλλάζει θέση.  Ο διευθυντής του κτηματολογίου, εφεύρε νέο πρόσκομμα επικαλούμενος, ψευδώς και πάλι βεβαίως,  ότι το κτίριο δεν έχει γνήσια οικοδομική άδεια, οπότε και η Δικαστής, διέταξε την έρευνα για την γνησιότητα της οικοδομικής αδείας, την οποία και προς τούτο προσκόμισα.
Τότε ήταν που μου συστάθηκε από τον Αρχιτέκτονα – Μηχανικό Αφαντενό Βασίλη ο δικηγόρος Στεφανίδης Στέφανος, να μου λύσει όλα μου τα προβλήματα, ως και αυτό της ενημέρωσης της οικοδομής, καθώς ο δικηγόρος που τότε είχα ο Παπαϊωάννου Ιωάννης, κατά την πρώτη εξέταση της ενημέρωσης της οικοδομής μου την 01-03-2010 ήταν,  ωσάν να ήταν παρόν. Την  υπεράσπιση δε των συμφερόντων μου, ως μόλις Σας έκθεσα ανέλαβα ίδιος, ο δε δικηγόρος Παπαιωάννου Ιωάννης, αμέσως μετά, μου δήλωσε ότι δεν ήθελε να συνεχίσει να με εκπροσωπεί.
Στις 08-03-2010 ερήμην μου, καθώς κανείς δεν με ενημέρωσε, προσκομίστηκε εκ νέου η υπ’ αριθμόν 11946/30-10-2009  αίτηση μου για ενημέρωση του κτιρίου μου, σε άλλη εξετάζουσα Δικαστή και εικάζω, σε μεταξύ τους συνεννόηση, παρουσία του νέου δικηγόρου μου Στεφανίδη Στέφανου. Ο τότε διευθυντής του κτηματολογίου Ματσάκης Νικόλαος,  προς απόρριψη της αιτήσεως μου, προσκόμισε για σύγκριση, το τοπογραφικό διάγραμμα της υπ’ αριθμόν 8906/01-10-1992 πράξης του κτηματολογίου, με την οποία μεταγραφόταν η αρχική οριζόντιος 1212/10-07-1991,  της 84 ΚΜΓΡ και  η οποία είχε απορριφτεί.  
Ενόσω,  υπήρχαν πλείστες άλλες μεταγενέστερες μεταγραμμένες οριζόντιες ιδιοκτησίες των οποίων το τοπογραφικό διάγραμμα θα μπορούσε να προσκομίσει και να καταδείξει την σύμφωνη και πραγματική θέση των κτιρίων ως υφίστανται.
Όμως συνειδητά και με περισσό ζήλο, ωσάν να αφορούσε δική του ιδιοκτησία, ο τότε διευθυντής του κτηματολογίου Ρόδου Ματσάκης Νικόλαος μερίμνησε για την μη ενημέρωση της οικοδομής μου στο σημείο όπου ευρίσκεται και στο οποίο ασκώ σχεδόν από οικοδομήσεως του τις εμπορικές μου δραστηριότητες  και κατοικώ μάλιστα από τον Ιανουάριο του 2012, έως και σήμερα.
Ιστορικά αναφερόμενος, το κτίριο μου παραμένει ακόμη ανενημέρωτο στους καταλόγους του κτηματολογίου Ρόδου, ως κατωτέρω:
Η ανωτέρω από 08-03-2010 απόρριψη της οικοδομής μου, επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στο παρένθετο σε εμένα πρόσωπο, την κυρία Καρόφτη Ελένη, την 11-04-2016, έξη χρόνια μετά ???.
Δια της υπ’ αριθμόν 8615/26-04-2016 έκθεσης επίδοσης της Δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Δωδεκανήσου, κυρίας Βασιλικής Στυλ. Αρώνης, επιδόθηκε στο κτηματολόγιο Ρόδου η με αριθμό 31/26-04-2016 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου Προσφυγή κατά της ανωτέρω από 08-03-2010 απορριπτικής διάταξης του Δικαστή του κτηματολογίου Ρόδου.
Δια της υπ’ αριθμόν 150/24-11-2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας), η ανωτέρω Προσφυγή απορρίφτηκε, ως απαράδεκτη, ελλείψει εννόμου συμφέροντος??? 

Αγαπητοί αναγνώστες.
Η μακροχρόνια σισύφεια προσπάθεια μου, να ενημερώσω το κτίριο μου στο σημείο όπου ευρίσκεται και εδρεύω στην 84 ΚΜΓΡ, έτυχε επανεκκίνησης δια της υπ’ αριθμόν 4561/10-07-2017 αίτησης μου στο κτηματολόγιο Ρόδου.
Το σκηνικό τώρα άλλαξε, τον φάκελο κρατάει κλειδωμένο στο γραφείο του ο μόνιμος πλέον κτηματολογικός Δικαστής Κατσαφυλλούδης Αναστάσιος και εμμένει πεισματικά και επικίνδυνα για όσους τον επισκέπτονται,  να μην διεκπεραιώνει καμία απολύτως πράξη για το συγκεκριμένο ακίνητο.
Τούτη η μακροχρόνια αρρωστημένη κατάσταση στο κτηματολόγιο Ρόδου και η ανένδοτη συμπεριφορά του νυν κτηματολογικού Δικαστή,  με οδήγησε σε κατά του ιδίου, μηνυτήρια αναφορά.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Έθεσα υπόψη Σας, όλα τα ανωτέρω, για να αντιληφθείτε και να κατανοήσετε, τον σκοπό για τον οποίο κλήθηκε ο Στεφανίδης Στέφανος, να επιτελέσει με τα κατωτέρω καμώματα του, εμμένοντας πιστός και αμετανόητος, στον υπέρτατο σκοπό της καταβολής μου, ώστε να δρέψει τα οφέλη,  πλέον όλων των άλλων και της δόξης τούτης και κυρίως της επίδειξης, της απόλυτης επιβολής και επικυριαρχίας του, στην τοπική Δικαιοσύνη για λογαριασμό των κατάλοιπων της Ιταλικής κατοχής, όντας ο ίδιος μικρός σε όλα και δη στη ψυχή του.
Είναι πολύ μεγάλο το θράσος του, υπέρμετρα δυσανάλογο του δέματος του, όπως κατωτέρω Σας δίνετε η ευκαιρία να διαπιστώσετε.

Διά της υπ’ αριθμόν 4650/26-10-2010 διπλότυπης απόδειξης παροχής υπηρεσιών του, του κατέβαλα το ποσόν των χιλίων τετρακοσίων ενενήντα ευρώ (1490 €), για να εκπροσωπήσει και να υπερασπιστεί το παρένθετο σε εμένα πρόσωπο, ενεργώντας ως πληρεξούσιος της, την κυρία Καρόφτη Ελένη κατά την συζήτηση της από 08-10-2009 έφεσης της,  κατά της υπ’ αριθμόν 629/2008 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου(2ο Τμήμα Τριμελές).
Δια της υπ’ αριθμόν 7560/22-07-2011 βεβαίωσης, το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, με ενημερώνει ότι ο δικηγόρος Στεφανίδης Στέφανος, δεν κατέθεσε προτάσεις για την συγκεκριμένη υπόθεση. 
Δια της υπ’ αριθμόν 301/2011 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Δ’ Τριμελές) στην μεταβατική έδρα της Ρόδου, η από 08-10-2009 έφεση κατά της υπ’ αριθμόν 629/2008 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου(2ο Τμήμα Τριμελές), απορρίφτηκε για τους λόγους που σε αυτήν αναφέρονται.

Δια της υπ’ αριθμόν 4654/13-11-2010 διπλότυπης απόδειξης παροχής υπηρεσιών του, του κατέβαλα το ποσόν των δύο χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (2900 €), για να με εκπροσωπήσει και να καταθέσει προτάσεις, στην με αριθμό 1204/08-10-2009 κατάθεσης δικογράφου αγωγής, η οποία διά της υπ’ αριθμόν 7829/08-10-2009 έκθεσης επίδοσης του Δικαστικού επιμελητή Στέφανου Χρ. Κουτσούκου, επιδόθηκε στον αντίδικο και  η οποία ηγέρθη, ένεκα της υπ’ αριθμόν 1630/2009 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (Διαδικασίας Ασφαλιστικών Μέτρων), ενόψει του τρίτου (3ου) επαναληπτικού παράνομου και καταχρηστικού πλειστηριασμού του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. κατά της ιδιοκτησίας μου για οφειλές του Μανουσέλη Ιωάννη.
Οι προτάσεις δε που κατέθεσε ο  δικηγόρος Στεφανίδης Στέφανος, ήταν μια απλή παράθεση των σχετικών που του προσκόμισα για να μελετήσει και αφορούσαν την υπόθεση μου.
Δια της από 23-04-2018 βεβαίωσης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, βεβαιώνεται η εκκρεμοδικία της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Να σημειωθεί ότι τις ανωτέρω δύο δικαστικές υποθέσεις αφαίρεσα από την δικηγόρο Βολονάκη Αικατερίνη, καθώς εξεδήλωσε απιστία, αποτυπωμένη στα ανωτέρω συνταχθέντα από την ίδια δικόγραφα, σε συνέχεια των παράνομων και καταχρηστικών πλειστηριασμών του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. κατά τους οποίους με εκπροσωπούσε.

Έφυγα από τη  ‘’Σκύλλα’’  και πήγα στη  ‘’Χάρυβδη’’.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Ο μικρός το δέμας και κοντός το ανάστημα δικηγόρος Στεφανίδης Στέφανος, δεν αρκέστηκε στα ανωτέρω και προχώρησε σε ακόμη μια ενέργεια εκδήλωσης της απιστίας του, την οποία δεν άντεξα.     Έκανε  Λάθος. 
Στο άρθρο 84 Κτηματολογική Μερίδα Γαιών Ρόδου Σας παραθέτω όλη την μερίδα,  από συστάσεως της, με όλες τις αλχημείες που την διέπουν, ώστε τα συμβόλαια και οι εγγραφές τους στους κτηματολογικούς καταλόγους του κτηματολογίου Ρόδου να είναι ανά πάσα στιγμή αμφισβητούμενες και επανεξεταζόμενες να κρίνονται κατά πως τα συμφέροντα της Μαφίας της Ρόδου, των κατάλοιπων της Ιταλικής κατοχής, εξυπηρετούνται.
Στο ανωτέρω άρθρο Σας κάνω μνεία για την ‘’κομβική’’ συμβολαιογραφική πράξη 4103/03-10-2003.
Σε αυτήν, κατά την περιγραφή των προς αναδιανομή  ποσοστών ιδιοκτησίας του ακινήτου,  προκειμένου να δημιουργηθεί νέα οριζόντιος ιδιοκτησία, περιγράφονται τα ΩΜΕΓΑ (Ω) παρακρατούμενα  50‰ ποσοστά του κτιρίου ΒΗΤΑ (Β) και παραλείπονται να περιγραφούν τα ΨΙ (Ψ) παρακρατούμενα 50‰ ποσοστά του κτιρίου ΑΛΦΑ (Α), τα οποία και αυτά ανακατανέμονται στην συγκεκριμένη 4103/03-10-2003 συμβολαιογραφική πράξη σύστασης μερικότερης κατανομής ποσοστών της 84 ΚΜΓΡ, όπως σε αυτήν δηλώνουν ξεκάθαρα οι συμβαλλόμενοι.
Αντιθέτως περιγράφονται τα παρακρατούμενα 200‰ ποσοστά πέραν των κτιρίων ΑΛΦΑ (Α) και ΒΗΤΑ (Β) που έχουν ήδη εξαντληθεί. Κατά την μεταγραφή λοιπόν της συγκεκριμένης 4103/03-10-2003 συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης μερικότερης κατανομής των ποσοστών της 84 ΚΜΓΡ, διά της υπ’ αριθμόν 9352/09-10-2003 κτηματολογικής πράξης, παρεισφρέετε το γράμμα ΩΜΕΓΑ (Ω) που καμία σχέση δεν έχει με την συγκεκριμένη συμβολαιογραφική πράξη, όπως αναλυτικά και τεκμηριωμένα Σας αναλύω στο άρθρο 84ΚΜΓΡ. Μάλιστα Σας αναλύω και για ποιό λόγο τούτο έπραξαν ‘’κατά λάθος’’, επισταμένα.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Τούτο το λάθος κατά την μεταγραφή της συμβολαιογραφικής πράξης 4103/03-10-2003, δια της υπ’ αριθμόν 9352/09-10-2003 κτηματολογικής πράξης,  θέλησα να διορθώσω, ώστε να μην υπάρξουν νέες παρεξηγήσεις και νέες επιβουλεύσεις κατά της ιδιοκτησίας μου.
Η διόρθωση αφορά καθαρά την κατά ‘’λάθος’’ παρείσφρηση του γράμματος ΩΜΕΓΑ (Ω) αντί του ΨΙ (Ψ), που αμφότερα δηλώνουν τα 50‰ παρακρατηθέντα ποσοστά για προσθήκη αντιστοίχως στα κτίρια ΒΗΤΤΑ (Β) και ΑΛΦΑ (Α),  κατά την μεταγραφή της συμβολαιογραφικής πράξης 4103/03-10-2003 στους καταλόγους του κτηματολογίου.
Καμία απολύτως σχέση δεν έχει τούτο με την βούληση των συμβαλλομένων η οποία εκδηλώθηκε ξεκάθαρα στη συγκεκριμένη συμβολαιογραφική πράξη. 
Ο μικρός το δέμας, κοντός το ανάστημα, δικηγόρος Στεφανίδης Στέφανος:
Δεν σεβάστηκε για άλλη μια φορά τα χρήματα που τον πλήρωσα, από το υστέρημα μου, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 4653/27-10-2010 διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών του, στο ύψος του ποσού των πεντακοσίων πενήντα ευρώ (550 €).
Δεν σεβάστηκε την αγωνία μου, που έντονα του εκδήλωσα, για αυτήν τη συγκεκριμένη διόρθωση, ώστε να μην ξανά βιώσω όσα βίωσα με τους παράνομους και καταχρηστικούς πλειστηριασμούς που προηγήθηκαν του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α.
Δεν σεβάστηκε όλες τις αγωνιώδεις επεξηγήσεις που του έκανα για την συγκεκριμένη υπόθεση, ώστε να την κατανοήσει ο ίδιος πλήρως.
Δεν σεβάστηκε τις έντονες επιφυλάξεις μου, για την έκβαση της αιτήσεως μου, έως του σημείου να του ζητήσω να μην την καταθέσει ως είχε, όπως δηλαδή την συνέγραψε.
Δεν σεβάστηκε, τίποτα απολύτως.
Αντιθέτως με διαβεβαίωσε ο ίδιος για την θετική έκβαση της αιτήσεως μου, αναλαμβάνοντας ο ίδιος την ευθύνη.
Κατέθεσε την με αριθμό 11263/22-10-2010 αίτηση στο κτηματολόγιο Ρόδου και η απόφαση του εκτελούντος χρέη Κτηματολογικού Δικαστή, όπως επί αυτής επιγράφεται, ήταν: «Απορρίπτει την αίτηση, διότι δεν είναι επιτρεπτή η επέμβαση στις δηλώσεις βουλήσεως των συμβαλλομένων, όπως αυτές αποτυπώνονται στο υπό διόρθωση με αριθμό 4103/03 συμβόλαιο». 
Δεν ήταν αυτό το ζητούμενο. Δεν αιτήθηκε παρέμβαση στη βούληση των συμβαλλομένων.
Δεν συντάχθηκε απλά και κατανοητά η αίτηση, ώστε να μην υπάρξει περί του αιτούμενου παρερμηνεία.

Ο μικρός το δέμας, κοντός το ανάστημα, εννοιολογικά και μεταφορικά, δικηγόρος Στεφανίδης Στέφανος.    Έκανε Λάθος. 

Διά της υπ’ αριθμόν 11862/29-11-2010 έκθεσης επίδοσης του Δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Ρόδου, Στέφανου Χρ. Κουτσούκου, του απέστειλα επιστολή μου, κοινοποιημένη στην ανωτάτη Δικαστική και Πολιτική Εξουσία της χώρας, καλώντας τον να αναλάβει τις ευθύνες του και να βρει τον τρόπο να αποκαταστήσει την πραγματικότητα στους καταλόγους του κτηματολογίου Ρόδου.
Επειδή, πλέον των ανωτέρω, επιχειρούσε και επεδίωκε διαρκώς την εκμαίευση της οργής μου, με ανάγκασε σε επιστολή μου προς όλη την ηγεσία της Ελληνικής Δικαιοσύνης, εκθέτοντας περιεκτικά τα κατά εμού δρώμενα και την διαμορφούμενη πλέον κατάσταση της υγείας μου, η οποία διευκόλυνε την εκδήλωση της οργής μου και τούτο προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί, με περισσό ζήλο, ο συγκεκριμένος δικηγόρος, ευτυχώς, με τη βοήθεια του ΘΕΟΥ, ανεπιτυχώς.
Ο τότε Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ως και ο τότε Εισαγγελέας Εφετών Δωδεκανήσου, διαβίβασαν την ανωτέρω επιστολή μου προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, για τα δέοντα,  όμως η σχηματισθείσα με ΑΒΜ: Α2010/6807  Δικογραφία  που σχηματίστηκε εις βάρος του Στεφανίδη Στέφανου, τέθηκε στο αρχείο, όπως και τόσες άλλες Δικογραφίες από αξιόποινες κατά εμού πράξεις για τις οποίες, αδιαφόρετα έως και σήμερα,  προσφεύγω για προστασία μου στην Ελληνική Δικαιοσύνη και δη στην τοπική, για να μην αυτοδικήσω και βρεθώ υπόλογος, όπως με μανία επιδιώκουν μακροχρόνια και αδιαλείπτως τα υποχείρια της Μαφίας της Ρόδου, των κατάλοιπων της Ιταλικής κατοχής, όπως ο κοντός το δέμας και μικρός το ανάστημα, εννοιολογικά και μεταφορικά, δικηγόρος Στεφανίδης Στέφανος.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Για όσα του καταμαρτυρούσα, ουδόλως ενδιαφέρθηκε να μου καταθέσει μήνυση, για να σώσει την τιμή και την υπόληψη του.
Εκείνο που τον ενδιέφερε, ήταν να αποσπάσει από εμένα παρανόμως και αμαχητί, όπως κατωτέρω έχετε την ευκαιρία να διαπιστώσετε, οικονομικό όφελος, με στόχο την ιδιοκτησία μου, που είναι απαραίτητη στους αθέατους εντολείς του, τη Μαφία της Ρόδου, τα κατάλοιπα της Ιταλικής κατοχής, καθώς πολύ καλά γνωρίζει, ότι αδυνατώ οικονομικά πλέον και προς τούτο προσφεύγω στην παροχή νομικής βοήθειας.
Διά της με αριθμό 355/23-10-2012 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου αγωγής, ήγειρε μετά δύο χρόνια αγωγή κατά εμού, διεκδικώντας το ποσόν των εξακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (690.000 €) και την 12μηνη φυλάκιση μου, μάλιστα άμεσα εκτελεστή.
Τούτη ορίστηκε να συζητηθεί την 16-01-2014 στο ακροατήριο του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με αριθμό πινακίου 33 και μου επιδόθηκε στις 25-10-2012 από τον Δικαστικό επιμελητή του Πρωτοδικείου Ρόδου Καρακατσάνη Κ. Μιχάλη.

Αγαπητοί αναγνώστες.

Λάβετε κατωτέρω γνώση, μέρους, μιας βαριά νοσηρής κατάστασης,  που επικρατεί στην τοπική Δικαιοσύνη.

Η νοσηρή δε αυτή κατάσταση διακρίνεται από υπέρμετρη επιμονή, άκαμπτη αδιαλλαξία και έχει προσβάλει το μεγαλύτερο έως ολόκληρο μέρος των δικηγόρων του δικηγορικού συλλόγου της Ρόδου και  δυστυχώς μέρος, μάλιστα και υψηλά ιστάμενους, των υπηρετούντων τον Θεσμό της τοπικής Δικαιοσύνης, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε τεκμηριωμένα κατωτέρω:

Διά της υπ’ αριθμόν 355/06-12-2013 αίτησης μου στο Πρωτοδικείο Ρόδου, έχοντας προσκομίσει την με αριθμό κατάθεσης 355/23-10-2012 στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου αγωγή του δικηγόρου Στεφανίδη Στέφανου, αιτήθηκα τη χορήγηση νομικής βοήθειας προκειμένου, μεταξύ άλλων, να αμυνθώ στη συγκεκριμένη αγωγή που συζητείτο στις 16-01-2014.    
Επειδή, εκδηλωνόταν  κωλυσιεργία που θα με άφηνε έκθετο κατά την ανωτέρω συζήτηση της συγκεκριμένης αγωγής, επανήλθα στο Πρωτοδικείο Ρόδου, με νέα αίτηση μου, της οποίας το ακριβές αντίγραφο της κατατεθειμένης  στερούμε, ωστόσο η κατάθεση της αποδεικνύεται από την μνεία της, στην υπ’ αριθμόν 8/13-01-2014 Πράξη του Πρωτοδικείου Ρόδου, διά της οποίας μου χορηγήθηκε η αιτούμενη νομική βοήθεια στο πρόσωπο της δικηγόρου Ρόδου Δήμητρας Δασκαλάκη.     
Στις 16-01-2014 παραστάθηκα μετά της δικηγόρου Δήμητρας Δασκαλάκη ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και ζητήσαμε αναβολή, καθώς η δικηγόρος είχε διοριστεί μόλις τρις (3) ημέρες προηγουμένως και δεν ήταν σε θέση να καταθέσει προτάσεις και ούτε είχε ενημερωθεί προηγούμενα για την υπόθεση, η οποία αναβλήθηκε για τις 15-01-2015.
Την 21-11-2014,   9:07   προσέγγισα διαδικτυακά και έγκαιρα την δικηγόρο Δήμητρα Δασκαλάκη, ώστε να την ενημερώσω σχετικά με την υπόθεση Στεφανίδη.
Στις 24-11-2014,  10:43   με ενημερώνει, επιστρέφοντας τη διαδικτυακή μου επικοινωνία, ότι περίπου στις δεκαπέντε Δεκεμβρίου (15/12) θα καταθέσει τις προτάσεις μου και να την καλέσω για μία συνάντηση ενημέρωσης της υπόθεσης, αρχές Δεκεμβρίου.
Στις 24-11-2014,  11:20   την παρακάλεσα, ανταπαντώντας της, να κλείσει μια συνάντηση εντός της εβδομάδας, κάτι στο οποίο ανταποκρίθηκε και στις 27-11-2014 στις 19:00 βρέθηκα στο γραφείο της, όπου και μετά από πολύωρη αναμονή, ένεκα προφανώς διαβουλεύσεων, με ενημέρωσε ότι κατά την ημέρα της συζήτησης της υπόθεσης μου, δεν θα μπορεί να με εκπροσωπήσει, διότι θα είναι εκτός Ρόδου και πρόκειται να καταθέσει αποποίηση του διορισμού της, οπότε και αποχώρησα από το γραφείο της.
Μετά από επεισοδιακή επιλογή, μέρος της οποίας Σας εκτίθεται παρενθετικά, στο άρθρο Αθηναϊκή Ζυθοποιία ΑΕ, διορίστηκε διά της υπ’ αριθμόν 10/14-01-2015 Πράξης του Πρωτοδικείου Ρόδου ο δικηγόρος Πάππου Βασίλειος να με εκπροσωπήσει κατά την συζήτηση της 15-01-2015 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, όπου συζητείτο η με αριθμό κατάθεσης 355/23-10-2012 αγωγή του δικηγόρου Στεφανίδη Στέφανου, όπως προκύπτει και από τα πρακτικά της υπ’ αριθμόν 53/2015 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.
Εκ τούτων των πρακτικών, διαπιστώνεται, αποδεικνύεται και επιβεβαιώνεται η δικονομική μεθόδευση του μικρόψυχου αντίδικου Στεφανίδη Στέφανου.
Ο συγκεκριμένος δικηγόρος έμαθε να αποκομίζει για λογαριασμό του και για λογαριασμό των κατάλοιπων της Ιταλικής κατοχής, παράνομα οφέλη, αμαχητί,  με τέτοιου είδους δικονομικές μεθοδεύσεις και όχι μόνον, καθιστώντας ουσιαστικά την τοπική Δικαιοσύνη μαγαζί τους. 
Η εκπροσώπηση μου δε από τον δικηγόρο Πάππου Βασίλειο, έστω και την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή, καθώς τότε εμφανίστηκε, είμαι βέβαιος ότι ευδοκίμησε χάριν και της αναφοράς μου, που κατέθεσα εγχειρισμένη την 19-12-2014 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου και για άλλα θέματα, μεταξύ των οποίων η φροντίδα της τότε Εισαγγελέως, ώστε να δυνηθώ να αμυνθώ κατά του Στεφανίδη Στέφανου και κατά της υπ’ αριθμόν 53/2015 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, κατά την συζήτηση της 15-01-2015.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Η ανωτέρω πρωτόδικη δικονομική μεθόδευση, προκειμένου να εκδοθεί η υπ’ αριθμόν 53/31-03-2015 καταδικαστική για εμένα απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, είχε ισχυρά επιδεινωμένη συνέχεια, όπως Είστε σε θέση να διαπιστώσετε κατωτέρω:
Στις 10-12-2015, έχοντας μάθει ότι εκδόθηκε η συγκεκριμένη 53/2015 απόφαση, αποτάθηκα και διαδικτυακά στον δικηγόρο Πάππου Βασίλειο, προκειμένου να την παραλάβει από τη γραμματεία του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, καθώς τούτο σε εμένα δεν επιτρεπόταν, κατά πως η γραμματεία του Πρωτοδικείου με ενημέρωσε.
Στις 14-12-2015 ο δικηγόρος Ρόδου Πάππου Βασίλειος, εδέησε,  με όση σημασία μπορεί να περιλαμβάνει αυτό,  να μου απαντήσει διαδικτυακά ότι δεν μπορεί να πράξει τούτο, καθώς ήδη είχε αποποιηθεί του διορισμού του.       
Διά της υπ’ αριθμόν 1254/16-12-2015 αιτήσεως μου, στο Πρωτοδικείο Ρόδου, αιτήθηκα, με όσα σε αυτήν αναφέρω και επικαλούμαι,  την επίδοση της υπ’ αριθμόν 53/31-03-2015 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, προκειμένου να καταθέσω έφεση.
Η αίτηση μου, προφανώς έγινε δεκτή και έλαβα επικυρωμένο αντίγραφο της συγκεκριμένης απόφασης.
Δια της υπ’ αριθμόν 12/13-01-2016 Πράξης του Πρωτοδικείου Ρόδου, μετά από σχετικό αίτημα μου, διορίστηκε να μου παρέχει νομική βοήθεια για να καταθέσω έφεση κατά της υπ’ αριθμόν 53/31-03-2015 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, ο δικηγόρος Ρόδου Καζουλάκης Καζούλης. 
Δια της υπ’ αριθμόν 19/21-01-2016 Πράξης του Πρωτοδικείου Ρόδου, διορίστηκε να μου παρέχει νομική βοήθεια, για την κατάθεση έφεσης κατά της υπ’ αριθμόν 53/2015 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, η δικηγόρος Ρόδου Καρακατσάνη Αγγέλα, καθώς ο προηγούμενος, αποποιήθηκε του διορισμού του.
Η συγκεκριμένη δικηγόρος αποδέχτηκε τον διορισμό της και την ενημέρωσα διεξοδικά, είχε δε όλο το χρόνο, να μελετήσει την υπόθεση μου, καθώς δεν μου είχε γίνει επίδοση, τον οποίο εκμεταλλεύτηκε συνετά και συνέταξε ένα δικόγραφο έφεσης με πληρότητα, συγκεκριμένο και τεκμηριωμένο, προς υπεράσπιση μου, αντιστρόφως ανάλογα της δικηγορικής της πείρας.
Επέδειξε ενδιαφέρον, που μπορεί να παρομοιαστεί ως όαση στην έρημο της εν γένει εντεταλμένης συγκεντρωθείσας ανεπάρκειας στο κατόπι μου και προς τούτο την ευχαριστώ.
Την 31-01-2017 μου επιδόθηκε από τον δικαστικό επιμελητή του Πρωτοδικείου Ρόδου Μιχάλη Καρακόπουλο η υπ’ αριθμόν 53/2015 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.
Με  αριθμόν έφεσης 15/02-02-2017 κατέθεσε στη γραμματεία του Πρωτοδικείου Ρόδου, η διορισμένη διά της υπ’ αριθμόν 19/21-01-2016 Πράξης του Πρωτοδικείου Ρόδου,  δικηγόρος μου Καρακατσάνη Αγγέλα την έφεση Ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου,  που συνέγραψε για λογαριασμό μου, κατά της υπ’ αριθμόν 53/2015 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (τακτική διαδικασία) και κατά του δικηγόρου Ρόδου Στεφανίδη Στέφανου.   

Αγαπητοί αναγνώστες.

Προσπέρασα την όαση και βρέθηκα ξανά στην έρημο της εντεταλμένης ανεπάρκειας που έχει ξεχυθεί στο κατόπι μου,  για λογαριασμό της Μαφίας της Ρόδου, των κατάλοιπων της Ιταλικής κατοχής, της οικογένειας Μαντζόν  και δη της μαμάς τους και για λογαριασμό, εν προκειμένω, του κανακάρη της,  Ανδρέα Μαντζόν.

Δια της υπ’ αριθμόν 85/01-02-2017 αιτήσεως μου στο Πρωτοδικείο Ρόδου, αιτήθηκα νομική βοήθεια, προκειμένου να καταθέσω αναστολή εκτέλεσης της υπ’ αριθμόν 53/2015 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.
Δια της υπ’ αριθμόν 34/01-02-2017 Πράξης του Πρωτοδικείου Ρόδου, διορίστηκε η δικηγόρος Ρόδου Έλλη Βελιάδη, να μου προσφέρει την ανωτέρω αιτούμενη νομική βοήθεια.
Δια της με αριθμό 18/03-02-2017 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου, καταθέσαμε στη γραμματεία του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, αίτηση αναστολής εκτέλεσης της υπ’ αριθμόν 53-2015 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (τακτική διαδικασία), ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου. 
Τούτη ορίστηκε να συζητηθεί στο ακροατήριο του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου στις 18-05-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00.
Στον διάδρομο του Δικαστικού Μεγάρου έξω από την πόρτα της γραμματείας του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, ζήτησα από την δικηγόρο Βελιάδη Έλλη να διαβάσω την αίτηση πριν την καταθέσουμε.
Στην αίτηση ανέγραφε ότι η 355/23-10-2012 αγωγή του Στεφανίδη Στέφανου, ένεκα η 53/2015 οριστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, συζητήθηκε ερήμην μου, χωρίς να αναφέρει  τον  λόγο για τον οποίο τούτο συνέβη.
Της ζήτησα μετ’ επιτάσεως, καθώς δυσανασχέτησε, να αναφέρουμε τον λόγο για τον οποίο συζητήθηκε ερήμην μου.
Μεταβήκαμε ξανά στο γραφείο της και προέβηκε στη συγκεκριμένη διόρθωση, ζητώντας μάλιστα  προς τούτο να συνυπογράψω την αίτηση αναστολής, κάτι που και έπραξα. 
Δια της υπ’ αριθμόν 8618/03-02-2017 έκθεσης επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Χρυσόστομου Στ. Κόκκαλη, του Εφετείου Δωδεκανήσου,  η ανωτέρω αίτηση αναστολής, θυροκολλήθηκε στη θύρα του δειλού και μικρόψυχου αντίδικου καθώς δεν την παρέλαβε, ενόσω ήταν παρόν, ως πάντα πράττει, κατά πάγια και διαρκή πρακτική του.  
Στις 16-05-2017 ενημέρωσα την δικηγόρο Βελιάδη Έλλη για την υπόθεση, ώστε να συντάξει τις προτάσεις, για την συζήτηση της με αριθμό κατάθεσης 18/03-02-2017 αίτησης αναστολής της 53/2015 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, που επρόκειτο να διεξαχθεί στις 18-05-2017.  
Τούτο έπραξα και διαδικτυακά και με έντυπα έγγραφα τοποθετώντας τα σε φάκελο που εναπόθεσα στην πόρτα του γραφείου της κατά εντολή της, καθώς δεν ήταν εκεί κατά την ώρα της επίσκεψης μου στο γραφείο της.  Την επομένη 17-05-2017 με ενημέρωσε διαδικτυακά ότι έλαβε την ενημέρωση μου και ότι η υπόθεση μας επρόκειτο να αναβληθεί ένεκα αποχής του δικηγορικού συλλόγου, όπως και έγινε και αναβλήθηκε για τις 03-07-2017.  
Στις 28-06-2017 και αφού υπήρξαν πολλές αποτυχημένες επικοινωνίες μου με την δικηγόρο Βελιάδη Έλλη της έστειλα ξανά διαδικτυακά την ενημέρωση μου, μιας και για την πρώτη διαδικτυακή ενημέρωση δεν είχα βεβαίωση ότι την παρέλαβε και δεν κατέστη δυνατόν να τις επιδώσω ιδιοχείρως την έντυπη ενημέρωση μου. Αυτή  τη φορά δε, ενημερώθηκα την επομένη διαδικτυακά ότι κατέβασε τα αρχεία της ενημέρωση μου στον υπολογιστή της.
Ωστόσο η συμπεριφορά της ήταν απροσάρμοστη και ανεκδιήγητη, καθώς στις 27-06-2017 τη συνάντησα στο Ειρηνοδικείο Ρόδου και σε σχετικό ερώτημα μου για το πότε θα μου στείλει τις προτάσεις να λάβω γνώση τους και να τις εγκρίνω μου είπε ότι δεν έχουμε δικάσιμο στις 03-07-2017.
Τούτη την όλη αντιδεοντολογική, ανεύθυνη έως παιδαριώδη  συμπεριφορά της, αντίκρουσα με κοινή αίτηση μου στον Πρόεδρο Πρωτοδικών Ρόδου και την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, ώστε να την συνετίσουν, όπως και τελικά, προφανώς έγινε.
Δια της υπ’ αριθμόν 127/2017 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ανεστάλη η εκτέλεση της υπ’ αριθμόν 53/2015 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, έως έκδοσης οριστικής αποφάσεως επί της ασκηθείσας επί αυτής και με αριθμό κατάθεσης 15/02-02-2017 έφεσης στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου. 

Αγαπητοί αναγνώστες.
Η έρημος της εντεταλμένης ανεπάρκειας που έχει ξεχυθεί στο κατόπι μου, επεκτείνεται και δυστυχώς συνεχίζει εντονότερα των ανωτέρω, τη δράση της στο Εφετείο Δωδεκανήσου, όπου προσέφυγα διά της υπ’ αριθμόν 11/06-02-2017 αίτησης μου, ώστε να μου χορηγηθεί νομική βοήθεια διορισμού δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει, προσδιορίσει και εκδικάσει την με αριθμό 15/2017 έφεση μου που κατέθεσα στη γραμματεία του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου κατά του Στεφανίδη Στέφανου και της υπ’ αριθμόν 53/2015 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.
Δια της υπ’ αριθμόν 15/01-03-2017 Πράξης της Προέδρου Εφετών Δωδεκανήσου, διορίστηκε η δικηγόρος Βολονάκη Αικατερίνη να διεκπεραιώσει τα ανωτέρω.       
Διά της με αριθμό 69/21-03-2017 βιβλίου καταθέσεως του Εφετείου Δωδεκανήσου, η δικηγόρος Βολονάκη Αικατερίνη κατέθεσε την με αριθμό 15/02-02-2017 κατάθεσης στη γραμματεία του Πρωτοδικείου Ρόδου έφεση μου και η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί στις 12-01-2018 ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου.
Δια της υπ’ αριθμόν 52/28-03-2017 αίτησης μου, αιτήθηκα τη χορήγηση νομικής βοήθειας διορισμού Δικαστικού επιμελητή, για να επιδώσει στον αντίδικο Στεφανίδη Στέφανο την ανωτέρω κατατεθειμένη και προσδιορισμένη έφεση μου, καθώς τούτο είχα παραλείψει να αιτηθώ αρχικά διά της υπ’ αριθμόν 11/06-02-2013 αίτησης μου.
Δια της υπ’ αριθμόν 22/04-04-2017 Πράξης της Προέδρου του Εφετείου Δωδεκανήσου, διορίστηκε για την ανωτέρω επίδοση η δικαστική επιμελήτρια του Εφετείου Δωδεκανήσου, Βασιλική Στυλ. Αρώνη.
Δια της υπ’ αριθμόν 9163/28-04-2017 έκθεσης επίδοσης της συγκεκριμένης δικαστικής επιμελήτριας, επιδόθηκε αντίγραφο της εφέσεως μου, στον αντίδικο που ως συνηθίζει αρνήθηκε εκ νέου να υπογράψει την παραλαβή της εφέσεως και ως εκ τούτου η δικαστική επιμελήτρια την θυροκόλλησε, επιβεβαιώνοντας, για πολλοστή φορά, τη δειλία και μικροψυχία του.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Προς κατανόηση και εδραίωση των όσων ακολουθούν, παρακαλώ επιτρέψτε μου μια παρεμβολή, στο κυρίως θέμα μας, του δικηγόρου Στεφανίδη Στέφανου. 
Τούτη η παρεμβολή, αφορά την δικηγόρο Ρόδου Βολονάκη Αικατερίνη, για την οποία μερική αναφορά Σας έκανα στο άρθρο Καρίκης Ευστράτιος (Δικηγόρος).
Δια της υπ’ αριθμόν 874/04-09-2017 αιτήσεως μου, στο Πρωτοδικείο Ρόδου, αιτήθηκα νομική βοήθεια προκειμένου να κινηθώ κατά του δικηγόρου Ευστράτιου Καρίκη. Ως επί αυτής οπισθογραφείται μου ζητήθηκε αντίγραφο της δήλωσης της περιουσιακής μου κατάστασης.
Δια του με αριθμό 880/05-09-2017 εγγράφου κατέθεσα τα πλήρη δικαιολογητικά που καταδεικνύουν την συνολική περιουσιακή μου κατάσταση.
Δια της υπ’ αριθμόν 294/06-09-2017 Πράξης του Πρωτοδικείου Ρόδου μου χορηγήθηκε η αιτούμενη νομική βοήθεια, προκειμένου να καταθέσω αγωγή αποζημίωσης από αδικοπραξία κατά του δικηγόρου Καρίκη Ευστράτιου, στο πρόσωπο της δικηγόρου Βολονάκη Αικατερίνης.
Αμέσως την επομένη 07-09-2017 την ενημέρωσα διαδικτυακά για τον διορισμό της και της ζήτησα να με βεβαιώσει ότι τον αποδέχεται.
Ομοίως διαδικτυακά με ενημέρωσε την επομένη 08-09-2017 ότι τον αποδέχεται και ότι περίμενε την ενημέρωση μου.
Την 12-09-2017 ενημέρωσα για την συγκεκριμένη  υπόθεση μου την δικηγόρο Βολονάκη Αικατερίνη. Τούτο έπραξα και διαδικτυακά και δια ζώσης με έγραφα έντυπα που της επέδωσα ιδιοχείρως την ιδία ημέρα στην κεντρική αίθουσα εκδίκασης υποθέσεων του Δικαστικού Μεγάρου.        
Στις 18-09-2017 ζήτησα διαδικτυακά μία πρώτη ενημέρωση για την συγκεκριμένη υπόθεση μου, εν μέσω πολλών άλλων αναποτελεσματικών προσπαθειών τηλεπικοινωνίας μου μαζί της.
Στις 25-09-2017 με ενημέρωσε διαδικτυακά ότι η αξίωση μου κατά Καρίκη Ευστράτιου έχει παραγραφεί. Την ιδία ημέρα αμέσως, σε ανταπάντηση μου, ομοίως διαδικτυακά, της επισύναψα νομολογία που υποστηρίζει την κατάθεση της αγωγής μου και διατηρεί εν δυνάμει την αξίωση μου, από πρόχειρη διαδικτυακή μου έρευνα. Άμεσα ανταπάντησε ότι έλαβε το email μου και ότι θα προχωρήσει στη σύνταξη της αγωγής.    
Στις 02-10-2017 την παρακάλεσα, ομοίως διαδικτυακά, εν μέσω άλλων αναποτελεσματικών προσπαθειών τηλεπικοινωνίας μου μαζί της, να με ενημερώσει σχετικά με την υπόθεση μου.
Δια της υπ’ αριθμόν 1184/09-10-2017 αίτησης μου προς τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Ρόδου, ζήτησα την επιμέλεια του για την ευδοκίμηση της αγωγής μου κατά του δικηγόρου Καρίκη Ευστράτιου, καθώς διαπίστωσα απροθυμία και κωλυσιεργία από μέρους της δικηγόρου Βολονάκη Αικατερίνης.
Η αίτηση μου απορρίφθηκε, αναιτιολόγητα, όπως επί αυτής επιγράφεται.
Διά της υπ’ αριθμόν 369/03-11-2017 Πράξης του Πρωτοδικείου Ρόδου, έγινε δεκτή η με αριθμό κατάθεσης 1254/2017 αίτηση της δικηγόρου Βολονάκη Αικατερίνης, με το αίτημα της περί απαλλαγής της από κάθε πειθαρχική η άλλη συνέπεια να απορρίπτεται, ως νομικά αβάσιμη.
Διά της ιδίας 369/03-11-2017 Πράξης του Πρωτοδικείου Ρόδου, διορίστηκε ο δικηγόρος Ρόδου Δασκαλάκης Αχιλλέας να συνεχίσει τους αέναους διορισμούς και αποποιήσεις των δικηγόρων της Ρόδου να με εκπροσωπήσουν νομικά.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Η ανωτέρω παρεμβολή, κρίνω ότι ήταν αναγκαία, ώστε σε συνάρτηση με όλα τα ανωτέρω εκτιθέμενα σε Εσάς, να Είστε σε θέση να αποδεχθείτε, σε μία ‘’φυσική - αρμονική’’ συνέχεια, τα όσα τραγελαφικά, δυστυχώς, ακολουθούν και έχουν σχέση με τον δικηγόρο Στεφανίδη Στέφανο και το μέγεθος της διαφέντευσης που υπόκειται η τοπική Δικαιοσύνη από μέρους του η για λογαριασμό του και κατά συνέπεια των εντολέων του.
Αυτή τη διάζευξη, είναι κάτι που άλλοι καλούνται να διερευνήσουν και ευελπιστώ να τυγχάνουν αναγνώστες του παρόντος άρθρου.

Ένεκα των ανωτέρω, σχετικά με την δικηγόρο Ρόδου Βολονάκη Αικατερίνη, στις 13-11-2017 την προσέγγισα διαδικτυακά, ώστε να με ενημερώσει αν πρόκειται να ανταποκριθεί στον διορισμό της, διά της υπ’ αριθμόν 15/01-03-2017 Πράξης του Εφετείου Δωδεκανήσου, να με εκπροσωπήσει κατά την συζήτηση,  της με αριθμό 69/21-03-2017 κατατεθειμένης έφεσης μου, κατά του Στεφανίδη Στέφανου και της υπ’ αριθμόν 53/2015 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (τακτική διαδικασία) που συζητείτο στις 12-01-2018 με αριθμό πινακίου 12. 
Μάλιστα τούτη την προσέγγιση μου, πραγματοποίησα επιπρόσθετα και με τηλεομοιότυπο (fax).
Στις 20-11-2017 προέβηκα σε νέα αποστολή της από 13-11-2017 διαδικτυακής προσέγγισης μου, προς την δικηγόρο Ρόδου Βολονάκη Αικατερίνη.
Την ιδία ημέρα ανταπάντησε ότι έχει ήδη αποδεχτεί τον διορισμό της και ζήτησε την έγκρισή μου για αυτό, ως και να της προσκομίσω τα σχετικά έγγραφα να προετοιμαστεί για την κατάθεση των προτάσεων μας κατά Στεφανίδη. Μάλιστα έκανε και τις σχετικές διορθώσεις των διευθύνσεων της διαδικτυακής μας επικοινωνίας.  Άμεσα την  ιδία ημέρα της δήλωσα διαδικτυακά ότι αποδέχομαι τον διορισμό της και ότι πρόκειται να προχωρήσω στην ενημέρωση της.
Δεν μπορούσα να ρισκάρω να είμαι υπαίτιος, νέου διορισμού δικηγόρου και να μην βρίσκεται κάποιος για να καταθέσω την έφεση μου, όπως μανιωδώς επιχειρήθηκε και πρόκειται να διαπιστώσετε κατωτέρω.  
Στις 24-11-2017 έστειλα διαδικτυακά την ενημέρωση της υπόθεσης του Στεφανίδη Στέφανου και της ζήτησα μια συνάντηση στο Δικαστικό Μέγαρο να της επιδώσω και εκτυπωμένη την ενημέρωση της, με τα σχετικά της, κάτι που και έπραξα.
Όσο για την διαδικτυακή ενημέρωση της, δεν είμαι βέβαιος ότι την κατέβασε στον υπολογιστή της.
Στις 05-12-2017 ζήτησα μια πρώτη εκτίμηση για την υπόθεση μου και πότε μπορούσα να έχω ενημέρωση των προτάσεων της.
Στις 06-12-2017 της υπενθύμισα τα δικονομικά προβλήματα που αντιμετώπισα με τον αντίδικο και της επέστησα την προσοχή της ότι δεν ήθελα να επαναληφθούν όμοια.
Την  παρακάλεσα δε να απαντήσει στο email μου, για να μην την ενοχλώ τηλεφωνικά, που δεν ανταποκρινόταν κιόλας.
Επειδή μάταια περίμενα ανταπόκριση της, αιτήθηκα την κλήση προς συμμόρφωση της, διά της υπ’ αριθμόν 891/12-12-2017 αίτησης μου προς την Πρόεδρο Εφετών Δωδεκανήσου και  τον Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου, διά έκθεσης εγχειρήσεως. Τούτη δε κοινοποίησα προς την Πρόεδρο Πρωτοδικών Ρόδου, διά του υπ’ αριθμόν 1601/12-12-2017 πρωτοκόλλου Πρωτοδικείου Ρόδου και τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, διά έκθεσης εγχειρήσεως. 
Υπέθεσα ότι συνετίστηκε, καθώς στις 29-12-2017 της έστειλα διαδικτυακά την έφεση, σε μορφή .pdf μετά από δικό της τηλεφωνικό αίτημα. Πιθανολόγησα ότι στην σύγχυση της, ένεκα έλλειψης χρόνου, δεν την εύρισκε, καθώς της την είχα στείλει και διαδικτυακά και έντυπα. Της την έστειλα, εκ νέου, με νέα διαδικτυακή αποστολή, την ιδία ημέρα σε μορφή .doc (Word), κατόπιν νέου τηλεφωνικού αιτήματος της και τούτη τη φορά υπέθεσα ότι ήθελε να την επεξεργαστεί.
Στις 09-01-2018 μου ζήτησε και της έστειλα διαδικτυακά την ενημέρωση που της έκανα για την υπόθεση σε μορφή .docx (Word), πιθανολόγησα εκ νέου ότι θέλει να την επεξεργαστεί.
Στις 11-01-2018 την ενημέρωσα διαδικτυακά ότι κανένας κλητήρας, κατά πως τηλεφωνικά με ενημέρωσε ότι με ψάχνει, δεν μου έχει φέρει καμία έφεση του αντίδικου και ελπίζω να μην συζητηθεί η υπόθεση μου και δεν έχουμε καταθέσει προτάσεις.          
Στις 12-01-2018 8:27, δηλαδή το πρωί της ιδίας ημέρας της συζήτησης της υπόθεσης  με ενημέρωσε διαδικτυακά ότι οι προτάσεις έπρεπε να κατατεθούν είκοσι (20) ημέρες πριν και ο αντίδικος δεν είχε καταθέσει προτάσεις και συνεπώς ούτε ο ίδιος μπορούσε να καταθέσει προτάσεις.  

Αγαπητοί αναγνώστες.
Καμία πρόθεση δεν είχε η δικηγόρος Βολονάκη Αικατερίνη να καταθέσει προτάσεις και να με υπερασπιστεί νομικά, αν και είχε στη διάθεση της σχεδόν ένα χρόνο να πράξει τούτο, καθώς είχε διοριστεί προς τούτο διά της υπ’ αριθμόν 15/01-03-2017 Πράξη του Εφετείου Δωδεκανήσου.
Πέραν τούτου με ταλαιπωρούσε και με δούλευε κανονικά, κατά τα κοινώς λεγόμενα, με δήθεν προσπάθειες της να ανταποκριθεί στον διορισμό της έως και δύο ημέρες πριν την συζήτηση της υπόθεσης, καθώς μου ζήτησε την ενημέρωση που της έκανα σε μορφή .docx (Word). Αμέσως δε μετά την αναβολή που δόθηκε, ένεκα της αντίθετης έφεσης του αντίδικου, μέσα στη αίθουσα του Δικαστηρίου, μου δήλωσε ότι πρόκειται να δηλώσει παραίτηση. 
Καμία απολύτως συμμόρφωση και κανένας συνετισμός δεν επήλθε για λογαριασμό της, παρά την προς τούτο αίτηση μου προς την Πρόεδρο και τον Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου, κοινοποιημένη στην Πρόεδρο και τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου.
Πέραν όλων των ανωτέρω:

Σύμφωνα με το άρθρο 524 παρ.1, 2 ΚΠολΔ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τρίτο του άρθρου 1 του Ν.4335/2015,      ΦΕΚ Α 87 και έχει έναρξη ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο ένατο παρ.2 του αυτού άρθρου και νόμου, από  1.1.2016. « 1. Στη διαδικασία της δευτεροβάθμιας δίκης εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 227, 233 έως 236, 237 παρ. 8 έως 11, 240 έως 312, 591 παράγραφος 1 εδάφιο α` έως γ` και 591 παράγραφος 4. Η κατάθεση των προτάσεων γίνεται έως την έναρξη της συζήτησης και η κατάθεση της προσθήκης σε αυτές έως τη δωδέκατη ώρα της τρίτης εργάσιμης ημέρας μετά τη συζήτηση .   2. Η προφορική συζήτηση είναι υποχρεωτική μόνο στην περίπτωση του άρθρου 528. Η κατάθεση των προτάσεων και της προσθήκης σε αυτές γίνεται στις προθεσμίες του εδάφιο β` της παραγράφου 1.»
Στην προκειμένη  περίπτωση εκδόθηκε ερήμην μου η υπ’ αριθμόν 53/2015 πρωτόδικη προσβαλλόμενη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου. Κατέθεσα την με αριθμό κατάθεσης 15/2017 έφεση μου στις 2-2-2017, ήτοι μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4335/2015, επομένως νομοτύπως μπορούσαν να κατατεθούν οι προτάσεις μου έως την έναρξη της συζήτησης, αφού με τις ως άνω τροποποιηθείσες διατάξεις και στις περιπτώσεις του άρθρου 528ΚΠολΔ (ερημοδικία στην πρωτοβάθμια δίκη) είναι δυνατή πλέον η κατάθεση προτάσεων μέχρι και την έναρξη της συζήτησης της υποθέσεως.

Η δικηγόρος Βολονάκη Αικατερίνη, να το επαναλάβω,  καμία απολύτως πρόθεση δεν είχε να καταθέσει προτάσεις και να διεκπεραιώσει τον διορισμό της, διά της υπ’ αριθμόν 15/01-03-2017 Πράξης του Εφετείου Δωδεκανήσου και ένεκα τούτου, προκειμένου να με αφήσει έκθετο, δημιούργησε μεγάλη αναστάτωση στους κόλπους της τοπικής Δικαιοσύνης, καθώς αρμοδίως προσέφυγα,  στην προσπάθεια μου να αμυνθώ κατά του αντίδικου Στεφανίδη Στέφανου και της  υπ’ αριθμόν 53-2015 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (τακτική διαδικασία).

Αγαπητοί αναγνώστες.
Στις 12-01-2018 την ημέρα της συζήτηση της με αριθμό κατάθεσης 69/21-03-2017 έφεσης μου στη γραμματεία του Εφετείου Δωδεκανήσου, παρουσιάστηκε ο αντίδικος Στεφανίδης Στέφανος και δήλωσε ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου ότι έχει καταθέσει την με αριθμό κατάθεσης 188/2017 έφεση του η οποία πρόκειται να συζητηθεί στις 11-05-2018 με αριθμό πινακίου τέσσερα (4) και ζήτησε αναβολή για να συνδικαστούν οι εφέσεις.
Η συγκεκριμένη δε έφεση δεν είχε ακόμη επιδοθεί σε εμένα.
Στις 06-02-2018 μου επιδόθηκε από τον δικαστικό επιμελητή Χρυσόστομο Στ. Κόκκαλη η με αριθμό κατάθεσης 25/25-01-2018 έφεση του αντίδικου Στεφανίδη Στέφανου ορισμένη να συζητηθεί κατά την δικάσιμο της 11-05-2018 και με αριθμό πινακίου έντεκα (11).
Τούτη είχε πάρει αριθμό έφεσης 41/02-03-2017 στη γραμματεία του Πρωτοδικείου Ρόδου.
Στις 09-03-2018 μου επιδόθηκε από τον δικαστικό επιμελητή Μιχάλη Στεφ, Μελλίνη η με αριθμό κατάθεσης 188/12-09-2017 έφεση του αντίδικου Στεφανίδη Στέφανου ορισμένη να συζητηθεί κατά την δικάσιμο της 11-05-2018 και με αριθμό πινακίου τέσσερα (4).
Τούτη μου επιδόθηκε, ως έχει ανακατεμένη, χωρίς αριθμό κατάθεσης έφεσης στη γραμματεία του Πρωτοδικείου Ρόδου.
Στις 20-03-2018 πήρα αντίγραφο της εφέσεως του αντίδικου, αυτήν της με αριθμό κατάθεσης 188/2017 και αριθμό πινακίου τέσσερα (4), από την γραμματεία του Εφετείου Δωδεκανήσου.
Δια της υπ’ αριθμόν 162/12-03-2018 αίτησης μου, αιτήθηκα αντίγραφο του φύλλου του βιβλίου κατάθεσης των δύο εφέσεων, του αντίδικου.
Η αίτηση μου απορρίφτηκε, ως επί αυτής επιγράφεται: «Απορρίπτει. Έχουν ληφθεί αντίγραφα των εφέσεων». 
Ενημερωτικά, της μια πήρα αντίγραφο, αυτής της με αριθμό κατάθεσης 188/12-09-2017.
Τούτη την  αίτηση κατέθεσα για τους λόγους που αναφέρω στις κατατεθειμένες στο Εφετείο Δωδεκανήσου την 26-04-2018 προτάσεις μου, ένεκα της συζήτησης της κατωτέρω αναφερόμενης Προσφυγής μου, με αριθμό 92/24-04-2018 Πράξη Κατάθεσης Προσφυγής (με την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων) και αφορούν θέματα λειτουργίας, σχετικά με το βιβλίο πρωτοκόλλου, του Εφετείου Δωδεκανήσου.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Εν τω μεταξύ.                    
Στις  15-01-2018 κατέθεσα αίτημα στον Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου, ώστε να με ενημερώσει για τις ενέργειες στις οποίες προέβηκε, ένεκα της από 12-12-2017 αιτήσεως μου, προς τον ίδιο, ώστε να την καλέσει για να την συνετίσει και να την συμμορφώσει.
Δια της με αριθμό 198/16-01-2018 ενημερωτικής επιστολής του προς εμένα, ο Εισαγγελέας Εφετών Δωδεκανήσου με ενημερώνει ότι η αναβολή της συζήτησης της υπόθεσης μου ήταν υποχρεωτική, ένεκα της αντίθετης εφέσεως του αντίδικου και κατά τα λοιπά να απευθυνθώ στην πρόεδρο Πρωτοδικών που την διόρισε, (η πρόεδρος Εφετών Δωδεκανήσου την διόρισε).    
Δια της υπ’ αριθμόν 21/16-01-2018 αίτησης της, στο Εφετείου Δωδεκανήσου, η δικηγόρος Ρόδου Βολονάκη Αικατερίνη αιτήθηκε την απαλλαγή της από τον διορισμό της, για τους λόγους που σε αυτή αναφέρει με περισσή θρασύτητα.

Δια της με αριθμό 15/15-01-2018 αίτησης μου στο Εφετείο Δωδεκανήσου, ζήτησα να μάθω την ημερομηνία που κατέθεσε την αντίθετη έφεση ο αντίδικος και αν και πότε η δικηγόρος μου κατέθεσε προτάσεις και πότε έπρεπε αυτές να κατατεθούν, καθώς τότε δεν είχα γνώση των όσων ανωτέρω Σας εκθέτω, περί της δυνατότητας να κατατεθούν οι προτάσεις επί έδρας και δεν μου είχαν επιδοθεί ακόμη οι εφέσεις του αντίδικου.  
Δια της υπ’ αριθμόν 3/17-01-2018 αίτησης μου κατέθεσα, μερικώς το ίδιο αίτημα  χειρόγραφα στη γραμματεία του Εφετείου Δωδεκανήσου, καθώς η γραμματέας της Προέδρου με ενημέρωσε ότι η πρόεδρος απουσίαζε και θα απαντούσε στο ερώτημα μου όταν θα ερχόταν, επιπρόσθετα ότι το αίτημα μου αφορά τη γραμματεία του Εφετείου. 
Αμφότερα τα ανωτέρω αιτήματα μου, έμειναν αναπάντητα.

Δια της υπ’ αριθμόν 106/16-02-2018 αίτησης μου, προς την Πρόεδρο Εφετών Δωδεκανήσου, κοινοποιημένη σε αμφότερους τους Εισαγγελείς Εφετών και Πρωτοδικών, ως και στην Πρόεδρο Πρωτοδικών Ρόδου, αιτήθηκα την αντικατάσταση της δικηγόρου Βολονάκη Αικατερίνης εάν και εφόσον έκανε δεκτή την αίτηση απαλλαγής της από τον διορισμό της.
Επειδή η κατάσταση, μάλιστα στους κόλπους της τοπικής Δικαιοσύνης άρχισε να εκτραχύνεται, ενημέρωσα με την συγκεκριμένη αίτηση μου την πρόεδρο  Εφετών Δωδεκανήσου και κατά συνέπεια, όσους λάμβαναν γνώση της, ότι η γενεσιουργός αιτία όλων όσων διαδραματίζονται, είναι το παράνομο και κατεδαφιστέο κτίσμα του Μαντζόν Ανδρέα, με την ληγμένη από τις 24-06-2006 και αδυνατούσα επανέκδοσης 246/98 οικοδομική άδεια του ιδίου, στην  80Α Κτηματολογική Μερίδα Γαιών Ρόδου, καθώς τούτο έχει μοναδική διέξοδο νομιμοποίησης την υφαρπαγή της ιδιοκτησίας μου, καθώς μόνον έτσι τα κατάλοιπα της Ιταλικής κατοχής γνωρίζουν να αποκτούν.
Ενημέρωσα επίσης, μέσω της ιδίας αιτήσεως μου, ότι υπάρχουν τέσσερις (4) συσχετισμένες δικογραφίες υπό εξέλιξη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου και πως αν αυτές δεν φθάσουν στο ακροατήριο, το κακό σταματημό δεν πρόκειται να έχει, με ανεξέλεγκτες προεκτάσεις των καταστάσεων οφειλόμενες στο ινάτι μιας υπέργηρος δωσίλογης και κλέφτρας και το δίκαιο μου, την νηφαλιότητα, ηρεμία και λογική μου.      

Δυστυχώς, υπήρξα προφητικός.

Η ανωτέρω 106/16-02-2018 αίτηση μου, περί αντικατάστασης της δικηγόρου Βολονάκη Αικατερίνης, ώστε να αμυνθώ κατά των δύο ανωτέρω αναφερομένων εφέσεων του Στεφανίδη Στέφανου και να υποστηρίξω την με αριθμό  κατάθεσης 69/21-03-2017 έφεση μου, στην εξ αναβολής της 12-01-2018, δικάσιμο της 11-05-2018, απορρίφθηκε την 13-03-2018, ως επί αυτής επιγράφεται: «Απορρίπτει λόγω μη προσκόμισης στοιχείων από τα οποία να προκύπτει η οικονομική του κατάσταση 13-03-18». 
Δια της υπ’ αριθμόν 177/16-03-2018 αίτησης μου στο Εφετείο Δωδεκανήσου, αιτήθηκα την επανεξέταση της ανωτέρω 106/16-02-2018 απορριφθείσας αιτήσεως μου, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά προς τούτο έγγραφα και τη χορήγηση νέας νομικής βοήθειας, ώστε να αμυνθώ και κατά των δύο εφέσεων που κατέθεσε ο αντίδικος.    
Δια της υπ’ αριθμόν 17/30-03-2018 Πράξης της Προέδρου Εφετών Δωδεκανήσου, διορίστηκε η δικηγόρος Μαρία Κρικοπούλου να μου παρέχει την αιτούμενη νομική βοήθεια, αφού όπως αναγράφεται επί αυτής υπήρξαν προηγούμενα άλλοι πέντε διορισμοί, άλλων δικηγόρων τους οποίους ακόμη και σήμερα δεν γνωρίζω, καθώς δεν έλαβα γνώση των 10,12, 13,14 και 15 προς τούτο Πράξεων της Προέδρου Εφετών Δωδεκανήσου.
Τον διορισμό της δε παρέλαβε αυθημερόν, όπως προκύπτει από την επιγεγραμμένη υπογραφή παραλαβής της.
Τούτη δε εγώ παρέλαβα στις 16-04-2018, κατά εντολή της γραμματείας του Εφετείου Δωδεκανήσου, η οποία με είχε ενημερώσει για την έκδοση της τηλεφωνικά από τις 09-04-2018.
Ένεκα τούτης της τηλεφωνικής ενημέρωσης που είχα και αφού την προσέγγισα προηγούμενα τηλεφωνικά απέστειλα την 11-04-2018 διαδικτυακά ενημέρωση στην δικηγόρο Κρικοπούλου Μαρία, την οποία άμεσα την ιδία ημέρα κατέβασε στον υπολογιστή της.
Μάλιστα με ενημέρωσε ότι έλαβε ήδη γνώση της υπόθεσης μου από το Εφετείο.
Στις 16-04-2018 ημέρα Δευτέρα που παρέλαβα την υπ’ αριθμόν 17/30-03-2018 Πράξη διορισμού τη δικηγόρου Κρικοπούλου Μαρίας την περίμενα, μετά από συνεννόηση με τη γραμματέα της, στην κεντρική είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου για να συζητήσουμε για την υπόθεση μου. Ήρθε λίγο μετά τις 14:00 και μου είπε να περιμένω να πάει στην πρόεδρο Εφετών Δωδεκανήσου που την ήθελε. Όταν επέστρεψε, μετά από σχεδόν μια ώρα συνάντησης της με την πρόεδρο Εφετών Δωδεκανήσου,  μου είπε ότι δήλωσε παραίτηση ενόσω κάτι τέτοιο δεν μου είχε αναφέρει μέχρι τότε, αντιθέτως μάλιστα, είχε ήδη μελετήσει την υπόθεση μου. Επιπρόσθετα με συμβούλεψε νομικά για αυτήν και μου έδωσε κατευθύνσεις να βγάλω κάποια επικυρωμένα αντίγραφα, στην  αμέσως μετά συνάντηση μας που ακολούθησε αυτήν με την  πρόεδρο Εφετών Δωδεκανήσου και μου δήλωσε μάλιστα καθησυχάζοντας με, ότι αν δεν βρεθεί άλλος αντικαταστάτης, τότε θα αναλάβει να με εκπροσωπήσει.   Είχε δε και την πρόσθεση να βοηθήσει τον αντικαταστάτη της, στην  σύνταξη των προτάσεων.   Θέλησε δε να δικαιολογήσει την παραίτηση της στο γεγονός ότι ασχολείται και έχει κλήση στα ποινικά.
Την επομένη πήγα στο Εφετείο Δωδεκανήσου να ενδιαφερθώ για τον νέο διορισμό. Κατά εντολή της προέδρου προσκλήθηκε εκ νέου η δικηγόρος Κρικοπούλου Μαρία, παρουσία και εμού στο γραφείο της προέδρου, όπου επιπρόσθετα επικαλέστηκε την όχληση της από τον Μανουσέλη Ιωάννη να μην αναλάβει να με εκπροσωπήσει. Της ανταπάντησα ότι δεν είναι αντίδικος ο Μανουσέλης και εν τέλει έναν δικηγόρο ψάχνω να παρασταθώ στο δικαστήριο και να καταθέσω την  έφεση μου. Έγινε δε ερώτηση από την  πρόεδρο σε εμένα για ποιο λόγο οι δικηγόροι δεν με αναλάμβαναν. Της ανταπάντησα ότι τους προηγούμενους που διόρισε και δεν ανέλαβαν, ούτε καν ήξερα ποιοι ήταν, καθώς δεν είχα λάβει γνώση των διορισμών τους. Μου ζήτησε επίσης να της προσκομίσω συμπληρωματικά στοιχεία, ενόσω είχε ήδη διορίσει προηγούμενα την δικηγόρο Κρικοπούλου Μαρία και άλλους πέντε προηγούμενα με τις πράξεις 10,12,13,14 και 15 που αναφέρονται επί της 17/30-03-2018 Πράξης διορισμού της δικηγόρου Κρικοπούλου, με τα στοιχεία που ήδη της είχα προσκομίσει.
Δια του υπ’ αριθμόν 238/17-04-2018 έγγραφου μου, συμπληρωματικής κατάθεσης εγγράφων, αμέσως την επομένη, προσκόμισα ότι επί πλέον στοιχεία μπορούσα να της προσκομίσω.
Δια της υπ’ αριθμόν 18/19-04-2018 Πράξη της,  η πρόεδρος Εφετών Δωδεκανήσου Θωμαΐτσα Πατρώνα ανακάλεσε όλες τις προηγούμενες Πράξης διορισμού δικηγόρου στο πρόσωπο μου και απέρριψε τη νέα 177/16-03-2018 αίτηση μου, ως και την συμπληρωματική της 238/17-04-2018,  προκειμένου να μην δυνηθώ να αμυνθώ κατά του Στεφανίδη Στέφανου και των ανωτέρω αναφερομένων δύο εφέσεων του, ως και να υποστηρίξω την με αριθμό 69/21-03-2017 νόμιμα και εμπρόθεσμα κατατεθειμένη έφεση μου κατά την εξ αναβολής δικάσιμο αυτών την 11-05-2018, με ανυπόστατη αιτιολογία.
Δια της υπ’ αριθμόν 243/20-04-2018 αίτησης μου, στο Εφετείο Δωδεκανήσου, αμέσως την επομένη δηλαδή, αιτήθηκα εκ νέου χορήγηση νομικής βοήθειας διορισμού δικηγόρου, προκειμένου να καταθέσει προτάσεις και να με εκπροσωπήσει κατά την δικάσιμο της 11-05-2018 στο Εφετείο Δωδεκανήσου κατά του Στεφανίδη Στεφάνου και κατά:
1. Της υπ’ αριθμόν 53/2015 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (τακτική διαδικασία).
2. Της με αριθμό βιβλίου καταθέσεων 25/25-01-2018 έφεσης του δικηγόρου Ρόδου Στεφάνου Στεφανίδη και με αριθμό πινακίου έντεκα (11).
3. Της με αριθμό βιβλίου καταθέσεων 188/12-09-2017 έφεσης του δικηγόρου Ρόδου Στεφάνου Στεφανίδη και με αριθμό πινακίου τέσσερα (4).
Ζήτησα επίσης, να επανεξετάσει την υπ’ αριθμόν 18/19-04-2018 Πράξη που έκδωσε του Εφετείου  Δωδεκανήσου, με την οποία ανακαλούσε τις προηγούμενες, μάλιστα από την ίδια, πράξεις διορισμού χορήγησης νομικής βοήθειας σε εμένα, καθώς την προηγουμένη 19-04-2018 εκδόθηκε το νέο εκκαθαριστικό μου, με τα νέα μειωμένα, ήδη πενιχρά, εισοδήματα μου και τούτο προσκόμιζα με την υπ’ αριθμόν 243/20-04-2015 νέα αίτηση μου.
Η Πρόεδρος Εφετών Δωδεκανήσου Θωμαΐτσα Πατρώνα, εκ νέου απέρριψε την υπ’ αριθμόν 243/20-04-2018 αίτηση μου, αφήνοντας με έκθετο κατά την δικάσιμο της 11-05-2018, με την ίδια ανυπόστατη αιτιολογία που επί της αιτήσεως μου επιγράφει.
Τούτο το είχε σκοπό και το έπραξε συνειδητά, προσπαθώντας, αναποτελεσματικά βεβαίως, να βρει κάποιο λόγο που να ευσταθεί η να με εκθέτει.   
Δια της υπ’ αριθμόν 247/23-04-2018 προσφυγής μου, προσέφυγα Ενώπιον του συμβουλίου Εφετών Δωδεκανήσου, κατά της απορριπτικής απόφασης της Προέδρου Εφετών Δωδεκανήσου, στο υπ’ αριθμόν 243/20-04-2018 αίτημα μου χορήγησης νομικής βοήθειας.
Τούτη έλαβε αριθμό 92/24-04-2018 Πράξης Κατάθεσης Προσφυγής (με την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων) και ορίστηκε ημέρα συζήτησης η Πέμπτη 26-04-2018 και ώρα 12:00, στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου στη Ρόδο, όπου και παρουσιάστηκα Ενώπιον Συμβουλίου Εφετών Δωδεκανήσου υποστηρίζοντας και προφορικά την Προσφυγή μου και τις Προτάσεις μου, επισημαίνοντας ότι η Πρόεδρος παρανόμησε κατά εμού. Ανέφερα μάλιστα ότι στον μόνο που τούτα επρόκειτο να γνωστοποιήσω, ήταν ο Αξιότιμος Αντεισαγγελέας Εφετών Σύρου Κύριος Οικονόμου Γεώργιος, κάτι που και έπραξα.
Όμως ένεκα αθέατης εξώθησης, των κατάλοιπων της Ιταλικής κατοχής, αναγκάστηκα αντί να αυτοδικήσω η να εκφράσω την οργή μου και να βρεθώ υπόλογος, να καταθέσω έγκληση κατά της Προέδρου Εφετών Δωδεκανήσου, την τελευταία εμπρόθεσμη ημέρα.    Ήταν ενέργεια άμυνας.

ΚΑΠΟΙΟΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΟ ΚΑΚΟ.

Αυτή η νοσηρή κατάσταση  γιατρειά δεν έχει και προς τούτο τελικά, ένεκα εξώθησης και η παρούσα διαδικτυακή παρουσίαση, με την ελπίδα να βρεθεί
ΕΝΑΣ   ανάμεσα σε   Εσάς,    Αγαπητοί – Σεβαστοί  Αναγνώστες  και να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, απαλλάσσοντας το νησί από τη
Μαφία της Ρόδου, τα κατάλοιπα της Ιταλικής κατοχής, την οικογένεια Μαντζόν.     
Δια της υπ’ αριθμόν 114/2018 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου απορρίφτηκε η υπ’ αριθμόν 92/24-04-2018 Προσφυγή μου, με τις προτάσεις της, για τους λόγους που σε αυτήν αναφέρονται.

Εν τω μεταξύ.
Δια της υπ’ αριθμόν 261/27-04-2018 αίτησης μου, κατέθεσα νέο αίτημα για την χορήγηση ακριβώς της ίδιας νομικής βοήθειας.
Δια της υπ’ αριθμόν 21/27-04-2018 Πράξης μου χορηγήθηκε η αιτούμενη νομική βοήθεια, από Την εκτελούσα χρέη Προέδρου Εφετείου Δωδεκανήσου, στο πρόσωπο της δικηγόρου Αικατερίνης Μαραγκού.
Στις 11-05-2018 κατέθεσα επί έδρας τις προτάσεις μου, με την ανωτέρω διορισμένη δικηγόρο μου.
Στις 11-05-2018 κατέθεσε και ο αντίδικος τις προτάσεις του, στη γραμματεία του Εφετείου Δωδεκανήσου.
Στις 15-05-2018 κατέθεσε η δικηγόρος μου στη γραμματεία του Εφετείου Δωδεκανήσου,  Προσθήκη – Αντίκρουση των ισχυρισμών του αντίδικου.

Είμαστε σε αναμονή, έκδοσης απόφασης.
Συνεχίζεται…

Ρόδος 01-09-2018

Με τιμή.
Θωμάς Χ. Σπανός.-

.

.

.

Design by Thomas C. Spanos