+30.6946696310                      info@spanosthomas.eu                      live:.cid.912cd03ac5bb338a                    

Αγαπητοί αναγνώστες.
Διά της από 14-08-2018 εγχειρισμένης, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, έγκλησης του δικηγόρου Στεφανίδη Ι. Στέφανου   ενόρκως, σχηματίστηκε η με Α.Β.Μ.: ΓΕ2018/15 Δικογραφία, στηριζόμενη στην επιστολή μου προς αρμοδίους Υψηλά Ιστάμενους, εκφράζοντας Έντονη Διαμαρτυρία, μετά επικλήσεως αιδώς.
Την 02-11-2018 ώρα 13:50 ημέρα Παρασκευή, στο Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου, κατέθεσε ενόρκως ως μάρτυρας υπεράσπισης του δικηγόρου Στεφανίδη Ιωάννου Στέφανου, ο δικηγόρος Παντελίδης Γεωργίου Ιωάννης.
Την 05-11-2018 ώρα 11:30 ημέρα Δευτέρα, στο Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου, κατέθεσε ενόρκως ως μάρτυρας υπεράσπισης του δικηγόρου Στεφανίδη Ιωάννου Στέφανου, ο δικηγόρος Περίδης Προμηθέα Βασίλειος.
Την 05-11-2018 ώρα 13:00 ημέρα Δευτέρα, κατόπιν τηλεφωνικής κλήσεως μου, την ίδια ημέρα, από το Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου, προσήλθα για να εξεταστώ για τα ανωτέρω και μου χορηγήθηκε προθεσμία προς τούτο, έως και την Δευτέρα 12-11-2018 και ώρα 12:00.
Προς ενημέρωση Σας, θέτω προς γνώση Σας, σήμερα ημέρα Δευτέρα 12-11-2018 και περί ώρα 12:00, το κατατεθειμένο υπόμνημα μου, αυτούσιο ως έχει, κατωτέρω:

Ρόδος 12-11-2018

Με τιμή.
Θωμάς Χ. Σπανός.

Ενώπιον του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Ρόδου

Υπόμνημα

Α.Β.Μ.: ΓΕ2018/15

Του
Σπανού Θωμά – Δημήτριου Του Χρήστου, κατοίκου Ρόδου στο 5ο Χλμ. Ρόδου –Λίνδου, με ΑΔΤ: ΑΗ 950857,
επαγγέλματος εμπόρου ενεργών ατομικά και για λογαριασμό της κυρίας Καρόφτη Ελένης του Μερκουρίου,
διά του υπ’ αριθμόν 3962/11-02-2002 (σχετικό 01) πληρεξουσίου της συμβολαιογράφου Κώτη Χρυσάνθης.

 

Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα.
Θέτω στη διάθεση Σας, το υπ’ αριθμόν 3962/11-02-2002 (σχετικό 01) ανέκκλητο πληρεξούσιο της συμβολαιογράφου Κώτη Χρυσάνθης, με το οποίο ενεργώ για λογαριασμό της κυρίας Καρόφτη Ελένης.
Η κυρία Καρόφτη Ελένη, δεν έχει καμία απολύτως συμμετοχή σε όλα όσα έχουν διαδραματιστεί και διαδραματίζονται μεταξύ εμού και του δικηγόρου Στεφανίδη Στέφανου, μα και γενικότερα, τα οποία έχουν  κύρια γενεσιουργό αιτία το κτίριο για το οποίο μου χορήγησε το ανωτέρω πληρεξούσιο ώστε να ανταπεξέλθω στις όλες περί αυτού δημιουργημένες παράνομες καταστάσεις, εκπροσωπώντας την και για λογαριασμό της, έναντι παντός προσώπου, οιασδήποτε αρχής και θεσμού, για κάθε λόγο και αιτία.
Με την κυρία Καρόφτη Ελένη είχα σχέση η οποία διακόπηκε περί το 2002, όπου και μου εκχώρησε το συγκεκριμένο πληρεξούσιο προκειμένου να συνεχίσω τον αέναο αγώνα απεγκλωβισμού μας από την οικονομική παγίδευση που υπεστήκαμε στη ΔΟ.Υ. Ρόδου, μιας δημιουργημένης οφειλής από την πλαστογραφία της υπ’ αριθμόν 3262/20-12-1996 (σχετικό 02) δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτου και της ημερομηνίας του υπ’ αριθμόν 2829 (σχετικό 03) πωλητήριου συμβολαίου  της συμβολαιογράφου Κώτη Χρυσάνθης.
Ένεκα των ανωτέρω, δημιουργήθηκε οφειλή στη Δ.Ο.Υ. Ρόδου αιτία πλασματικού τεκμηρίου, στο όνομα της κυρίας Καρόφτη Ελένης και κυοφορήθηκαν οι παράνομα δημιουργημένες και επιβληθείσες κατασχέσεις 476/14-04-2000 (σχετικό 04) του Δικαστικού επιμελητή Καρακατσάνη Μιχάλη και 416/27-10-2011 (σχετικό 05) του Δικαστικού επιμελητή Κυριζόγλου Κωνσταντίνου, αμφότεροι του Πρωτοδικείου Ρόδου.
Τα ανωτέρω αντιλήφθηκα και κυρίως έλαβα γνώση την 13-07-2005 όταν και παρέλαβα την υπ’ αριθμόν 3262/20-12-1996 (σχετικό 02) δήλωση από την Δ.Ο.Υ. Ρόδου, όπως επί αυτής επιγράφεται , μετά την παραγραφή του αξιόποινου των παράνομων τούτων ενεργειών.
Όλα αυτά τα χρόνια που προσπαθώ να απεγκλωβισθώ από την συγκεκριμένη οικονομική παγίδευση, όλες μου οι ενέργειες καθίστανται αναποτελεσματικές, με ανορθόδοξες κάθε φορά ενέργειες.
Η τελευταία τούτων είναι η με αριθμό καταχώρησης ΑΚ570/09-10-2018 (σχετικό 06) ανακοπή Ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου.
Όλα τα ανωτέρω τελικά διαπίστωσα  ότι οφείλονται στο αυθαίρετο (σχετικό 07 α΄) και κατεδαφιστέο (σχετικό 07 β΄) κτίριο της 80Α κτηματολογικής μερίδας γαιών Ρόδου, κύριας ιδιοκτησίας του Μαντζόν Ανδρέα, με συνιδιοκτήτες του, τους Μανουσέλη Ιωάννη, Καπακλή Αχμέτ, συμβολαιογράφο Κώτη Χρυσάνθη και λοιπούς συνιδιοκτήτες, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμόν 1600/09 (σχετικό 07 γ΄) πιστοποιητικό ιδιοκτησίας και βαρών της 80Α ΚΜΓΡ.
Η υπ’ αριθμόν 246/98 (σχετικό 08) οικοδομική άδεια του συγκεκριμένου κτιρίου εκδόθηκε με παράτυπες φωτογραφικές προσωρινές προϋποθέσεις, αρχικά στο όνομα του Μανουσέλη Ιωάννη, μεταβιβάστηκε στον Καπακλή Αχμέτ για να καταλήξει στον κύριο εξαρχής ιδιοκτήτη Μαντζόν Ανδρέα, όπως προκύπτει από τα έγραφα της συγκεκριμένης οικοδομικής αδείας, που τον καταδεικνύουν ως εργοδότη, (σχετικά 09 α΄, β΄).

Οι παράτυπες φωτογραφικές προϋποθέσεις, έχουν ως ακολούθως:
Την 01-04-1997 δια της υπ’ αριθμόν ΤΥ 2267/01-04-1997 (σχετικό 10 α΄) φωτογραφικής απόφασης του Νομάρχη Δωδεκανήσου, το τμήμα της Εθνικής οδού Ρόδου – Λίνδου εν μέσω του οποίου ευρίσκεται η 80Α κτηματολογική μερίδα γαιών Ρόδου χαρακτηρίστηκε ως κατοικημένη και κατά συνέπεια τούτου, με την ίδια απόφαση,  η οικοδομική γραμμή καθορίστηκε στα τριάντα (30) μέτρα. 
Τούτη, ως παρατύπως και φωτογραφικά αποφασίστηκε, ανακλήθηκε μεταγενέστερα διά της υπ’ αριθμόν ΧΟΠ 5585/12-12-2000 (σχετικό 10 β΄) απόφασης του επόμενου Νομάρχη Δωδεκανήσου. 
Την 29-05-1998 διά της υπ’ αριθμόν ΤΥ 6903/29-05-1998 (σχετικό 11) ένεκα της ανωτέρω φωτογραφικής απόφασης, εγκρίνετε κοινή προσωρινή κυκλοφοριακή σύνδεση των 80Α και 75 κτηματολογικών μερίδων γαιών Ρόδου των Καπακλή Αχμέτ και του Δήμου Ρόδου, αντιστοίχως.
Την 07-06-1998 (σχετικά 09 α΄, β΄) μόλις λίγες ημέρες μετά την φωτογραφική έγκριση της προσωρινής κυκλοφοριακής σύνδεσης, στον Καπακλή Αχμέτ και τη δημιουργία των προϋποθέσεων υποτιθέμενης ‘’νομότυπης’’ έκδοσης οικοδομικής αδείας, προσκομίστηκαν στην Πολεοδομία Ρόδου προς έγκριση οικοδομικής αδείας τα σχετικά έγγραφα μεταξύ των οποίων και τα ανωτέρω.
Την 24-06-1998, αμέσως μετά δηλαδή την έγκριση δημιουργίας κυκλοφοριακής σύνδεσης, εκδόθηκε η υποτιθέμενη  ‘’νομότυπη’’  246/24-06-1998 (σχετικό 08) οικοδομική άδεια στο όνομα αρχικά του Μανουσέλη Ιωάννη.
Τούτη παρανόμως αναθεωρήθηκε την 01-08-2002, όπως δηλώνεται από την ίδια την Πολεοδομία Ρόδου στο υπ’ αριθμόν ΧΟΠ 5730/27-09-2005 (σχετικό 12) έγγραφο της προς τον Νομικό Σύμβουλο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου, εκ του οποίου προκύπτει, επιπρόσθετα, ότι οι συνιδιοκτήτες ζητούσαν  την παράταση της ισχύος της  246/98 (σχετικό 08) οικοδομικής αδείας δηλώνοντας ψευδώς την ύπαρξη του πρώτου  (1ου ) και δεύτερου (2ου) ορόφου του αυθαίρετου (σχετικό 07 α΄) και κατεδαφιστέου (σχετικό 07 β΄) κτιρίου τους.
Τούτη έχει πλέον λήξη στις 24-06-2006 οριστικά, όπως προκύπτει από το ίδιο το σώμα αυτής, μα και από το υπ’ αριθμόν 2440/27-05-2013 (σχετικό 13) έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης Ρόδου και το υπ’ αριθμόν 1301/06-04-2015 (σχετικό 14) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου.

Επιπρόσθετο και αξιοσημείωτο, είναι το γεγονός ότι, ένεκα των ανωτέρω αναφερομένων, το συγκεκριμένο κτίριο στερείτε οιασδήποτε δικαιοπραξίας.

Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα.
Μοναδική διέξοδος νομιμοποίησης του συγκεκριμένου αυθαίρετου (σχετικό 07 α΄) και κατεδαφιστέου (σχετικό 07β΄) κτιρίου είναι η συνένωση της 80Α ΚΜΓΡ με την όμορη 84 ΚΜΓΡ όπου η ιδιοκτησία μου, πλέον ανήκουσα στην  εταιρεία μου ΠΥΓΜΗ ΡΟΔΟΥ ΕΠΕ και η εποικοδόμηση του από κοινού με τις μελλοντικές οριζόντιες ιδιοκτησίες μου ΓΑΜΜΑ (Γ) και ΨΙ ΗΤΤΑ (ΨΗ), μέρος της οποίας είναι και το υφιστάμενο ισόγειο κτίριο  (ΓΙ1, ΓΙ2) που φέρει τις ανωτέρω αναφερόμενες παράνομες κατασχέσεις 476/2000 (σχετικό 04) και 416/2011 (σχετικό 05) της Δ.Ο.Υ. Ρόδου. Τούτο περιήλθε και τυπικά στην κατοχή μου, διά της υπ’ αριθμόν 47/2014 (σχετικό 15 α΄) απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (Τακτική Διαδικασία), μάλιστα οριστικά, όπως προκύπτει από  το  υπ’ αριθμόν 559/04-10-2017 (σχετικό 15 β΄) Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Ρόδου.
Τα μόλις ανωτέρω αναφερόμενα βεβαιώνονται από μια εκ των τεχνικών εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης που κατέχω, αυτήν του Αρχιτέκτονα Μηχανικού κυρίου Σαββόπουλου Νίκου (σχετικό 16 α΄) και αποτυπώνονται στο σχετικό σχεδιάγραμμα (σχετικό 16 β΄).

Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα.
Ως εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι ο κύριος ιδιοκτήτης του κτιρίου της 80Α ΚΜΓΡ Μαντζόν Ανδρέας, γνώριζε από αιτήσεως διά του υπ’ αριθμόν  ΧΟΠ 5646/18-10-1996 (σχετικό 08) πρωτοκόλλου Πολεοδομίας της υπ’ αριθμόν 246/98 (σχετικό 08) οικοδομικής αδείας ότι το κτίριο του που οικοδομούσε ως εργοδότης (σχετικό 09 α΄β΄), είχε μοναδική διέξοδο  νομιμοποίησης την όμορη ιδιοκτησία μου και μερίμνησε με την συμβολαιογράφο που είναι συνιδιοκτήτρια του συγκεκριμένου αυθαίρετου (σχετικό 07 α΄) και κατεδαφιστέου (σχετικό 07 β΄) να δεσμεύσουν την δική μου ιδιοκτησία με τις παράνομες κατασχέσεις της Δ.Ο.Υ. Ρόδου (σχετικά 04  &  05) από πλαστογραφία της υπ’ αριθμόν 3262/1996 (σχετικό 02) δήλωσης φόρου μεταβίβασης του και του πωλητηρίου 2829 (σχετικό 03) συμβολαίου της ιδίας συμβολαιογράφου.

Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα.
(1η υπόθεση Στεφανίδη).
Από αυτήν την παράνομη οικονομική παγίδευση στη Δ.Ο.Υ. Ρόδου προσπαθώντας να απεγκλωβιστώ ανέθεσα στον δικηγόρο Στεφανίδη Στέφανο, τον οποίο μου σύστησε ο Αρχιτέκτονας  Μηχανικός Αφαντενός Βασίλης ο οποίος έκδωσε όλες τις οικοδομικές άδειες της 80Α και 84 ΚΜΓΡ, να με εκπροσωπήσει και να συντάξει τις προτάσεις για την πενιχρή περιεχομένου με αριθμό κατάθεσης 41/09-10-2009 (σχετικό 17 α΄) έφεση μου συγγεγραμμένη και κατατεθειμένη από την μέχρι τότε δικηγόρο μου Βολονάκη Αικατερίνη.
Αυτή ήταν η συμφωνία μας πέραν των όσων ψευδώς ισχυρίζεται στην έγκληση του και προς προστασία του αναγράφει στην υπ’ αριθμόν 4650/26-10-2010 (σχετικό 17 β΄) διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών του, την οποία μου έκδωσε μαζί με τις λοιπές αποδείξεις για τις προσφερόμενες σε εμένα νομικές του υπηρεσίες μετά από την διακοπή της συνεργασίας μας και με την μεγάλη επίμονη όχληση μου και μέσω του τότε λογιστή μου Τσιμπιδάκη Χαράλαμπου ο οποίος και τις παρέλαβε για λογαριασμό μου προς αποφυγή έτη περεταίρω προκλήσεων μου από την απάνθρωπη υπεροπτική και εξευτελιστική συμπεριφορά του προς το πρόσωπο μου, με την οποία με υπέρμετρο ζήλο, προκαλούσε την εκμαίευση της οργής μου.
Η υπ’ αριθμόν 7560/22-07-2010 (σχετικό 17 γ΄) βεβαίωση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά βεβαιώνει ότι ο δικηγόρος Στεφανίδης Στέφανος δεν κατέθεσε προτάσεις και με αυτόν τον ανορθόδοξο τρόπο και την ανέντιμη συμπεριφορά του απορρίφτηκε η με αριθμό κατάθεσης 41/09-10-2009 (σχετικό 17 α΄) πενιχρή περιεχομένου έφεση της δικηγόρου Βολονάκη Αικατερίνης, διά της υπ’ αριθμόν 301/2011 (σχετικό 17 δ΄) απορριπτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.
Έφυγα από την ‘’Σκύλα’’ και πήγα στη ‘’Χάρυβδη’’.
Με την ανωτέρω το ολιγότερο αντιδεοντολογική χαρακτηριζόμενη συμπεριφορά του διαιώνισε για λογαριασμό του κύριου ιδιοκτήτη Μαντζόν Ανδρέα και των λοιπών συνιδιοκτητών του αυθαίρετου (σχετικό 07 α΄) και κατεδαφιστέου (σχετικό 07 β΄) κτιρίου της 80Α ΚΜΓΡ με την ληγμένη 246/98 (σχετικό 08) οικοδομική άδεια, την οικονομική ομηρία μου στη Δ.Ο.Υ. Ρόδου, με αποτέλεσμα όλα αυτά τα χρόνια να μην μπορώ να αξιοποιήσω το ακίνητο προσφέροντας  το προς σύναψη και εξασφάλιση κάποιας επαγγελματικής μου συνεργασίας.

Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα.
Η αναγκαιότητα της ιδιοκτησίας μου στην νομιμοποίηση του συγκεκριμένου κτιρίου, κύριας ιδιοκτησίας του Μαντζόν Ανδρέα εξώθησε τον συγκεκριμένο ‘’κύριο’’ και κυρίως την μαμά του Αλεξάνδρα Μαντζόν η οποία ελέγχει αθέατα απόλυτα το νησί να μεριμνήσουν, κατά πως μερίμνησαν  για την παράνομη παγίδευση μου στη Δ.Ο.Υ. Ρόδου και την έκδοση της υποτιθέμενα ‘’νομότυπης’’ 246/98 (σχετικό 08) οικοδομικής αδείας ελέγχοντας τις δημόσιες υπηρεσίες, για τον παράνομο πλειστηριασμό της ιδιοκτησίας μου από έως και τρις (3) παράνομους και καταχρηστικούς πλειστηριασμούς του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α.
Θέτω στη διάθεση Σας, ενδεικτικά, το 3ο Επαναληπτικό  Πρόγραμμα αυτών, με αριθμό πρωτοκόλλου 8868/2009 (σχετικό 18 α΄).
Τούτο όπως και τα προηγούμενα διενεργείτο με δύο διαφορετικές αναγκαστικές κατασχέσεις:

Α) Την υπ’ αριθμόν 4509/1996 (σχετικό 18 β΄) του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Ρόδου Μελλίνη Μιχάλη.
Β)  Την υπ’ αριθμόν 176/2001 (σχετικό 18 γ΄) του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Ρόδου Τάσου Παντελή.

Εκ των ανωτέρω δύο αναγκαστικών κατασχέσεων η μεν 4509/1996 (σχετικό 18 β΄) ήταν ακυρωμένη διά της υπ’ αριθμόν 391/2005 (σχετικό 18 δ΄) απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου (2ο Τμήμα Μονομελές) και είχε κοινοποιηθεί στο  Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. όπως με βεβαιώνει το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου διά της υπ’ αριθμόν 969/04-05-2009 (σχετικό 18 ε΄) βεβαίωσης του.
Η δε 176/2001 (σχετικό 18 γ΄) δεν ήταν δυνατόν να έχει εγγραφεί – επιβληθεί σε όλη την οριζόντια ιδιοκτησία μου ΓΑΜΜΑ (Γ), καθώς το μεν υφιστάμενο ισόγειο (ΓΙ1, ΓΙ2), είχε περιέλθει στην κατοχή αρχικά της κυρίας Καρόφτη Ελένης, ως μελλοντικό κτίσμα διά του υπ’ αριθμόν 2829 (σχετικό 03) πωλητήριου συμβολαίου από τον Δεκέμβριο του 1996 και σύμφωνα με την πλαστογραφημένη ημερομηνία του, ως ανωτέρω Σας αναφέρθηκε, από τις 20-02-1997.  Οι δε λοιπές μελλοντικές, έως και σήμερα, οριζόντιες ιδιοκτησίες του κτιρίου ΓΑΜΜΑ (Γ), οι (ΓΑ1, ΓΑ2, ΓΒ1, ΓΒ2, ΓΒΔ) πωλήθηκαν από τον αρχικό ιδιοκτήτη Μανουσέλη Ιωάννη στην κυρία Καρόφτη Ελένη διά του υπ’ αριθμόν 3111/28-07-1998 (σχετικό 18 στ΄) πωλητηρίου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Κώτη Χρυσάνθης.

Κανένα απολύτως δικαίωμα δεν είχε το  Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α.   να συμπεριλάβει στους πλειστηριασμούς της ιδιοκτησίας του οφειλέτη του Μανουσέλη Ιωάννη το κτίριο ΓΑΜΜΑ (Γ) που είχε αγοραστεί από την κυρία Καρόφτη  προγενέστερα της 176/2001 (σχετικό 18 γ΄) επιβληθείσας  αναγκαστικής κατάσχεσης του.

Σχετικά δε με την οριζόντια ιδιοκτησία μου ΨΙ ΗΤΤΑ (ΨΗ) η οποία και αυτή συμπεριλαμβανόταν στους παράνομους και καταχρηστικούς πλειστηριασμούς που διενήργησε το  Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. κατά του οφειλέτη του Μανουσέλη Ιωάννη, αυτή πωλήθηκε αρχικά από τον Μανουσέλη Ιωάννη στην εταιρεία μου ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ  διά του υπ’ αριθμόν 4223/04-10-2005 (σχετικό 19 α΄) πωλητήριου συμβολαίου της συμβολαιογράφου  Κώτη Χρυσάνθης, διά του οποίου αγοράστηκε όλη η οριζόντιος ΨΙ ΗΤΤΑ (ΨΗ) που συστάθηκε διά της υπ’ αριθμόν 4222/29-09-2005 (σχετικό 19 β΄) συμβολαιογραφικής πράξης της συμβολαιογράφου Κώτη Χρυσάνθης.
Τούτη προέρχεται από τα ΨΕ 49,76‰ εναπομείναντα για ανακατανομή ποσοστά, μετά την δημιουργία της οριζόντιας ιδιοκτησίας  ΨΙ (Ψ), διά της υπ’ αριθμόν 4103/03-10-2003 (σχετικό 19 γ΄) συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης μερικότερης κατανομής της συμβολαιογράφου Κώτη Χρυσάνθης.
Τούτα τα ΨΕ 49,76‰ εναπομείναντα για ανακατανομή ποσοστά, που αναφέρονται 49,73‰  στο συμβόλαιο 4103/03-10-2003 (σχετικό 19 γ΄), όπως λάθος μεταφέρονται από την προσθαφαίρεση του επισυναπτόμενου πίνακα (σχετικό 19 δ΄), προέρχονται από τα παρακρατημένα ΨΙ (Ψ) 50‰ ποσοστά για προσθήκη ορόφου του κτιρίου ΑΛΦΑ (Α), στο κτίριο ΑΛΦΑ (Α),  όπως δηλώνεται κρυστάλλινα στη βούληση των συμβαλλομένων στη συμβολαιογραφική πράξη 4103/03-10-2003 (σχετικό 19 γ΄), στον πίνακα κατανομής ποσοστών της (σχετικό 19 δ΄), στο τοπογραφικό διάγραμμα της (σχετικό 19 ε΄), μα και στην αρχική οριζόντια 1212/10-07-1991 (σχετικό  19 στ’, σελίδα 19).
Όμως.
Κατά την μεταγραφή της συγκεκριμένης συμβολαιογραφικής πράξης 4103/03-10-2003 (σχετικό 19 γ΄), στους καταλόγους του κτηματολογίου Ρόδου, διά της υπ’ αριθμόν 9352/09-10-2003 (σχετικό 19 ζ΄), υπήρξε ‘’κατά λάθος’’ παρείσφρηση του γράμματος ΩΜΕΓΑ (Ω) που χαρακτηρίζουν τα 50‰ παρακρατηθέντα  ποσοστά του κτιρίου ΒΗΤΑ (Β) για προσθήκη στο κτίριο ΒΗΤΑ (Β), όπως αρχικά δηλώνουν οι αρχικοί οικοπεδούχοι στην αρχική οριζόντια 1212/10-07-1997 (σχετικό 19 στ΄, σελίδα 28).

Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα.
(2η υπόθεση Στεφανίδη).
Η μόνη νόμιμη και εν ισχύ 176/2001 (σχετικό 18 γ΄) αναγκαστική κατάσχεση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α., καθώς όπως ανωτέρω αναφέρθηκε η 4509/1996 (σχετικό 18 β΄) είχε ακυρωθεί διά της υπ’ αριθμόν 391/2005 (σχετικό 18 δ΄) απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου (2ο Τμήμα Μονομελές), είχε επιβληθεί όπως σε αυτήν αναφέρεται στα παρακρατηθέντα ΩΜΕΓΑ (Ω) 50‰ ποσοστά του κτιρίου ΒΗΤΑ (Β)για προσθήκη ορόφου στο κτίριο ΒΗΤΑ (Β).
Ανωτέρω Σας εκτέθηκε τεκμηριωμένα ότι η οριζόντια ιδιοκτησία μου ΨΙ ΗΤΤΑ (ΨΗ) προέρχεται από τα ΨΙ (Ψ) 50‰ παρακρατημένα ποσοστά του κτιρίου ΑΛΦΑ (Α), για προσθήκη ορόφου στο κτίριο ΑΛΦΑ (Α).
Επειδή η παρείσφρηση του ΩΜΕΓΑ (Ω) κατά την μεταγραφή της συμβολαιογραφικής πράξης  4103/03-10-2003 (σχετικό 19 γ΄), στους καταλόγους του κτηματολογίου Ρόδου, διά της υπ’ αριθμόν 9352/09-10-2003 (σχετικό 19 ζ΄), εγκυμονούσε κινδύνους να ξανά βιώσω όλα όσα βίωσα με τους παράνομους και καταχρηστικούς πλειστηριασμούς του  Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. ανέθεσα στον δικηγόρο Στεφανίδη Στέφανο να τακτοποιήσει τούτη την λάθος εγγραφή.
Υπήρξε μεγάλη υπομονή και εκδήλωσα υπέρμετρη μακροθυμία, σεβόμενος την ηλικία του, ώστε να κατανοήσει το ζητούμενο της διόρθωσης της 9352/09-10-2003 (σχετικό 19 ζ΄), που αφορά την παρείσφρηση του ΩΜΕΓΑ (Ω), αντί του ΨΙ (Ψ) που δηλώνουν αντίστοιχα τα κατασχεμένα ποσοστά διά της υπ’ αριθμόν 176/2001 (σχετικό 18 γ΄) αναγκαστικής κατάσχεσης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. και τα ελεύθερα βαρών από τα οποία προέρχεται η οριζόντια μου ΨΙ ΗΤΤΑ (ΨΗ). Το ζητούμενο ήταν η συγκεκριμένη διόρθωση της 9352/09-10-2003 (σχετικό 19 ζ΄) πράξης του κτηματολογίου Ρόδου.
Παρά ταύτα επέμενε και αναλάμβανε την ευθύνη για την θετική έκβαση της κατατιθέμενης με αριθμό 11263/22-10-2010 (σχετικό 19 η΄) προς τούτο αίτησης, για την οποία του εξέφραζα τις αντιρρήσεις μου για τον τρόπο που έκθετε το αίτημα μας και για την οποία του κατέβαλα προς εξόφληση διά της υπ’ αριθμόν 4653/27-10-2010 (σχετικό 19 θ΄) απόδειξη παροχής υπηρεσιών του, το συνολικό ποσόν των 550€, ανεξάρτητα από την εγγραφή στην απόδειξη του, ως έναντι καταβολής, κατά παρόμοιο τρόπο ως ανωτέρω αναφέρθηκε, για την αμοιβή του με την με αριθμό 4650/26-10-2010 (σχετικό 17 β΄) απόδειξη παροχής υπηρεσιών του.
Τούτη δε την αναφορά του, ότι το ποσόν των 550€ που του κατέβαλα αποτελεί έναντι αμοιβή του, είναι η πρώτη φορά που το θέτει και ψεύδεται και περί τούτου.
Με ταλαιπώρησε πάρα πολύ και δεν προέβαινε στην διεκπεραίωση αν προηγούμενα δεν τον εξοφλούσα, για την κάθε φορά υπόθεση μου.
Εν τέλει η με αριθμό 11263/22-10-2010 (σχετικό 19 η΄) αίτηση στο κτηματολόγιο Ρόδου απορρίφτηκε για αλλότριους άσχετους λόγους, όπως στην τελευταία σελίδα αυτής επιγράφεται, επιβεβαιώνοντας τις προς τούτο φοβίες μου, με αποτέλεσμα να ‘’απ’ ασφαλίσω’’  κατά τα κοινώς λεγόμενα, κατά παντός αρμόδιου και υπεύθυνου  που δεν επιλαμβάνεται.
Τούτη η ενέργεια του ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της υπομονής μου και την εξήντλησε, αποστέλλοντας του εξωδίκως, διά δικαστικού επιμελητή,  την από 29-11-2010 επιστολή- δήλωση μου (σχετικό 20), κοινοποιημένη προς την ανωτάτη Δικαστική και Πολιτική εξουσία της χώρας.
Ως εκ των μόλις ανωτέρω αναφερομένων ο δικηγόρος Στεφανίδης Στέφανος είχε όλο το χρόνο στη διάθεση του, που τον άφησε να παρέλθει άπρακτος, να μου καταθέσει μήνυση, ως αυτή την ψευδή που κατέθεσε τώρα, από το 2010. Αντί αυτού κατέθεσε, μετά δύο (2) χρόνια, την με αριθμό κατάθεσης 355/23-10-2012 (σχετικό 21) αγωγή κατά εμού ζητώντας, μεταξύ άλλων την προσωπική μου κράτηση και την καταβολή του ποσού των 690.000€.

Τούτη δε η δικαστική εξέλιξη της 355/23-10-2012 (σχετικό 21) αγωγής του, η οποία ακόμη δεν έχει τελεσφορήσει, καταδεικνύει τον έλεγχο που ασκεί στη Δικαιοσύνη της Ρόδου για λογαριασμό της οικογένειας της Μαντζόν Αλεξάνδρας και θέτω προς γνώση Σας, κατωτέρω, προς απόδειξη της αληθείας των λόγων μου, μάλιστα γραπτώς και προς αρμοδίους απευθυνόμενος.

Προηγούμενα όμως, παρακαλώ λάβετε γνώση, ότι οι ανωτέρω δύο υποθέσεις που αναφέρει στην έγκληση του ο μηνυτής δικηγόρος Στεφανίδης  Στέφανος, ένεκα το παρόν υπόμνημα μου, δεν ήταν οι μόνες.         

Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα.
(3η υπόθεση Στεφανίδη).
Θέτω στη διάθεση Σας και προς γνώση Σας, την με αριθμό κατάθεσης 1204/08-10-2009 (σχετικό 22 α΄)  αγωγή περί αδικοπραξίας, συνταχθείσα από την τότε δικηγόρο μου Βολονάκη Αικατερίνη, κατά του Μανουσέλη  Ιωάννη.
Τούτη συγγεγραμμένη από την δικηγόρο Βολονάκη Αικατερίνη αναλόγως των παράνομων και καταχρηστικών πλειστηριασμών της ιδιοκτησίας μου από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. ανέθεσα στον μηνυτή ένεκα το παρόν υπόμνημα μου, δικηγόρο Στεφανίδη Στέφανο.
Τούτος αν και του κατέβαλα, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 4654/13-11-2010 (σχετικό 22 β΄) το ποσόν των 2.900€ δεν προέβηκε σε καμία απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς σύμφωνα με το άρθρο 214 Α του Κ.Πολ.Δικ., ως ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Ρόδου είχε ορίσει επί της έκθεσης κατάθεσης της αγωγής (σχετικό 22 α΄), αδιαφορώντας για την εξέλιξη της συγκεκριμένης υπόθεσης μου, για την οποία πληρώθηκε, μάλιστα αδρά από το υστέρημα μου πλέον, καθώς οι πλειστηριασμοί του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. που προηγήθηκαν με εξέθεσαν στην κοινωνία και τους συνεργάτες μου, οδηγώντας με σε πλήρη οικονομική ανέχεια και προσφέρθηκε ο δικηγόρος Στεφανίδης Στέφανος  να λάβει τα εύσημα της πλήρους καταβολής μου κατά το « δρυός περιπεσούσης, πας ανήρ ξυλεύεται», με την αντιδεοντολογική και απάνθρωπη συμπεριφορά του, την οποία εξώθησε πέραν των όσων μπορούσα να αντέξω.
Προς επίρρωση των ανωτέρω, θέτω εις γνώση Σας, την από 23-04-2018 βεβαίωση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (σχετικό 22 γ΄), περί της εκκρεμοδικίας της ανωτέρω  αναφερομένης με αριθμό κατάθεσης 1204/08-10-2009 (σχετικό 22 α΄) αγωγής, για την οποία ως ανωτέρω τεκμηριωμένα αναφέρθηκε του κατέβαλα το ποσόν των 2.900€.

Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα.
Λάβετε κατωτέρω γνώση τεκμηριωμένα, περί της αληθείας των, λόγων μου περί του ελέγχου της τοπικής Δικαιοσύνης, από τον δικηγόρο Στεφανίδη Στέφανο για λογαριασμό της οικογένειας της  Μαντζόν Αλεξάνδρας.
Προς τούτο Σας ιστορώ, τα όσα διαδραματίστηκαν έως να φθάσει σε τελεσιδικία η με αριθμό κατάθεσης 355/23-10-2012 (σχετικό 21) αγωγή κατά εμού του δικηγόρου Στεφανίδη Στέφανου.

Τούτης, όπως αναφέρετε στην έκθεση κατάθεσης δικογράφου αγωγής (σχετικό 21), ορίστηκε ημέρα συζήτησης η Πέμπτη 16-01-2014 στο ακροατήριο του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.
Η οικονομική μου αδυναμία, ένεκα κυρίως των όσων ανωτέρω Σας εκτέθηκαν με οδήγησαν στην ανάγκη του ευεργετήματος χορήγησης νομικής βοήθειας που παρέχετε διά του νόμου 3226/2004 και προς τούτο κατέθεσα στο Πρωτοδικείο Ρόδου την υπ’ αριθμόν 355/06-12-2013 (σχετικό 23) αίτηση μου με την οποία αιτούμουν, μεταξύ άλλων, την  χορήγηση νομικής βοήθειας προκειμένου να αμυνθώ στην με αριθμό κατάθεσης 355/23-10-2012 (σχετικό 21) αγωγή του δικηγόρου Στεφανίδη Στέφανου, που συζητείτο στις 16-01-2014 στο ακροατήριο του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.
Επειδή, εκδηλωνόταν  κωλυσιεργία που θα με άφηνε έκθετο κατά την ανωτέρω συζήτηση της συγκεκριμένης αγωγής, επανήλθα στο Πρωτοδικείο Ρόδου, με νέα αίτηση μου (σχετικό 24 α΄), της οποίας το ακριβές αντίγραφο της κατατεθειμένης  στερούμε, ωστόσο η κατάθεση της αποδεικνύεται από την μνεία της, στην υπ’ αριθμόν 8/13-01-2014 (σχετικό 24 β΄) Πράξη του Πρωτοδικείου Ρόδου, διά της οποίας μου χορηγήθηκε η αιτούμενη νομική βοήθεια στο πρόσωπο της δικηγόρου Ρόδου Δήμητρας Δασκαλάκη.
Στις 16-01-2014 παραστάθηκα μετά της δικηγόρου Δήμητρας Δασκαλάκη ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και ζητήσαμε αναβολή, καθώς η δικηγόρος είχε διοριστεί μόλις τρις (3) ημέρες προηγουμένως και δεν ήταν σε θέση να καταθέσει προτάσεις και ούτε είχε ενημερωθεί προηγούμενα για την υπόθεση, η οποία αναβλήθηκε για τις 15-01-2015.
Την 21-11-2014,   9:07  (σχετικό 24 γ΄)  προσέγγισα διαδικτυακά και έγκαιρα την δικηγόρο Δήμητρα Δασκαλάκη, ώστε να την ενημερώσω σχετικά με την υπόθεση Στεφανίδη.
Στις 24-11-2014,  10:43  (σχετικό 24 γ΄)   με ενημερώνει, επιστρέφοντας τη διαδικτυακή μου επικοινωνία, ότι περίπου στις δεκαπέντε Δεκεμβρίου (15/12) θα καταθέσει τις προτάσεις μου και να την καλέσω για μία συνάντηση ενημέρωσης της υπόθεσης, αρχές Δεκεμβρίου.
Στις 24-11-2014,  11:20   (σχετικό 24 γ΄)   την παρακάλεσα, ανταπαντώντας της, να κλείσει μια συνάντηση εντός της εβδομάδας, κάτι στο οποίο ανταποκρίθηκε και στις 27-11-2014 στις 19:00 βρέθηκα στο γραφείο της, όπου και μετά από πολύωρη αναμονή, ένεκα προφανώς διαβουλεύσεων, με ενημέρωσε ότι κατά την ημέρα της συζήτησης της υπόθεσης μου, δεν θα μπορεί να με εκπροσωπήσει, διότι θα είναι εκτός Ρόδου και πρόκειται να καταθέσει αποποίηση του διορισμού της, οπότε και αποχώρησα από το γραφείο της.
Διά της υπ’ αριθμόν 9/13-01-2015 (σχετικό 24 δ΄)  Πράξης του Πρωτοδικείου Ρόδου, διορίστηκε  ο δικηγόρος Ρόδου Πάππου Βασίλειος να μου παρέχει νομική βοήθεια για τις Πράξεις με τις οποίες είχαν διοριστεί άλλοι δικηγόροι και αναφέρονται σε αυτήν (σχετικό 24 δ΄).

Πέρασαν κοντά δύο μήνες διαβουλεύσεων και φθάσαμε παραμονή της εξ αναβολής δικαζόμενης υπόθεσης μου με τον δικηγόρο Στεφανίδη Στέφανο για να οριστεί δικηγόρος σε αντικατάσταση της δικηγόρου Δήμητρας Δασκαλάκη και να μην είναι σε θέση, ένεκα ‘’Δικονομίας’’  να παρασταθεί και να με εκπροσωπήσει, πέραν των όσων μόλις κατωτέρω αναφερόμενα διαδραματίστηκαν προκαλώντας τις ανθρώπινες αντοχές μου, εντός Δικαστικού Μεγάρου.

Κατά συρροή ‘’λαθών’’, δεν συμπεριλαμβανόταν στην υπ’ αριθμόν 9/13-01-2015 (σχετικό 24 δ΄)  Πράξη του Πρωτοδικείου Ρόδου η υπ’ αριθμόν  8/13-01-2014 (σχετικό 24 β΄) Πράξη του Πρωτοδικείου Ρόδου, διά της οποίας μου χορηγήθηκε νομική βοήθεια στο πρόσωπο της δικηγόρου Δασκαλάκης Δήμητρας, ώστε να αμυνθώ στην με αριθμό κατάθεσης  355/23-10-2012 (σχετικό 21) αγωγή του δικηγόρου Στεφανίδη Στέφανου, που συζητείτο εξ αναβολής δύο ημέρες μετά στις 15-01-2015.
Τούτο επεσήμανα στον γραμματέα του Πρωτοδικείου Ρόδου Σοφιανόπουλο Βασίλη και εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 10/14-01-2015 (σχετικό 24 ε΄) Πράξη του Πρωτοδικείου Ρόδου, διά της οποίας ο δικηγόρος Ρόδου Πάππου Βασίλειος οριζόταν να μου παρέχει νομική βοήθεια για όλες τις έως την ημέρα εκδόσεως της, εκκρεμείς αιτήσεις μου χορήγησης νομικής βοήθειας.
Την ιδία ημέρα επιδόθηκε στον δικηγόρο Ρόδου Πάππου Βασίλειο διά έκθεσης επιδόσεως (σχετικό 24 στ΄) η υπ’ αριθμόν 9/13-01-2015 (σχετικό 24 δ΄), αντί της 10/14-01-2015 (σχετικό 24 ε΄)  Πράξη του Πρωτοδικείου Ρόδου, στην οποία δεν αναφερόταν η χορήγηση νομικής βοήθειας για να αμυνθώ στην αριθμό κατάθεσης  355/23-10-2012 (σχετικό 21) αγωγή του δικηγόρου Στεφανίδη Στέφανου, που συζητείτο εξ αναβολής την επομένη 15-01-2015.
Τελικά, έχοντας λάβει αντίγραφα των ανωτέρω εγγράφων και περιμένοντας καρτερικά την επομένη στην αίθουσα του Δικαστικού Μεγάρου, όπου επρόκειτο να συζητηθεί η 355/23-10-2012 (σχετικό 21) αγωγή του Στεφανίδη Στέφανου,  εμφανίστηκε ο δικηγόρος Ρόδου Πάππου Βασίλειος, τελευταία στιγμή, να με εκπροσωπήσει.
Πιστεύω ότι σε τούτο συνέβαλε και η από 19-12-2014 (σχετικό 24 ζ΄) αναφορά μου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα.
Εκ των ανωτέρω συνάγεται και προκύπτει δικονομική μεθόδευση, την οποία ο δικηγόρος Στεφανίδης Στέφανος και αντίδικος, επαναβεβαίωσε Ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της συζήτησης, τα οποία θέτω στη διάθεση Σας, ως (σχετικό 24 η΄).
Εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 53/2015 (σχετικό 24 θ΄) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (Τακτική Διαδικασία) υπό τις ανωτέρω παράτυπες προϋποθέσεις και συνθήκες, που δεν μου επέτρεψαν να αμυνθώ πρωτόδικα, η οποία με υποχρεώνει να καταβάλω στον ενάγοντα το ποσόν των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) νομιμότοκα από την επόμενη ημέρα επίδοσης της αγωγής και μέχρι πλήρους εξόφλησης, κηρύσσοντας την απόφαση προσωρινά εκτελεστή για το ποσόν των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€).

Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα.
Η οικονομική επιφάνεια του αντίδικου, δεν δικαιολογεί σε καμία απολύτως περίπτωση, το μένος του εναντίον μου ορμώμενο από τις δικές του ενέργειες στις οποίες δεν υπέκυψα και δεν ενέδωσα στο να με καταβάλλει, διασύρει  και να με καταστρέψει ολοκληρωτικά κοινωνικοοικονομικά για λογαριασμό των αφανών, όμως γνωστών,  εντολέων του, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω σε Εσάς εκτεθέντα, διά του παρόντος υπομνήματος μου, για το ευτελές, για εκείνον, ποσόν των 10.000€ και δη των 5.000€, ως άμεσα καταβλητέων, άμα της επιδόσεως της  53/2015 (σχετικό 24 θ΄) απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.

Τα όσα ανωτέρω μα κυρίως κατωτέρω Σας εκτίθενται, πρέπει να      Σας προβληματίσουν       γενικότερα.

Είναι  κάτι πολύ μεγαλύτερο από το απλό μένος ενός μικρού το δέμας, κοντού το ανάστημα, παρά ταύτα, υπερόπτη δικηγόρου, που εκφράζεται μέσα από τις άνομες ενέργειες του, να καρπωθεί από εμένα το ευτελές για εκείνον ποσό των 10.000€, άμεσα καταβλητέων εξ αυτών 5.000€.

Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα.
Στις 10-12-2015 (σχετικό 25 α΄), έχοντας μάθει ότι εκδόθηκε η συγκεκριμένη 53/2015 απόφαση (σχετικό 24 θ΄), αποτάθηκα και διαδικτυακά στον δικηγόρο Πάππου Βασίλειο, προκειμένου να την παραλάβει από τη γραμματεία του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, καθώς τούτο σε εμένα δεν επιτρεπόταν, κατά πως η γραμματεία του Πρωτοδικείου με ενημέρωσε.
Στις 14-12-2015 (σχετικό 25 α΄), ο δικηγόρος Ρόδου Πάππου Βασίλειος, εδέησε,  με όση σημασία μπορεί να περιλαμβάνει αυτό,  να μου απαντήσει διαδικτυακά ότι δεν μπορεί να πράξει τούτο, καθώς ήδη είχε αποποιηθεί του διορισμού του.       
Διά της υπ’ αριθμόν 1254/16-12-2015 (σχετικό 25 β΄) αιτήσεως μου, στο Πρωτοδικείο Ρόδου, αιτήθηκα, με όσα σε αυτήν αναφέρω και επικαλούμαι,  την επίδοση της υπ’ αριθμόν 53/2015 (σχετικό 24 θ΄)  απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, προκειμένου να καταθέσω έφεση.
Η αίτηση μου έγινε δεκτή και έλαβα επικυρωμένο αντίγραφο της συγκεκριμένης απόφασης, (σχετικό 24 θ΄).
Δια της υπ’ αριθμόν 12/13-01-2016 (σχετικό 25 γ΄) Πράξης του Πρωτοδικείου Ρόδου, μετά από σχετικό αίτημα μου, διορίστηκε να μου παρέχει νομική βοήθεια για να καταθέσω έφεση κατά της υπ’ αριθμόν 53/2015 (σχετικό 24 θ΄)  απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, ο δικηγόρος Ρόδου Καζουλάκης Καζούλης. 
Δια της υπ’ αριθμόν 19/21-01-2016 (σχετικό 25 δ΄) Πράξης του Πρωτοδικείου Ρόδου, διορίστηκε σε αντικατάσταση  του, η δικηγόρος Ρόδου Καρακατσάνη Αγγέλα, καθώς αποποιήθηκε του διορισμού του.
Η συγκεκριμένη δικηγόρος αποδέχτηκε τον διορισμό της και την ενημέρωσα διεξοδικά, είχε δε όλο το χρόνο, να μελετήσει την υπόθεση μου, καθώς δεν μου είχε γίνει επίδοση, τον οποίο εκμεταλλεύτηκε συνετά και συνέταξε ένα δικόγραφο έφεσης με πληρότητα, συγκεκριμένο και τεκμηριωμένο (σχετικό 25 ε΄), προς υπεράσπιση μου, αντιστρόφως ανάλογα της δικηγορικής της πείρας, που απαντάει νομικά και στην έγκληση του μηνυτή δικηγόρου Στεφανίδη Στέφανου, ένεκα το παρόν υπόμνημα μου και επιπρόσθετα το επικαλούμαι, προς υπεράσπιση μου.  
Την 31-01-2017 μου επιδόθηκε από τον δικαστικό επιμελητή του Πρωτοδικείου Ρόδου Μιχάλη Καρακόπουλο η υπ’ αριθμόν 53/2015 (σχετικό 25 στ΄) του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.
Με  αριθμόν  έφεσης  15/02-02-2017 (σχετικό 25 ε΄) κατέθεσε στη γραμματεία του Πρωτοδικείου Ρόδου, η διορισμένη διά της υπ’ αριθμόν 19/21-01-2016 (σχετικό 25 δ΄) Πράξης του Πρωτοδικείου Ρόδου, δικηγόρος μου Καρακατσάνη Αγγέλα, την έφεση Ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου, που συνέγραψε για λογαριασμό μου, κατά της υπ’ αριθμόν 53/2015 (σχετικό 25 στ΄) οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (τακτική διαδικασία) και κατά του δικηγόρου Ρόδου Στεφανίδη Στέφανου.

Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα.
Δια της υπ’ αριθμόν 85/01-02-2017 (σχετικό 26 α΄), αιτήσεως μου στο Πρωτοδικείο Ρόδου, αιτήθηκα νομική βοήθεια, προκειμένου να καταθέσω αναστολή εκτέλεσης της υπ’ αριθμόν 53/2015 (σχετικό 25 στ΄) οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.
Δια της υπ’ αριθμόν 34/01-02-2017 (σχετικό 26 β΄) Πράξης του Πρωτοδικείου Ρόδου, διορίστηκε η δικηγόρος Ρόδου Έλλη Βελιάδη, να μου προσφέρει την ανωτέρω αιτούμενη νομική βοήθεια.
Δια της με αριθμό 18/03-02-2017 (σχετικό 26 γ΄) έκθεσης κατάθεσης δικογράφου, καταθέσαμε στη γραμματεία του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, αίτηση αναστολής εκτέλεσης της υπ’ αριθμόν 53/2015 (σχετικό 25 στ΄)  οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (τακτική διαδικασία), ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου. 
Τούτη ορίστηκε να συζητηθεί στο ακροατήριο του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου στις 18-05-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00.
Στον διάδρομο του Δικαστικού Μεγάρου έξω από την πόρτα της γραμματείας του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, ζήτησα από την δικηγόρο Βελιάδη Έλλη να διαβάσω την αίτηση πριν την καταθέσουμε.
Στην αίτηση ανέγραφε ότι η με αριθμό κατάθεσης 355/23-10-2012 (σχετικό 21) αγωγή του Στεφανίδη Στέφανου, ένεκα η υπ’ αριθμόν 53/2015 (σχετικό 25 στ΄) οριστική απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, συζητήθηκε ερήμην μου, χωρίς να αναφέρει  τον λόγο για τον οποίο τούτο συνέβη.
Της ζήτησα μετ’ επιτάσεως, καθώς δυσανασχέτησε, να αναφέρουμε τον λόγο για τον οποίο συζητήθηκε ερήμην μου.  Μεταβήκαμε ξανά στο γραφείο της και προέβηκε στη συγκεκριμένη διόρθωση, ζητώντας μάλιστα  προς τούτο να συνυπογράψω την αίτηση αναστολής, κάτι που και έπραξα. 
Δια της υπ’ αριθμόν  8618 Ε΄/03-02-2017 (σχετικό 26 δ΄) έκθεσης επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Χρυσόστομου Στ. Κόκκαλη, του Εφετείου Δωδεκανήσου, η ανωτέρω αίτηση αναστολής, θυροκολλήθηκε στη θύρα του αντίδικου μηνυτή καθώς δεν την παρέλαβε, ενόσω ήταν παρόν, ως πάντα πράττει, κατά πάγια και διαρκή πρακτική του.  
Στις 16-05-2017 ενημέρωσα (σχετικό 26 ε΄) την δικηγόρο Βελιάδη Έλλη για την υπόθεση, ώστε να συντάξει τις προτάσεις, για την συζήτηση της με αριθμό κατάθεσης 18/03-02-2017 (σχετικό 26 γ΄) αίτησης αναστολής της υπ’ αριθμόν 53/2015 (σχετικό 25 στ΄) οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, που επρόκειτο να συζητηθεί στις 18-05-2017 στο ακροατήριο του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.  
Τούτο έπραξα και διαδικτυακά (σχετικό 26 στ΄) και με έντυπα έγγραφα τοποθετώντας τα σε φάκελο που εναπόθεσα στην πόρτα του γραφείου της κατά εντολή της, καθώς δεν ήταν εκεί κατά την ώρα της επίσκεψης μου στο γραφείο της.  Την επομένη 17-05-2017 με ενημέρωσε διαδικτυακά (σχετικό 26 ζ΄) ότι έλαβε την ενημέρωση μου και ότι η υπόθεση μας επρόκειτο να αναβληθεί ένεκα αποχής του δικηγορικού συλλόγου, όπως και έγινε και αναβλήθηκε για τις 03-07-2017.  
Στις 28-06-2017 και αφού υπήρξαν πολλές αποτυχημένες επικοινωνίες μου με την δικηγόρο Βελιάδη Έλλη της έστειλα ξανά διαδικτυακά την ενημέρωση μου, (σχετικό 26 η΄) μιας και για την πρώτη διαδικτυακή ενημέρωση δεν είχα βεβαίωση ότι την παρέλαβε και δεν κατέστη δυνατόν να τις επιδώσω ιδιοχείρως την έντυπη ενημέρωση μου. Αυτή  τη φορά δε, ενημερώθηκα την επομένη διαδικτυακά ότι κατέβασε τα αρχεία της ενημέρωση μου (σχετικό 26 θ΄) στον υπολογιστή της.
Ωστόσο, η συμπεριφορά της ήταν απροσάρμοστη και ανεκδιήγητη, καθώς στις 27-06-2017 τη συνάντησα στο Ειρηνοδικείο Ρόδου και σε σχετικό ερώτημα μου για το πότε θα μου στείλει τις προτάσεις να λάβω γνώση τους και να τις εγκρίνω μου είπε, με μη ενδεδειγμένο ύφος και συμπεριφορά, ότι δεν έχουμε δικάσιμο στις 03-07-2017.
Τούτη την όλη αντιδεοντολογική, ανεύθυνη έως παιδαριώδη  συμπεριφορά της, αντίκρουσα με κοινή αίτηση μου στον Πρόεδρο Πρωτοδικών Ρόδου, δια του  υπ’ αριθμόν 652/28-06-2017 (σχετικό 26 ι΄) πρωτοκόλλου Πρωτοδικείου Ρόδου και την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, διά εκθέσεως εγχειρήσεως την ιδία ημέρα (σχετικό 26 ια΄) ώστε να την συνετίσουν, όπως τελικά και προφανώς έγινε.
Δια της υπ’ αριθμόν 127/2017 (σχετικό 26 ιβ΄) απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ανεστάλη η εκτέλεση της υπ’ αριθμόν 53/2015 (σχετικό 25 στ΄) οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, έως έκδοσης οριστικής αποφάσεως επί της ασκηθείσας επί αυτής και με αριθμό κατάθεσης  15/02-02-2017 (σχετικό 25 ε΄) έφεσης στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου.

Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα.
Διά της υπ’ αριθμόν 11/06-02-2017 (σχετικό 27 α΄) αίτησης μου στο Εφετείο Δωδεκανήσου αιτήθηκα να μου χορηγηθεί νομική βοήθεια διορισμού δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει, προσδιορίσει και εκδικάσει την με αριθμό 15/2017 (σχετικό 25 ε΄) έφεση μου που κατέθεσα στη γραμματεία του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου κατά του Στεφανίδη Στέφανου και της υπ’ αριθμόν 53/2015 (σχετικό 25 στ΄) οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.
Δια της υπ’ αριθμόν 15/01-03-2017 (σχετικό 27 β΄) Πράξης της Προέδρου Εφετών Δωδεκανήσου, διορίστηκε η δικηγόρος Βολονάκη Αικατερίνη να διεκπεραιώσει τα ανωτέρω.       
Διά της με αριθμό 69/21-03-2017 (σχετικό 25 ε΄) βιβλίου καταθέσεως του Εφετείου Δωδεκανήσου, η δικηγόρος Βολονάκη Αικατερίνη κατέθεσε την με αριθμό 15/02-02-2017 (σχετικό 25 ε΄) κατάθεσης στη γραμματεία του Πρωτοδικείου Ρόδου έφεση μου η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί στις 12-01-2018 ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου.
Δια της υπ’ αριθμόν 52/28-03-2017 (σχετικό 27 γ΄) αίτησης μου, αιτήθηκα τη χορήγηση νομικής βοήθειας διορισμού Δικαστικού επιμελητή, για να επιδώσει στον αντίδικο Στεφανίδη Στέφανο την ανωτέρω κατατεθειμένη και προσδιορισμένη έφεση μου, καθώς τούτο είχα παραλείψει να αιτηθώ αρχικά διά της υπ’ αριθμόν 11/06-02-2013 (σχετικό 27 α΄) αίτησης μου.
Δια της υπ’ αριθμόν 22/04-04-2017 (σχετικό 27 δ΄) Πράξης της Προέδρου του Εφετείου Δωδεκανήσου, διορίστηκε για την ανωτέρω επίδοση η δικαστική επιμελήτρια του Εφετείου Δωδεκανήσου, Βασιλική Στυλ. Αρώνη.
Δια της υπ’ αριθμόν 9163/28-04-2017 (σχετικό 27 ε΄) έκθεσης επίδοσης της συγκεκριμένης δικαστικής επιμελήτριας, επιδόθηκε αντίγραφο της εφέσεως μου, στον αντίδικο που ως συνηθίζει,  αν και ήταν παρόν,  αρνήθηκε εκ νέου να υπογράψει την παραλαβή της εφέσεως και ως εκ τούτου η δικαστική επιμελήτρια την θυροκόλλησε.

Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα.
Ένεκα πολύ κακού προηγούμενου, σχετικά με την δικηγόρο Ρόδου Βολονάκη Αικατερίνη, στις 13-11-2017 την προσέγγισα μέσω τηλεομοιότυπου και διαδικτυακά (σχετικό 28 α΄), ώστε να με ενημερώσει αν πρόκειται να ανταποκριθεί στον διορισμό της, διά της υπ’ αριθμόν 15/01-03-2017 (σχετικό 27 β΄) Πράξης του Εφετείου Δωδεκανήσου, να με εκπροσωπήσει κατά την συζήτηση, της με αριθμό 69/21-03-2017 (σχετικό 25 ε΄) κατατεθειμένης έφεσης μου, κατά του Στεφανίδη Στέφανου και της υπ’ αριθμόν 53/2015 (σχετικό 25 στ΄) οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (τακτική διαδικασία) που συζητείτο στις 12-01-2018 με αριθμό πινακίου 12. 
Στις 20-11-2017 (σχετικό 28 β΄) προέβηκα σε νέα αποστολή της από 13-11-2017 (σχετικό 28 α΄) διαδικτυακής προσέγγισης μου, προς την δικηγόρο Ρόδου Βολονάκη Αικατερίνη.
Την ιδία ημέρα ανταπάντησε, με επανάληψη του από 15-11-2017 (σχετικό 28 γ΄) ηλεκτρονικού μηνύματος της, ότι έχει ήδη αποδεχτεί τον διορισμό της (σχετικό 28 γ΄) και ζήτησε την έγκρισή μου για αυτό, ως και να της προσκομίσω τα σχετικά έγγραφα να προετοιμαστεί για την κατάθεση των προτάσεων μας κατά Στεφανίδη. Μάλιστα έκανε και τις σχετικές διορθώσεις των διευθύνσεων της διαδικτυακής μας επικοινωνίας.  Άμεσα την ιδία ημέρα της δήλωσα διαδικτυακά ότι αποδέχομαι τον διορισμό της (σχετικό 28 γ΄) και ότι πρόκειται να προχωρήσω στην ενημέρωση της.

Δεν μπορούσα να ρισκάρω να είμαι υπαίτιος, νέου διορισμού δικηγόρου και να μην βρίσκεται κάποιος για να καταθέσω την έφεση μου, όπως μανιωδώς επιχειρήθηκε και πρόκειται να διαπιστώσετε κατωτέρω.

Στις 24-11-2017 (σχετικό 28 δ΄) έστειλα διαδικτυακά την ενημέρωση της υπόθεσης του Στεφανίδη Στέφανου (σχετικό 28 ε΄)  και της ζήτησα μια συνάντηση στο Δικαστικό Μέγαρο (σχετικό 28 στ΄) να της επιδώσω και εκτυπωμένη την ενημέρωση της, με τα σχετικά της, κάτι που και έπραξα.
Όσο για την διαδικτυακή ενημέρωση της, δεν είμαι βέβαιος ότι την κατέβασε στον υπολογιστή της (σχετικό 28 ζ΄).
Στις 05-12-2017 (σχετικό 28 η΄) ζήτησα μια πρώτη εκτίμηση για την υπόθεση μου και πότε μπορούσα να έχω ενημέρωση των προτάσεων της.
Στις 06-12-2017 (σχετικό 28 θ΄) της υπενθύμισα τα δικονομικά προβλήματα που αντιμετώπισα με τον αντίδικο και της επέστησα την προσοχή της ότι δεν ήθελα να επαναληφθούν όμοια. Την  παρακάλεσα δε να απαντήσει στο email μου, για να μην την ενοχλώ τηλεφωνικά, που δεν ανταποκρινόταν κιόλας.
Επειδή μάταια περίμενα ανταπόκριση της, αιτήθηκα την κλήση προς συμμόρφωση της, διά της υπ’ αριθμόν 891/12-12-2017 (σχετικό 28 ι΄) αίτησης μου προς την Πρόεδρο Εφετών Δωδεκανήσου και  τον Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου, διά έκθεσης εγχειρήσεως (σχετικό 28 ια΄).
Τούτη δε κοινοποίησα προς την Πρόεδρο Πρωτοδικών Ρόδου, διά του υπ’ αριθμόν 1601/12-12-2017 (σχετικό 28 ιβ΄) πρωτοκόλλου Πρωτοδικείου Ρόδου και τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, διά έκθεσης εγχειρήσεως (σχετικό 28 ιγ΄).
Υπέθεσα ότι συνετίστηκε, καθώς στις 29-12-2017 (σχετικό 28 ιδ΄) της έστειλα διαδικτυακά την έφεση, σε μορφή .pdf   μετά από δικό της τηλεφωνικό αίτημα. Πιθανολόγησα ότι στην σύγχυση της, ένεκα έλλειψης χρόνου, δεν την εύρισκε, καθώς της την είχα στείλει και διαδικτυακά και έντυπα.
Της την έστειλα, εκ νέου, με νέα διαδικτυακή αποστολή, την ιδία ημέρα σε μορφή .doc (Word)  (σχετικό 28 ιε΄) κατόπιν νέου τηλεφωνικού αιτήματος της και τούτη τη φορά υπέθεσα ότι ήθελε να την επεξεργαστεί.
Στις 09-01-2018 (σχετικό 28 ιστ΄) μου ζήτησε και της έστειλα διαδικτυακά την ενημέρωση που της έκανα για την υπόθεση σε μορφή .docx (Word), πιθανολόγησα εκ νέου ότι θέλει να την επεξεργαστεί.
Στις 11-01-2018 (σχετικό 28 ιζ΄)  την ενημέρωσα διαδικτυακά ότι κανένας κλητήρας, κατά πως τηλεφωνικά με ενημέρωσε ότι με ψάχνει, δεν μου έχει φέρει καμία έφεση του αντίδικου και ελπίζω να μην συζητηθεί η υπόθεση μου και δεν έχουμε καταθέσει προτάσεις.          
Στις 12-01-2018 8:27, (σχετικό 28 ιζ΄)  δηλαδή το πρωί της ιδίας ημέρας της συζήτησης της υπόθεσης  με ενημέρωσε διαδικτυακά ότι οι προτάσεις έπρεπε να κατατεθούν είκοσι (20) ημέρες πριν και ότι και ο αντίδικος δεν είχε καταθέσει προτάσεις και συνεπώς ούτε ο ίδιος μπορούσε να συζητήσει την υπόθεση.
Καμία πρόθεση δεν είχε η δικηγόρος Βολονάκη Αικατερίνη να καταθέσει προτάσεις και να με υπερασπιστεί νομικά παρά μόνο με ταλαιπωρούσε και με ενέπαιζε.  Όπως και κανένας συνετισμός δεν της επήλθε παρά το προς τούτο αίτημα μου προς την Πρόεδρο (σχετικό 28 ι΄) και τον Εισαγγελέα Εφετών (σχετικό 28 ια΄) κοινοποιημένο προς την Πρόεδρο (σχετικό 28 ιβ΄) και τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου (σχετικό 28 ιγ΄).

Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα.
Στις 12-01-2018 την ημέρα της συζήτηση της με αριθμό κατάθεσης  69/21-03-2017 (σχετικό 25 ε΄) έφεσης μου στη γραμματεία του Εφετείου Δωδεκανήσου, παρουσιάστηκε ο αντίδικος Στεφανίδης Στέφανος και δήλωσε ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου ότι έχει καταθέσει την με αριθμό κατάθεσης 188/12-09-2017 (σχετικό 29 β΄ γ΄) έφεση του η οποία πρόκειται να συζητηθεί στις 11-05-2018 με αριθμό πινακίου τέσσερα (4), χωρίς προηγούμενη κατάθεση στο Πρωτοδικείο Ρόδου  και ζήτησε αναβολή για να συνδικαστούν οι εφέσεις.
Η συγκεκριμένη έφεση δεν είχε ακόμη επιδοθεί σε εμένα.
Η δε δικηγόρος μου Βολονάκη Αικατερίνη, αμέσως μετά την αναβολή της συζήτησης, εντός της δικαστικής αίθουσας, μου δήλωσε ότι πρόκειται να δηλώσει αποποίηση του διορισμού της.
Στις 06-02-2018 μου επιδόθηκε από τον δικαστικό επιμελητή Χρυσόστομο Στ. Κόκκαλη η με αριθμό κατάθεσης 25/25-01-2018 (σχετικό 29 α΄) έφεση του αντίδικου Στεφανίδη Στέφανου ορισμένη να συζητηθεί κατά την δικάσιμο της 11-05-2018 και με αριθμό πινακίου έντεκα (11).
Τούτη είχε πάρει αριθμό έφεσης 41/02-03-2017 στη γραμματεία του Πρωτοδικείου Ρόδου.
Στις 09-03-2018 μου επιδόθηκε από τον δικαστικό επιμελητή Μιχάλη Στεφ, Μελλίνη η με αριθμό κατάθεσης 188/12-09-2017 (σχετικό 29 β΄) όμοια έφεση του αντίδικου Στεφανίδη Στέφανου ορισμένη να συζητηθεί κατά την δικάσιμο της 11-05-2018 και με αριθμό πινακίου τέσσερα (4).
Τούτη μου επιδόθηκε, ως έχει ανακατεμένη, χωρίς αριθμό κατάθεσης έφεσης στη γραμματεία του Πρωτοδικείου Ρόδου.
Στις 20-03-2018 (σχετικό 29 γ΄) πήρα αντίγραφο της εφέσεως του αντίδικου, αυτήν της με αριθμό κατάθεσης 188/12-09-2017 και αριθμό πινακίου τέσσερα (4), από την γραμματεία του Εφετείου Δωδεκανήσου.
Τούτη  ομοίως μου επιδόθηκε, χωρίς αριθμό κατάθεσης έφεσης στη γραμματεία του Πρωτοδικείου Ρόδου.
Δια της υπ’ αριθμόν 162/12-03-2018 (σχετικό 29 δ΄) αίτησης μου, αιτήθηκα αντίγραφο του φύλλου του βιβλίου κατάθεσης των δύο εφέσεων, του αντίδικου.
Η αίτηση μου απορρίφτηκε, ως επί αυτής επιγράφεται: «Απορρίπτει. Έχουν ληφθεί αντίγραφα των εφέσεων». 
Ενημερωτικά, της μια πήρα αντίγραφο, αυτής της με αριθμό κατάθεσης 188/12-09-2017 (σχετικό 29 γ΄).
Τούτη την  αίτηση κατέθεσα για τους λόγους που αναφέρω στις κατατεθειμένες στο Εφετείο Δωδεκανήσου την 26-04-2018 (σχετικό 31 ιθ΄) προτάσεις μου, ένεκα της συζήτησης της κατωτέρω αναφερόμενης Προσφυγής μου, με αριθμό 92/24-04-2018 (σχετικό 31 ιζ΄) Πράξη Κατάθεσης Προσφυγής (με την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων) και αφορούν θέματα λειτουργίας, σχετικά με το βιβλίο πρωτοκόλλου, του Εφετείου Δωδεκανήσου.

Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα.
Εν τω μεταξύ.                    
Στις  15-01-2018 (σχετικό 30 α΄) κατέθεσα αίτημα στον Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου, ώστε να με ενημερώσει για τις ενέργειες στις οποίες προέβηκε, ένεκα της από 12-12-2017 (σχετικό 28 ια΄) αιτήσεως μου, προς τον ίδιο, ώστε να την καλέσει για να την συνετίσει και να την συμμορφώσει.
Δια της με αριθμό 198/16-01-2018 (σχετικό 30 β΄) ενημερωτικής επιστολής του προς εμένα, ο Εισαγγελέας Εφετών Δωδεκανήσου με ενημερώνει ότι η αναβολή της συζήτησης της υπόθεσης μου ήταν υποχρεωτική, ένεκα της αντίθετης εφέσεως του αντίδικου και κατά τα λοιπά να απευθυνθώ στην πρόεδρο Πρωτοδικών που την διόρισε, (η πρόεδρος Εφετών Δωδεκανήσου την διόρισε).    
Δια της υπ’ αριθμόν 21/16-01-2018 (σχετικό 30 γ΄) αίτησης της, στο Εφετείου Δωδεκανήσου, η δικηγόρος Ρόδου Βολονάκη Αικατερίνη αιτήθηκε την απαλλαγή της από τον διορισμό της, για τους λόγους που σε αυτή αναφέρει με περισσή θρασύτητα.
Δια της με αριθμό 15/15-01-2018 (σχετικό 30 δ΄) αίτησης μου στο Εφετείο Δωδεκανήσου, ζήτησα να μάθω την ημερομηνία που κατέθεσε την αντίθετη έφεση ο αντίδικος και αν και πότε η δικηγόρος μου κατέθεσε προτάσεις και πότε έπρεπε αυτές να κατατεθούν, καθώς τότε δεν είχα γνώση των σχετικά νέων δικονομικών κανόνων, που επιτρέπουν την κατάθεση προτάσεων επί έδρας και δεν μου είχαν επιδοθεί ακόμη οι εφέσεις του αντίδικου.  
Δια της υπ’ αριθμόν 3/17-01-2018 (σχετικό 30 ε΄) αίτησης μου κατέθεσα, μερικώς το ίδιο αίτημα  χειρόγραφα στη γραμματεία του Εφετείου Δωδεκανήσου, καθώς η γραμματέας της Προέδρου με ενημέρωσε ότι η πρόεδρος απουσίαζε και θα απαντούσε στο ερώτημα μου όταν θα ερχόταν, επιπρόσθετα ότι το αίτημα μου αφορά τη γραμματεία του Εφετείου. 
Αμφότερα τα ανωτέρω αιτήματα μου, έμειναν αναπάντητα.

Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα.
Δια της υπ’ αριθμόν 106/16-02-2018 (σχετικό 31 α΄) αίτησης μου, προς την Πρόεδρο Εφετών Δωδεκανήσου, αιτήθηκα την αντικατάσταση της δικηγόρου Βολονάκη Αικατερίνης εάν και εφόσον έκανε δεκτή την αίτηση απαλλαγής της, από τον διορισμό της.
Τούτη κοινοποίησα σε αμφότερους τους Εισαγγελείς, διά εγχειρήσεως:
Εφετών με αριθμό πρωτοκόλλου 989/16-02-2018 (σχετικό 31 β΄) και Πρωτοδικών (σχετικό 31 γ΄).
Ως και στην Πρόεδρο Πρωτοδικών Ρόδου διά  του υπ’ αριθμόν 192/16-02-2018 (σχετικό 31 δ΄) πρωτοκόλλου Πρωτοδικείου Ρόδου.

Επειδή η κατάσταση, μάλιστα στους κόλπους της τοπικής Δικαιοσύνης άρχισε να εκτραχύνεται, ενημέρωσα με την συγκεκριμένη, μόλις ανωτέρω αναφερομένη, αίτηση μου την πρόεδρο  Εφετών Δωδεκανήσου και κατά συνέπεια, όσους ανωτέρω αναφερθέντες, λάμβαναν γνώση της, ότι η γενεσιουργός αιτία όλων όσων διαδραματίζονται, είναι το παράνομο και κατεδαφιστέο κτίσμα του Μαντζόν Ανδρέα, με την ληγμένη από τις 24-06-2006 και αδυνατούσα επανέκδοσης 246/98 (σχετικό 08) οικοδομική άδεια του ιδίου, στην  80Α Κτηματολογική Μερίδα Γαιών Ρόδου (σχετικό 09 α΄), καθώς τούτο έχει μοναδική διέξοδο νομιμοποίησης την υφαρπαγή της ιδιοκτησίας μου (σχετικό 16 α΄), καθώς μόνον έτσι τα κατάλοιπα της Ιταλικής κατοχής γνωρίζουν να αποκτούν.
Ενημέρωσα επίσης, μέσω της ιδίας αιτήσεως μου, ότι υπάρχουν τέσσερις (4) συσχετισμένες δικογραφίες (σχετικό 31 ε΄) υπό εξέλιξη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου και πως αν αυτές δεν φθάσουν στο ακροατήριο, το κακό σταματημό δεν πρόκειται να έχει, με ανεξέλεγκτες προεκτάσεις των καταστάσεων οφειλόμενες στο ινάτι μιας υπέργηρος δωσίλογης και κλέφτρας και το δίκαιο μου, την νηφαλιότητα, ηρεμία και λογική μου.

Δυστυχώς, υπήρξα προφητικός.
Διά της υπ’ αριθμόν 38/26-02-2018 (σχετικό 31 στ΄) Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου οι συγκεκριμένες δικογραφίες που αφορούν και έχουν γενεσιουργό αιτία το αυθαίρετο (σχετικό 07 α΄) και κατεδαφιστέο (σχετικό 07 β΄) κτίριο της 80Α ΚΜΓΡ, με την ληγμένη 246/98 (σχετικό 08) οικοδομική άδεια, που επιπρόσθετα αδυνατεί οιασδήποτε δικαιοπραξίας,  του Μαντζόν Ανδρέα, τέθηκαν στο αρχείο.

Διαιωνίζοντας έτσι μια νοσηρή κατάσταση που εκτραχύνθηκε έτη περαιτέρω στους κόλπους της τοπικής Δικαιοσύνης, προκειμένου ουσιαστικά να υπεξαιρέσει ο δικηγόρος Στεφανίδης Στέφανος 10.000€ από εμένα επιβεβαιώνοντας τον έλεγχο και την διαφέντευση που ασκεί στην τοπική Δικαιοσύνη για λογαριασμό της οικογένειας Μαντζόν Αλεξάνδρας, ικανοποιώντας το πλέον εικοσαετίας αρρωστημένο ινάτι και καπρίτσιο της, όπως Είστε σε θέση να διαπιστώσετε κατωτέρω:

Η ανωτέρω 106/16-02-2018 (σχετικό 31 α΄) αίτηση μου, περί αντικατάστασης της δικηγόρου Βολονάκη Αικατερίνης, ώστε να αμυνθώ κατά των δύο ανωτέρω αναφερομένων εφέσεων του Στεφανίδη Στέφανου και να υποστηρίξω την με αριθμό  κατάθεσης 69/21-03-2017 (σχετικό 25 ε΄) έφεση μου, στην εξ αναβολής της 12-01-2018, δικάσιμο της 11-05-2018, απορρίφθηκε την 13-03-2018, ως επί αυτής επιγράφεται: «Απορρίπτει λόγω μη προσκόμισης στοιχείων από τα οποία να προκύπτει η οικονομική του κατάσταση 13-03-18» (σχετικό 31 ζ΄).  
Δια της υπ’ αριθμόν 177/16-03-2018 (σχετικό 31 η΄) αίτησης μου στο Εφετείο Δωδεκανήσου, αιτήθηκα την επανεξέταση της ανωτέρω 106/16-02-2018 (σχετικό 31 α΄  &  ζ΄) απορριφθείσας αιτήσεως μου, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά προς τούτο έγγραφα και τη χορήγηση νέας νομικής βοήθειας, ώστε να αμυνθώ και κατά των δύο, εφέσεων που κατέθεσε ο αντίδικος και που για τούτες τίθεται σε αμφιβολία η νομιμότητα της κατάθεσης τους, ως ανωτέρω Σας εκτέθηκε.    
Δια της υπ’ αριθμόν 17/30-03-2018 (σχετικό 31 θ΄) Πράξης της Προέδρου Εφετών Δωδεκανήσου, διορίστηκε η δικηγόρος Μαρία Κρικοπούλου να μου παρέχει την αιτούμενη νομική βοήθεια, αφού όπως αναγράφεται επί αυτής υπήρξαν προηγούμενα άλλοι πέντε διορισμοί, άλλων δικηγόρων τους οποίους ακόμη και σήμερα δεν γνωρίζω, καθώς δεν έλαβα γνώση των 10,12, 13,14 και 15 προς τούτο Πράξεων της Προέδρου Εφετών Δωδεκανήσου.
Τον διορισμό της δε παρέλαβε αυθημερόν, όπως προκύπτει από την επιγεγραμμένη υπογραφή παραλαβής της.
Τούτη δε εγώ παρέλαβα στις 16-04-2018 (σχετικό 31 θ΄), όπως αυτής επιγράφεται, κατά εντολή της γραμματείας του Εφετείου Δωδεκανήσου, η οποία με είχε ενημερώσει για την έκδοση της τηλεφωνικά από τις  09-04-2018.
Ένεκα τούτης της τηλεφωνικής ενημέρωσης που είχα και αφού την προσέγγισα προηγούμενα τηλεφωνικά απέστειλα την 11-04-2018 (σχετικό 31 ι΄) διαδικτυακά ενημέρωση στην δικηγόρο Κρικοπούλου Μαρία, την οποία άμεσα την ιδία ημέρα κατέβασε στον υπολογιστή της (σχετικό 31 ια΄).
Μάλιστα με ενημέρωσε ότι έλαβε ήδη γνώση της υπόθεσης μου από το Εφετείο.

Στις 16-04-2018 ημέρα Δευτέρα που παρέλαβα την υπ’ αριθμόν 17/30-03-2018 (σχετικό 31 θ΄) Πράξη διορισμού τη δικηγόρου Κρικοπούλου Μαρίας την περίμενα, μετά από συνεννόηση με τη γραμματέα της, στην κεντρική είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου για να συζητήσουμε για την υπόθεση μου. Ήρθε λίγο μετά τις 14:00 και μου είπε να περιμένω να πάει πρώτα στην πρόεδρο Εφετών Δωδεκανήσου που την ήθελε. Όταν επέστρεψε, μετά από σχεδόν μια ώρα συνάντησης της με την πρόεδρο Εφετών Δωδεκανήσου, μου είπε ότι δήλωσε παραίτηση ενόσω κάτι τέτοιο δεν μου είχε αναφέρει μέχρι τότε, αντιθέτως μάλιστα, είχε ήδη μελετήσει την υπόθεση μου. Επιπρόσθετα με συμβούλεψε νομικά για αυτήν και μου έδωσε κατευθύνσεις να βγάλω κάποια επικυρωμένα αντίγραφα, στην αμέσως μετά συνάντηση μας που ακολούθησε αυτήν με την πρόεδρο Εφετών Δωδεκανήσου και μου δήλωσε μάλιστα καθησυχάζοντας με, ότι αν δεν βρεθεί άλλος αντικαταστάτης, τότε θα αναλάβει να με εκπροσωπήσει.
Είχε δε και την πρόσθεση να βοηθήσει τον αντικαταστάτη της, στην  σύνταξη των προτάσεων.
Θέλησε δε να δικαιολογήσει την παραίτηση της στο γεγονός ότι ασχολείται και έχει κλήση στα ποινικά.

Την επομένη ημέρα Τρίτη 17-04-2018 πήγα στο Εφετείο Δωδεκανήσου να ενδιαφερθώ για τον νέο διορισμό.
Κατά εντολή της προέδρου προσκλήθηκε εκ νέου η δικηγόρος Κρικοπούλου Μαρία, παρουσία και εμού στο γραφείο της προέδρου, όπου επιπρόσθετα επικαλέστηκε την όχληση της από τον Μανουσέλη Ιωάννη να μην αναλάβει να με εκπροσωπήσει.
Της ανταπάντησα ότι δεν είναι αντίδικος ο Μανουσέλης και εν τέλει έναν δικηγόρο ψάχνω να παρασταθώ στο δικαστήριο και να καταθέσω την έφεση μου. Έγινε δε ερώτηση από την πρόεδρο σε εμένα για ποιο λόγο οι δικηγόροι δεν με αναλάμβαναν. Της ανταπάντησα ότι τους προηγούμενους που διόρισε και δεν ανέλαβαν, ούτε καν ήξερα ποιοι ήταν, καθώς δεν είχα λάβει γνώση των διορισμών τους. Μου ζήτησε επίσης να της προσκομίσω συμπληρωματικά στοιχεία, ενόσω είχε ήδη διορίσει προηγούμενα την δικηγόρο Κρικοπούλου Μαρία και άλλους πέντε προηγούμενα με τις πράξεις 10,12,13,14 και 15 που αναφέρονται επί της 17/30-03-2018 (σχετικό 31 θ΄) Πράξης διορισμού της δικηγόρου Κρικοπούλου Μαρίας, με τα στοιχεία που ήδη της είχα προσκομίσει.
Δια του υπ’ αριθμόν 238/17-04-2018 (σχετικό 31 ιβ΄) έγγραφου μου, συμπληρωματικής κατάθεσης εγγράφων, αμέσως την επομένη, προσκόμισα ότι επί πλέον στοιχεία μπορούσα να της προσκομίσω.
Δια της υπ’ αριθμόν 18/19-04-2018 (σχετικό 31 ιγ΄) Πράξη της, η πρόεδρος Εφετών Δωδεκανήσου Θωμαΐτσα Πατρώνα ανακάλεσε όλες τις προηγούμενες Πράξεις διορισμού δικηγόρου στο πρόσωπο μου και απέρριψε τη νέα 177/16-03-2018 (σχετικό 31 η΄) αίτηση μου, ως και την συμπληρωματική της 238/17-04-2018 (σχετικό 31 ιβ΄), προκειμένου να μην δυνηθώ να αμυνθώ κατά του Στεφανίδη Στέφανου και των ανωτέρω αναφερομένων δύο,  κατά αμφιβολία περί της νομιμότητας της κατάθεσης τους,  εφέσεων του, ως και να υποστηρίξω την με αριθμό 69/21-03-2017 (σχετικό 25 ε΄)  νόμιμα και εμπρόθεσμα κατατεθειμένη έφεση μου, κατά την εξ αναβολής 12-01-2018 δικάσιμο αυτών, την 11-05-2018 με ανυπόστατη αιτιολογία.

Δια της υπ’ αριθμόν 243/20-04-2018 (σχετικό 31 ιδ΄) αίτησης μου, στο Εφετείο Δωδεκανήσου, αμέσως την επομένη δηλαδή, αιτήθηκα εκ νέου χορήγηση νομικής βοήθειας διορισμού δικηγόρου, προκειμένου να καταθέσει προτάσεις και να με εκπροσωπήσει κατά την δικάσιμο της 11-05-2018 στο Εφετείο Δωδεκανήσου κατά του Στεφανίδη Στεφάνου και κατά:
1. Της υπ’ αριθμόν 53/2015 (σχετικό 24 θ΄) οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (τακτική διαδικασία).
2. Της με αριθμό βιβλίου καταθέσεων 25/25-01-2018 (σχετικό 29 α΄) έφεσης του δικηγόρου Ρόδου Στεφάνου Στεφανίδη και με αριθμό πινακίου έντεκα (11).
3. Της με αριθμό βιβλίου καταθέσεων 188/12-09-2017 (σχετικό 29 β΄) έφεσης του δικηγόρου Ρόδου Στεφάνου Στεφανίδη και με αριθμό πινακίου τέσσερα (4).
Ζήτησα επίσης, να επανεξετάσει την υπ’ αριθμόν 18/19-04-2018 (σχετικό 31 ιγ΄) Πράξη που έκδωσε του Εφετείου  Δωδεκανήσου, με την οποία ανακαλούσε τις προηγούμενες, μάλιστα από την ίδια, πράξεις διορισμού χορήγησης νομικής βοήθειας σε εμένα, καθώς την προηγουμένη 19-04-2018 (σχετικό 31 ιε΄) εκδόθηκε το νέο εκκαθαριστικό μου, με τα νέα μειωμένα, ήδη πενιχρά, εισοδήματα μου και τούτο προσκόμιζα με την υπ’ αριθμόν 243/20-04-2015 (σχετικό 31 ιδ΄) νέα αίτηση μου.
Η Πρόεδρος Εφετών Δωδεκανήσου Θωμαΐτσα Πατρώνα, εκ νέου απέρριψε την υπ’ αριθμόν 243/20-04-2018 (σχετικό 31 ιδ΄) αίτηση μου, αφήνοντας με έκθετο κατά την δικάσιμο της 11-05-2018, με την ίδια ανυπόστατη αιτιολογία που επί της αιτήσεως μου επιγράφει.

Τούτο το είχε σκοπό και το έπραξε συνειδητά, προσπαθώντας, αναποτελεσματικά βεβαίως, να βρει κάποιο λόγο που να ευσταθεί η να με εκθέτει, ταλαιπωρώντας με προς τούτο  επί μέρες και υποβάλλοντας με κάποιες φορές σε βάσανο στο γραφείο της ενώπιον της, όπως την Τρίτη  17-04-2018 παρουσία και της δικηγόρου Κρικοπούλου Μαρίας που ήδη είχε διορίσει η ίδια  διά της υπ’ αριθμόν 17/30-03-2018 (σχετικό 31 β΄) Πράξης του Εφετείου Δωδεκανήσου.

Δια της υπ’ αριθμόν 247/23-04-2018 (σχετικό 31 ιστ΄) προσφυγής μου, προσέφυγα Ενώπιον του συμβουλίου Εφετών Δωδεκανήσου, κατά της απορριπτικής απόφασης της Προέδρου Εφετών Δωδεκανήσου, στο υπ’ αριθμόν 243/20-04-2018 (σχετικό 31 ιδ΄) αίτημα μου χορήγησης νομικής βοήθειας.
Τούτη έλαβε αριθμό 92/24-04-2018 (σχετικό 31 ιζ΄) Πράξης Κατάθεσης Προσφυγής (με την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων) και ορίστηκε ημέρα συζήτησης η Πέμπτη 26-04-2018 και ώρα 12:00, στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου στη Ρόδο, όπου και παρουσιάστηκα Ενώπιον Συμβουλίου Εφετών Δωδεκανήσου υποστηρίζοντας και προφορικά την Προσφυγή μου και τις Προτάσεις μου (σχετικό 31 ιθ΄), επισημαίνοντας ότι η Πρόεδρος παρανόμησε κατά εμού. Ανέφερα μάλιστα ότι στον μόνο που τούτα επρόκειτο να γνωστοποιήσω, ήταν ο Αξιότιμος Αντεισαγγελέας Εφετών Σύρου Κύριος Οικονόμου Γεώργιος, κάτι που και έπραξα (σχετικό 31 ιη΄).
Όμως,  ένεκα αθέατης εξώθησης, των κατάλοιπων της Ιταλικής κατοχής, της οικογένειας Μαντζόν, αναγκάστηκα αντί να αυτοδικήσω η να εκφράσω την οργή μου και να βρεθώ υπόλογος, να καταθέσω έγκληση κατά της Προέδρου Εφετών Δωδεκανήσου (σχετικό 31 κ΄), την τελευταία εμπρόθεσμη ημέρα.
Ήταν ενέργεια άμυνας.

Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα.
Αυτή η νοσηρή κατάσταση γιατρειά δεν έχει.

Δεν νοείτε τέτοια επιμονή, τέτοια εξώθηση, για να μην δυνηθώ να εκπροσωπηθώ και να αμυνθώ, κατά του δικηγόρου Στεφανίδη Στέφανου και κατά:

  1. Της υπ’ αριθμόν 53/2015 (σχετικό 24 θ΄) οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (τακτική διαδικασία).
  2. Της με αριθμό βιβλίου καταθέσεων 25/25-01-2018 (σχετικό 29 α΄) έφεσης του δικηγόρου Ρόδου Στεφάνου Στεφανίδη και με αριθμό πινακίου έντεκα (11).
  3. Της με αριθμό βιβλίου καταθέσεων 188/12-09-2017 (σχετικό 29 β΄) έφεσης του δικηγόρου Ρόδου Στεφάνου Στεφανίδη και με αριθμό πινακίου τέσσερα (4).

Δεν νοείτε τέτοια επιμονή, τέτοια εξώθηση, για να επιδικαστούν, όπως και πρωτοδίκως, χωρίς να δυνηθώ να αμυνθώ 10.000€ σε ένα ευκατάστατο οικονομικά δικηγόρο τον Στεφανίδη Στέφανο και κυρίως στις δύο αμφιβόλου νομιμότητας, ως προς την κατάθεση τους εφέσεις του.

Προς τι; Δύο όμοιες κατατεθειμένες εφέσεις;

Η με αριθμό κατάθεσης 188/12-09-2017 (σχετικό 29 β΄) προγενέστερα της πρώτης δικασίμου την 12-01-2018 με αριθμό πινακίου  τέσσερα (4), χωρίς να έχει αριθμό κατάθεσης στο Πρωτοδικείο Ρόδου, ένεκα της οποίας η δίκη αναβλήθηκε  και
Η με αριθμό κατάθεσης 25/25-01-2018 (σχετικό 29 α΄) μεταγενέστερα της πρώτης δικασίμου την 12-01-2018 με αριθμό πινακίου έντεκα (11) και αριθμό κατάθεσης σαράντα ένα (41)  στο Πρωτοδικείο Ρόδου;

Είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο και έχει να κάνει με τον απόλυτο έλεγχο και την καθολική επιβολή στον θεσμό της Δικαιοσύνης στο νησί, μάλιστα πέραν και αδιαφορώντας παντελώς για την νομιμότητα.

Τελικά η με αριθμό κατάθεσης 92/24-04-2018 (σχετικό 31 ιζ΄) Προσφυγή μου Ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών Δωδεκανήσου απορρίφτηκε διά της υπ’ αριθμόν 114/2018 (σχετικό 31 κα΄), ως απαράδεκτη, καθώς δεν αποτελεί προβλεπόμενο από τον νόμο ένδικο μέσο.

Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα.
Ωστόσο.
Δια της υπ’ αριθμόν 261/27-04-2018 (σχετικό 32 α΄) αίτησης μου, κατέθεσα νέο αίτημα για την χορήγηση ακριβώς της ίδιας νομικής βοήθειας.
Δια της υπ’ αριθμόν 21/27-04-2018 (σχετικό 32 β΄) Πράξης μου χορηγήθηκε η αιτούμενη νομική βοήθεια, από Την εκτελούσα χρέη Προέδρου Εφετείου Δωδεκανήσου, στο πρόσωπο της δικηγόρου Αικατερίνης Μαραγκού.
Στις 11-05-2018 (σχετικό 32 γ΄) κατέθεσα επί έδρας τις προτάσεις μου, βάσει των σχετικά νέων δικονομικά κανόνων, με την μόλις ανωτέρω αναφερομένη διορισμένη δικηγόρο μου κυρία Μαραγκού Αικατερίνη.
Στις 11-05-2018 (σχετικό 32 δ΄) κατέθεσε και ο αντίδικος τις προτάσεις του, στη γραμματεία του Εφετείου Δωδεκανήσου, με το αξιοσημείωτο και αξιοκατάκριτο της εμμονής του να δικάσει, έχοντας με φέρει σε αδυναμία διαβίωσης, βιώνοντας με δανεικά από οικεία μου πρόσωπα, ερήμην μου.

Έμαθε μιμούμενος τους αθέατους εντολείς του,  την οικογένεια Μαντζόν,  να υφαρπάζει ύπουλα και αμαχητί, διαφεντεύοντας τον θεσμό της Δικαιοσύνης, τις περιουσίες μας.

Στις 15-05-2018 (σχετικό 32 ε΄) κατέθεσε η δικηγόρος μου στη γραμματεία του Εφετείου Δωδεκανήσου,  Προσθήκη – Αντίκρουση των ισχυρισμών του αντίδικου, με την επισήμανση της επίμονης προσπάθειας του αντίδικου να δικάσει εκ νέου,  ερήμην μου.
Είμαι τελικά,  έχοντας αμυνθεί,  νομικά – Δικαστικά,  σε αναμονή έκδοσης απόφασης.

Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα.
Επιτρέψτε μου παρακαλώ πολύ, μια προσωπική εμπειρία μου, από την μητέρα μου.
Η μητέρα μου, πλέον όλων των άλλων που θα μπορούσα να αναφερθώ σε Εκείνη, καταδεικνύοντας το πόσο σπουδαίος και πάρα πολύ δυνατός Άνθρωπος ήταν, ήταν και  Άνθρωπος που ο λόγος της, ένεκα σεβασμού στο πρόσωπο της μα και ορθότητας του λόγου της, ήταν εντολή για εμάς, μάλιστα άμεσα εκτελεστέα, έως και τις τελευταίες επώδυνες στιγμές του βίου της.
Όταν πλέον το πέρασμα του χρόνου και τα δεινά της φυσικής και όχι μόνον φθοράς, που αυτός μας κομίζει, της  περιόρισαν την αυτάρκεια της και την αυτονομία της, να διαβιεί δηλαδή ιδίων δυνάμεων, της παρείχαμε την βοήθεια και μέριμνα από μια οικιακή αλλοδαπή βοηθό.
Η συμπεριφορά μίας εξ αυτών, στις αρχές που ανέλαβε την φροντίδα της, της δημιούργησε για κάποιο διάστημα ψυχολογική κατάπτωση και φοβία. Σε μια από τις επισκέψεις μου παρατήρησα ότι όταν της ζήτησε ένα ποτήρι νερό, εκείνη της το πήγε μετά από αρκετή ώρα και δεν της το άφησε με ευγένεια κοντά της.
Η συμπεριφορά της δεν ήταν η ενδεδειγμένη, επιδεικνύοντας επικυριαρχία στην καθημερινή συνύπαρξη και διαπροσωπική τους σχέση, σε ένα Άνθρωπο που μια ζωή ο λόγος του, μάλιστα για πολύ σημαντικά θέματα ήταν άμεσα εκτελεστός, κάτι που είχε δυσμενή επίδραση και στην υγεία της.
Αυτονόητο φυσικά είναι, ότι μερίμνησα για αυτήν την αποκατάσταση.

Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα.
Κατά μια υπέρμετρα μεγάλη αναλογία, αφού με έφεραν, οι αθέατοι εντολείς του,  σε αδυναμία διαβίωσης, ο δικηγόρος Στεφανίδης Στέφανος προκαλούσε υπέρμετρα τη σωματική του ακεραιότητα με τη συμπεριφορά του προς εμένα, μάλιστα πολλές φορές Ενώπιον Δικαστών, εντός του Δικαστικού Μεγάρου.
Κατάφερε να εκμαιεύσει από εμένα την από 29-11-2010 (σχετικό 20) επιστολή – δήλωση μου προς τον ίδιο διά δικαστικού επιμελητή κοινοποιημένη προς ανωτάτη Δικαστική και  Πολιτική εξουσία της χώρας, ως και την από 29-11-2010 (σχετικό 33) επιστολή μου προς όλη την ιεραρχία της Δικαιοσύνης.

Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα.
Θέτω ακόμη στη διάθεση Σας, προς γνώση Σας.
Την μηνυτήρια αναφορά μου (σχετικό 34 α΄) κατά του τέως κτηματολογικού Δικαστή Κατσαφυλλούδη Αναστάσιου.
Τούτη κυοφορήθηκε από την παρόμοια συμπεριφορά του, με τον δικηγόρο Στεφανίδη Στέφανο και κοινό παρονομαστή τους  την ιδιοκτησία μου, η οποία κρατείται σε ομηρία από το κτηματολόγιο Ρόδου, καθώς  τούτη είναι απαραίτητη για την νομιμοποίηση του αυθαίρετου (σχετικού 07 α΄) και κατεδαφιστέου  (σχετικό 07 β΄) κτιρίου στην όμορη 80Α ΚΜΓΡ, με την παρανόμως εκδοθείσα και ήδη από τις 24-06-2006 ληγμένη 246/98 (σχετικό 08) οικοδομική άδεια, ιδιοκτησίας κυρίως του Μαντζόν Ανδρέα, το οποίο στερείται οιασδήποτε δικαιοπραξίας.

Στο κτηματολόγιο ακόμη εκκρεμούν οι αιτήσεις μου:

  1. 4144/22-06-2017 για έκδοση πιστοποιητικού ιδιοκτησίας και βαρών, της εταιρείας μου ΠΥΓΜΗ ΡΟΔΟΥ ΕΠΕ, στην οποία έχει μεταβιβαστεί πλέον η αδόμητη ιδιοκτησία μου, από την μονοπρόσωπη εταιρεία μου ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ.
  2. 4561/10-07-2017 για ενημέρωση του κτιρίου, στη θέση στην οποία ευρίσκεται και απέκτησα διά της υπ’ αριθμόν 47/2014 (σχετικό 15 α΄) απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, (Τακτική Διαδικασία).

Την έγκληση μου (σχετικό 34 β΄) κατά της Ειρηνοδίκου, του Ειρηνοδικείου Ρόδου, Φωτεινής Βαρβάρας Σκούφου.
Τούτη κατατέθηκε ένεκα της ανάκλησης της νομικής βοήθειας που μεταξύ άλλων Ειρηνοδικών και η ίδια μου έκδωσε προκειμένου να άρω τις παράνομες επιβληθείσες αναγκαστικές κατασχέσεις της Δ.Ο.Υ. Ρόδου στο κτίριο που απέκτησα διά της ανωτέρω αναφερομένης 47/2014 (σχετικό 15 α΄) απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, (Τακτική Διαδικασία). Μάλιστα τούτο έπραξε συνειδητά απορρίπτοντας μου και νέα αίτηση μου, με την ίδια πάντα ανυπόστατη αιτιολογία.

Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα.
Είναι μεγάλη πρόκληση να αναφέρεται ο δικηγόρος Στεφανίδης Στέφανος στην ιδιοκτησία μου και να αμφισβητεί το δικαίωμα μου στη χορήγηση νομικής βοήθειας, ώστε να μην δύναμαι να αμυνθώ νομικά – Δικαστικά και να οδηγούμαι – εξωθούμαι στην αυτοδικία, ώστε να βρεθώ υπόλογος και από πάνω όσων μου έχουν κάνει, ο ίδιος και οι αθέατοι εντολείς του, η οικογένεια Μαντζόν.
Η ιδιοκτησία μου, εκτός αυτής του υφιστάμενου κτιρίου, που χρησιμοποιώ και ως κατοικία και απέκτησα με χρησικτησία, είναι μελλοντικοί βιοτεχνικοί χώροι. Είναι δικαίωμα κτίσης στην 84 ΚΜΓΡ. Είναι μικρό τμήμα αγρού, εκτός σχεδίου πόλεως και η αξία της αντικατοπτρίζεται από τον ΕΝΦΙΑ, η αξία του οποίου είναι 12,07€ (σχετικό 35). Τούτη  είναι  αναγκαία στην νομιμοποίηση της ιδιοκτησίας των αθέατων εντολέων του, της μαμάς και του υιού Μαντζόν.

Πλέον των ανωτέρω,             η όποια αξία της,         δεν δύναται να αξιοποιηθεί,        ένεκα της ομηρίας της,
από το Κτηματολόγιο        και τη Δ.Ο.Υ. Ρόδου,       ως ανωτέρω μόλις Σας εκτέθηκε.

Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα.
Κρίνω ότι έχω απαντήσει πλήρως και τεκμηριωμένα στην έγκληση του μηνυτή Στέφανου Στεφανίδη και Σας καλώ να διερευνήσετε τους λόγους  για τους οποίους και κυρίως από ποίους εξωθούνται ακόμη και ανώτεροι Δικαστικοί Λειτουργοί να παρανομούν και να δημιουργείται τέτοια αναστάτωση στους κόλπους της τοπικής Δικαιοσύνης για να επιδικαστούν αμαχητί 10.000€, με ανεκδιήγητη επιμονή και εμμονή, σε έναν ευκατάστατο οικονομικά Δικηγόρο έναντι σε εμένα που με οδήγησαν και με ανάγκασαν να διαβιώ με δανεικά από οικεία μου πρόσωπα όλα τα ανωτέρω εκτιθέμενα σε Σας διά του παρόντος και όχι μόνο αυτά.

Σχετικά με τους μάρτυρες, δεν έχουν γνώση των ανωτέρω  και  εικάζουν, στα πλαίσια της συναδελφικής τους αλληλεγγύης, κοσμώντας, πέραν της πραγματικότητας, το ήθος και τον χαρακτήρα του συνάδελφου τους, Στεφανίδη Στέφανου.

Ρόδος 12-11-2018

Με τιμή.
Θωμάς Χ. Σπανός.

.

.

.

Design by Thomas C. Spanos