+30.6946696310                      info@spanosthomas.eu                      live:.cid.912cd03ac5bb338a                    

ΕΝΩΠΙΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΡΟΔΟΥ 

ΕΓΚΛΗΣΗ

Σπανού Θωμά - Δημήτριου  του Χρήστου, κατοίκου Ρόδου 5ο χλμ Λεωφόρος Ρόδου – Λίνδου, με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 950857 και  ΑΦΜ: 027637336, Δ.Ο.Υ. Ρόδου 7542.                                                  

 ΚΑΤΑ

  1. Δικηγόρου Ρόδου Μαρίας Κρικοπούλου, οδός Ν. Πλαστήρα αριθμός 15.
  2. Δικηγόρου Ρόδου Μαρίας – Ελένης Αυδή, οδός Ν. Πλαστήρα αριθμός 15.

  

_ _ _ _ _* * * _ _ _ _ _

Δια των υπ’ αριθμών 3812/2008, 26328/2008, 2180/2009 και 8868/2009 (αντίστοιχα σχετικά 01-01 και 01-02,  01-03,  01-04, για τα οποία κομίζονται προς κατάδειξη μόνον το πρώτο και τελευταίο φύλλο) παράνομων και καταχρηστικών προγραμμάτων πλειστηριασμών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν .Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου κατά του οφειλέτη του Ιωάννη Μανουσέλη του Κωνσταντίνου ως επισπεύδων ο διευθυντής του Ιωάννης Παπαντωνίου πλειστηρίαζε την ιδιοκτησία μου, χωρίς να οφείλω στο συγκεκριμένο ίδρυμα ούτε ατομικά, ούτε εταιρικά και χωρίς να υπάρχουν κατασχέσεις του συγκεκριμένου ιδρύματος επί της ιδιοκτησίας μου.
Διά της από 24-03-2010 (σχετικό 01-05) καθολικά ψευδούς κτηματολογικής του έρευνας ο δικηγόρος Ευστράτιος Καρίκης μου στέρησε την εκταμίευση ενός εγκριμένου δανείου ύψους ποσού ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000 €) (σχετικό 01-06) από την τράπεζα Eurobank και την υλοποίηση ενός προγράμματος ΕΣΠΑ συνολικού προϋπολογισμού επένδυσης ογδόντα πέντε χιλιάδων πενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (85.057,74 €) με δημόσια επιχορήγηση πενήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (55.287,53 €) (σχετικό 01-07). Με την καθολικά ψευδή κτηματολογική του έρευνα μου στέρησε την δυνατότητα να ανακάμψω από τους ανωτέρω αναφερόμενους παράνομους και καταχρηστικούς πλειστηριασμούς, οι οποίοι με εξήντλησαν οικονομικά και με εξέθεσαν στην κοινωνία, οδηγώντας με σε αδυναμία διαβίωσης.  
Ο δικηγόρος Στέφανος Ι. Στεφανίδης χειρίστηκε για λογαριασμό μου τρείς υποθέσεις μου που αφορούσαν την ιδιοκτησία μου και τις έστρεψε και τις τρείς εναντίον μου. Αυτό με έκανε να γνωστοποιήσω τα κατά εμού καμώματα του σε όλη την βαθμίδα της Ελληνικής Δικαιοσύνης και την Πολιτειακή και Πολιτική  ηγεσία της χώρας. Ήγειρε σχετική κατά εμού αγωγή και κατέθεσε σχετική κατά εμού έγκληση, αμφότερες τις οποίες άοκνα και επίμονα επιχειρούσε να τις δικάσει ερήμην μου. Η αγωγή του μερικώς και κακώς, με σχετικές ως οι ανωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις ευδοκίμησε. Η ψευδής έγκληση του κρίθηκε απαράδεκτη. Προκειμένου στην συγκεκριμένη έγκληση του να με δικάσει και καταδικάσει ερήμην προέβηκε στην από 10-03-2023 ψευδή και κατάπτυστη  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ επιστολή του προς τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Ρόδου και τον Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου, ένεκα της οποίας σχηματίστηκε η με Α.Β.Μ.: Α2023/1817 δικογραφία για την οποία κατέθεσα την με Α.Β.Μ.: Ε2023/4703 (σχετικό 01-08)  έγκληση μου και ομοίως κατέθεσα τις από 14-09-2023 (σχετικό 01-09) έγγραφες εξηγήσεις μου στο Πταισματοδικείο Ρόδου. Όπου σε αμφότερες καταδεικνύονται και αποδεικνύονται τα ανωτέρω αναφερόμενα για τον δικηγόρο Στέφανο Ι. Στεφανίδη.
Οι ενέργειες των ανωτέρω σκοπό είχαν και έχουν, μέσω της κοινωνικοοικονομικής μου καταβολής την υφαρπαγή της ιδιοκτησίας μου που εξασφαλίζει την νομιμοποίηση και αξιοποίηση της αυθαίρετης (σχετικό 01-10) και κατά το ήμισυ κατεδαφιστέας (σχετικό 01-11) ιδιοκτησίας του Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν.
Για τις μακροχρόνιες κατά εμού ενέργειες των ανωτέρω κατάθεσα την με Α.Β.Μ.: Ε2023/1696 (σχετικό 01-12)  έγκληση μου με την, μεταξύ και άλλων, κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης.
Επιχειρώ από το 2013 (σχετικά 01-13 &  01-14) να κινηθώ δικαστικά εναντίον των ανωτέρω και μέχρι σήμερα, μετά δέκα (10) χρόνια αυτό δεν έχει καταστεί δυνατόν, ένεκα των κατά συνθήκη αποποιήσεων των δικηγόρων.
Να δεχθώ εν μέρη την συναδελφική αλληλεγγύη που εκφράζεται από τους δικηγόρους που επικαλούνται διάφορους λόγους για να μην κινηθούν εναντίον συναδέλφων τους.
Πως όμως αυτό να το δεχθώ, για όλους τους δικηγόρους που αποποιήθηκαν τον διορισμό τους, για τον διευθυντή του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου Ιωάννη Παπαντωνίου;
Μεταξύ των δικηγόρων που εδώ και δέκα (10) χρόνια αποποιούνται τον διορισμό τους είναι και οι εγκαλούμενες, με σχέση μητέρας και κόρης, την δεύτερη την οποία διά ζώσης δεν έχω γνωρίσει και δεν ξέρω ποια είναι φυσιογνωμικά, παρά μόνον έχουμε μιλήσει τηλεφωνικά.
Στα δέκα (10) αυτά χρόνια οι εγκαλούμενες, έχουν αποποιηθεί όλες τις νομικές βοήθειες που τους έχουν χορηγηθεί. Για κάποιες από αυτές έχουν κάνει καταχρηστική χρήση δικαιώματος, καθυστερώντας να λάβουν τον διορισμό τους και στη συνέχεια να τον αποποιηθούν, κατ’ άρθρο 281 του ΑΚ, μάλιστα ομολογούμενα, προεκτείνοντας τον άπρακτο χρόνο άσκησης των νομίμων δικαιωμάτων μου κατά όσων ανωτέρω αναφέρονται ότι ενήργησαν εναντίον εμού και της ιδιοκτησίας μου, όπως αμέσως κατωτέρω εκτίθεται:

Συγκεκριμένα:

1η περίπτωση.
Διά της υπ’ αριθμόν 17/30-03-2018 (σχετικό 02-01) Πράξης της Προέδρου Εφετών Δωδεκανήσου διορίστηκε η πρώτη (1η) εγκαλούμενη να προβεί στις απαραίτητες κατά τον νόμο ενέργειες προκειμένου να με εκπροσωπήσει στη δικάσιμο της 11-05-2018 ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου κατά της υπ’ αριθμόν 53/2015 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και του δικηγόρου Στέφανου Ι. Στεφανίδη.
Διά του από 10-04-2018 13:34 (σχετικό 02-02) ηλεκτρονικού μου μηνύματος και τηλεφωνικής μου επικοινωνίας, απευθυνόμενος προς την πρώτη (1η) εγκαλούμενη έλαβα την διαβεβαίωση της ότι επρόκειτο να αποδεχθεί τον διορισμό της και προχώρησα διαδικτυακά στην ενημέρωση της (σχετικό 02-03) την οποία και έλαβε (σχετικό 02-04). Η συνέχεια της επικοινωνίας μου μαζί της ηλεκτρονικά στις 10-04-2018 13:34, 13-04-2018 13:01 (σχετικό 02-05) και στις 16-04-2018 09:23 (σχετικό 02-06) υπήρξε προβληματική και εν τέλει με ενημέρωσε τηλεφωνικά στις 16-04-2018 ότι έλαβε γνώση της υπόθεσης μου και έχει αρχίσει ήδη στη σύνταξη των προτάσεων μου. Με κάλεσε δε την ίδια ημέρα 16-04-2018 να προσέλθω στο Δικαστικό Μέγαρο στις 14:00 ημέρα Δευτέρα προκειμένου να λάβουμε και να θεωρήσουμε αντίγραφα της πρωτόδικης απόφασης. Μετέβηκα στο Δικαστικό Μέγαρο και την περίμενα στην είσοδο όπου και προσήλθε περί την 14:05 και μου είπε να την περιμένω να πάει πρώτα στην Πρόεδρο Εφετών Δωδεκανήσου που την ήθελε να την ενημερώσει σχετικά με τον διορισμό της. Επανήλθε περί την 14:50 όπου και μου ανακοίνωσε ότι τελικά δεν πρόκειται να με εκπροσωπήσει και θα βοηθήσει όποιον άλλο διοριστεί για την σύνταξη των προτάσεων μου, ώστε να με καθησυχάσει. Την επομένη 17-04-2018 ημέρα Τρίτη και μετά από πρόσκληση μου βρέθηκα ενώπιον της Προέδρου Εφετών μετά της πρώτης (1ης) εγκαλούμενη, υποκείμενος στο γραφείο της στην βάσανο εξέτασης με σκοπό την επίρριψη στο πρόσωπο μου ευθυνών για το γεγονός ότι οι δικηγόροι δεν ήθελαν να με εκπροσωπήσουν και αποποιούνταν του διορισμού τους. Αυτό δεν κατέστη εφικτό, καθώς δήλωσα στην πρόεδρο ότι δεν ήξερα καν τους δικηγόρους που είχαν αποποιηθεί πριν δεχθεί η πρώτη εγκαλούμενη να με εκπροσωπήσει. Ακολούθως μου ζητήθηκαν συμπληρωματικά οικονομικά στοιχεία και εν τέλει διά της υπ’ αριθμόν 18/19-04-2018 (σχετικό 02-07) Πράξης της η Πρόεδρος Εφετών Δωδεκανήσου μου ανακάλεσε παράνομα την χορήγηση νομικής βοήθειας που η ίδια προηγούμενα μου είχε χορηγήσει, αφήνοντας με έκθετο να αμυνθώ κατά της υπ’ αριθμόν 53/2015 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και του δικηγόρου Στέφανου Ι. Στεφανίδη στη δικάσιμο της 11-05-2018 ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου. Ακολούθησε η από 18-07-2018 (σχετικό 02-08) εγχειρισμένη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου έγκληση μου κατά της Προέδρου Εφετών Δωδεκανήσου, όπου κλήθηκα να καταθέσω το από 13-09-2018 (σχετικό 02-09) εγχειρισμένο στο Πταισματοδικείο Ρόδου υπόμνημα μου, στο οποίο εκτίθενται αναλυτικά και τεκμηριωμένα τα ανωτέρω.

2η περίπτωση
Διά της υπ’ αριθμόν 122/11-05-2022 (σχετικό 03-01) Πράξης του Πρωτοδικείου Ρόδου διορίστηκε η δεύτερη (2η) εγκαλούμενη με εντολή να καταθέσει αγωγή αδικοπραξίας σε βάρος του Ευστράτιου Καρίκη και να με εκπροσωπήσει στην δίκη αυτή.
Διά της υπ’ αριθμόν 123/11-05-2022 (σχετικό 03-02) Πράξης του Πρωτοδικείου Ρόδου διορίστηκε η δεύτερη (2η) εναγόμενη εγκαλούμενη με εντολή να καταθέσει αγωγή αδικοπραξίας σε βάρος του Ιωάννη Παπαντωνίου και να με εκπροσωπήσει στην δίκη αυτή.
Ακολούθησαν μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων την 18-05-2022 10:36 & 23-05-2022 09:25 (σχετικό 03-03), την 21-06-2022 10:48 (σχετικό 03-04) και την 27-06-2022 09:24 (σχετικό 03-05) άκαρπες προσεγγίσεις μου προκειμένου να μάθω σχετικά με την αποδοχή και διεκπεραίωση του διορισμού της, όπου και τύγχανα εμπαιγμού καθώς μου δήλωνε τηλεφωνικά ότι έχει ήδη αποποιηθεί, κάτι που δεν είχε πράξει, όπως με ενημέρωνε η  γραμματεία του Πρωτοδικείου Ρόδου.
Τελικά διά των υπ’ αριθμών 162/05-07-2022 (σχετικό 03-06) και 163/05-07-2022 (σχετικό 03-07) Πράξεων του Πρωτοδικείου Ρόδου διορίστηκε η δικηγόρος Μαρία – Θηρεσία Βερβέρη σε αντικατάσταση της δεύτερης (2ης) εγκαλούμενης να καταθέσει αγωγή αδικοπραξίας αντίστοιχα κατά των Ευστράτιο Καρίκη και Ιωάννη Παπαντωνίου και να με εκπροσωπήσει κατά την συζήτηση τους.
Κατά την πάγια, εδώ και μια δεκαετία, πρακτική των δικηγόρων του δικηγορικού συλλόγου  Ρόδου και η δικηγόρος Μαρία – Θηρεσία Βερβέρη αποποιήθηκε του διορισμού της.
Διά των υπ’ αριθμών 190/11-08-2022 (σχετικό 04-01) και 191/11-08-2022 (σχετικό 04-02) Πράξεων του Πρωτοδικείου Ρόδου διορίστηκε η πρώτη (1η) εγκαλούμενη σε αντικατάσταση της δικηγόρου Μαρίας – Θηρεσίας Βερβέρη με την εντολή να καταθέσει αγωγή αδικοπραξίας σε βάρος αντίστοιχα του Ιωάννη Παπαντωνίου και Ευστράτιου Καρίκη.
Σημειώνεται δηλαδή ουσιαστικά εναλλαγή μεταξύ της πρώτης (1ης) και δεύτερης (2ης) εγκαλούμενης, ως προκύπτει και εκ των ακολουθούμενων.
Την 12-01-2023 15:12 (σχετικό 04-03) προσέγγισα ηλεκτρονικά την πρώτη (1η) εγκαλούμενη προκειμένου να σταματήσει την ουσιαστικά δικονομική ομηρία που μου ασκούσε με το να μην διεκπεραιώνει ούτε και να αποποιείται των διορισμών της.
Επανήλθα με το από 14-02-2023 18:22 (σχετικό 04-04) ηλεκτρονικό μου μήνυμα όπου και έλαβα την απάντηση της, την ιδία ημέρα 14-02-2023 18:28 (σχετικό 04-04) ηλεκτρονικά  ότι είχε ήδη αποποιηθεί. Κατά αυτήν δε μου ζητούσε να αιτηθώ από το Πρωτοδικείο Ρόδου την εξαίρεση της, για λόγους που εκείνην αφορούν, κάτι φυσικά που δεν μπορώ να πράξω εγώ για λογαριασμό της. Οι λόγοι δε που επικαλείτο ήταν ότι την συνδέουν στενοί δεσμοί με τους Ευστράτιο Καρίκη, Ιωάννη Παπαντωνίου και Στέφανο Στεφανίδη, (σχετικό 04-04)
Διά των υπ’ αριθμών 32/06-02-2023 (σχετικό 04-05) και 33/06-02-2023 (σχετικό 04-06) Πράξεων του Πρωτοδικείου Ρόδου διορίστηκε η δεύτερη (2η) εγκαλούμενη, σε αντικατάσταση της πρώτης (1ης) εγκαλούμενης, να καταθέσει αγωγή αδικοπραξίας σε βάρος αντίστοιχα των Ευστράτιου Καρίκη και Ιωάννη Παπαντωνίου.
Με το από 15-02-2023 13:53 (σχετικό 04-07) ηλεκτρονικό μου μήνυμα ζήτησα από την δεύτερη (2η) εγκαλούμενη να με ενημερώσει τι σκοπεύει να κάνει σχετικά με τον συγκεκριμένο διορισμό της. Φυσικά καμία απάντηση δεν έλαβα και σε όποιες μετρημένες τηλεφωνικές μου επικοινωνίες για τον σκοπό αυτό, είχα μαζί της, με ενέπαιζε λέγοντας ότι έχει αποποιηθεί του διορισμού της, χωρίς να μου στέλνει την αποποίηση της, προς απόδειξη που της ζητούσα.

Εν τω μεταξύ διά της υπ’ αριθμόν 156/26-05-2023 (σχετικό 04-08) Πράξης του Πρωτοδικείου Ρόδου διορίστηκε η πρώτη (1η) εγκαλούμενη να με εκπροσωπήσει και διεκπεραιώσει κάθε προβλεπόμενη δικαστική ενέργεια προκειμένου να καταθέσω αγωγή, ασφαλιστικά και προσωρινή διαταγή για αναγνώριση και απόδοση κληροδοτήματος που άπτεται κυριολεκτικά της βιολογικής μου επιβίωσης.
Την 31-05-2023 την προσέγγισα τηλεφωνικά για τον συγκεκριμένο διορισμό της και με ενημέρωσε ότι πρόκειται να αποποιηθεί αυθημερόν, κάτι που δεν έπραξε.
Την 01-06-2023 09:44 (σχετικό 04-09) ηλεκτρονικά την ενημέρωσα ότι δεν ανταποκρίθηκε στην αποποίηση του διορισμού της, τον οποίο ζήτησα μέχρι την 11:30 της ίδιας ημέρας.
Μου επέστρεψε την ίδια ημέρα 01-06-2023 11:15 (σχετικό 04-09) το ηλεκτρονικό μου μήνυμα αναφέροντας σε αυτό επακριβώς επί λέξη:
«κύριε Σπανέ εμάς τους Δικηγόρους της Νομικής Βοήθειας κατά πρώτον ΔΕΝ μας υποχρεώνει καμία απολύτως προθεσμία για την παραλαβή του διορισμού μας.
και κατά δεύτερον επίσης καμία ημερομηνία ΔΕΝ  δεν μας υποχρεώνει για την αποδοχή η την αποποίηση του διορισμού μας. Ως εκ τούτου όταν μπορέσω θα πάω και θα ενημερωθείτε αναλόγως».
Αυθημερόν, την 01-06-2023 13:29 (σχετικό 04-09), της απάντησα:
«Κυρία Κρικοπούλου. Ευελπιστώ αυτό να το κάνετε μέχρι αύριο 10:30. Ευχαριστώ».  
Ήταν αδήριτη αναγκαιότητα πλέον η καταφυγή μου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου διά της από 02-06-20263 02-06-2023 εγχειρισμένης Αίτησης Παρέμβασης – Καταγγελίας μου, που έλαβε αριθμό εισερχομένου 2190/02-06-2023 (σχετικό 04-10) και σε αυτήν έκθετα περιεκτικά τα ανωτέρω.
Αμφότερες κλήθηκαν να παρουσιαστούν την 06-06-2023 και ώρα 12:10 για συστάσεις.
Αμφότερες προσήλθαν και τους έγιναν οι δέουσες συστάσεις.
Αμφότερες δήλωσαν ότι έχουν ήδη αποποιηθεί τον διορισμό τους, πλην, όμως εάν έγινε κάποια παρανόηση θα το ελέγξουν άμεσα για να διοριστεί νέος συνήγορος.
Όπως τα ανωτέρω επιγράφονται στην από 02-06-2023 (σχετικό 04-10) εγχειρισμένη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, Αίτηση Παρέμβασης – Καταγγελίας μου από την Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου που χειρίστηκε την συγκεκριμένη υπόθεση.

Ακολούθησαν τηλεφωνικές επικοινωνίες μου με την δεύτερη (2η) εγκαλούμενη, όπου μου δήλωνε ότι έχει αποποιηθεί του διορισμού της, όμως δεν μου έστελνε την αποποίηση της προς απόδειξη των ισχυρισμών της, που της ζητούσα.
Διά του από 13-06-2023 09:16 (σχετικό 04-11) ηλεκτρονικού μου μηνύματος προς την γραμματεία του Πρωτοδικείου Ρόδου ζήτησα να ενημερωθώ για το αν έχει αποποιηθεί των διορισμών της η δεύτερη (2η) εναγόμενη.
Την επομένη 14-06-2023 10:11 (σχετικό 04-11) η γραμματεία του Πρωτοδικείου Ρόδου μου απήντησε ότι η δεύτερη (2η) εγκαλούμενη δεν έχει καταθέσει αίτηση αντικατάστασης.
Αυθημερόν την 14-06-2023 10:31 (σχετικό 04-12) προώθησα το ηλεκτρονικό μήνυμα προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών  Ρόδου και υπόψη της Αντεισαγγελέας που είχε χειριστεί την από 02-06-2023 (σχετικό 04-10) εγχειρισμένη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, Αίτηση Παρέμβασης – Καταγγελία μου, ζητώντας τις εκ του νόμου προβλεπόμενες ενέργειες της.
Αυθημερόν την 14-06-2023 11:26 (σχετικό 04-12) η γραμματεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου με ενημέρωσε ότι το ανωτέρω αίτημα μου έλαβε τον υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 2407/14-06-2023 (σχετικό 04-12).
Διά της υπ’ αριθμόν 956/16-06-2023 (σχετικό 04-13) αίτηση της η δεύτερη (2η) εγκαλούμενη αιτήθηκε την αντικατάσταση της, για τον διορισμό της, διά της υπ’ αριθμόν 32/06-02-2023 (σχετικό 04-05) Πράξης του Πρωτοδικείου Ρόδου που αφορούσε τον Ευστράτιο Καρίκη.
Δηλαδή οι εγκαλούμενες για να με απαλλάξουν της δικονομικής τους ομηρίας, που ανάγεται σε κατάχρηση του δικαιώματος τους, όπως αυτό εκθέτει η πρώτη (1η) εγκαλούμενη στο από 01-06-2023 11:15 (σχετικό 04-09) ηλεκτρονικό της μήνυμα προς εμένα, πρέπει να απευθυνθώ πολλάκις στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου και πάλι να μην συνετίζονται στις συστάσεις της Εισαγγελίας και επί πλέον να εμπαίζουν και εμένα και την Εισαγγελία, καθόσον η δεύτερη (2η) εγκαλούμενη παρά τα όσα ανωτέρω εκτίθενται προχώρησε στην μια εκ των δύο αποποιήσεων, αυτήν του Ευστράτιου Καρίκη.
Διά του από 18-10-2023 10:46 (σχετικό 04-14) ηλεκτρονικού μου μηνύματος προς την γραμματεία του Πρωτοδικείου Ρόδου, ζήτησα να ενημερωθώ αν έχουν αποποιηθεί του διορισμού τους οι δικηγόροι που έχουν διοριστεί να μου παρέχουν νομική βοήθεια προκειμένου να καταθέσω αγωγές αποζημίωσης κατά των Ευστράτιου Καρίκη και Ιωάννη Παπαντωνίου.
Διά του από 20-10-2023 12:04 (σχετικό 04-14) ηλεκτρονικού μηνύματος η γραμματεία του Πρωτοδικείου Ρόδου με ενημερώνει ότι για την υπ’ αριθμόν 33/06-02-2023 (σχετικό 04-06) Πράξη του Πρωτοδικείου Ρόδου που αφορά τον διορισμό της δεύτερης (2ης) εγκαλούμενης προκειμένου να με συνδράμει νομικά να καταθέσω αγωγή κατά του Ιωάννη Παπαντωνίου, δεν έχει γίνει αποποίηση, επιβεβαιώνοντας τον συνειδητό και επαναλαμβανόμενο  εμπαιγμό της δεύτερης (2ης) εγκαλούμενης προς εμένα και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Οι εγκαλούμενες αμφότερες εμπαίζοντας την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου και εμένα, με κρατούν δικονομικά όμηρο, κάνοντας κατάχρηση του δικαιώματος τους, κατ’ άρθρο 281 του ΑΚ, να παραλάβουν και να αποποιηθούν του διορισμού τους, χωρίς χρονικό περιορισμό.
Τούτο πράττουν από την 11-05-2022 διά των υπ’ αριθμών 122/11-05-2022 (σχετικό 03-01) και 123/11-05-2022 (σχετικό 03-02) Πράξεων του Πρωτοδικείου Ρόδου, με το ενδιάμεσο διάστημα του ενός μηνός που χρειάστηκε μέχρι να γίνει η εναλλαγή τους διά των υπ’ αριθμών 162/05-07-2022 (σχετικό 03-06) και 163/05-07-2022 (σχετικό 03-07) Πράξεων στο όνομα της δικηγόρου  Μαρίας – Θηρεσίας Βερβέρη.

Τα ανωτέρω αναφερόμενα σχετικά με την δικονομική μου ομηρία που υφίσταμαι από αμφότερες τις εναγόμενες, που έχουν σχέση μητέρας και κόρης, σε συνδυασμό με την δήλωση της μητέρας και πρώτης (1ης) εναγόμενης στο από 14-02-2023 18:58 (σχετικό 04-04) ηλεκτρονικό της μήνυμα προς εμένα ότι την συνδέουν στενοί δεσμοί με τους Ευστράτιο Καρίκη, Ιωάννη Παπαντωνίου και Στέφανο Ι. Στεφανίδη, τις καθιστούν συνένοχες στην κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης, κατ’ άρθρο 187 του ΠΚ, για την οποία κατηγορούνται οι ανωτέρω στις με Α.Β.Μ.: Ε2023/1696 (σχετικό 01-12) και Ε2023/4703 (σχετικό 01-08) εγκλήσεις μου.
Είναι προφανές ότι τους συνδράμουν με την ανωτέρω αναφερόμενη αποδεδειγμένα κατάχρηση δικαιώματος που ασκούν σε βάρος μου, προκειμένου να μην δυνηθώ να κινηθώ νομικά εναντίον τους. Με τις ενέργειες τους αυτές συνεισφέρουν στους σκοπούς της εγκληματικής οργάνωσης που συναποτελούν με τον Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν, της οποίας ηγείται και για την ιδιοκτησία του οποίου βάλλομαι κοινωνικοοικονομικά προκειμένου άμα την καταβολή μου να υφαρπάξουν την ιδιοκτησία μου για να νομιμοποιήσουν την αυθαίρετη (σχετικό 01-10) και κατά το ήμισυ κατεδαφιστέα (σχετικό 01-11) δική του.

Για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους εγκαλώ αμφότερες τις εγκαλούμενες κατ’ άρθρο 187 του ΠΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 281 του ΑΚ. 

Επειδή υπάρχουν απτές αποδείξεις ότι αμφότερες οι εγκαλούμενες συνδράμουν την εγκληματική οργάνωση των κατηγορούμενων στις με Α.Β.Μ.: Ε2023/1696  (σχετικό 01-12) και Ε2023/4703  (σχετικό 01-08) εγκλήσεις μου, ασκώντας εις βάρος μου κατάχρηση δικαιώματος, κατ’ άρθρο 281 του ΑΚ. 

Επειδή είναι ομολογούμενες από την πρώτη (1η) εγκαλούμενη οι στενές σχέσεις που τις συνδέουν με τους κατηγορούμενους στις με Α.Β.Μ.: Ε2023/1696  (σχετικό 01-12) και Ε2023/4703  (σχετικό 01-08) εγκλήσεις μου.

Επειδή η έγκληση μου είναι νόμω και ουσία βάσιμη.

Επειδή προσκομίζω συνοδεία της παρούσης, σε βιβλιοδετημένο τόμο, όλα τα σχετικά που με ιδιαίτερη αρίθμηση αναφέρονται στην παρούσα και αυτά είναι, γενικώς  αριθμούμενα, στο σύνολο τους, σαράντα τέσσερα (44).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου

ΖΗΤΩ

Να διωχθούν ποινικά οι εγκαλούμενες κατ’ άρθρο 187 του ΠΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 281 του ΑΚ.

Να συσχετισθεί η παρούσα με τις με Α.Β.Μ.: Ε2023/1696  (σχετικό 01-12) και Ε2023/4703  (σχετικό 01-08) εγκλήσεις μου

   

Επιπρόσθετα και άμεσα.
Ζητώ.
Επίσημο  αντίγραφο της παρούσης.


Ρόδος 23-10-2023

Ο Εγκαλών,
Θωμάς – Δημήτριος Σπανός Του Χρήστου.

.

.

.

.

Design by Thomas C. Spanos