+30.6946696310                      info@spanosthomas.eu                      live:.cid.912cd03ac5bb338a                    

Αγαπητοί αναγνώστες.
Η υπ’ αριθμόν 246/98 οικοδομική άδεια του αυθαίρετου και κατεδαφιστέου κτιρίου του κανακάρη των κατάλοιπων της Ιταλικής κατοχής, της μερίδας 80Α γαιών Ρόδου, αιτήθηκε διά του υπ’ αριθμόν Χ.Ο.Π. 5646/18-10-1996 πρωτοκόλλου Πολεοδομίας.
Όμως δεν ήταν δυνατή η έκδοση της, καθώς δεν υπάρχει η αναγκαία απόσταση της οικοδομικής γραμμής του κτιρίου από τον άξονα της Εθνικής οδού Ρόδου – Λίνδου, που τούτη ορίζεται κατά το υπ’ αριθμόν 347/25-08-1993 Προεδρικό Διάταγμα στην §β του άρθρου 2 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 146/02-09-1993 στα σαράντα πέντε (45) μέτρα από τον άξονα και όχι λιγότερο των τριάντα (30)μέτρων από το όριο αυτής.
Αν δε είναι διπλής κατεύθυνσης, όπως είναι η εθνική οδός Ρόδου – Λίνδου ως άξονας εκλαμβάνεται το μέσον της προσκείμενης κατεύθυνσης κατά το Βασιλικό Διάταγμα 465/70, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 150/09-07-1970.
Κατά την §γ δε του άρθρου 2 του υπ’ αριθμόν 347/25-08-1993 Προεδρικού Διατάγματος αν υπάρχει παράπλευρη οδός εξυπηρέτησης (Service Road), όπως υπάρχει η δυνατότητα να κατασκευαστεί και να εξυπηρετήσει την περιοχή και μάλιστα υπάρχει ήδη διαμορφούμενη από τη χρήση της και όχι από τις δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες δεν κινούνται στο ελάχιστο και δεν πράττουν απολύτως τίποτα χωρίς την έγκριση των κατάλοιπων της Ιταλικής κατοχής, τις οποίες απόλυτα ελέγχουν, τότε η απόσταση της οικοδομικής γραμμής ορίζεται στα 20 μέτρα από το όριο της παράπλευρης οδού εξυπηρέτησης.
Κατά την §4 του άρθρου 30 του Β.Δ. 465/70, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 150/09-07-1970,  χορήγηση οικοδομικής αδείας άνευ προηγούμενης εγκρίσεως της κυκλοφοριακής συνδέσεως απαγορεύεται και για να εγκριθεί πρέπει να τηρούνται οι ανωτέρω αναφερόμενες αποστάσεις της οικοδομικής γραμμής από τον άξονα της Εθνικής οδού.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Τα κατάλοιπα της Ιταλικής κατοχής, ιδιοποιήθηκαν τις δημόσιες υπηρεσίες του νησιού και τις διαφεντεύουν απολύτως για λογαριασμό τους.
Τίποτα απολύτως δεν γίνεται εάν δεν βάλουν στο χέρι προηγούμενα αυτό που έχουν σχεδιάσει και έχουν βάλει στόχο.
Η παράπλευρη οδός στην συγκεκριμένη περιοχή, μιας και κυκλοφοριακή σύνδεση με την Εθνική οδό Ρόδου – Λίνδου δεν είναι δυνατόν να γίνει, εκτός του ότι θα την αξιοποιούσε, με ελάχιστο οικονομικό προϋπολογισμό, θα πρόσφερε και ασφάλεια, που τόσα δυστυχήματα σε αυτήν έχουν γίνει.
Όμως τίποτα απολύτως δεν πρόκειται να γίνει, αν και έχουν εγκριθεί προ ετών κονδύλια για πεζογέφυρα στην περιοχή, αν προηγούμενα τα κατάλοιπα της Ιταλικής κατοχής δεν υφαρπάξουν την ιδιοκτησία μου για να νομιμοποιήσουν τη δική τους.
Άξιο αναφοράς είναι ότι η μια απόγονος των κατάλοιπων της Ιταλικής κατοχής υπηρέτησε στην Πολεοδομία Ρόδου και ως εκ τούτου η Πολεοδομία είναι μια από τις δημόσιες υπηρεσίες με την ισχυρότερη διάβρωση και τον απόλυτο έλεγχο από μέρους τους.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι τα έγραφα που προορίζονται για εκείνους, τα παραλαμβάνουν οι ίδιοι οι υπάλληλοι που τα εκδίδουν για λογαριασμό τους, υπογράφοντας στο βιβλίο πρωτοκόλλου – επιδόσεων της υπηρεσίας.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι είναι στη φύση τους η παρανομία.
Το συγκεκριμένο κτίριο είναι μνημείο παρανομίας, δοκιμασία πίστης και τυφλής υπακοής.
Είναι επίδειξη δύναμης, επιβολής και διαφέντευσης.   Είναι ευτελισμός Αρχών και Θεσμών.
Επιδεικνύουν τη δύναμη τους βάζοντας τα υποχείρια τους να παρανομούν και εμφανίζονται, όταν οι καταστάσεις και τα συμφέροντα τους το επιτρέπουν, νομιμοποιώντας τις παρανομίες των υποχείριων τους, εμφανιζόμενοι ως τιμητές της νομιμότητας.
Ενεργούν μακροχρόνια και μεθοδικά καταπατώντας και ευτελίζοντας τους πάντες και τα πάντα, μη υπολογίζοντας τίποτα και κανένα.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Την 12-02-1996 κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμόν 123/1996 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου, με την οποία αναγνωρίστηκε το δικαίωμα κτίσης του ακινήτου που χαρακτηρίστηκε στο κτηματολόγιο ως 80Α κτηματολογική μερίδα γαιών Ρόδου, στον Μανουσέλη Ιωάννη.
Την 18-10-1996 διά του υπ’ αριθμόν Χ.Ο.Π. 5646/18-10-1996 πρωτοκόλλου Πολεοδομίας αιτήθηκε στην Πολεοδομία η υπ’ αριθμόν 246/98 οικοδομική άδεια του αυθαίρετου και κατεδαφιστέου κτιρίου του κανακάρη των κατάλοιπων της Ιταλικής κατοχής στο όνομα του υποχείριου τους Μανουσέλη Ιωάννη.
Όμως τούτη δεν μπορούσε και δεν μπορεί να εκδοθεί για τους λόγους που ανωτέρω αναφέρθηκαν.
Την 01-04-1997 δια της υπ’ αριθμόν ΤΥ 2267/01-04-1997 φωτογραφικής απόφασης του Νομάρχη Δωδεκανήσου, το τμήμα της Εθνικής οδού Ρόδου – Λίνδου εν μέσω του οποίου ευρίσκεται η 80Α κτηματολογική μερίδα γαιών Ρόδου χαρακτηρίστηκε ως κατοικημένη.
Διά της ιδίας φωτογραφικής απόφασης και ένεκα τούτου, καθορίστηκε η οικοδομική γραμμή στο συγκεκριμένο τμήμα της Εθνικής οδού Ρόδου – Λίνδου στα τριάντα (30) μέτρα από τον άξονα της.
Με αυτόν τον τρόπο καταστρατηγήθηκε η νομοθεσία που διέπει την δημιουργία κυκλοφοριακής σύνδεσης, όπως ανωτέρω σας εκτέθηκε.
Στις 08-05-1997 εγγράφεται στους καταλόγους του κτηματολογίου Ρόδου η χρησικτησία του Μανουσέλη Ιωάννη και δημιουργείται η 80Α κτηματολογική μερίδα γαιών Ρόδου. Την ίδια ημέρα μεταβιβάζεται στον Καπακλή Αχμέτ του Νιχάτ, όπως τούτα προκύπτουν από το υπ’ αριθμόν 1600/2009 πιστοποιητικό Ιδιοκτησίας και βαρών του κτηματολογίου Ρόδου, (σελίδα 2,3), για να καταλήξει στο τέλος ουσιαστικά το ακίνητο, όπως και Πολεοδομικά, στον κανακάρη των κατάλοιπων της Ιταλικής κατοχής.
Την 29-05-1998 διά της υπ’ αριθμόν ΤΥ 6903/29-05-1998 ένεκα της ανωτέρω φωτογραφικής απόφασης του Νομάρχη Δωδεκανήσου εγκρίνετε κοινή προσωρινή κυκλοφοριακή σύνδεση των 80Α και 75 κτηματολογικών μερίδων γαιών Ρόδου των Καπακλή Αχμέτ και του Δήμου Ρόδου, αντιστοίχως.
Την 07-06-1998, μόλις λίγες ημέρες μετά την φωτογραφική έγκριση της προσωρινής κυκλοφοριακής σύνδεσης, στο υποχείριο του τον Καπακλή Αχμέτ και τη δημιουργία των προϋποθέσεων ‘’νομότυπης’’ έκδοσης οικοδομικής αδείας, εμφανίστηκε το   κατάλοιπο της Ιταλικής κατοχής,   ‘’η ανώτερη φυλή’’ στην Πολεοδομία να καταθέσει το διάγραμμα κάλυψης της 80Α κτηματολογικής μερίδας γαιών Ρόδου, ως εργοδότης του έργου.
Την 24-06-1998 εκδόθηκε η 246/24-06-1998 οικοδομική άδεια στο όνομα του υποχείριου του Μανουσέλη Ιωάννη, καθώς πολύ καλά γνώριζε ότι δεν επρόκειτο ποτέ να δημιουργηθεί κυκλοφοριακή σύνδεση, καθώς εκλείπουν οι αντικειμενικές προς τούτο προϋποθέσεις και η οικοδομική άδεια με την λήξη της θα καθίστατο ανίσχυρη, με δεδομένη την αντικειμενική αδυναμία αναθεώρησης η επανέκδοσης.
Έτσι έστρεψαν τα κατάλοιπα της Ιταλικής κατοχής και δη η μαμά, ως ιθύνον νους, όλα τα υποχείρια και συνιδιοκτήτες του κανακάρη της και όχι μόνον αυτά, κατά εμού σε έναν αέναο κοινωνικοοικονομικό αθέατο πόλεμο, προκειμένου να μου υφαρπάξουν την ιδιοκτησία μου, για να νομιμοποιήσουν τη δική τους.
Για την ιστορία, διά της υπ’ αριθμόν ΧΟΠ 5585/12-12-2000 νέας απόφασης του Νομάρχη Δωδεκανήσου η φωτογραφική υπ’ αριθμόν ΤΥ 2267/01-04-1997 απόφαση που όριζε την οικοδομική γραμμή στα τριάντα (30) μέτρα, ανακλήθηκε.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Τα κατάλοιπα της Ιταλικής κατοχής επένδυσαν στην μεταπολιτευτική επί τριακονταετία περίοδο, που τους νομιμοποίησε τις παράνομες δραστηριότητες τους, στο ψέμα, την απειλή και τον εκβιασμό.   Έχτισαν παλάτια στην άμμο και ήρθε ο καιρός τούτα να γκρεμίσουν.
Απόρροια των ανωτέρω ο στρουθοκαμηλισμός τους, δεν έχει όρια.
Προσπαθούν μέσα από ψευδείς δηλώσεις να παρουσιάσουν ανύπαρκτους ορόφους στο αυθαίρετο τους, πού όλοι μας καθημερινά βλέπουμε ότι έχει οικοδομηθεί μόνο το ισόγειο.
Διά του υπ’ αριθμόν  ΧΟΠ 5730/27-09-2005  πρωτοκόλλου εγγράφου της, η Πολεοδομία Ρόδου ζητά γνωμοδότηση για την ισχύ της 246/98 οικοδομικής άδειας του κανακάρη των κατάλοιπων της Ιταλικής κατοχής, από την νομική υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου. Σε αυτήν αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι παρανόμως και εκ παραδρομής ανανεώθηκε η ισχύς της 246/98 οικοδομικής αδείας και ότι έχουν ολοκληρωθεί οι οικοδομικές εργασίες του σκελετού της οικοδομής που αφορούν τον πρώτο (1ο) όροφο και υπολείπονται για τον δεύτερο (2ο) όροφο εργασίες με οπλισμένο σκυρόδεμα.
Με τα ανωτέρω δηλώνουν ψευδώς την ύπαρξη πρώτου (1ου) ορόφου και εμμέσως πλην σαφώς και την ύπαρξη του δευτέρου (2ου) ορόφου.
Η δε υπ’ αριθμόν 10555/18-10-2005 απάντηση του νομικού συμβούλου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου στηρίζεται στην ψευδή δήλωση των ιδιοκτητών και με βάσει την ύπαρξη δύο (2) ορόφων.
Όμως, όλοι μας βλέπουμε καθημερινά, όπως η φωτογραφία της 26-12-2017, ότι δεν υπάρχει παρά μόνο το ισόγειο στο συγκεκριμένο κτίριο.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Έκρινα αναγκαίο να αναφερθώ στο παρόν άρθρο Καπακλής Αχμέτ του Νιχάτ της ενότητας Μαφία Ρόδου, στα ανωτέρω, ώστε να σας καταδείξω ότι τα δύο υποχείρια, πάνε ‘’χέρι – χέρι’’ και εναλλάσσουν διαχρονικά την περιουσία τους, εν είδη παρακαταθήκης, μέχρι να έλθει το πλήρωμα του χρόνου αυτή να καταλήξει ‘’νόμιμα’’ στον αφέντη τους, τον κανακάρη των κατάλοιπων της Ιταλικής κατοχής.
Στο άρθρο του παρόντος διαδικτυακού τόπου με τίτλο Μαφία Ρόδου, σας ανέφερα για τους παράνομους και καταχρηστικούς πλειστηριασμούς του (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α.) στους οποίους κατέφυγαν τα κατάλοιπα της Ιταλικής κατοχής, προκειμένου να μου υφαρπάξουν την ιδιοκτησία μου, καθώς οι  ευτελισμοί,  οι κοινωνικοί και οικονομικοί αποκλεισμοί  δεν με πτόησαν μα ούτε και οι απειλές, οι εκβιασμοί, οι προπηλακίσεις,  οι βιαιοπραγίες  και οι  απόπειρες κατά της σωματικής μου ακεραιότητας και  της ζωής μου.

Κύριο μέρος αυτών ανέθεσαν στο υποχείριο τους τον Μανουσέλη Ιωάννη.
Την 27-04-2010 το συγκεκριμένο υποχείριο δικαζόταν στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου για εξύβριση και απειλή κατά εμού.
Ήταν και ελαφριά χειροδικία του ύπουλου και άνανδρου που ως συνήθιζε εποχούμενος μοτοσακό να διαπράττει κατά εμού από το ανοιχτό παράθυρο του αυτοκινήτου μου.
Σε αυτό το δικαστήριο παρουσιάστηκε και ψευδομαρτύρησε το άλλο υποχείριο, ο Καπακλής Αχμέτ του Νιχάτ.
Είναι κάτι που το συνηθίζουν ψευδομαρτυρώντας ο ένας υπέρ του άλλου στα Δικαστήρια, καταστρέφοντας κατά εντολή, όσους έχουν βάλει στόχο, τα κατάλοιπα της Ιταλικής κατοχής.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Πρέπει να γνωρίζετε ότι τα υποχείρια των κατάλοιπων της Ιταλικής κατοχής, τυγχάνουν προστασίας και ασυλίας, ώστε ανενόχλητα να επιτελούν το εντεταλμένο έργο τους, αυτό της υφαρπαγής Δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας.

Λάβετε γνώση τούτων, ενδεικτικά κατωτέρω:
Την 21-06-2010 κατέθεσα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου έγκληση κατά του υποχείριου Καπακλή Αχμέτ του Νιχάτ για την ανωτέρω αναφερομένη ψευδομαρτυρία του, με αποτυπωμένη σε αυτήν την αγανάκτηση μου για την ατιμωρησία τους, ως αιτία αποθράσυνσης τους, κατά εμού.
Σχηματίστηκε η με Α.Β.Μ.: Α2010/443ε δικογραφία και στις 09-07-2012 συντάχθηκε το κατηγορητήριο από το οποίο απουσίαζε ο μοναδικός μάρτυρας του συμβάντος, για το οποίο έδωσε ψευδή μαρτυρία στο δικαστήριο ο Καπακλής Αχμέτ, παρά την ειδική μνεία, πού έκανα στη μήνυση μου, για τον μάρτυρα???
Ως μοναδικός μάρτυρας κλήθηκα εγώ, που είχα δηλώσει πολιτική αγωγή.
Την 01-03-2012 κατέθεσα αίτημα προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, ώστε να ληφθεί υπόψη του Δικαστηρίου το κακό προηγούμενο των δύο υποχείριων σχετικά με ψευδομαρτυρία του ενός υπέρ του άλλου.
Ορίστηκε 1η δικάσιμος η 14-06-2013 όπου και αναβλήθηκε.
Την 14-01-2014 κατέθεσα αίτηση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, προκειμένου να κληθεί ο μοναδικός μάρτυρας του συμβάντος. Όπως και έγινε.
Ορίστηκε 2η δικάσιμος η 22-01-2014, όπου και αναβλήθηκε.
Ορίστηκε 3η δικάσιμος η 30-04-2014, όπου και αναβλήθηκε.
Ορίστηκε 4η δικάσιμος η 22-10-2014, όπου και αναβλήθηκε.
Ορίστηκε 5η δικάσιμος η 27-05-2015, όπου και ο κατηγορούμενος Καπακλής Αχμέτ, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ενός (1) έτους.
Η έφεση που άσκησε ο κατηγορούμενος ορίστηκε να δικαστεί στις 11-10-2016.
Το δικαστήριο αναβλήθηκε με επιστολή, περί αδιαθεσίας, που προσκόμισε του δικηγόρου του.
Τούτη φέρει ημερομηνία 12-10-2016 και παρουσιάστηκε επί έδρας την 11-10-2016.
Ορίστηκε δικάσιμος η 14-03-2017, όπου και απόντος του κατηγορουμένου, το δικαστήριο του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου, διά της υπ’ αριθμόν 90/2017 απόφασής του, τον κήρυξε ένοχο για την πράξη της ψευδορκίας του, που τέλεσε την 27-04-2010.
Την 22-03-2017 ο κατηγορούμενος εξουσιοδότησε τον δικηγόρο του Σέργιο Αναστασιάδη να καταθέσει ενώπιον του γραμματέα του ποινικού τμήματος ένδικων μέσων του Εφετείου Δωδεκανήσου, αίτηση ακύρωσης της με αριθμό 90/14-03-2017 απόφασης του Εφετείου Δωδεκανήσου.
Διά της υπ’ αριθμόν 2200/24-03-2017 ιατρικής βεβαιώσεως του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, βεβαιώθηκε ότι ο Καπακλής Αχμέτ προσήλθε στις    22-03-2017     και διαγνώστηκαν σε αυτόν, ότι σε αυτήν αναφέρονται.
Του έγινε σύσταση να εισαχθεί, για θεραπεία στο νοσοκομείο και εκείνος εξήλθε λάθρα.
Την   24-03-2017 κατατέθηκε, από τον ανωτέρω δικηγόρο του κατηγορουμένου Καπακλή Αχμέτ, η υπ’ αριθμόν 3/24-03-2017 αίτηση ακύρωσης της υπ’ αριθμόν 90/14-03-2017 απόφασης Του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου.
Με αυτήν προσκομίστηκε η ανωτέρω ιατρική βεβαίωση, για να δικαιολογήσει   ‘’τους λόγους ανωτέρας βίας’’ και  ‘’τα ανυπέρβλητα εμπόδια’’     που δεν του επέτρεψαν   να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου που δίκαζε την έφεση του την 14-03-2017.
Προσκομίστηκε επίσης, επί της ανωτέρω αιτήσεως ακυρώσεως αντίγραφο αεροπορικού εισιτηρίου του ανωτέρω αναφερομένου δικηγόρου, που βεβαίωνε ότι κατά την ημέρα της εκδίκασης της εφέσεως του κατηγορουμένου την     14-03-2017 απουσίαζε εκτός Ρόδου.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Το δικαστήριο ενημερώθηκε, μετά      ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΕΣ.
Προσκομίστηκε μια ιατρική βεβαίωση, που βεβαίωνε ότι ο κατηγορούμενος   ‘’ασθένησε’’ μετά     ΟΚΤΩ (8) ΗΜΕΡΕΣ,       από την ημέρα που δικαζόταν και     τούτη     έγινε δεκτή ???
Προσκομίστηκε ένα αντίγραφο αεροπορικού εισιτηρίου για να καταδείξει ότι ο δικηγόρος του κατηγορουμένου απουσίαζε εκτός Ρόδου, ενώσω στο νησί δραστηριοποιούνται, περίπου πεντακόσιοι (500) δικηγόροι, όπως και κατά την εκδίκαση της εφέσεως του την 19-09-2017 εκπροσωπήθηκε από άλλο δικηγόρο.
Δυστυχώς,   με την ανωτέρω προκλητική καταστρατήγηση, των δικονομικών κανόνων,   την   28-03-2017 εισήχθη η ανωτέρω αναφερομένη   3/24-03-2017 αίτηση ακύρωσης της υπ’ αριθμόν   90/14-03-2017 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου Πλημμελημάτων, Ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου Πλημμελημάτων.
Διά της υπ’ αριθμόν 136/09-05-2017 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου Πλημμελημάτων, ακυρώθηκε η διαδικασία έκδοσης της υπ’ αριθμόν 90/14-03-2017 απόφασης Του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου Πλημμελημάτων.
Αναβλήθηκε η συζήτηση της για την 19-09-2017.
Διά της υπ’ αριθμόν 100/02-08-2017 αιτήσεως μου αιτήθηκα και ικανοποιήθηκε από το Εφετείο Δωδεκανήσου χορήγηση νομικής βοήθειας, καθώς τα κατάλοιπα της Ιταλικής κατοχής  με έχουν φέρει σε αδυναμία διαβίωσης.
Διά της υπ’ αριθμόν 191/19-09-2017 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου ο κατηγορούμενος Καπακλής Αχμέτ του Νιχάτ τιμωρήθηκε με την ποινή φυλάκισης ενός (1) έτους, όπως και πρωτόδικα.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Πέρασαν πλέον των επτά (7) ετών, καθώς τεχνηέντως, υπέκφευγε να δικαστεί, με τις ευλογίες των προστατών του, για να τιμωρηθεί το υποχείριο των κατάλοιπων της Ιταλικής κατοχής, που σημειωτέων είναι έμμισθος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) και ως εκ τούτου πολύτιμο εργαλείο της μαμάς των κατάλοιπων της Ιταλικής κατοχής, καθόσον και διά αυτού επιβάλλει την γνώμη της στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.
Ένας επαναλαμβανόμενα ψευδομάρτυρας Οθωμανός φέρει, για λογαριασμό των κατάλοιπων της Ιταλικής κατοχής, λόγο για την τύχη μας.
Είναι δε πολλές οι μαρτυρίες συμπολιτών μου για την ανυπόληπτη προς τον θεσμό συμπεριφορά του στο γραφείο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου.
Τα κατάλοιπα της Ιταλικής κατοχής απέκτησαν τεράστια δύναμη ελέγχοντας απόλυτα τις δημόσιες υπηρεσίες, τις Αρχές και τους Θεσμούς του νησιού, μα και πέραν αυτού.
Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι κάνουν ότι θέλουν και υφαρπάζουν ότι θέλουν, με τις ευλογίες και την ανοχή της Ελληνικής Πολιτείας, διαχρονικά.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Ευελπιστώ κάποιοι από εσάς, να επιδείξετε το ανάλογο ενδιαφέρον και να έχετε τη δύναμη και τις εξουσίες να κόψετε τα χέρια των κατάλοιπων της Ιταλικής κατοχής  που έχουν απλώσει στις δημόσιες υπηρεσίες, τις αρχές και τους θεσμούς του νησιού.
Αν δε είστε από το χώρο του Θεσμού της Δικαιοσύνης, κάποιοι από Εσάς πολύ καλά γνωρίζετε, εξ όσων διαχρονικά, έχετε λάβει γνώση, ότι τα ανωτέρω δεν έχουν στόχο να εκθέσουν ούτε υπηρέτες, τη Θέμιδας, ούτε τον ίδιο το Θεσμό της Δικαιοσύνης.
Δεν είναι αυτή η πρόθεση μου.
Όμως, η κατάσταση έχει οδηγηθεί στο απροχώρητο και γιατρειά δεν έχει, παρά όπου σε υψηλά ιστάμενους της Ελληνικής Πολιτείας, έχω αποταθεί, διαχρονικά.
Εκπρόσωποι των Αρχών και υπηρέτες της Θέμιδας εναλλάσσονται διαχρονικά, μάλιστα ακόμη και στα Ύπατα Αξιώματα τους και η κατάσταση, όχι απλά παραμένει η ίδια, αλλά όπως ήδη έχετε λάβει γνώση εκ των ανωτέρω, χειροτερεύει.
Στόχο λοιπόν τα ανωτέρω έχουν να Σας δημιουργήσουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις, ώστε να ενεργήσετε, καθώς λέγεται ότι:

«Η δημοσιότητα, είναι η ψυχή της Δικαιοσύνης».

Αγαπητοί αναγνώστες.
Ευελπιστώ, στις ενέργειες Σας.

Ρόδος 19-03-2018

Με εκτίμηση.
Θωμάς Χ. Σπανός.-

.

.

.

Design by Thomas C. Spanos