+30.6946696310                      info@spanosthomas.eu                      live:.cid.912cd03ac5bb338a                    

Αγαπητοί αναγνώστες.
Είναι μεγάλη και διαχρονική η προστασία που προσφέρει η μαφία της Ρόδου, τα κατάλοιπα της Ιταλικής κατοχής, η οικογένεια Μαντζόν, σε όσους παρανομούν για λογαριασμό της. 
Ο διευθυντής του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Ρόδου Ιωάννης Παπαντωνίου για λογαριασμό τους επίσπευσε ως επισπεύδων τέσσερα παράνομα και καταχρηστικά προγράμματα πλειστηριασμών κατά της ιδιοκτησίας μου, χωρίς να οφείλω στο συγκεκριμένο ίδρυμα και χωρίς να υπάρχουν κατασχέσεις στην ιδιοκτησία μου από το συγκεκριμένο ίδρυμα, ως κατωτέρω:

 1. Το υπ’ αριθμόν 3812/2008 με ημερομηνία πλειστηριασμού την 19-11-2008.
 2. Το υπ’ αριθμόν 26328/2008 με ημερομηνία πλειστηριασμού την 21-01-2009.
 3. Το υπ’ αριθμόν 2180/2009 με ημερομηνία πλειστηριασμού την 22-04-2009.
 4. Το υπ’ αριθμόν 8868/2009 με ημερομηνία πλειστηριασμού την 17-06-2009.

Ο δικηγόρος Ρόδου Καρίκης Ευστράτιος στις 24-03-2010  διενήργησε καθολικά ψευδή κτηματολογική έρευνα, με αποτέλεσμα να μου στερήσει εκταμίευση εγκριμένης χρηματοδότησης από την Eurobank, ύψους ποσού ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000 €) και ένα εγκριμένο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ύψους ποσού 85.057,74 € με δημόσια επιχορήγηση 55.287,53 €.

Ο πρώτος από τους συγκεκριμένους ‘’κυρίους’’ με εξήντλησε οικονομικά, μα και βιολογικά και με διέσυρε στην κοινωνία, στερώντας μου την αξιοπιστία μου σαν επαγγελματία και άνθρωπο, οδηγώντας με σε αδυναμία διαβίωσης έως και σήμερα.
Ο δεύτερος μου έδωσε την ‘’χαριστική βολή’’ στερώντας μου τη δυνατότητα να επανακάμψω από τις παράνομες ενέργειες του πρώτου.
Αμφότεροι υπεξέφυγαν των ποινικών τους ευθυνών, ως προστατευμένοι των ηθικών αυτουργών για τους οποίους ενεργούσαν και συγκεκριμένα για την Αλεξάνδρα χήρα Φραγκίσκου Μαντζόν και τον υιό της Ανδρέα Φραγκίσκου Μαντζόν.
Επιχειρώ από το 2013 να κινηθώ δικαστικά εναντίον τους καταθέτοντας σε αμφότερους αγωγές αποζημίωσης.
Όλες οι Πράξεις χορήγησης νομικής βοήθειας τυγχάνουν αποποίησης από τους δικηγόρους για διάφορες αιτίες και μέχρι σήμερα διενεργείτε ένα γαϊτανάκι ατελέσφορων διορισμών και αποποιήσεων που επιβαρύνει το έργο του Πρωτοδικείου Ρόδου και ευτελίζει την συγκεκριμένη Δικαστική διαδικασία.
Η ανωτέρω νοσηρή κατάσταση που προσβάλλει την ανθρώπινη νοημοσύνη και ευτελίζει την συγκεκριμένη Δικαστική διαδικασία, με όσα πρόσφατα διενεργήθηκαν εναντίον μου, από το ‘’πρωτοπαλίκαρο’’ της συγκεκριμένης οικογένειας και αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου και της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, με εξώθησαν ως έκφραση της αγανάκτησης μου και σε σχετικό αίτημα μου προς τις Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές σε τοπικό μα και στο ανώτατο αυτών επίπεδο, το οποίο θέτω στη διάθεση σας, πατώντας και εδώ.    

Τούτο έλαβε αριθμούς πρωτοκόλλου, ως ακολούθως:

 1. Στον Πρόεδρο Του Αρείου Πάγου: 1423/17-06-2020
 2. Στον Γενικό Εισαγγελέα Του Αρείου Πάγου: 4599/17-06-2020
 3. Στον Πρόεδρο Πρωτοδικών Ρόδου: 740/17-06-2020
 4. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου: 539/17-06-2020

Αγαπητοί αναγνώστες.
Ο Αξιότιμος Κύριος Πρόεδρος Πρωτοδικών Ρόδου μου ζήτησε, όπως επί της αιτήσεως μου επιγράφει,  να του προσκομίσω αναλυτικά αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν τυχόν πειθαρχικές η άλλες ευθύνες των αναφερομένων δικηγόρων.
Στο ανωτέρω αίτημα ανταποκρίθηκα διά της με αριθμό κατάθεσης 761/19-06-2020 αιτήσεως – ενημέρωσης – γνωστοποίησης μου, την οποία θέτω στη διάθεση σας, πατώντας και εδώ.
Τούτη δε, Σας εκθέτω αυτούσια ως έχει κατωτέρω:

Ρόδος 19-06-2020

Με εκτίμηση.
Θωμάς Χ. Σπανός.

Αίτηση

Ενημέρωση – Γνωστοποίηση

                                                                                                  

Του                                                                                    Προς Τον                      
Σπανού Θωμά – Δημήτριου Του Χρήστου                               Πρόεδρο Πρωτοδικών Ρόδου
Α.Δ.Τ.: ΑΗ 950857                                                                                                      
Λοιπών Στοιχείων ως Υποσέλιδο.                                                                 
                                                                                          Ρόδος 19-06-2020

Θέμα: Παροχή στοιχείων – Διευκρινήσεων περί αποποιήσεων δικηγόρων.

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε.
Επί της και προς Εσάς, υπ’ αριθμόν 740/17-06-2020 (σχετικό 01) αιτήσεως μου, επιγράψατε ότι λάβατε γνώση αυτής και ζητήσατε να Σας προσκομίσω αναλυτικά αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν τυχόν πειθαρχικές η άλλες ευθύνες των αναφερομένων δικηγόρων.

Ως εκ τούτου, τα κάτωθι:

 1. Διά της υπ’ αριθμόν 1129/20-10-2014 (σχετικό 02) αιτήσεως μου, αιτήθηκα αντίγραφα των διορισμών, των αποδοχών και των αποποιήσεων των δικηγόρων που διορίστηκαν να μου παρέχουν νομική βοήθεια, από το Πρωτοδικείο Ρόδου.
 2. Διά της υπ’ αριθμόν 1260/24-11-2014 (σχετικό 03) αιτήσεως μου, επανήλθα καθώς το προηγούμενο αίτημα μου ικανοποιήθηκε μερικώς και ανούσια.
  Τούτο δε το αίτημα μου, κρίνω ότι είναι άξιο προσοχής Σας.
 3. Διά της υπ’ αριθμόν 259/13-03-2015 (σχετικό 04), επανήλθα αναποτελεσματικά.

  Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε.
  Πέρασε αρκετός χρόνος, άλλαξαν οι υπηρετούντες στο Πρωτοδικείο Ρόδου και επανήλθα επί του ιδίου αιτήματος μου.

 4. Διά της υπ’ αριθμόν 680/06-07-2017 (σχετικό 05) επανήλθα ζητώντας τις αποποιήσεις των δικηγόρων όσων αρνήθηκαν να με συνδράμουν νομικά, ως διορίστηκαν από το Πρωτοδικείο Ρόδου. Μου ζητήθηκε, ως επί αυτής επιγράφεται, να διευκρινίσω το έννομο συμφέρον μου. 
 5. Διά της υπ’ αριθμόν 707/12-07-2017 (σχετικό 06) αιτήσεως μου, ζήτησα να μου δοθούν συγκεκριμένες αποποιήσεις δικηγόρων, δηλώνοντας σε αυτήν, το έννομο συμφέρον μου.
 6. Διά της με αριθμό κατάθεσης 123α/20-07-2017 (σχετικό 07) κατέθεσα Προσφυγή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου, καθώς και η ανωτέρω υπ’ αριθμόν 707/12-07-2017 (σχετικό 05) αίτηση μου απορρίφτηκε και αυτή.
 7. Διά της υπ’ αριθμόν 205/2017 (σχετικό 08) απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, η ανωτέρω Προσφυγή μου απορρίφτηκε για τους λόγους που σε αυτήν αναφέρονται.

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε.
Μου ζητάτε να Σας προσκομίσω αναλυτικά αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν τυχόν πειθαρχικές η άλλες ευθύνες των αναφερομένων δικηγόρων που κατέχει το Πρωτοδικείο Ρόδου και αιτούμαι να μου δοθούν από το έτος 2014.

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε.
Διά της παρούσης αιτούμαι, για πολλοστή φορά, να μου χορηγηθούν όλες οι αποποιήσεις των δικηγόρων που αρνήθηκαν να με εκπροσωπήσουν, ώστε να ανταποκριθώ και εγώ με τη σειρά μου στο δικό Σας αίτημα, επιγεγραμμένο  στην υπ’ αριθμόν 740/17-06-2020 (σχετικό 01) αίτηση μου.

Ρόδος 19-06-2020

Με τιμή
Θωμάς Χ. Σπανός

SpTh Ypografi 180x122

 

.

.

.

Design by Thomas C. Spanos