+30.6946696310                      info@spanosthomas.eu                      live:.cid.912cd03ac5bb338a                    

Αγαπητοί αναγνώστες.
Από την περιήγηση σας στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και κυρίως στα άρθρα Μαφία Ρόδου και Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. / Μαφία Ρόδου / Πλειστηριασμοί, σας έχει γίνει αντιληπτό ότι τα κατάλοιπα της Ιταλικής κατοχής, η οικογένεια Μαντζόν και δη πρωτίστως η μαμά τους Αλεξάνδρα και δευτερευόντως ο κανακάρης τους Ανδρέας, ελέγχουν απόλυτα το νησί.
Μάλιστα τόσο ισχυρά, που ακόμη και οι όποιοι χρηστά και ηθικά υπηρετούντες Αξιώματα και Θεσμούς, να αδυνατούν να τους εναντιωθούν, πόσο μάλλον να τους επιβάλλουν, στις παρανομίες τους, τις εκ των νόμων της Ελληνικής Πολιτείας προβλεπόμενες κυρώσεις.
Μεταξύ όλων των άλλων, ελέγχουν απόλυτα τα τραπεζικά καταστήματα, είτε έμμεσα, είτε άμεσα όπως την Alpha Bank, που λογίζεται η τράπεζα τους, ένεκα των ισχυρών οικονομικών δεσμών που διατηρούν με τη συγκεκριμένη τράπεζα.
Οι χρηματοδοτήσεις στη συγκεκριμένη τράπεζα, εξ’ όσων έχουν υποπέσει στην αντίληψη μου, μα και κρίνοντας εξ ιδίων εμπειριών, γίνονται κυρίως κατά εντολή τους, ανεξαρτήτως τραπεζικών η επιχειρηματικών κριτηρίων.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Εν μέσω των παράνομων και καταχρηστικών πλειστηριασμών του  Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. επιχείρησα να διευρύνω τη συνεργασία μου με την τράπεζα μου την Alpha Bank, ώστε να αντέξω στον κοινωνικοοικονομικό αθέατο μα και ορατό πόλεμο που μου ασκούσαν και ασκούν η Μαφία της Ρόδου, τα κατάλοιπα της Ιταλικής κατοχής, η  οικογένεια Μαντζόν, με τα  κάθε λογής,  υποχείρια τους.
Στο άρθρο ΑΚ 570/09-10-2018 Ανακοπή κατά Δ.Ο.Υ. Ρόδου είστε σε θέση να λάβετε γνώση της παράνομης παγίδευσης την οποία υπέστηκα από τα κατάλοιπα της Ιταλικής κατοχής και τα υποχείρια τους, μέσω της πλαστογραφίας της ημερομηνίας συστάσεως του, υπ’ αριθμόν 2829 συμβολαίου αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Κώτη Χρυσάνθης και της υπ’ αριθμόν 3262/1996 δήλωσης φόρου μεταβίβασης του μελλοντικού τότε κτιρίου με στοιχεία (ΓΙ1, ΓΙ2), στην 84 κτηματολογική μερίδα γαιών Ρόδου, στο οποίο κατοικοεδρεύω.  Από το ίδιο άρθρο μπορείτε να λάβετε γνώση μέρος των όποιων ενεργειών, τις οποίες αναποτελεσματικά διενήργησα προκειμένου να άρω τις παράνομες και παράνομα επιβληθείσες αναγκαστικές κατασχέσεις της Δ.Ο.Υ. Ρόδου, επί του συγκεκριμένου κτιρίου, ένεκα των ανωτέρω παρανομιών των κατάλοιπων της Ιταλικής κατοχής.
Παρά ταύτα, βλέποντας το αναποτελεσματικό  των ενεργειών μου, την κοινωνικοοικονομική φθορά που μου ασκείτο επιπρόσθετα και επιτακτικά με τους παράνομους και καταχρηστικούς πλειστηριασμούς του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. στους οποίους το συγκεκριμένο ακίνητο παράνομα και καταχρηστικά, πέραν κάθε κοινής λογικής, συμπεριλαμβανόταν, παρά ταύτα, εν μέσω αυτών κατέβαλα, μάλιστα δανειζόμενος από οικογενειακό μου πρόσωπο τα χρήματα αυτά, τα οποία ακόμη οφείλω, το ποσόν των 4.453,92€ στη Δ.Ο.Υ. Ρόδου.
Τούτο έπραξα, διά του υπ’ αριθμόν 1996/27-02-2009 Διπλότυπου Είσπραξης Τύπου – Α, υπεισερχόμενος στην  Ν.3746/2009  ρύθμιση, με σκοπό, μετά από συνεννόηση με την τράπεζα μου την Alpha Bank, να το μεταβιβάσω στην μονοπρόσωπη εταιρεία μου ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ και να το θέσω στη διάθεση της για να τύχω διεύρυνση της συνεργασίας μας και του δανεισμού μου, προκειμένου να επεκτείνω τις εμπορικές μου δραστηριότητες και να ανταπεξέλθω στα ανωτέρω, μα κυρίως τα επερχόμενα, καθώς έως και τότε άντεχα οικονομικά και διατηρούσα μάλιστα και ενήμερους τους τραπεζικούς μου λογαριασμούς στην Alpha Bank.
Παρά ταύτα και παρά το γεγονός ότι μου εκδόθηκε και η υπ’ αριθμόν 2190/30-03-2009 φορολογική προς τούτο ενημερότητα, η Alpha Bank υπαναχώρησε, παρά το γεγονός ότι προέβηκε σε εκτίμηση του ακινήτου με τον συνεργάτη της Αρχιτέκτονα Μηχανικό Παπασταματίου Ιορδάνη  στο ύψος του ποσού των 300.000€ και δεν προχώρησε στην αύξηση  του δανεισμού μου και στη διεύρυνση της συνεργασίας μας, με αποτέλεσμα να παρέλθει το διάστημα της ισχύος της φορολογικής ενημερότητας και να μείνω με μια άκαρπη κατάθεση προκαταβολής σε μια ρύθμιση που δεν δυνήθηκα να τηρήσω, μιας παράνομα δημιουργημένης οφειλής που παραμένει ακόμη και ευελπιστώ να απαλλαχτώ τούτης, διά της με αριθμό  ΑΚ 570/09-10-2018  κατάθεσης ανακοπής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Μετά το πέρας των παράνομων και καταχρηστικών πλειστηριασμών του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. εκ των οποίων ο 3ος  επαναληπτικός με αριθμό 8868/2009 και τελευταίος εξ αυτών διενεργείτο στις 17-06-2009, επανήλθα στην τράπεζα μου την Alpha Bank και της προσέφερα για εξασφάλιση και επέκταση της συνεργασίας μας, άλλη ιδιοκτησία μου, το μελλοντικό κτίριο ΨΙ ΗΤΤΑ (ΨΗ).
Μάλιστα προς τούτο προέβηκε με τον δικηγόρο της κύριο Γιώργο Μαυρομάτη στην από 03-09-2009 κτηματολογική έρευνα, όπου και διαπιστώθηκε το ελεύθερο βαρών της ιδιοκτησίας μου που της προσέφερα.
Όμως και πάλι η ενέργεια μου αυτή δεν ευοδώθηκε, με αποτέλεσμα να αρχίσω να ασφυκτιώ οικονομικά, μετά την οικονομική εξάντληση, κοινωνική έκθεση και φθορά της επαγγελματικής αξιοπιστίας μου, ένεκα του μένους των κατάλοιπων της Ιταλικής κατοχής που εκδηλώθηκε στο αποκορύφωμα του με τους παράνομους και καταχρηστικούς πλειστηριασμούς του  Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α.
Αντί τελικά να συσφίξω και να διευρύνω τη συνεργασία μου με την τράπεζα μου την Alpha Bank, εξασφαλίζοντας και την συνεργασία μου μαζί της, μετά από τις ανωτέρω δύο αναφερόμενες προσπάθειες μου, η τράπεζα μου η Alpha Bank μου απέστειλε την από 07-12-2009 επιστολή της με την οποία μου ζητούσε να της τακτοποιήσω η να της ρυθμίσω τον ένα εκ των δύο λογαριασμών που διατηρούσα κοντά της, δια του δικαστικού επιμελητή Μιχάλη Στεφ. Μελλίνη, την  οποία μου κοινοποίησε στις 21-12-2009.

Ιστορικά και προς σύγκριση αναφερόμενος, προσπαθώντας να βρω διέξοδο στον οικονομικό στραγγαλισμό που μου διενεργείτο απευθύνθηκα στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία ΑΕ για άμεση συνεργασία μου μαζί της προσφέροντας της προς εξασφάλιση μέρους της ιδιοκτησίας μου, κάτι που αρχικά ευοδώθηκε με την υπ’ αριθμόν 1767/01-10-2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, διά της οποίας εξασφάλιζα την από 01-10-2010 συναφθείσα μεταξύ μας σύμβαση εγγύησης για συνεργασία.
Σε αυτήν την συνεργασία προσχώρησα προσφέροντας το ισόγειο με στοιχεία πίνακα (ΨΗΙ1) και (ΨΗΙ2) του μελλοντικού κτιρίου (ΨΗ) το οποίο προσέφερα, ως ανωτέρω αναφέρθηκε για εξασφάλιση και διεύρυνση της συνεργασίας μου με την Alpha Bank και δεν έγινε τούτο αποδεκτό τελικά, ενόσω αρχικά είχε δείξει θετική πρόθεση διενεργώντας μάλιστα και την από 03-09-2009  κτηματολογική έρευνα με τον δικηγόρο της Γιώργο Μαυρομάτη. Το ποσόν δε για το οποίο προσημειώθηκε το ισόγειο του συγκεκριμένου  μελλοντικού κτιρίου (ΨΗ) ανήρχετο στο ποσόν των εκατό χιλιάδων  ευρώ (100.000€), όπως προκύπτει από την 01-10-2010 σύμβαση εγγύησης μα και την υπ’ αριθμόν 1767/01-10-2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.
Όμως και πάλι, όπως μπορείτε να λάβετε γνώση, ανατρέχοντας στο άρθρο του παρόντος διαδικτυακού τόπου Αθηναϊκή Ζυθοποιία ΑΕ και αυτή η συνεργασία μου δεν ευοδώθηκε για όλους τους λόγους που σε αυτό Σας εκθέτω.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Βλέποντας ότι κάθε προσπάθεια μου στην τράπεζα μου, την Alpha Bank,  τύγχανε απόρριψης από το, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως,  593 κατάστημα της, μετά την από 07-12-2009 ανωτέρω αναφερομένη επιστολή της, η οποία μου επιδόθηκε στις 21-12-2009 απευθύνθηκα, συνοδεία των ευχών μου λόγο των εορτών, στις 24-12-2009, μέσω τηλεομοιότυπου (fax) στον τότε πρόεδρο της τράπεζας τον Κύριο Κωστόπουλο Σ. Γιάννη, εκθέτοντας του συνοπτικά και περιεκτικά τα ανωτέρω δρώμενα, με την  επίκληση μου προς αυτόν να επιληφθεί της συνεργασίας μου με το 593 κατάστημα  της τράπεζας του.
Προφανώς και επιλήφθηκε, καθώς η συμπεριφορά πλέον του καταστήματος απέναντι μου άλλαξε και ως προς την συμπεριφορά του προσωπικού απέναντι μου και ως προς την άμεσα και επιτακτικά διάρρηξη της χρηματοοικονομικής συνεργασίας μας, η οποία προσωρινά ανακρούστηκε.
Κύλισε περίπου ένας χρόνος ακόμη συνεργασίας και με αφορμή τις ευχές μου για τις εορτές των Χριστουγέννων του 2010 άδραξα την ευκαιρία και απευθύνθηκα και πάλι στον τότε πρόεδρο της Alpha Bank Κύριο Κωστόπουλο Σ. Γιάννη γνωστοποιώντας και επιβεβαιώνοντας του την αποτελεσματικότητα της προφανώς παρέμβασης του, ευχαριστώντας τον πρωτίστως.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Ναι μεν η συνεργασία μου, με την Alpha Bank δεν διαρρήχτηκε, ένεκα προφανώς της παρέμβασης του τότε προέδρου της Κυρίου Κωστόπουλου Σ. Γιάννη, όμως η κοινωνικοοικονομική φθορά που υπέστηκα από του παράνομους και καταχρηστικούς πλειστηριασμούς του  Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. και η μη ευόδωση, για τους λόγους που είστε σε θέση να λάβετε γνώση στο άρθρο Αθηναϊκή Ζυθοποιία ΑΕ, της συνεργασίας μου με την συγκεκριμένη εταιρεία, καθιστούσε ολοένα και δυσχερέστερη την βιωσιμότητα της επιχείρησης μου, παρά το γεγονός ότι την λειτουργούσα  απαλλαγμένη από πάσης φύσεως λειτουργικά η άλλα έξοδα, με αποκλειστικά δική μου προσωπική εργασία κάνοντας ταυτόχρονα  όλες τις εργασίες του λογιστηρίου, της λήψης και επίδοσης των παραγγελιών και των εμπορευμάτων που αναγκαζόμουν να προμηθεύομαι από δεύτερο χέρι με μειωμένα τα ποσοστά κέρδους μου.
Τούτη η δυσχερής και κάτω από αντίξοες συνθήκες λειτουργία της επιχείρησης μου, με οδήγησε εκ νέου, με την από 14-03-2011 επιστολή μου, δια τηλεομοιότυπου (fax), στον τότε πρόεδρο της Alpha Bank Κύριο Κωστόπουλο Σ. Γιάννη, προκειμένου να μεριμνήσει για την συμμετοχή μου σε μια σύμπλευση σφαιρικών συμφερόντων, που στην επιστολή μου του εκθέτω, ώστε να καταστήσω βιώσιμη την επιχείρηση μου και να μπορέσω να ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις μου και απέναντι στη τράπεζα του.
Επειδή δεν είχα κάποια ανταπόκριση επί του συγκεκριμένου αιτήματος μου και δεν θα μπορούσα να έχω κάποια τέτοια απαίτηση βέβαια από τον πρόεδρο της τράπεζας που ήδη είχα αρκετά ενοχλήσει και επιφορτίσει και επειδή αν είχε διενεργηθεί  κάποια ενέργεια του, δεν ήμουν τούτης ενήμερος, με αφορμή τις ευχές μου για το επικείμενο Πάσχα απευθύνθηκα εκ νέου στο 593 κατάστημα της Alpha Bank διά της από 12-04-2011 επιστολής μου την οποία επέδωσα ιδιοχείρως στον τότε διευθυντή του 593 καταστήματος της Alpha Bank, συγκεκριμενοποιώντας τo αίτημα μου,  κοινοποιώντας προς τα συμπλέοντα συμφέροντα των οποίων την σφαιρική συνεργασία επεδίωκα, ώστε να μπορέσω να ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις μου και απέναντι τους.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Επειδή η τράπεζα Alpha Bank κώφευε και επί πλέον τύγχανα εμπαιγμού, ένεκα ασυνεννοησίας των στελεχών της στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας στα οποία προσέφυγα για άμεση συνεννόηση, επανήλθα με το από 07-07-2011 νέο συγκεκριμενοποιημένο αίτημα μου, εκθέτοντας  και την επικρατούσα κατάσταση ασυνεννοησίας, προς το 593 κατάστημα της Alpha Bank κοινοποιώντας, ώστε να λάβει γνώση και στον πρόεδρο της τράπεζας Κύριο  Κωστόπουλος Σ. Γιάννη.
Επειδή άρχισαν να σφραγίζονται οι επιταγές μου και η τράπεζα εξακολουθούσε να κωφεύει σε όλα τα ανωτέρω, επανήλθα  συγκεκριμένα, επιτακτικά και τελεσίδικα με την από 31-08-2011 επιστολή μου προς το 593 κατάστημα Αγίου Ιωάννου Ρόδου της Alpha Bank, το οποίο επέδωσα και αυτό ιδιοχείρως προς τον τότε διευθυντή του συγκεκριμένου καταστήματος.
Την ίδια ημέρα, δηλαδή στις 31-08-2011, ταυτόχρονα, απευθύνθηκα με επιστολή μου εκ νέου προς τον τότε πρόεδρο της Alpha Bank Κύριο Κωστόπουλο Σ. Γιάννη εκθέτοντας του συνοπτικά και περιεκτικά:
Το ιστορικό της συνεργασίας μου με την τράπεζα του.

 • Τα όσα υπέστηκα από τους παράνομους και καταχρηστικούς πλειστηριασμούς του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α.
 • Την προσφυγή μου στην Εισαγγελία και γενικότερα στη Δικαιοσύνη.
 • Τον χαρακτηρισμό και την κατάδειξη των αντικρουόμενων συμφερόντων στην τράπεζα του, οι οποίοι είναι και οι ηθικοί αυτουργοί όλων των κατά εμού δρώμενων, με σκοπό της υφαρπαγή της ιδιοκτησίας μου, αυτήν που πρόσφερα στην τράπεζα του για εξασφάλιση και διεύρυνση της συνεργασίας μας.
 • Εν τέλει του προέταξα να επιλέξει την λογική έναντι της αδιαλλαξίας των αντικρουόμενων συμφερόντων και της δύναμης που νομίζουν ότι διαθέτουν διά του χρήματος, που με ποταπό και ανέντιμο τρόπο διαχρονικά απέκτησαν, επικαλούμενος τη λαϊκή παροιμία που λέει ότι: ‘’το ινάτι, βγάζει μάτι’’.
 • Του επεσήμανα δε ότι το ινάτι όχι μόνο μάτι βγάζει, αλλά πρόκειται να τους πάρει το κεφάλι ολόκληρο.

Τα ανωτέρω, εξωτερίκευσα προς τον πρόεδρο της Alpha Bank  Κύριο Κωστόπουλο Σ. Γιάννη κάτω από μεγάλη ψυχολογική φόρτιση, κάτι που με έκανε από άτσαλο χειρισμό του τηλεομοιότυπου (fax) να απολέσω τη συγκεκριμένη επιστολή. Τούτη την απώλεια ανέφερα στην γραμματέα του Κυρία Καλλίρη Κωνσταντίνα,  η οποία ικανοποίησε το αίτημα μου και μου την επέστρεψε ομοιοτρόπως, ώστε να την έχω ως ντοκουμέντο στο αρχείο μου, παρά την αλλοίωση που υπέστηκε από το τηλεομοιότυπο μου (fax) και φυσικά σας την παραθέτω προς απόδειξη και γνώση Σας.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Δεν περίμενα φυσικά απάντηση από την επιστολή μου στον πρόεδρο της Alpha Bank Κύριο Κωστόπουλο Σ. Γιάννη.
Παρέλαβα όμως στις 30-09-2011, την από 29-09-2011 απάντηση του 593 καταστήματος Αγίου Ιωάννου, στην από 31-08-2011 επιστολή μου, προς το συγκεκριμένο κατάστημα. Τούτη εξέλαβα, άμα την προσχώρηση μου σε αυτήν, ως τον επιθανάτιο οικονομικό ρόγχο της εταιρείας μου, με την ταυτόχρονη μάλιστα βέβαιη απώλεια όλης της ιδιοκτησίας μου.
Το 593 κατάστημα της Alpha Bank με την συγκεκριμένη επιστολή του δεχόταν τώρα, μετά που άφησε να παρέλθουν άπρακτα δύο χρόνια από τότε που διενήργησε την από 03-09-2009 κτηματολογική έρευνα με τον δικηγόρο του κύριο Μαυρομάτη Γεώργιο, το μελλοντικό κτίριο μου (ΨΗ) το οποίο ως ανωτέρω Σας ανέφερα έθετα, δεύτερη φορά ως έτερο ακίνητο, στη διάθεση της τράπεζας για εξασφάλιση και διεύρυνση της συνεργασίας μας.
Περίμενε να περιέλθω σε παντελή οικονομική αδυναμία και να σφραγιστούν προηγούμενα επιταγές μου και να μου κλείσει τους λογαριασμούς μου για να ενδώσει να δεχθεί το προσφερόμενο ακίνητο που σημειωτέον είχα γλυτώσει από τους παράνομους και καταχρηστικούς πλειστηριασμούς  του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. και το οποίο αναλογικά διά της υπ’ αριθμόν 3374/2008 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου εκτιμήθηκε στην αξία, μάλιστα πρώτης προσφοράς, των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000€), καθώς εν συνόλω οι πέντε (5) οριζόντιες ιδιοκτησίες που παράνομα και καταχρηστικά το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. πλειστηρίαζε, με τελευταίο τον 3ο επαναληπτικό παράνομο και καταχρηστικό πλειστηριασμό 8868/2009 να διενεργείτε στις 17-06-2009, ανέρχονταν στο ποσόν των δύο εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.200.000€).
Ενημερωτικά θέτω στη διάθεση Σας αναλυτική αναφορά του Τειρεσία για τις σφραγισμένες επιταγές μου από την οποία προκύπτει ότι:

 1. Η πρώτη εξ αυτών σφραγίστηκε στις 31-03-2011 για το ποσόν των 1.514,52€.
 2. Όλες οι επιταγές, με εξαίρεση μια και μοναδική της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου  ποσού 1.100€,  είναι της Alpha Bank.

Επίσης, θέτω στη διάθεση Σας, την αναλυτική αναφορά δεδομένων του Τειρεσία, όπου από αυτήν διαφαίνεται η τελευταία ενημέρωση των δύο δανειοδοτικών λογαριασμών μου να είναι στις 28-06-2013 και 30-04-2013.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Στις 23-12-2011 έστειλα τις ευχές μου στον πρόεδρο της Alpha Bank Κύριο Κωστόπουλο Σ. Γιάννη.
Η κατευθυνόμενη συμπεριφορά του 593 καταστήματος της τράπεζας του από τα πάρα πολύ ισχυρότερα οικονομικά συμφέροντα των κατάλοιπων της Ιταλικής κατοχής, δεν θα μπορούσε να με αποτρέψει από το να ευχηθώ στον πρόεδρο της Alpha Bank, που έμπρακτα ανταποκρίθηκε στις επικλήσεις μου και διά του παρόντος άρθρου, τον ευχαριστώ εκ νέου.
Οι προθέσεις, ενίοτε λαμβάνονται υπόψη ισχυρότερα ακόμη και από τις ίδιες τις πράξεις ανεξαρτήτως αρνητικής η θετικής εκβάσεως τούτων.
Στις 28-02-2012 επανήλθα, διά τηλεομοιότυπου (fax), προς τον πρόεδρο της Alpha Bank Κύριο Κωστόπουλος Σ. Γιάννη, στην από 31-08-2011 πρόταση μου, δηλώνοντας του ότι παραμένω σταθερός στη συνέχιση της συνεργασίας μας, προς αμοιβαίο όφελος και εξασφάλιση.
Διά της από 18-04-2012  επιστολή του το 640 κατάστημα Πλατείας Κύπρου 12, στο οποίο είχαν μεταφερθεί οι χρηματοδοτικοί μου λογαριασμοί, ανακάλεσε την από 29-09-2011 πρόταση του 593 καταστήματος Αγίου Ιωάννου της Alpha Bank, την οποία είχα ήδη απορρίψει, ένεκα των λόγων που ανωτέρω σας έχω ήδη εκθέσει και με καλούσε να προβώ στη άμεση εξόφληση των οφειλών μου.
Στις 27-04-2012 επέδωσα ιδιοχείρως την απάντηση μου στην ανωτέρω από 18-04-2012 επιστολή του 640 καταστήματος της Alpha Bank, στον ίδιο τον διευθυντή του.
Σε αυτήν έκθετα και επικαλούμουν τις συνθήκες και τους λόγους ανωτέρας βίας που επικρατούσαν στη χώρα, προ της επικείμενης πτώχευσής μας και πως θα έπρεπε να τηρήσει στάση αναμονής η τράπεζα, ώστε αναλόγως των συνθηκών που επρόκειτο να δημιουργηθούν, να διευθετηθεί η μεταξύ μας χρηματοοικονομική συναλλαγή και διαφορά, καθώς τα πάντα εκείνο το διάστημα ήταν ρευστά.
Έκανα δε μνεία της σταθερής μου στάσης για τη δημιουργία των προϋποθέσεων για συνέχιση της συνεργασίας μας προς αμοιβαίο όφελος.
Στις 20-12-2012 απέστειλα εκ νέου τις ευχές μου στον πρόεδρο της Alpha Bank Κύριο Κωστόπουλο Σ. Γιάννη, με την παρότρυνση μου να παραμερίσει την αλαζονεία, την οίηση, το ινάτι, τον υπέρμετρο και αρρωστημένο εγωισμό, την υπεροψία…, της μαμάς των κατάλοιπων της Ιταλικής κατοχής, καθώς τούτα δεν επρόκειτο να υποχωρήσουν και να καταστεί η τράπεζα του συνδετικός κρίκος συμπλεόντων συμφερόντων προς σφαιρικό όφελος όλων μας.
Έχοντας, επίγνωση βέβαια τι του πρότεινα και σε ποιο δίλλημα τον προκαλούσα να κάνει την επιλογή του, του ευχήθηκα σε κάθε περίπτωση ανθρώπινα, τις καλύτερες των ευχών μου.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Οι σχέσεις μου πλέον με την Alpha Bank είχαν παγώσει και επιχείρησα να τις αναθερμάνω με το προ διετίας και συγκεκριμένα με το από 12-04-2011 αίτημα μου και προς τα συμπλέοντα συμφέροντα την συνεργασία των οποίων επεδίωκα.
Προς τούτο στις 04-04-2013 απευθύνθηκα εκ νέου διά τηλεομοιότυπου (fax) στον πρόεδρο της Alpha Bank τον Κύριο Κωστόπουλο Σ. Γιάννη, ως και στους προέδρους των λοιπών συμπλεόντων συμφερόντων, μάταια βέβαια.
Σε μία απέλπιδα προσπάθεια μου αποτάθηκα, στις 19-06-2013 εκ νέου προς τον πρόεδρο της Alpha Bank τον Κύριο Κωστόπουλο Σ. Γιάννη, δηλώνοντας του, ότι παραμένω σταθερός παράγοντας καλών προθέσεων και τον κάλεσα εκ νέου να γίνει συνδετικός κρίκος συμπλεόντων συμφερόντων και πάλι μάταια.
Η αλαζονεία, η οίηση, το ινάτι, ο υπέρμετρος και αρρωστημένος εγωισμός, η υπεροψία…, τα κατάλοιπα της Ιταλικής κατοχής και πάλι υπερίσχυσαν, οδηγώντας τη σχέση μου με την Alpha Bank στη Δικαστική διαιτησία.
Στις 24-07-2013 μου επιδόθηκε διά του δικαστικού επιμελητή Μιχάλη Μελλίνη το από 23-07-2013 εξώδικο της Alpha Bank και του δικηγόρου της κυρίου Μαυρομάτη Γεώργιου, με το οποίο καλούσαν την μονοπρόσωπη εταιρεία μου ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ να καταβάλλει άμεσα στην Alpha Bank το ποσόν των ογδόντα έξη χιλιάδων εκατόν ογδόντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (86.188,75€).
Κάτι τέτοιο φυσικά ήταν αδύνατο και συνέπεια τούτου ακολούθησε η υπ’ αριθμόν 874/2013 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου για το ποσόν των 86.188,75€, κατά της ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ και υπέρ της Alpha Bank.
Κατατέθηκε η με αριθμό κατάθεσης 228/19-09-2013 στο Πρωτοδικείο Ρόδου ανακοπή της μονοπρόσωπης εταιρείας μου ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ κατά της Alpha Bank και κατά της με αριθμό 874/2013 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, από την ορισθείσα, κατόπιν αιτήματος μου χορήγησης νομικής βοήθειας στο Πρωτοδικείο Ρόδου, δικηγόρο Ιωάννου Αφροδίτη.
Εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 109/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, που έκανε μερικώς δεκτή την ανωτέρω ανακοπή.
Στις 02-09-2015 μου επιδόθηκε η με αριθμό κατάθεσης 92/26-05-2015 στο Εφετείο Δωδεκανήσου και αριθμό κατάθεσης 116/25-05-2015 στο Πρωτοδικείο Ρόδου έφεση της Alpha Bank και του δικηγόρου της Μαυρομάτη Γεώργιου κατά της ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ και κατά της 109/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείο Ρόδου.
Δια της υπ’ αριθμόν 64/03-11-2015 Πράξης του Εφετείου Δωδεκανήσου, μετά από σχετικό αίτημα μου, διορίστηκε ο δικηγόρος Ρόδου Κούρκουλος Σεβαστιανός προκειμένου να με εκπροσωπήσει, κατά την συζήτηση στο ακροατήριο της 15-01-2016, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Δωδεκανήσου, της υπ’ αριθμόν 116/2015 έφεσης της Alpha Bank.
Στις 16-11-2015 προχώρησα στην ενημέρωση της υπόθεσης προς τον δικηγόρο Κούρκουλο Σεβαστιανό, εγγράφως.
Στις 11-11-2016 ο δικηγόρος Κούρκουλος Σεβαστιανός κατέθεσε τις προτάσεις της μονοπρόσωπης εταιρείας μου ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ.
Στις 11-11-2016 ο δικηγόρος Μαυρομάτης Γεώργιος κατέθεσε προτάσεις για λογαριασμό της Alpha Bank.
Στις 16-11-2016 ο δικηγόρος Μαυρομάτης Γεώργιος κατέθεσε προσθήκη – αντίκρουση για λογαριασμό της Alpha Bank.
Εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 118/15-05-2017 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Δωδεκανήσου, που συνεδρίασε στις 11-11-2016.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Μετά την έκδοση της υπ’ αριθμόν 118/15-05-2017 απόφασης του Εφετείου Δωδεκανήσου, διακόπηκε κάθε επαφή μου με την τράπεζα Alpha Bank και το μόνο που έκανα ήταν να παρακολουθώ και να ενημερώνω το λογιστήριο μου, μέσω web banking, σχετικά με τις μεταβολές των υπολοίπων των λογαριασμών μου ένεκα των χρηματοοικονομικών επιβαρύνσεων από τόκους και άλλα έξοδα της τράπεζας.
Τούτη τη δυνατότητα, να ενημερώνω το λογιστήριο μου μέσω web banking είχα τη δυνατότητα να το κάνω έως και τον Ιούνιο του 2017 όπου και το σύστημα της τράπεζας έπαψε πλέον να μου παρέχει τούτη τη δυνατότητα και έχω να ενημερώσω το λογιστήριο μου για τις μεταβολές και το υπόλοιπο των λογαριασμών μου από τον Ιούνιο του 2017.
Όταν τελικά, μετά από πολλές προς τούτο προσπάθειες, αντιλήφθηκα ότι τούτη η αδυναμία της ενημέρωσης μου ήταν επισταμένη και όχι από αδυναμία μου να χειριστώ το νέο διαδικτυακό περιβάλλον της τράπεζας, απευθύνθηκα διά τηλεομοιότυπου μετά των διαπιστευτηρίων μου, με την από 26-10-2017 επιστολή μου προς την υπεύθυνη προς τούτο υπάλληλο της Alpha Bank στο κατάστημα 640 της πλατείας Κύπρου.
Μάλιστα προσφέροντας όλους τους δυνατούς τρόπους αποστολής των κινήσεων των λογαριασμών μου.
Επειδή η επικοινωνία μου με τα υπεύθυνα στελέχη της τράπεζας, ήταν προβληματική, ένεκα κώφωσης και η ασυνεννοησία δεδομένη, αποτάθηκα στις 27-10-2017 διαδικτυακά προς τούτο και προς τα κεντρικά της τράπεζας, φυσικά μάταια.
Επειδή η κώφωση ήταν μόνιμη και γενική και η απροθυμία της τράπεζας να μου χορηγήσει αντίγραφα των κινήσεων των λογαριασμών μου, αποστέλλοντας τα με όποιο τρόπο επιθυμούσε, μάλιστα ακόμη και επί πληρωμή ήταν οριστική και αμετάκλητη, όπως εκ της πραγματικότητας έως και σήμερα αποδεικνύεται, απευθύνθηκα με την από 07-11-2017 αίτηση μου προς τον Αξιότιμο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, προκειμένου να προβεί σε συμμόρφωση της τράπεζας.
Τούτη απορρίφτηκε, ως μη νόμιμη.    

Αγαπητοί αναγνώστες.
Μετά και από την ενέργεια μου να απευθυνθώ αναποτελεσματικά, ακόμη και στον Εισαγγελέα, εγκατέλειψα κάθε επικοινωνία μου με την τράπεζα.
Στις 03-01-2018 παρέλαβα από τα ΕΛ.ΤΑ. την από 20-12-2017 εξώδικη πρόσκληση διακανονισμού της Διεύθυνσης Καθυστερήσεων Λιανικής Τραπεζικής της Alpha Bank, σύμφωνα με την §2 του άρθρου 3 του νόμου 4354/2015, με την οποία μου ζητούσε εντός δεκαπενθημέρου από την παραλαβή της, να της καταβάλλω προς εφάπαξ αποπληρωμή το ποσόν των 23.733,91€ για την συνολική οφειλή μου στην Alpha Bank που ανερχόταν έως και τις 30-11-2017 στο ποσόν των 139.611,26€.
Αμέσως την επομένη επικοινώνησα τηλεφωνικά με τις υπευθύνους της Alpha Bank  κυρίες Τσακαλέρου και Καραγιώργου Ευαγγελία, όπου και μου δόθηκε η δυνατότητα ανταπόκρισης μου έως και τις 09-02-2018.
Διά της από 05-02-2018 Εξώδικης Δήλωσης – Αντιπρότασης – Πρόσκληση Διακανονισμού Οφειλής αντιπρότεινα στην Alpha Bank την αποπληρωμή της οφειλής μου στο ύψος το 5% αντί του 17% που μου ζητούσε με την από 20-12-2017 εξώδικη επιστολή της, καθώς παρατηρήθηκε πώληση δανείων άλλων τραπεζών στο ύψος του 3% της οφειλής τους, μα κυρίως ένεκα των πραγματικών δυνατοτήτων μου να ανταποκριθώ στην οφειλή μου προς την Alpha Bank.
Τούτη την από 05-02-2018 Εξώδικη Δήλωση – Αντιπρόταση – Πρόσκληση Διακανονισμού Οφειλής, απέστειλα με τα ΕΛ.ΤΑ. προς:

 1. Τα κεντρικά της Alpha Bank στη Λεωφόρο Αθηνών 105 Τ.Κ.: 10447 στην Αθήνα.
 2. Στη Διεύθυνση Καθυστερήσεων Λιανικής Τραπεζικής της Alpha Bank στην Αθήνα με Τ.Θ.: 1019 και Ταχυδρομικό Κώδικα: 101 10.
 3. Στο κατάστημα 640 της Alpha Bank στην Πλατεία Κύπρου 12,  στη Ρόδο.    

Δια της με αριθμό 219317 – 219553/15-02-2018  επιστολή της,  η Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών της Alpha Bank με ενημέρωνε ότι παρήλθε η προθεσμία ισχύος της πρότασης της με την από 20-12-2017 επιστολή της και όσον αφορά την χορήγηση αντιγράφων των κινήσεων των λογαριασμών μου, θα έπρεπε να πάω αυτοπροσώπως στο τοπικό κατάστημα της τράπεζας με τα διαπιστευτήρια μου.
Επειδή τούτο είχα ήδη πράξει με τηλεομοιότυπο (fax) και επειδή τηλεφωνικά με ενημέρωσαν ότι έπρεπε να προσκομίσω και πρόσφατη ενημέρωση από το Γ.Ε.ΜΗ., κάτι που αδυνατούσα λόγο οφειλών, εγκατέλειψα την προσπάθεια μου να αποκτήσω αντίγραφα των κινήσεων των λογαριασμών μου και ένεκα της αρνητικής καθόλα συμπεριφοράς του 640 καταστήματος  Πλατείας Κύπρου 12 της Alpha Bank, μα και για πρόσθετους λόγους που δεν θα ήθελα να εκθέσω.
Διά της από 09-03-2018 επιστολής μου, αποσταλμένη με τα ΕΛ.ΤΑ.,  ανταπάντησα στην ανωτέρω επιστολή της Διεύθυνσης Υποστηρικτικών Λειτουργιών της Alpha Bank, αποστέλλοντας της σχετικά έγγραφα που καταδείκνυαν την αδυναμία μου να ανταποκριθώ στις δικές της προτάσεις αποπληρωμής της οφειλής μου, με την ταυτόχρονη κατάδειξη ότι όποια υποχρέωση με βάση τις δικές μου δυνατότητες αναλάμβανα την τηρούσα, καθώς διάγω με περιορισμένα δανεικά από οικεία μου πρόσωπα.
Την συγκεκριμένη επιστολή απέστειλα με το γνήσιο της υπογραφής μου από το Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου, ζητώντας την διαγραφή της οφειλής μου η την ρύθμιση βάση των δυνατοτήτων μου, τις οποίες προέκτεινα σε βάθος χρόνου, αυξάνοντας την προσφορά μου, σε μία ένδειξη καλής θέλησης.
Διά της με αριθμό 221702/12-03-2018 απάντηση της, στην ανωτέρω επιστολή μου, η Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών της Alpha Bank μου απαντούσε λιτά και στερεότυπα ότι έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία ευνοϊκής ρύθμισης των οφειλών μου.
Διά της από 31-05-2018 επιστολής μου, απεσταλμένη με τα ΕΛ.ΤΑ., επανήλθα προς τη Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών της Alpha Bank, ζητώντας την επανεξέταση της ανωτέρω αναφερομένης πρότασης μου, διά της από 09-03-2018 επιστολής μου.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Από τηλεφωνική μου επικοινωνία με τη Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών της Alpha Bank στην Αθήνα, για να μάθω τη τύχη της από 31-05-2018 επιστολής μου για επανεξέταση του αιτήματος μου, μου δόθηκε η κατεύθυνση, από τον υπάλληλο της Alpha Bank κύριο Κωνσταντίνο Γ. Λούπα,  να αποταθώ στη Διευθύντρια του Περιφερειακού Κέντρου Καθυστερήσεων Λιανικής Τραπεζικής στη Ρόδο και στο κατάστημα 640 Πλατείας Κύπρου 12 της Alpha Bank στην κυρία Μερόπη Χ. Λινάρδου, όπου και αποτάθηκα.
Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μας, όπου και ανατρέξαμε και στη αγαστή συνεργασία που είχαμε όταν ήμουν ενεργός πελάτης στο 593 Αγίου Ιωάννου κατάστημα, με ενημέρωσε με το από 13-07-2018 ηλεκτρονικό της μήνυμα για τα δικαιολογητικά που έπρεπε να της αποστείλω, ώστε να εξεταστεί το αίτημα μου ρύθμισης της οφειλής μου.
Στις 18-07-2018,  μέσω τριών (3)    διαφορετικών    e-mail,     λόγο του όγκου των σχετικών εγγράφων που αποστέλλονταν, της απέστειλα τα αιτούμενα δικαιολογητικά προς εξέταση του αιτήματος μου.
Στις 20-07-2018  μέσω e-mail,  ζήτησα μια σχετική ενημέρωση, όσον αφορά την πορεία του αιτήματος μου και συγκεκριμένα αν το είχε προωθήσει στα κεντρικά της τράπεζας, καθώς κατά όπως  με ενημέρωσαν, τούτη είναι η συνήθης διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων.
Ακολούθησαν κάποιες αναποτελεσματικές προσπάθειες επικοινωνίας μου με την κυρία Λινάρδου Χ. Μερώπη, όπου σε μία από αυτές, τηλεφωνική, μου δήλωσε ότι δεν μπορούσα να έχω κάποια έγγραφη απάντηση από την τράπεζα και αν ήθελα να διακανονίσω την οφειλή αυτό θα μπορούσε να συμβεί στο ύψος του ποσού των 84.000€, κάτι που πιθανόν άντλησε από την από 29-09-2011 επιστολή του 593 καταστήματος Αγίου Ιωάννου της Alpha Bank και που φυσικά και δεν μπορούσα να ακολουθήσω.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Παρά όλες τις ανωτέρω εκτιθέμενες άοκνες και μακροχρόνιες προσπάθειες μου, αρχικά να διασώσω και να διαιωνίσω τη συνεργασία μου  και μεταγενέστερα να διευθετήσω στα πλαίσια των δυνατοτήτων μου την οφειλή μου στην Alpha Bank, τούτο κατέστη αδύνατον.
Οπότε, στράφηκα πλέον προς τον θεσμό της Δικαιοσύνης, ώστε να ρυθμίσει - διευθετήσει βάσει των νόμων της Ελληνικής Πολιτείας τούτη την χρηματοοικονομική διαφορά της μονοπρόσωπης εταιρείας μου  ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ με την Alpha Bank.
Διά του υπ’ αριθμόν 254/10-08-2018 αιτήματος μου στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, κατέθεσα αίτημα χορήγησης νομικής βοήθειας με βάσει τον νόμο 3226/2004, προκειμένου να διοριστεί δικηγόρος και δικαστικός επιμελητής, για να καταθέσω αίτηση διαγραφής η ρύθμισης της οφειλής της μονοπρόσωπης εταιρείας μου ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ στην Alpha Bank.
Δια της υπ’ αριθμόν 739/20-08-2018 Πράξης του Ειρηνοδικείου Ρόδου, το συγκεκριμένο αίτημα μου απορρίφτηκε, με ανυπόστατη δικαιολογία, από την Ειρηνοδίκη Σωτηρία Γ. Χαλμούκου.
Διά της με αριθμό κατάθεσης 172/21-08-2018 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου στο Πρωτοδικείο Ρόδου, κατέθεσα Προσφυγή κατά της ανωτέρω υπ’ αριθμόν 739/20-08-2018 απορριπτικής Πράξης του Ειρηνοδικείου Ρόδου. Τούτη ορίστηκε να συζητηθεί στις 04-10-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00, με αριθμό πινακίου 21,  στο ακροατήριο του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.
Κατά την συγκεκριμένη δικάσιμο ζήτησα αναβολή από το Δικαστήριο του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, ώστε να δικαστεί η συγκεκριμένη προσφυγή μου, μαζί με άλλες τρις (3)  προσφυγές μου από άλλη σύνθεση Δικαστηρίου, καθώς η πρόεδρος του Δικαστηρίου ενώ μου είχε χορηγήσει στο παρελθόν νομική βοήθεια, εν τούτοις απέρριψε προσφυγές μου κατά απορριπτικών αποφάσεων χορήγησης νομικής βοήθειας, όπως ανέφερα στο Δικαστήριο. Το αίτημα μου έγινε δεκτό και δόθηκε αναβολή της συζήτησης των προσφυγών μου, για την δικάσιμο της 15-11-2018, όπου και παραστάθηκα αυτοπροσώπως και κατέθεσα τις από 04-10-2018 προτάσεις μου, προς επίρρωση της 172/21-08-2018 προσφυγής μου.
Είμαι δε, έως και σήμερα, 16-12-2018 ημερομηνία ανάρτησης του παρόντος άρθρου, σε αναμονή έκδοσης απόφασης.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Ως στις ανωτέρω από 04-10-2018 προτάσεις μου αναφέρω, έχω δεχθεί χορήγηση νομικής βοήθειας, σε όποια Δικαστήρια έχω αποταθεί, ώστε να αμυνθώ στα κατά εμού δρώμενα από τη Μαφία της Ρόδου, τα κατάλοιπα της Ιταλικής κατοχής, την οικογένεια Μαντζόν.
Τούτα ορμώνται και έχουν προφανή αιτία και αφορμή την υφαρπαγή της ιδιοκτησίας μου στην 84 Κτηματολογική Μερίδα Γαιών Ρόδου, όμορης της 80Α ΚΜΓΡ όπου το αυθαίρετο και κατεδαφιστέο κτίριο του κανακάρη τους Ανδρέα, με την ληγμένη και αδυνατούσα επανέκδοσης 246/98 οικοδομική άδεια, καθώς η ιδιοκτησία μου εξασφαλίζει την νομιμοποίηση της δικής τους ιδιοκτησίας.
Επειδή τον τελευταίο χρόνο τα αιτήματα μου χορήγησης νομικής βοήθειας στο Πρωτοδικείο Ρόδου, προκειμένου να κινηθώ νομικά εναντίον των ιδίων και των υποχείριων τους άρχισαν επιλεκτικά να απορρίπτονται στο Πρωτοδικείο Ρόδου.
Επειδή εκδηλώθηκε συμπαράσταση και στο Ειρηνοδικείο Ρόδου σε κάθε  προσπάθεια μου να απεγκλωβιστώ από τις οικονομικές παγιδεύσεις τους, με σκοπό να με γονατίσουν  κοινωνικοοικονομικά, προέβηκα σε έγκληση κάποιων υπηρετών της Θέμιδας που προέβαιναν σε τούτη την παράνομη Δικαστική ενέργεια εναντίον μου.
Μεταξύ αυτών κατέθεσα έγκληση και κατά της Ειρηνοδίκου Σωτηρίας Γ. Χαλμούκου η οποία ενόσω η ίδια για άλλες δικαστικές υποθέσεις μου, μου χορήγησε νομική βοήθεια, όπως τις  512/19-06-2017,  523/23-06-2017,  387/30-04-2018,  μου απέρριψε, διά της υπ’ αριθμόν 739/20-08-2018 Πράξης του Ειρηνοδικείου Ρόδου, την ανωτέρω αναφερομένη 254/10-08-2018 αίτηση χορήγηση νομικής βοήθειας, προκειμένου να διαγράψω η να ρυθμίσω δικαστικά την οφειλή μου στην Alpha Bank.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Σε ακτίνα μικρότερη των πεντακοσίων μέτρων έως ενός χιλιομέτρου (500 μ. - 1.000 μ.) εκατέρωθεν της 80Α και 84 Κτηματολογικής μερίδας Γαιών Ρόδου, εκτίνονται:
Πολλές και πάρα πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, Πολυεθνικές και Αλυσίδες καταστημάτων, όπως:
Τα Super Market     Άλφα – Βήτα Βασιλόπουλος ΑΕ,     Σκλαβενίτης,     LIDL…
Τα Cash & Carry     ΜΕΤΡΟ,     1ΕΝΑ FOOD…
Μεγάλες τοπικές επιχειρήσεις, όπως:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΖΑΣ & Σία Ο.Ε.,     ΑΡΙΣΤΟΝ ΡΟΔΟΥ ΑΕΒΕΕ,     ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΡΟΔΟΥ ΑΕ,     ΤΣΙΓΑΡΙΔΗΣ ΑΕ,     ΙΒΙΣΚΟΣ ΑΕ,     ΣΠΑΝΟΣ ΞΥΛΕΙΑ ΑΕ…
Μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, όπως:
ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,     ΑΓΡΙΟΥ ΑΕ,     ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ…
Σε αυτή την περιοχή, στο κέντρο της οποίας είναι η 80Α  και 84 ΚΜΓΡ,  έχει δημιουργηθεί πλέον μια υπεραγορά πολυεθνικών, πολύ μεγάλων Ελληνικών, μεγάλων, μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων.
Ο τζίρος της περιοχής είναι βέβαιον ότι είναι ο μεγαλύτερος που διενεργείται στο νησί.
Σε αυτήν την περιοχή εδρεύουν μεγάλα πρακτορεία μεταφορών όπως το ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΓΡΗΓ ΙΜΕ ΕΠΕ και μεγάλα Δημόσια καταστήματα όπως το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α.
Σε αυτήν την περιοχή και μάλιστα όμορα της 80Α και 84 Κτηματολογικής Μερίδας Γαιών Ρόδου, στην 81 ΚΜΓΡ η τράπεζα Alpha Bank έχει συμφέροντα, καθώς έχει χρηματοδοτήσει  την ανέγερση του υφιστάμενου σε αυτήν μεγάλου κτιρίου, έτοιμο να δεχτεί τη δραστηριότητα και άλλων μεγάλων επιχειρήσεων, μα και κάποιο κατάστημα της Alpha Bank, μιας και το κτίριο κατά το μεγαλύτερο μέρος του ουσιαστικά της ανήκει, από χρηματοδοτήσεις.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Στην 84 ΚΜΓΡ έχει ιδιοκτησία       και ο    Όμιλος     Επιχειρήσεων     Ιωάννη Σπανού Α.Ε.   ο αδελφός μου δηλαδή με τα    Υπερμάκετ    Σπανός.
Δεν θα μπορούσε η Alpha Bank και ο     Όμιλος Επιχειρήσεων Ιωάννη Σπανού Α.Ε.     που είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι και συνεργάζονται, μάλιστα κύρια και αποκλειστικά, να δημιουργήσουν ένα   Υπερμάρκετ Σπανός   στην 80Α και 84 ΚΜΓΡ;
Αναβαθμίζοντας την περιοχή και την αξία των ακινήτων ενδιαφέροντος, ένεκα χρηματοδοτήσεως, της Alpha Bank;
Δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα κατάστημα του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. που ψάχνει, χρόνια τώρα, ακίνητο για να μετακομίσει;
Θα μπορούσε.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Τίποτα απολύτως δεν πρόκειται να γίνει και:

Τίποτα απολύτως δεν πρόκειται να γίνει, μέχρι η Μαφία της Ρόδου, τα κατάλοιπα της Ιταλικής κατοχής, η οικογένεια Μαντζόν και δη η μαμά τους Αλεξάνδρα και ο κανακάρης της Ανδρέας να βάλουν στο χέρι την ιδιοκτησία μου, για να νομιμοποιήσουν τη δική τους.
Η μαμά Αλεξάνδρα με το ινάτι της, οδηγεί σε μαρασμό την περιοχή, σε κοινωνικοοικονομική καταστροφή τουλάχιστον εμένα και σε απώλεια τεράστιων χρηματικών ποσών την Alpha Bank προκειμένου να βάλει στο χέρι την ιδιοκτησία μου, με τις ευλογίες της  τοπικής Δικαιοσύνης,  των   τοπικών Δημόσιων υπηρεσιών  και των   τοπικών Αρχών,   για να κάνει το καπρίτσιο της, αυτό του να κάνει κουμάντο στο νησί και να υφαρπάζει τις περιουσίες μας.
Έχει την αίσθηση και φιλοσοφία ότι όλοι και όλα της ανήκουν, ότι σαν αποδημήσει εις Κύριο, η γη θα πάψει να γυρίζει.
Επιδεικνύει τη δύναμη της, προσπαθώντας χρόνια τώρα να μου υφαρπάξει την ιδιοκτησία μου, για να νομιμοποιήσει την παράνομη του κανακάρη της, και να κάνει κουμάντο ολοκληρωτικά στο νησί αποκομίζοντας από τα πάντα και τους πάντες, όλα η το ολιγότερο τη μερίδα του λέοντος.

Κωλύει, πιθανόν:

 • Ένα νέο κατάστημα του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. αιμορραγώντας χρόνια τώρα το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α. οικονομικά, καταβάλλοντας μισθώματα, μάλιστα σε έναν ιδιοκτήτη που επιθυμεί πλέον την έξωση του, καθώς έχει πλέον άλλες, μεγαλύτερες προτάσεις από το εξωτερικό.
 • Μια ένταξη στον Αναπτυξιακό νόμο και τη δημιουργία ενός  Υπερμάρκετ Σπανός, του ομίλου επιχειρήσεων του αδελφού μου Σπανού Ιωάννη, στην  80Α και 84 ΚΜΓΡ.
 • Ένα  νέο κατάστημα Της Alpha Bank στο ουσιαστικά δικό της κτίριο της 81 ΚΜΓΡ και την αξιοποίηση του λοιπού κτιρίου αναβαθμίζοντας την περιοχή και την αξία των ακινήτων της.
 • Κωλύει την ανάπτυξη όλης της περιοχής, επιδεικνύοντας τη δύναμη της, για ένα ινάτι, ένα καπρίτσιο.   


Αγαπητοί αναγνώστες.

ΔΙΑΒΑΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ;

Συνεχίζεται…

Ρόδος 16-12-2018

Με τιμή.
Σπανός Χ. Θωμάς.-

.

.

.

Design by Thomas C. Spanos