+30.6946696310                      info@spanosthomas.eu                      live:.cid.912cd03ac5bb338a                    

Αγαπητοί αναγνώστες.
Στο άρθρο Καρίκης Ευστράτιος (Δικηγόρος) μπορείτε να λάβετε γνώση της καθολικά ψευδούς κτηματολογικής έρευνας που διενήργησε ο δικηγόρος Καρίκης Ευστράτιος, για λογαριασμό της Eurobank, με αποτέλεσμα να μην δυνηθώ να εκταμιεύσω από τη συγκεκριμένη τράπεζα εγκριμένο δάνειο χρηματοδότησης ποσού 90.000 €.
Στο ίδιο άρθρο μπορείτε να λάβετε γνώση μέρους των ατελέσφορων ενεργειών μου προκειμένου ο συγκεκριμένος δικηγόρος να τιμωρηθεί για την πράξη του αυτή και να με αποζημιώσει για το κακό που μου έκανε.
Τούτων των ατελέσφορων ενεργειών μου, από τις εκτιθέμενες σε αυτό το άρθρο, η τελευταία ήταν η με αριθμό κατάθεσης 99/26-01-2018 αίτηση μου στο Πρωτοδικείο Ρόδου προκειμένου να μου χορηγήσει νομική  βοήθεια διορισμού δικηγόρου και δικαστικού επιμελητή για να καταθέσω αγωγή αποζημίωσης για την αδικοπραξία του αυτή, της ψευδούς κτηματολογικής έρευνας, κατά το δικηγόρου Καρίκη Ευστράτιου.
Διά της υπ’ αριθμόν 45/05-02-2018 πράξης του Πρωτοδικείου Ρόδου η συγκεκριμένη υπ’ αριθμόν 99/26-01-2018 αίτηση απορρίφτηκε «…ως απαράδεκτη, καθόσον όμοια αίτηση με τα ίδια επικαλούμενα πραγματικά περιστατικά και προσκομιζόμενα έγγραφα απορρίφτηκε με την υπ’ αριθμόν 25/2018 πράξη μας, κατά της οποίας δεν πιθανολογείτε ότι ασκήθηκε προσφυγή (άρθρο 8 παρ. 2 ν.3226/2004), ώστε απέκτησε δύναμη (οιονεί) δεδικασμένου, ούτε η υπό κρίση, νέα αίτηση στηρίζεται σε μεταβολή πραγματικών περιστατικών…».
Όμως, ενάντια στα όσα επικαλούνται στη συγκεκριμένη υπ’ αριθμόν 45/05-02-2018 πράξη και στην επικαλούμενη σε αυτήν 25/2018 πράξη του Πρωτοδικείου Ρόδου η αίτηση μου 64/19-01-2018 και συμπληρωματική της 69/22-01-2018 κατατέθηκαν με τα νέα προσκομιζόμενα οικονομικά μου στοιχεία.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Στις 19-04-2018 εκδόθηκε το νέο μου εκκαθαριστικό με τα νέα μειωμένα, ήδη πενιχρά και τυπικά εισοδήματα μου.
Δια της υπ’ αριθμόν 429/20-04-2018, αμέσως δηλαδή την επομένη, κατέθεσα αίτηση χορήγησης νομικής βοήθειας διορισμού δικηγόρου  και δικαστικού επιμελητή προκειμένου να καταθέσω αγωγή αποζημίωσης κατά του δικηγόρου Καρίκη Ευστράτιου.
Όπως επί αυτής επιγράφεται η αίτηση μου απορρίφτηκε με την ίδια πάγια ανυπόστατη αιτιολογία που πλέον, μετά την έκδοση του νέου μου εκκαθαριστικού, δύναται να εκληφθεί και ως ψευδής.
Χρειάστηκε δε να καταθέσω το υπ’ αριθμόν 447/25-04-2018 ειδικό προς τούτο αίτημα, προκειμένου  να μου επιδοθεί η συγκεκριμένη απόφαση.
Δια της με αριθμό κατάθεσης 466/30-04-2018 στη γραμματεία του Πρωτοδικείου Ρόδου και με αριθμό κατάθεσης 80/30-04-2018 στη γραμματεία του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, κατέθεσα Προσφυγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου κατά της απορριπτικής απόφασης στην υπ’ αριθμόν  429/20-04-2018 αίτηση μου χορήγησης νομικής βοήθειας διορισμού δικηγόρου και δικαστικού επιμελητή προκειμένου να καταθέσω αγωγή περί αδικοπραξίας κατά του δικηγόρου Καρίκη Ευστράτιου.
Δια της υπ’ αριθμόν 108/2018 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με την ίδια πάγια και διαρκή ανυπόστατη αιτιολογία  η προσφυγή μου απορρίφτηκε, στερώντας μου επιλεκτικά το Πρωτοδικείο Ρόδου να κινηθώ κατά της μαφίας της Ρόδου, των κατάλοιπων της Ιταλικής κατοχής και των υποχείριων τους, όπως για κάποιους εξ αυτών όμοια ενήργησα.
Εν τω μεταξύ, ελπίζοντας σε επανεξέταση και συνετισμό, κατέθεσα παράλληλα με την ανωτέρω αναφερομένη Προσφυγή μου και νέα αίτηση, της ίδιας χορήγησης νομικής βοήθειας, με αριθμό καταχώρησης 464/30-04-2018.
Μάταια βέβαια και πάλι, καθώς με την ίδια πάγια και ανυπόστατη αιτιολογία, κατά το δοκούν επικαλούμενη, διά της υπ’ αριθμόν 133/30-04-2018 Πράξης του Πρωτοδικείου Ρόδου και τούτη απορρίφτηκε.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Ο χρόνος κύλισε και δια της υπ’ αριθμόν 4241/127 Υπουργικής απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δημοσιεύτηκε στο δεύτερο τεύχος και στο 173 φύλλο της εφημερίδας της Κυβερνήσεως στις 30-01-2019, (ΦΕΚ Β΄173/30-01-2019) ορίστηκε ο κατώτατος μισθός στα εξακόσια πενήντα ευρώ (650 €) με ισχύ όπως σε αυτήν αναφέρεται την 01-02-2019.
Τούτη η απόφαση, αντικειμενικά πλέον χωρίς την δυνατότητα της υποκειμενικής Δικαστικής κρίσης, μου δίνει τη δυνατότητα να επωφελούμαι του ευεργετικού νόμου 3226/2004 και κατά το άρθρο 1  §2 αυτού, που διακρίνεται επί πλέον και από πιθανολογία.
Μάλιστα έτυχα επιτέλους, ήδη ευεργετηθείς, διά μέσου της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄173/30-01-2019), από το Πρωτοδικείο Ρόδου, διά της υπ’ αριθμόν 40/27-02-2019 Πράξης του Πρωτοδικείου Ρόδου και σε συνέχεια αυτής διά των υπ’ αριθμόν 41/01-03-2019,  42/01-03-2019  και  45/05-03-2019 έως και σήμερα.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Δια της υπ’ αριθμόν 107/01-02-2019 αίτησης μου στο Πρωτοδικείο Ρόδου αιτήθηκα χορήγηση νομικής βοήθειας δικηγόρου και δικαστικού επιμελητή προκειμένου να καταθέσω αγωγή αποζημίωσης από αδικοπραξία κατά του δικηγόρου Ρόδου Καρίκη Ευστράτιου.
Όπως επί αυτής επιγράφεται, στις 06-02-2019 η δικαστής Αντωνία – Μαρία Σκόκου, μου απέρριψε την αίτηση μου, με την ίδια πάγια ανυπόστατη αιτιολογία που δινόταν η δυνατότητα να εκληφθεί ως υποκειμενική κρίση, πριν την δημοσίευση της  Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄173/30-01-2019), που όρισε τον κατώτατο μισθό στα 650€, με ισχύ από την 01-02-2019.
Επειδή υπέθεσα ότι ήταν ανενημέρωτη, ζήτησα και την είδα στις 08-02-2019 όπου και παρέλαβα την απόφαση.
Της επέδωσα το (ΦΕΚ Β΄173/30-01-2019) και της εξήγησα ότι έχει αλλάξει ο κατώτατος μισθός στα 650€ και κατά συνέπεια δικαιούμαι αντικειμενικά χορήγηση νομικής βοήθειας.
Ισχυρίστηκε, κατά πως υπέθεσα,  ότι δηλαδή δεν το γνώριζε και αυτό είναι και ανθρώπινο και κατανοητό και αποδεκτό.
Μου είπε να επιδώσω την απόφαση στον γραμματέα του Πρωτοδικείου και να του πω να της πάει τις αιτήσεις μου να τις επανεξετάσει, όπως και έπραξα, με την δήλωση της σε εμένα ότι λόγο φόρτου εργασίας θα τις εξετάσει προς το τέλος της άλλης εβδομάδας. Κατανοητό και αποδεκτό και αυτό.
Όμως, για κάθε ενδεχόμενο, κατέθεσα εμπρόθεσμα την Δευτέρα  11-02-2019, μεταξύ και άλλων, την με αριθμό κατάθεσης 29/11-02-2019 Προσφυγή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου κατά της ανωτέρω απορριπτικής απόφασης της, επιγεγραμμένη στην υπ’ αριθμόν 107/01-02-2019 αίτηση μου, η οποία ορίστηκε να δικαστεί την 16-05-2019.
Δυστυχώς,
Την 15-02-2018 ημέρα Παρασκευή παρέλαβα, από τη γραμματεία του Πρωτοδικείου Ρόδου,  μεταξύ άλλων, τη νέα απορριπτική απόφαση της προέδρου Αντωνίας – Μαρίας Σκόκου με την ανυπόστατη, προκλητικά και ανερυθρίαστα, ίδια για όλες τις λοιπές αιτήσεις μου, συμπληρωματική αιτιολογία ότι δεν είχε τεθεί σε ισχύ, (δεν έχει εκδοθεί και δημοσιευθεί), κατά την ημέρα κατάθεσης τους, η απόφαση της αύξησης του κατώτατου μισθού στα 650€.
Πριν της καταθέσω έγκληση  για παράβαση καθήκοντος και κατάχρησης εξουσίας, θεώρησα ότι πρέπει να της δώσω τη δυνατότητα και την ευκαιρία, για άλλη μια φορά, να μου εξηγήσει, μήπως και υπάρχει κάτι που δεν γνωρίζω η δεν μπορώ να κατανοήσω.
Δυστυχώς και πάλι.
Η Πρωτοδίκης Αντωνία - Μαρία Σκόκου την οποία συνάντησα στις 04-03-2019 στο γραφείο των Δικαστών επέμεινε στην απόφαση της, μη αφήνοντας μου άλλο περιθώριο από το να της καταθέσω, μετά λύπης μου, έγκληση για παράβαση καθήκοντος και κατάχρηση εξουσίας.  Προς αποφυγή δε παρόμοιων έκνομων καταστάσεων κατέθεσα την με αριθμό κατάθεσης 315/08-03-2019 αίτηση μου στο Πρωτοδικείο Ρόδου, περί καθολικής αποχής της πρωτοδίκου Αντωνίας – Μαρίας Σκόκου από κάθε υπόθεση μου που εκκρεμεί η πρόκειται να εισαχθεί  στο Πρωτοδικείο  Ρόδου.
Όσο για την έγκληση, εν ευθέτω και κυρίως εμπρόθεσμο χρόνο.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Άοκνα και αδιάλειπτα από το 2013 και εντεύθεν προσπαθώ να μου χορηγηθεί νομική βοήθεια προκειμένου να καταθέσω αγωγή αποζημίωσης, από την αδικοπραξία της καθολικά ψευδούς κτηματολογικής έρευνας του, κατά του δικηγόρου Καρίκη Ευστράτιου, μιας και υπέκφυγε των ποινικών ευθυνών του.
Διά της υπ’ αριθμόν 318/08-03-2019 κατέθεσα το ίδιο αίτημα χορήγησης νομικής βοήθειας, προκειμένου να καταθέσω αγωγή περί αδικοπραξίας κατά του δικηγόρου Ρόδου Καρίκη Ευστράτιου.
Την ίδια ημέρα και ώρα 14:01 με κάλεσαν από τη γραμματεία του Πρωτοδικείου Ρόδου, να προσέλθω στο Πρωτοδικείο καθώς ο Δικαστής που εξέταζε, μεταξύ και άλλων, την συγκεκριμένη αίτηση μου ήθελε να με δει προηγούμενα.
Επειδή δεν προλάβαινα και δεν μπορούσα να ανταποκριθώ άμεσα, ενημέρωσα τον γραμματέα ότι θα ανταποκριθώ την Τρίτη, πρώτα ο ΘΕΟΣ.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Είμαι στάσιμα, από το 2013  στο στάδιο της χορήγησης νομικής βοήθειας, διορισμού δικηγόρου και δικαστικού επιμελητή, προκειμένου να καταθέσω αγωγή αποζημίωσης από την αδικοπραξία της ψευδούς κτηματολογικής έρευνας που διενήργησε ο δικηγόρος Ρόδου Καρίκης Ευστράτιος και με έχει φέρει και αυτός, με την ενέργεια του αυτή, σε κατάσταση πενίας με όλες τις επακόλουθες κοινωνικοοικονομικές συνέπειες, ως και της αξιοπρεπούς διαβίωσης μου και της πληγείσας υγείας μου.

Αγαπητοί αναγνώστες.
Υπάρχει κανείς υπεύθυνος να διαβάζει;      ΥΠΑΡΧΕΙ;

Ρόδος 09-03-2019

Με εκτίμηση.
Σπανός Χ. Θωμάς.

.

.

.

Design by Thomas C. Spanos