ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΕ

Αγαπητοί αναγνώστες.
Στην παρούσα ενότητα άρθρων πρόκειται να αναρτώνται, τα μικρά τα καθημερινά, που καταδεικνύουν,  την δύναμη που επιδεικνύουν και τον έλεγχο που ασκούν, τα κατάλοιπα της Ιταλικής κατοχής, σε ολόκληρο το νησί και ειδικότερα στο Κτηματολόγιο Ρόδου.

Ρόδος 16-10-2018

Με τιμή.
Θωμάς Χ. Σπανός.-